Published by Irène Nordgren on 13 apr 2021

Gunnel Vallquist – Hans Küngs språkrör i Sverige

En vecka har  gått sedan Hans Küng avlidit.  

Den internationella uppmärksamheten har varit stor. Ännu har dock ingen katolsk teolog i Stockholms katolska Stift velat / vågat yttra sig ang att en av världens mest kända teologer avlidit. 

Sedan Gunnel Vallquist avlidit för 5 år sedan är känslan påtaglig – att vara katolik i Sverige känns som att leva i en liten katolsk provinsiell ankdamm uppe vid Norra Ishavet.  I denna lilla svensk-katolska ankdamm har ”kyrkolärare” som Ulf Ekman givits mer spaltutrymme i katolska media än Hans Küng !  Det säger allt om det katolska teologiska klimatet i Stockholms katolska Stift.   

Signum tog ett par dagar på sig – efter att Hans Küng avlidit – att översätta och publicera en artikel från Kath press https://signum.se/hans-kung-avliden/– men i övrigt hittills knäpptyst från tex Signums  chefredaktör professor Ulf Jonsson SJ och hans övriga professorsmedarbetare på Signum.

Katolskt Magasins chefredaktör Helena D’Arcy väntar fortfarande efter 1 vecka snällt och tålmodigt  på att kunna publicera att Hans Küng avlidit.  

12 april hade jag en kort mailväxling med Helena D’Arcy 

Hej Helena D’Arcy 
Jag har en fråga till dig som chefredaktör för Km.  Varför har du inget intresse av att till Km läsare förmedla att den världsberömde katolske teologen  Hans Küng avlidit 6 april 2021? 
Mvh 
Irène Nordgren 

Hej Irene! 
Tack för din fråga! Självklart har jag intresse av det, men jag har ännu inte fått den artikel jag bett en av våra skribenter att förbereda. Så fort jag fått den, godkänt och redigerat lägger jag givetvis ut den. 
Som jag påpekat för dig rätt många gånger vid det här laget skulle ingen hellre än jag vilja ha en större redaktion med fler skribenter och möjligheter att vara snabba på bollen, men det tillåter vår ekonomiska situation tyvärr inte. 
Trevlig helg Irene! 
Vänliga hälsningar, 
Helena 


Hej Helena 
Tack för ditt svar som jag dock har svårt att köpa. Nyheter som du finner angelägna publiceras snabbt och gärna på Km hemsida som just nyhet – vilket illustrerar att kort nyhetsförmedling inte har att göra med storlek på redaktion. Att fördjupande analyser / artiklar kan dröja är något annat. Det är just i trögheten alt snabbheten  att förmedla världsnyheter som Km avslöjar sina preferenser.  Ibland är du oerhört snabb att utan dröjsmål tala om för dina läsare vad du tycker är angeläget …… 
Mvh och trevlig helg du med Helena 
Irène 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Küng

// Irène

PS 1993 utkom ”Kristen trots allt” på svenska. Gunnel Vallquist skriver i sitt förord

”Vad de romerska myndigheterna förebrår Hans Küng är just det som gör honom till en ”ledfyr” : hans sätt att skilja mellan väsentligt, mindre väsentligt och oväsentligt i kyrkans lära och praxis. Han vågar relativisera vad som faktiskt är relativt men gärna framhållas som absolut. Han föreslår nya tolkningar av teser som skapat återvändsgränder i kyrkans liv liksom i ekumeniken …….”

” Han visar, enkelt och utan försök till övertalning, att tron på Gud och på Kristus inte står i motsats till förnuft och vetenskap, och han avger en personig trosbekännelse. Han drar en skarp skiljelinje mellan ”det så kallat kristna”, som håller fast vid traditioner som skadar kyrkan och människorna, och ”det verkligt kristna”, som går direkt till evangelierna och söker tillämpa Jesu eget förhållningssätt till konkreta människor och situationer när det gäller att idag hjälpa medmänniskor i svåra livslägen. ”Skulle han, som varnade fariséerna för att lägga outhärdliga bördor på människornas axlar, idag förklara all ”konstlad födelsekontroll för dödssynd ?” ”Skulle han, som till sitt bord särskilt inbjöd människor som misslyckats, idag avvisa alla skilda och omgifta?”

Tag och läs ! Detta är en bok som skingrar dunster och stärker tron”

Jag säger bara en sak ! Tack Gunnel Vallquist ! Jag saknar Dig !

Published by Irène Nordgren on 07 apr 2021

”Hans Küng var profeten som Vatikanen mest fruktade”

PressRelease

 Hans Küng was the Prophet the Vatican feared the most 

9 April 2021 We Are Church International mourns the death of the great Prophet Hans Küng who clearly set out the reforms necessary to bring the Catholic Church back to Christ. 

