”De myrrhabärande kvinnorna vid graven” skriven av Marja-Liisa Alm

Lukas 24 : 1-11

Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. 

De fann att stenen var bortrullad från graven, 

och när de gick in kunde de inte finna herren Jesu kropp. 

De visste inte vad de skulle tro, men då stod där två män i skinande kläder framför dem. 

Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken, men männen sade till dem: »Varför söker ni den levande här bland de döda? 

Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er medan han ännu var i Galileen: 

att Människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen.« 

Då kom de ihåg hans ord, 

och när de hade återvänt från graven berättade de alltsammans för de elva och alla de andra. 

Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. 

De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem.