Wijngaards Institute grundades 1983 av dr John Wijngaard och presenterar sig så här på sin hemsida ”We are one of the leading independent think tanks promoting gender equality, evidence-based sexual ethics, democratic governance and accountability in the Roman Catholic Church.”

dr John Wijngaard

Här presenteras Wijngaards Institute medlemmar https://www.wijngaardsinstitute.com/who-we-are/

Samtidigt med rådande tystnadskultur i Stockholms katolska Stift som går ut på att ej offentligt samtala kring kontroversiella ämnen som tex synen på samkönade relationer är detta ett öppet samtalsämne på den Synodala Vägen i katolska kyrkan i Tyskland. Och där har man dessutom tagit ytterligare ett steg genom ”Kärlekens seger 10 maj 2021” http://www.katolskvision.se/blog/?p=28793

För att katoliker i Sverige ska ha en liten chans att kunna hänga med vad som händer utanför den svensk-katolska ankdammen uppe vid Norra Ishavet kan det vara av intresse att även katoliker i Sverige får ta del av Wijngaards Institutets ”Academic Statement on the Ethics of Free and Faithful Same-Sex Relationships”.

Jämförelse görs där mellan paradigmskiftet kring den geocentriska och den heliocentriska världsbilden och det paradigmskifte som katolska kyrkan står inför när det gäller synen på sex-och samlevnad.

I inledningen beskrivs vad som hände när Kopernikus 1543 publicerade sin heliocentriska teori De revolutionibus orbium coelestium. Boken hamnade på ”Index för förbjudna böcker” och det tog mer än 200 år innan boken togs bort från Index. Det påpekas även vad som hände Galileo Galileo och det pris han fick betala.

1859 publicerades Charles Darwins  On the Origin of Species – den andra stora vetenskapliga revolutionen.

”Den kopernikanska revolutionen tvingade oss att förändra vår förståelse av människan i universum och den darwinistiska revolutionen krävde en ny förståelse av människan i historien och tiden. Båda revolutionerna krävde en revidering av tolkningen av bibeln och teologiska formuleringar som dittills hade givit kristna säkerhet.”

Syftet med Wijngaards Institute Statement är att jämföra hur tidigare vetenskapliga förändringar skapat rädsla hos kyrkliga auktoriteter att svika uppenbarade sanningar och jämföra hur samma sak nu sker med en tredje epokgörande revolution. Wijngaards Institute menar att denna gång gäller det ”varken universum eller mänsklighetens historia utan människans mest intima dimension : sexualitet.

Man går igenom olika kyrkliga dokument / påvliga utsagor, vissa bibelställen och vissa paragrafer i KKK (Katolska Kyrkans Katekes) som tex §2357 om ”homosexuella handlingar som klandervärda” ” homosexuella handlingar i sig klandervärda, de skrider mot den naturliga lagen, de stänger av den sexuella akten från att ge liv” och §2366 ” varje äktenskaplig akt per se ska vara öppen för att ge livet vidare.”

Slutsats

”What we know from the human sciences about the multiple dimensions and meanings of human sexuality contradicts the Vatican’s absolute condemnation of all same-sex acts.[33] The fact that same-sex relationships “are not able to contribute in a proper way to the procreation and survival of the human race” (Considerations Regarding Proposals to Give Legal Recognition to Unions between Homosexual Persons §7) does not make them intrinsically immoral. Both same-sex and heterosexual relationships are capable of being fruitful in a broad sense: for the partners, their children if they procreate, adopt, or foster, and for society at large.”

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Wijngaards-statement-rotated.jpg

// Irène

PS Det är mycket tröttsamt att vara reformförespråkare i Stockholms katolska Stift. Alla tecken på reformer som sker på kontinenten filtreras bort i katolska media som Signum och Katolskt Magasins Bullerbyfilter. Däremot tar man här genast till sig metoder som ska bidra till att motverka reformer som tex Catholic Voices som fått fäste i Sverige och vars målsättning är att ”försvara kyrkans inställning till de kontroversiella frågorna, som ofta ger anledning till att kyrkan omnämns i media”

Vad kyrkans officiella inställning till homosexualitet och samkönade relationer är vet vi vi vid det här laget dvs det finns klart och tydligt uttryckt i KKK. Genom den sk ”CV metoden” (Catholic Voices metoden) vill katolska reformmotståndare stärka KKK syn på sex-och samlevnad medan alla Wir sind Kirche rörelser runt om i världen vill förändra formuleringar i KKK. Catholic Voices Sverige har skaffat sig en stark position genom att vissa ledamöter i Catholic Voices också ingår i styrelsen för Km. Km nuvarande chefredaktör Helena D’Arcy är också ordförande i Catholic Voices Sverige. På så vis är hon en effektiv spärrvakt så att inga farliga reformvänliga nyheter från utlandet når Km läsare och på detta sätt underlättas också Helena D’Arcys arbete i Catholic Voices.

Rådgivare för Catholic Voices Sverige är Msgr Jorge de Salas Opus Dei – vilket säger allt om vad Catholic Voices vill åstadkomma. Jorge de Salas är kan man säga lite av Inkvisitionens ….jag menar Troskongregationens förlängda arm i Stockholms katolska Stift . Även Thomas Idergard SJ anlitas gärna att träna katoliker i att bla försvara KKK syn på homosexualitet.

https://catholicvoices.se/om-oss/