Nyligen kunde vi läsa ett uttalande av kardinal Policarpo i Lissabon – som apropå kvinnliga präster – menade att det inte finns  några ”teologiska  hinder utan att det enbart är traditionen  som utgör ett hinder mot kvinnliga präster inom katolska kyrkan.”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=2799

Idag ser jag en rubrik i Zenit som tilldrar sig mitt intresse

”Portugisisk kardinal klargör intervju om kvinnliga präster”

Underrubriken ännu mer intressant

”Försäkrar lydnad mot Magisteriet.”

Jodå mycket riktigt. Det handlar om den 75 årige kardinal Polikarpo i Lissabon som vänder ut och in på sig själv för att bedyra sin ”lydnad till Magisteriet”  dvs sin trohet mot  påven.

“Kardinalen säger  att han öppnade vägen för indignation (förargelse) när han nyligen uttalade sig om kvinnliga präster. Men i ett klargörande offentliggjort 6 juli i hans ärkestift Lissabon bekräftar kardinalen att ” ”communion with the Holy Father is an absolute attitude in the exercise of my ministry.”

“I klargörandet medger kardinalen att han aldrig utvecklat ämnet systematiskt och att han inte uppmärksammat Magisteriets senaste uttalanden i ämnet. ”

Kardinalen  beskriver också hur smärtsamt det vore för honom om hans ord förorsakade förrvirring när det gäller att hålla sig till kyrkan och den Helige Faderns ord. Slutligen upprepar kardinalen att ”kommunionen” med påven är helt avgörande i hans ämbetsutövning.

// Irène

PS  Det är väl så nära en offentlig AVBÖN man kan komma. Det hörs ju lång väg att påven tagit kardinalen i örat.

Varje gång påven försöker inbilla oss lekmän vikten av att vara  TJÄNARE, att vara vår tjänare, känner jag upprördheten komma. Påven är en  DIKTATOR  av Guds nåde som kräver att ha fullständig kontroll över hur hans undersåtar –biskopar och kardinaler – tycker,  tänker och offentligt uttrycker sig.

Precis som Hans Küng skriver i sin nya bok ”Kan kyrkan räddas ?” så utväljs biskopar och kardinaler främst  utifrån sin fallenhet att vara lojala mot Magisteriet dvs påven – vars valspråk borde vara  ”L’église c’est moi. ”

Det tycks ju viktigt att vara ”klargörande.”

http://www.zenit.org/article-33050?l=english