Inbäddat i gröna skogar, blomsterängar och fågelsång.

Vid foten av italienska Alperna i Piemonte klostret Bose, en ekumenisk och monastisk gemenskap idag bestående av 80 bröder och systrar från olika samfund och från olika delar av Italien och från 6 andra länder.

Klostret grundades  på andra Vatikankonciliets avslutningsdag 8 december 1965 av den då 21 årige lekmannen  Enzo Bianchi,  idag en katolsk centralgestalt i Italien och inom ekumenik och fortfarande Boses karismatiske prior.

Att leva Evangeliet i bön och arbete, i fattigdom och enkelhet,  i sång och  gemenskap – KOINONIA och COMMUNIO  – med andra samfund är Boses koncept.

En omfattande gästverksamhet med ca 20.000 besökande per år leder  Boses bröder och systrar och yttervärldens lekmän  till daglig ömsesidig kontakt.

Bose  har egna verkstäder bla  krukmakeri och  ikonateljé där bla andra broder Norberto och syster Lara målar  obeskrivligt vackra ikoner.

http://www.monasterodibose.it/index.php/

Just hemkommen från Bose blir min fråga  vilka Vatikanen vill nå ut till.

En noga avgränsad och i förväg  utvald del av världen ?  Eller ”hela den bebodda världen”,  OIKOUMENE  ?

Nedan citat från Sveriges Kristna Råd

”Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra – också kristna syskon emellan.
Gud kallar oss att bryta upp från dessa mönster – göra upp med vår rädsla och se på varandra med kärlekens ögon. Att se till det som förenar och tillsammans bygga en bättre värld. Ett sätt att göra detta är att främja god ekumenik.
Ekumenik (som kommer av grekiskans oikoumene dvs. ”hela den bebodda världen”) handlar om att sträva efter Kristi kyrkas synliga enhet och stärka de kristnas inbördes gemenskap i ord och handling. Kristen enhet är inget fjärran mål – i Kristus är vi redan ett. Enheten har sin utgångspunkt i den heliga Treenigheten. Som kristna är vi utsända att återspegla den kärlekens enhet som är i Gud och så tjäna världens helande. I sin strävan efter synlig enhet omsluts kyrkan av Jesu bön ”att de alla skall bli ett”. (Joh. 17:21)”

http://www.skr.org/verksamhet/ekumeniskteologi/tiotumregler.4.17aaa0e104a8ab366980002500.html

// Irène

PS Bose saknar  prål och åthävor men äger allomfattande  kärlek  och gemenskap och har på så vis avsevärt mycket att lära ut till Pontifex Maximus och hans kejserliga och pråliga hovstat Vatikanen.