Published by Irène Nordgren on 19 maj 2021

Sr Sofie OP fick problem med oväntade frågor

Sr Sofie OP presenterar sin bok ”Och där var många andra kvinnor…” igår 18 maj på Inzoomat i KPN och Bildas regi. Sr Sofie berättar om kända och okända kvinnor som stuckit ut i historien och hur historieskrivning felaktigt utmålat kristendomen som misogyn och undanhållit allt som kristendomen bidragit med när det gäller tex makt och frihet för kvinnors räkning……

Så kommer frågestunden och den första frågan kommer från en man som berättar att han någonstans läst om kvinnor som till och med varit biskopar …….! Svårt att avgöra om mannen skickligt spelar naiv när han underförstått undrar om även detta är något som historieskrivningen också undanhållit att berätta…..

Sr Sofie blev i alla fall märkbart ställd och generad och såg ut att tänka ……en sån ovidkommande och onödig fråga när hon just förklarat hur mycket kristendomen betytt för kvinnors fantastiska utvecklingsmöjligheter. En sån okunskap ! Har inte mannen förstått att hela frågan om kvinnors ämbetsvigning inte ens hör till kyrkans kompetensområde utan snarare ligger inom naturvetenskapens område…. inom ramen för naturlagar ….typ tyngdlagen …och dess katolska motsvarighet i den katolska naturlagen att kvinnor inte kan vigas till präster och än mindre till biskopar…..Det  har ju överhuvudtaget inget med kyrkans maktbefogenhet att göra utan ligger helt i naturens makt!

Sr Sofie hann knappt  hämta sig från frågan om ämbetsvigning innan någon undrade över Thomas av Aquino……vilken roll har hans uppfattning om kvinnan haft  i kyrkans syn på kvinnor ? Sr Sofie ser åter påtagligt  plågad och generad ut. Hon hade ju valt att inte dra in Thomas av Aquino genom att överhuvudtaget inte ens nämna hans namn. Så varför dra in honom nu ? Helt onödigt !

Sr Sofie väljer först att  spela oskyldig. ”Jag kan inte svara på hur mycket han har påverkat kyrkan i synen på kvinnan ”säger sr Sofie lite matt och trevande. Det hon vet är att Thomas Aquino varit påverkad av Aristoteles och hans syn på kvinnan, men hur detta kan ha påverkat kyrkans syn det vet hon inget om . Så bestämmer sig sr Sofie att bli mer bestämd och spottar upp sig och tar fram en myndig ton ”Han var ju bara människa och ingen är ofelbar och det gäller också Thomas av Aquino. Han hade fel”
Intressant ! Nyss visste sr Sofie inget om Thomas av Aquinos inverkan på kyrkans syn på kvinnan men hux flux så vet sr Sofie att han i alla fall hade fel…..Noterar att begreppet ”klerikalism” inte ingår i Sr Sofies ordförråd !

Min syn på Thomas av Aquino och klerikalism i DAGEN https://www.dagen.se/dokument/2018/10/12/upphojda-praster-ett-gissel-for-kyrkan/

Så kommer  en fråga om hur dagens kvinnor ska stå upp för sig själva ! Vad tycker sr Sofie !  Utifrån att sr Sofies bok går ut på att porträttera sensationella, starka katolska kvinnor som minst sagt stuckit ut hakan i historien och agerat ….. så tvärvänder plötsligt sr Sofie  när samtalet glider in på nutidens kvinnor …… ! Sr Sofie ser ut som om hon överhuvudtaget inte förstår meningen med en fråga om specifikt kvinnor.  Sr Sofie  svarar ”Man ska stå upp som människa – inte som kvinna….. för Kristi skull. ”   ”Jag skulle aldrig agera som kvinna.”     

I sin bok gör Sr Sofie bla denna kommentar på ett ställe : ”Här ser vi återigen denna djärvhet som präglar många kristna kvinnor, de agerar självständigt och låter sig inte styras av mäns tyckande.”

Hör hon inte själv hur motsägelsefull hon låter och framstår !?

