Samuel du skriver

”Via Taizé-sajten står jag i daglig förbindelse med den universella kyrkan.”

Du har nämnt Taizé vid flera tillfällen.

Taizé i Frankrike och Bose  ekumeniska kloster i norra Italien är tidens tecken i Europa.

Öppenhet, tankens frihet, enkelhet, gemenskap över samfundsgränser och jämställdhet mellan män och kvinnor är ledmotiv.

Alltså det rakt motsatta som Vatikanen står för.

Där hyllas dogmatisk lydnad,  rigiditet,  revirtänkande och övervakning från övervintrad inkvisition  kallad Troskongregation.

Pompa och ståt är det som gäller med  påven som tronande  kejsare över alla andra.

Över- och underordning mellan män och kvinnor är ett uttalat ideal som vidmakthålls med hjälp av kanoniska paragrafer vars andemening  man låtsas härleda till Jesus.

I Taizé och Bose har man tagit fasta på Jesu ord  i Johannesevangeliet ”Jag kallar er vänner ”

Dessa ord   representeras i ”Vänskapens ikon”  föreställande Jesus som håller armen om abba Menas, avbildad på en  koptisk ikon från  ca 600 – talet.

En kopia av denna ikon finns i Taizé och i Bose säljs miniatyrer  som  dess ”logotyp”.

// Irène

PS Den helige Menas (285- 309) är en av den koptiska kyrkans mest kända och älskade helgon.

Länk till

“Jesus and Abba Minas. A 6th-century icon from the Monastery of Saint Minas in Egypt. It is one of the oldest icons in existence.”

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Menas.jpg