Redan några år efter att Franciskus tillträtt som påve stod det klart att han motarbetas inifrån Vatikanen. ”Pope says foes make reforming Vatican as hard as cleaning Sphinx with toothbrush”

https://www.reuters.com/…/us-christmas-season-pope…

En pålitlig och trovärdig bedömare och analytiker av Vatikanen är Thomas Reese som i april 2019 i America Magazine uttalat sig så här när det gäller frågor kring kurian och reformer

– Vatikanen är fortfarande organiserad som ett 1700-tals hov där prinsarna (kardinalerna) och adeln (biskoparna) hjälper kungen att styra nationen (kyrkan). Problemet med en sådan struktur är omöjlighteten att avskeda prinsar och adel som visar sig inkompetenta. Vad kyrkan behöver är en kompetent statsförvaltning – inte ett hov. 

-Eftersom Vatikanen är utformad som en absolut monarki finns ingen maktfördelning. Kurian är såväl lagstiftande som dömande som verkställande makt. https://www.americamagazine.org/…/three-ways-evaluate…

Nyligen skrev Thomas Reese ”First, no one document, no one effort, will ever completely reform the Curia. Like the church, it must be “semper reformanda” — always reforming.”

Vidare framhåller Thomas Reese Franciskus kritiska syn på klerikalism och att Franciskus till viss del lyckats förändra klimatet inom kurian även om han inte lyckats förändra dess struktur.

https://www.americamagazine.org/faith/2021/06/03/vatican-curia-reform-pope-francis-240791

// Irène

PS Redan okt 2008 skrev Gert Gelotte och jag en artikel i Kyrkans Tidning under rubrik ”Petrus uttnämnde inga kardinaler” där vi citerade ett sexpunktsprogram av Thomas Reese i vilket denne argumenterar för maktfördelning och subsidiaritet. https://www.kyrkanstidning.se/debatt/petrus-utnamnde-inga-kardinaler

// Irène

PS Redan 2006 ställde jag frågan som ständigt är lika aktuell

Har Jesus instiftat Vatikanen ?

Du är Petrus
och på denna klippa ska jag bygga min stat,
Vatikanen.
För att så ska ske måste du ta av dig dina fiskarkläder
och lägga dina nät åt sidan.
Du måste lämna Genesarets sjö
och bege dig till Rom
för att där se på kejsaren
och lära dig styra ett rike.
Se på kejsarens palats.
Se på hans kult.

Som ett tecken på dina efterträdares kejserliga värdighet
ska också de ta hans titel Pontifex Maximus.
De ska lära sig makt och kontroll.
Som hjälp därtill kommer de

i sinom tid att få en Inkvisition,
också kallad Troskongregation
och som kommer att fruktas av de många.
Styr ditt rike enväldigt
och låt där kvinnor alltid hålla sig i bakgrunden.

Kom det ihåg som ett av mina viktigaste bud.
Älskar du mig och vill bli mig trogen
håller du detta intill tidens slut

http://www.katolskvision.se/blog/?p=25