// Irène

PS Tidigare noterat att sr Sofie i sin bok endast nämner Thomas av Aquino på ett ställe lite i förbigående och som om han vore en vanlig teolog bland många andra som råkade ”anamma Aristoteles syn på kvinnan som ofullbordad man”.

Drar mig också till minnes hur Thomas Aquino förra året i DAGEN gjordes till feministikon som jag därför kände mig manad att kommentera. https://www.dagen.se/debatt/2020/07/09/retuscherad-bild-av-thomas-av-aquino/

https://www.dagen.se/ledare/2020/07/02/kristna-var-forst-med-feminism/

http://www.katolskvision.se/blog/?p=28018

Jättenyfiken på vad sr Sofie tycker om nu levande katolska kvinnliga teologer som prof em och ordenssyster Elizabeth Johnson http://www.katolskvision.se/blog/?p=26430

eller prof em Elisabeth Schüssler Fiorenza http://www.katolskvision.se/blog/?p=9683


Published by Irène Nordgren on 18 maj 2021

Antoon Geels ”Det andliga bröllopet”

Antoon Geels avled 22 okt 2020

”Det är med tacksamhet och tillgivet minne vi nu publicerar det som blev Antoon Geels sista arbete.”

Så skriver Artos & Normas förlag som i dagarna postumt givit ut Antoon Geels översättning av Jan van Ruusbroecs bok ”Det andliga bröllopet ”.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Antoon_Geels

// Irène

PS Idag kom boken till mig ! Tack Antoon !

R I P

Published by Irène Nordgren on 14 maj 2021

Gudstjänst och makt – klerikalism i liturgin

I senaste numret av ELSA 2/2021 http://www.svekumeniskakvinnor.se/elsa/

– som just utkommit – skriver jag en rapport från konferensen ”Gudstjänst och makt – klerikalism i liturgin” som anordnades av tyska biskopskonferensens liturgikommission 28-29 okt 2020.

Så här såg programmet ut

https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/fakultaet/katholisch-theologische/Professuren/Dogmatik/Dokumente/200728_DBK200006_Flyer_Liturgiefachtagung_Oktober_2020_v3.pdf

I samma nr av ELSA skriver Sr Madeleine Fredell OP ”Novisens bön” http://www.svekumeniskakvinnor.se/nerladdning_elsa/Elsa_2021-2_sid3_Novisens_bon_web_red.pdf

// Irène

PS Domradio.de 2 mars 2021 Biskop Frans-Josef Overbeck i Essen ställer frågan ”Hur känner vi i vardagen igen Guds vilja?”

Biskopen propagerar för att definiera andlig makt på nytt. Kyrkans trovärdighet och trons rimlighet hänger intimt ihop.

https://www.domradio.de/themen/reformen/2021-03-02/wie-erkennen-wir-im-alltag-den-willen-gottes-overbeck-muessen-spirituellen-charakter-der-macht-neu

https://en.wikipedia.org/wiki/Franz-Josef_Overbeck

Published by Irène Nordgren on 12 maj 2021

Jesus började jobba hemifrån

PS Behövs ingen WiFi för att nå Honom. Fortsättningsvis går det att tala med Honom utan ens mobiltelefon – men så har Han också alltid legat före sin tid !

// Irène

Published by Irène Nordgren on 11 maj 2021

Jämställd i kyrkan – samtal 17 maj

https://www.bilda.nu/arr/1091553/jamstalld-i-kyrkan-422994?fbclid=IwAR1t3yiulMcw9YgycDu2eEh86icxCOhGsFtDOnVIp2PaDFyRMi76sijLzVc

Published by Irène Nordgren on 11 maj 2021

Har hört att katolska kyrkan inte kan välsigna samkönade par !

