PS Behövs ingen WiFi för att nå Honom. Fortsättningsvis går det att tala med Honom utan ens mobiltelefon – men så har Han också alltid legat före sin tid !

// Irène