Med anledning av att kardinal Marx 4 juni på en presskonferens offentliggjort att han erbjudit påven att avgå från sitt ämbete som ett tecken på sitt medansvar för de sexuella övergreppen inom katolska kyrkan. 

 Angeläget att som ett förspel till det som nu sker påminna om Teologernas Memorandum som publicerades 3 februari 2011 i Süddeutsche Zeitung och som Katolsk Vision översatte och publicerade.  

Kyrkan är inget självändamål. Hon har ett uppdrag att förkunna en befriande och älskande Gud i Jesus Kristus till alla människor.  Detta kan kyrkan bara göra om hon själv är en plats och ett trovärdigt vittne för evangeliets frihetsbudskap. Hennes tal och handlande, hennes regler och strukturer – hela hennes umgänge med människor inom och utanför kyrkan – står under kravet att erkänna och främja människors frihet som Guds skapelse. Ovillkorlig respekt för varje mänsklig person, aktning för samvetets frihet, satsning på rätt och rättvisa, solidaritet med fattiga och förtryckta: det här är teologiskt grundläggande riktlinjer som uppstår ur kyrkans skyldighet mot evangeliet. Det är därigenom som kärleken till Gud och medmänniskan blir konkret.” http://www.katolskvision.se/blog/?page_id=1941

Också angeläget  att påminna om hur du – inspirerad av Teologernas Memorandum – ett halvår senare aug 2011 höll föredrag hos er systrar på Västmannagatan under rubrik 

”Aggiornamento, uppdatering och ekumenik” och om ”Kyrkan som dialogisk process”

Jag citerar dig:

”Kyrkans trovärdighetskris går hand i hand med hennes auktoritetskris. Vi glömmer alltför ofta bort att läroämbetets tolkningsföreträde i trosfrågor är villkorat enligt Andra Vatikankonciliets dogmatiska konstitution om uppenbarelsen, Dei Verbum § 10 nämligen om biskopen ” samvetsgrant avlyssnat” Guds ord. Han ska då lyssna på den kristna gemenskapen, Kristi levande kropp här och nu, för att i den gemenskapen höra hur Guds ord uppfattas, ger mening och efterlevs. Den här ömsesidigheten är grundläggande för om biskopen har auktoritet eller inte. http://www.katolskvision.se/blog/?p=3332

Till slut utdrag och övers ur intervjun 4 juni med biskop  Georg Bätzing – nuv ordf för Tyska biskopskonferensen och efterträdare till  kardinal Marx.  

Bätzing upprepar kardinal Marx uttalande att dennes beslut är högst personligt och Bätzing betecknar det som 

-Ett mycket suveränt /självständigt beslut

-Ett mänskligt starkt och andligt modigt beslut utifrån den person han är

Intervjuaren pressar Bätzing som ogärna vill gå in på krav att kardinal Woelki avgår 

Det måste kardinal Woelki bestämma utifrån sig själv och nu finns andra medspelare som visitatorerna och påve Franciskus 

-Det som framstår som klart och tydligt är att alla misstar sig som tror att kyrkan kan komma ut ur denna massiva kris genom några skönhetsoperationer av yttre, juridiskt och förvaltningsmässigt slag 

-Upptäckten av ett systemmisslyckande  går bara att svara upp på utifrån ett grundläggande systemperspektiv……Det är kardinal Marx budskap och arbetet med detta sker genom Synodala Vägen

Intervjuaren frågar hur ett systemskifte skulle kunna se ut ?

Det handlar om makt och maktdelning. Biskoplig makt har något monarkiskt över sig från forna dagar. Makt måste finnas men den måste kunna kontrolleras.

– Det handlar om klerikalism. Även här gäller att begränsa och kontrollera prästerlig makt 

-Det handlar om kvinnan i kyrkan. Vi måste fortsätta och komma vidare med frågan om kvinnors jämställdhet på alla nivåer i kyrkans liv och det slutar inte vid gränsen för det sakramentala ämbetet.  Det menar och hoppas jag. 

Intervjun avslutas med frågan om celibat något som också är ett tema på Synodala Vägen. Personligen förespråkar Bätzing celibat som Jesus levnadssätt. 

En präst som trovärdigt och övertygande lever i celibat i förbund med Jesus är en seger för kyrkan och människorna men alla klarar inte det och frågeställningen blir då 

-Måste celibat ovillkorligt höra ihop med prästvigning ? Kyrkan vet att så inte måste vara fallet men det krävs ett avgörande beslut. 

https://www.ardmediathek.de/video/ruecktrittsgesuch-von-kardinal-marx-fragen-an-den-vorsitzenden-der-deutschen-bischofskonferenz-baetzing/tagesschau24/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3RhZ2Vzc2NoYXUyNC9hODUwNmZmYi0yOWY0LTQxMzEtYTdjYy1iYzIwMGI4YmQ4NmEvMQ/?fbclid=IwAR2QnvEET-fFE3KYp6h8RaKxSQqXBa9PA4cexbViuxmOPXwG2qLzNiWrShY

Kära sr Madelaine  jag ser dig, dina föreläsningar och predikningar som Sveriges svar på kardinal Marx och biskop Bätzings  rop på reformer och förnyelse i vår katolska kyrka! 

Tack för att du finns !

Hälsningar

Irène

PS

Predikan 21 febr 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=IIIbC-nOht0

Predikan 24 mars 2021