Published by Irène Nordgren on 10 maj 2021

Tröttsam förmyndarmentalitet i katolska media i Stockholms katolska Stift

Medan Stockholms katolska Stift låtsas som det regnar kommer här några röster från Tyskland idag 10 maj när homo- och heterosexuella kärlekspar – under gudstjänster runt om i Tyskland kunde få välsignelse.

katholisch.de

Först Julia Knop – professor i dogmatik vid universitetet i Erfurt :

”Nejet (från Troskongregationen) var den utlösande faktorn men välsignelserna är för den sakens skull inte nödvändigtvis ett tecken mot Troskongregationen. Istället kan aktionen bli helande för människor som kyrkan hittills bara ägnat medlidande. ”

https://www.katholisch.de/artikel/29777-die-segnungen-richten-sich-nicht-gegen-die-glaubenskongregation

Röster från en katolsk församling i Berlin https://www.youtube.com/watch?v=QCY2fIeylTM

Süddeutsche Zeitung 10 maj

Välsignelseakt under gudstjänst i St Benedikt kyrkan i München. Vi tänker inte låta vår kärlek benämnas som synd”

https://www.sueddeutsche.de/politik/katholische-kirche-homosexuelle-paare-segnung-1.5289618

Wolfgang Rothe segnet das Paar Christine Walter (links) und Almut Münster bei einem katholischen Gottesdienst in der Kirche St. Benedikt in München.(Foto: Felix Hörhager/DPA)
Im Zeichen des Kreuzes: In vielen katholischen Gemeinden werden in diesen Tagen gleichgeschlechtliche Paare gesegnet.
 (Foto: Henning Kaiser/dpa)

” I korsets namn : I flera katolska församlingar blir i dessa dagar samkönade par välsignade”

10 maj Süddeutsche Zeitung skriver under rubrik ”Katolska kyrkans dubbelmoral” ”Hårdnackat håller katolska kyrkan fast vid sin lära och och vägrar ge samkönade par välsignelse. Tänk om hon vore lika konsekvent vad beträffar vigda gärningsmän och deras missbruksgärningar.”

https://www.sueddeutsche.de/meinung/katholische-kirche-segen-missbrauch-gleichgeschlechtliche-paare-1.5289784

// Irène

PS Förmyndarmentaliteten är tröttsam ! Katoliker ska här inte få veta ! Sorgligt att det offentligt inom Stockholms katolska Stift inte är högre i tak ! Bedrövligt att det inte går att tala om vad som händer i Tyskland !

Published by Irène Nordgren on 07 maj 2021

Kvällens film SPOTLIGHT på SVT 1 – en sorglig påminnelse om katolska kyrkans tystnadskultur

”I början på 2000-talet anklagas den katolske ärkebiskopen i Boston, Bernard Law, för att i 15 års tid känt till en prästs sexuella övergrepp mot en mängd barn utan att göra något åt det. Tidningen The Boston Globes nye chefredaktör Marty Baron ber nu de fyra reportrarna på den så kallade Spotlight-redaktionen att titta närmare på anklagelserna. Reportrarna tror till en början att det handlar om en enstaka prästs övergrepp men ju mer de börjar gräva i fallet ju mer börjar det likna en gigantisk pedofilhärva, där uppemot 90 präster i Boston kan vara inblandade. Filmen bygger på verkliga händelser. Regi: Tom McCarthy. I rollerna: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber, John Slattery, Stanley Tucci m.fl. visades filmen SPOTLIGHT på STV 1 ”

Filmen hade premiär Sverige febr 2016.

Katolsk Vison 30 mars 2016

”12 februari hade den  Oscarsbelönade och verklighetsbaserde  filmen Spotlight premiär på svenska biograferNyhetstidningen The Boston Globes Spotlightteam undersöker och avslöjar 2001-2002 skandalen om prästers sexuella övergrepp och mörkläggningens kultur inom katolska kyrkan. ”

I filmen figurerar bla Bostons kardinal Law som avgick efter att bevis framkommit att han varit ansvarig för mörkläggning.  JP 2 hjälpte  senare kardinalen att komma till  Rom där han blev  ”archpriest” för Basilica di Santa Maria Maggiore…….

http://www.katolskvision.se/blog/?p=18955

Katolsk Vision 30 april 2011

”Snabb saligförklaring strör salt i såren”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=2416

// Irène

PS Kvällens film en sorglig påminnelse om katolska kyrkans tystnadskultur och mörkande av prästers sexuella övergrepp på minderåriga. Filmen även en sorglig påminnelse om hur Vatikanen fram till medias avslöjande alltid har känt större lojalitet med prästförövaren än dennes minderåriga offer. Detta särskilt anmärkningsvärt när det gäller den sk helige påven Johannes Paulus II – som samtidigt som han han skyddade präster som våldtagit barn gjorde sig känd för Kroppens Teologi.

Kardinal Law ärkebiskop i Boston avgick efter avslöjandena i Boston Globe 2002. Maj 2004 utnämndes kardinal Law av Johannes Paulus II till ärkepräst av basilikan Santa Maria Maggiore i Rom – en ceremoniell utnämning men som medförde att Law blev medborgare i Vatikanstaten och inte kunde ställas inför rätta. Kardinal Law avled i Rom 20 dec 2017. R I P

” I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet uppdagades dels att sexuella övergrepp hade begåtts av katolska präster och dels att kardinal Law hade mörkat dessa händelser genom att flytta dessa präster från en församling till en annan. Kardinal Law blev symbolen för den katolska kyrkans problematiska hantering av sexuella övergrepp, och händelserna i stiftet Boston blev startskottet för  en serie av utredningar och uppstramade regelverk i katolska stift världen över. År 2002 tvingades alltså Law av den dåvarande påven Johannes Paulus II att avgå från sin post som ärkebiskop i Boston.https://signum.se/kardinal-law-har-avlidit/

Published by Irène Nordgren on 05 maj 2021

Dags för paradigmskifte i katolska kyrkans syn på sex-och samlevnad !

Wijngaards Institute grundades 1983 av dr John Wijngaard och presenterar sig så här på sin hemsida ”We are one of the leading independent think tanks promoting gender equality, evidence-based sexual ethics, democratic governance and accountability in the Roman Catholic Church.”

dr John Wijngaard

Här presenteras Wijngaards Institute medlemmar https://www.wijngaardsinstitute.com/who-we-are/

Samtidigt med rådande tystnadskultur i Stockholms katolska Stift som går ut på att ej offentligt samtala kring kontroversiella ämnen som tex synen på samkönade relationer är detta ett öppet samtalsämne på den Synodala Vägen i katolska kyrkan i Tyskland. Och där har man dessutom tagit ytterligare ett steg genom ”Kärlekens seger 10 maj 2021” http://www.katolskvision.se/blog/?p=28793

För att katoliker i Sverige ska ha en liten chans att kunna hänga med vad som händer utanför den svensk-katolska ankdammen uppe vid Norra Ishavet kan det vara av intresse att även katoliker i Sverige får ta del av Wijngaards Institutets ”Academic Statement on the Ethics of Free and Faithful Same-Sex Relationships”.

Jämförelse görs där mellan paradigmskiftet kring den geocentriska och den heliocentriska världsbilden och det paradigmskifte som katolska kyrkan står inför när det gäller synen på sex-och samlevnad.

I inledningen beskrivs vad som hände när Kopernikus 1543 publicerade sin heliocentriska teori De revolutionibus orbium coelestium. Boken hamnade på ”Index för förbjudna böcker” och det tog mer än 200 år innan boken togs bort från Index. Det påpekas även vad som hände Galileo Galileo och det pris han fick betala.

1859 publicerades Charles Darwins  On the Origin of Species – den andra stora vetenskapliga revolutionen.

”Den kopernikanska revolutionen tvingade oss att förändra vår förståelse av människan i universum och den darwinistiska revolutionen krävde en ny förståelse av människan i historien och tiden. Båda revolutionerna krävde en revidering av tolkningen av bibeln och teologiska formuleringar som dittills hade givit kristna säkerhet.”

Syftet med Wijngaards Institute Statement är att jämföra hur tidigare vetenskapliga förändringar skapat rädsla hos kyrkliga auktoriteter att svika uppenbarade sanningar och jämföra hur samma sak nu sker med en tredje epokgörande revolution. Wijngaards Institute menar att denna gång gäller det ”varken universum eller mänsklighetens historia utan människans mest intima dimension : sexualitet.

Man går igenom olika kyrkliga dokument / påvliga utsagor, vissa bibelställen och vissa paragrafer i KKK (Katolska Kyrkans Katekes) som tex §2357 om ”homosexuella handlingar som klandervärda” ” homosexuella handlingar i sig klandervärda, de skrider mot den naturliga lagen, de stänger av den sexuella akten från att ge liv” och §2366 ” varje äktenskaplig akt per se ska vara öppen för att ge livet vidare.”

Slutsats

”What we know from the human sciences about the multiple dimensions and meanings of human sexuality contradicts the Vatican’s absolute condemnation of all same-sex acts.[33] The fact that same-sex relationships “are not able to contribute in a proper way to the procreation and survival of the human race” (Considerations Regarding Proposals to Give Legal Recognition to Unions between Homosexual Persons §7) does not make them intrinsically immoral. Both same-sex and heterosexual relationships are capable of being fruitful in a broad sense: for the partners, their children if they procreate, adopt, or foster, and for society at large.”

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Wijngaards-statement-rotated.jpg

// Irène

PS Det är mycket tröttsamt att vara reformförespråkare i Stockholms katolska Stift. Alla tecken på reformer som sker på kontinenten filtreras bort i katolska media som Signum och Katolskt Magasins Bullerbyfilter. Däremot tar man här genast till sig metoder som ska bidra till att motverka reformer som tex Catholic Voices som fått fäste i Sverige och vars målsättning är att ”försvara kyrkans inställning till de kontroversiella frågorna, som ofta ger anledning till att kyrkan omnämns i media”

Vad kyrkans officiella inställning till homosexualitet och samkönade relationer är vet vi vi vid det här laget dvs det finns klart och tydligt uttryckt i KKK. Genom den sk ”CV metoden” (Catholic Voices metoden) vill katolska reformmotståndare stärka KKK syn på sex-och samlevnad medan alla Wir sind Kirche rörelser runt om i världen vill förändra formuleringar i KKK. Catholic Voices Sverige har skaffat sig en stark position genom att vissa ledamöter i Catholic Voices också ingår i styrelsen för Km. Km nuvarande chefredaktör Helena D’Arcy är också ordförande i Catholic Voices Sverige. På så vis är hon en effektiv spärrvakt så att inga farliga reformvänliga nyheter från utlandet når Km läsare och på detta sätt underlättas också Helena D’Arcys arbete i Catholic Voices.

Rådgivare för Catholic Voices Sverige är Msgr Jorge de Salas Opus Dei – vilket säger allt om vad Catholic Voices vill åstadkomma. Jorge de Salas är kan man säga lite av Inkvisitionens ….jag menar Troskongregationens förlängda arm i Stockholms katolska Stift . Även Thomas Idergard SJ anlitas gärna att träna katoliker i att bla försvara KKK syn på homosexualitet.

https://catholicvoices.se/om-oss/

Published by Irène Nordgren on 04 maj 2021

”Kärleken segrar 10 maj 2021”

Under gudstjänster 8 – 10 maj 2021 kommer kärlekspar runt om i Tyskland att kunna få välsignelse. Såväl homosexuella som frånskilda par som hittat ny partner.

https://www.liebegewinnt.de

Här publiceras lista på gudstjänster / platser / tider runt om i Tyskland där välsignelser ges 8 – 10 maj. Jag räknar till 96 olika gudstjänster ! https://www.liebegewinnt.de/gottesdienste/

STATEMENT https://www.liebegewinnt.de/statement/

”Kärleken segrar” ”Med hänsyn till att Troskongregationen sagt nej till att välsigna homosexuella partnerskap höjer vi vår röst och säger: ” Vi kommer även i fortsättningen att följa och välsigna människor som ingår i förpliktigande partnerskap. Vi förvägrar inte ett välsignelsefirande. I vårt ansvar som själasörjare lovar vi människor i deras viktiga stunder i livet den välsignelse som bara Gud skänker. Vi respekterar och uppskattar deras kärlek och tror att Guds välsignelse är med dem. Nog med teologiska argument och kunskapsutbyten. Vi accepterar inte att människor belastas med en exkluderande och föråldrad sexualmoral och som undergräver vårt arbete inom själavården.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Valsignelse-hs-2-2.jpg

Här går det att stödja aktionen med sitt namn https://aktion.publik-forum.de/?idende=20219631&idw=20219880

AMERICA Magazine ”Catholic parishes in Germany to include gay and lesbian couples in planned ‘blessing services for lovers’ ”

https://www.americamagazine.org/politics-society/2021/05/03/germany-catholic-chaplains-blessings-same-sex-couples-240577

The Tablet https://www.thetablet.co.uk/news/14106/dozens-of-catholic-parishes-plan-gay-blessings

// Irène

PS Biskop Bätzing ordförande för Tyska biskopskonferensen säger i ett pressmeddelande bla : ”Självklart har homosexuella människor och även de som lever i samkönade relationer en plats i kyrkan. Vi välkomnar dem”

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Batzing-1.jpg

Biskop Bätzing vänder sig dock mot den offentliga aktionen 10 maj och menar att kyrkans sexualmoral inklusive frågan om homosexualitet fortsättningsvis ska vidareutvecklas men hållas inom Synodala Vägen.

https://www.dbk.de/presse/aktuelles/meldung/bischof-baetzing-zum-aufruf-von-bundesweiten-segnungsgottesdiensten-fuer-liebende

Här är Troskongregationens svar från den 15 mars 2021 ang välsignelser av samkönade relationer

Responsum of the Congregation for the Doctrine of the Faith to a dubium
regarding the blessing of the unions of persons of the same sex

TO THE QUESTION PROPOSED: 
Does the Church have the power to give the blessing to unions of persons of the same sex?

RESPONSE:
Negative.

https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2021/03/15/210315b.html

Troskongregationens svar kan jämföras med lika vederhäftiga ”DEKLARATIONEN om pastoral omsorg om vänsterhänta” från 2008.

”DEXTERA DOMINIär min absoluta katolska favvodeklaration -skriven av någon med oerhört djup katolsk teologisk kunskap och stor katolsk vishet.

Citerar inledning och valda stycken ur ”Dextera Domini: the Declaration on the Pastoral Care of Left-Handed Persons”

”THE RIGHT HAND of the Lord has adorned his spotless bride, the Church, with many wondrous gifts, not the least of which is the supreme ministry of defending the arsenal of Christian truth. Through the wisdom of a provident God, this congregation, the watchdog of the household of faith, exercises diligent custody over the sacred deposit of doctrine, guarding it like a talent buried in the sand (Matt. 25:25).”

”Having already disposed of other perversions, it becomes necessary to speak out with the profound disgust regarding yet another aberration which, like the pulling of a polyester fiber, threatens to unravel the seamless garment of faith.

”This particular menace has been propagated by those who, basing their opinions on spurious sophisms of the psychological and behavioral pseudo-sciences, claim that it is acceptable, or even normal, to use the left hand when engaging in manual activities. In the face of tradition and right reason, they point to a small but vocal minority of individuals who primarily use their left hands or purport to be bimanual. With callous disregard for the natural order they judge indulgently, and even excuse completely, sinistral behavior, that is, the indiscriminate use of the left hand in the place of the right. Such an insidious abuse is defended as though there were no difference between right or left, Jew or Greek, male or female, slave or free (Gal. 3:28).

”For while it is neither possible nor desirable at present to decide whether this disorder is genetic in origin or merely the result of repeated nasty thoughts, in either case one may never argue that left-handedness is compulsive and therefore excusable. It is, of course, necessary to take note of the distinction between the sinistral condition and the individual left-handed actions, which are intrinsically disordered and utterly wrong.”

”And although the particular inclination of the left-handed person is not necessarily a sin, it is a more or less strong tendency ordered toward an intrinsic moral evil, and thus the inclination itself must be seen as an objective disorder. Therefore, both the condition and all acts flowing from it are to be condemned, as are all those who suffer from it or engage in it, and everyone who thinks like them or defends them or befriends them, into everlasting torments in the lowest pit of hell where the lake of fire is never quenched and the worm dies not (Mark 9:48).”

Läs forts nedan

http://rosemaniple.blogspot.com/2008/05/dextera-domini-declaration-on-pastoral.html

« Prev - Next »