On the occasion of the 25th anniversary of We Are Church in autumn 2020, Hans Küng wrote to us: 

”From the beginning, I have supported We Are Church in every respect. In its demands it has the message of Jesus Christ behind it and at the same time it corresponds to the requirements of today’s democratic and pluralistic society. In the time of the two Restoration Popes Wojtyla and Ratzinger, there was little hope that your concerns would be heard in the hierarchy. With Pope Francis, however, a turning point seems to have occurred that makes it easier for some of your  demands to be met. In the wintry Church, We Are Church has kept the embers smouldering under the ashes. May the fire of reform now finally take hold of the whole Church and also the Vatican. So continue, dear friends: courage, creativity and perseverance!”

Colm Holmes                                                                                           

Chair, We Are Church International                                      

We Are Church International (WAC) founded in Rome in 1996, is a global coalition of national church reform groups. It is committed to the renewal of the Roman Catholic Church based on the Second Vatican Council (1962-1965) and the theological spirit developed from it.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

America Magazine Roger Haight SJ

”Hans Küng (b. 1928), who died on April 6 at the age of 93, was the youngest and third most influential Catholic theologian of the second half of the 20th century, after Karl Rahner, S.J., (1904-84) and Edward Schillebeeckx, O.P., (1914-2009)”

https://www.americamagazine.org/faith/2021/04/06/hans-kung-death-obituary-vatican-ii-240394

// Irène

Published by Irène Nordgren on 07 apr 2021

Hans Küng död RIP

Hans Küng har avlidit vid 93 års ålder 6 april 2021

National Catholic Reporter https://www.ncronline.org/news/people/hans-k-ng-celebrated-and-controversial-swiss-theologian-has-died

America Magazine https://www.americamagazine.org/faith/2021/04/06/hans-kung-death-obituary-vatican-ii-240394?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=8744&pnespid=j7k1_adSWFSNUhfCAI7jNI.m27IsgpsxLG4Lyphk

Jag recyclar från KV blogg 2008 ”Från katolsk till global vision

Varje gång ett nytt krig blossar upp i världen är det viktigt att påminna om vad Hans Küng brukar säga

“There will be no peace among the nations without peace among the religions. There will be no peace among the religions without dialogue among the religions.”

Katolska kyrkans i mitt tycke idag mest framstående teolog och tillika präst är Hans Küng, en gång kollega till kardinal Ratzinger – vår nuvarande påve – och initiativtagare till stiftelsen Global Etik, som tar fasta på hur vi människor måste lära oss hur den gyllene regeln ska kunna fås att omfatta alla människor från alla världens alla religioner. Och även de som står utanför dessa.

1979 fråntogs Hans Küng sin befogenhet att undervisa som katolsk teolog pga sin bok Infallible? An Inquiry(1971). Hans Küng forsatte dock sin undervisning på Universitetet i Tübingen som professor i ekumenisk teologi fram till sin pensionering 1996.

Hans Küng hade det stora modet att satsa hela sin status som katolsk teolog genom att sätta ett frågetecken efter Ofelbar?

2002 beskriver Hans Küng i The Catholic Church: A Short History “In 1979 I then had personal experience of the Inquisition under another pope. My permission to teach was withdrawn by the church, but nevertheless I retained my chair and my institute (which was separated from the Catholic faculty). For two further decades I remained unswervingly faithful to my church in critical loyalty, and to the present day I have remained professor of ecumenical theology and a Catholic priest in good standing. I affirm the papacy for the Catholic Church, but at the same time indefatigably call for a radical reform of it in accordance with the criterion of the gospel.”

2005 skrev Hans Küng en kritisk artikel om arvet efter Johannes Paulus II  ”The failures of Pope Wojtyla ”

“This Papacy has repeatedly declared its fidelity to Vatican II, in order to then betray it for reasons of political expediency. Council terms such as modernization, dialogue, and ecumenicalism’ have been replaced by emphasis on restoration, mastery, and obedience. The criteria for the nomination of Bishops is not at all in the spirit of the Gospel… Pastoral politics has allowed the moral and intellectual level of the episcopate to slip to dangerous levels. A mediocre, rigid, and more conservative episcopate will be the lasting legacy of this papacy.” 

http://www.katolskvision.se/blog/?p=191

2018 En vädjan till Franciskus ”som lever bland vargar” från Hans Küng http://www.katolskvision.se/blog/?p=18827

 2016 http://www.katolskvision.se/blog/?p=19045

2016 http://www.katolskvision.se/blog/?p=19174

2012 http://www.katolskvision.se/blog/?p=6429

2011 http://www.katolskvision.se/blog/?p=3003

2010 http://www.katolskvision.se/blog/?p=1296

// Irène

PS Intervju med Hans Küng från 2016 https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgxYXA7-rvAhXU_7sIHXa3D6wQtwIwB3oECAYQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjgO8GlSxsHY&usg=AOvVaw1oK4zGrtDjyIZodWaM0BZH

Published by Irène Nordgren on 04 apr 2021

”Han är inte här, han har uppstått”

”De myrrhabärande kvinnorna vid graven” skriven av Marja-Liisa Alm

Lukas 24 : 1-11

Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. 

De fann att stenen var bortrullad från graven, 

och när de gick in kunde de inte finna herren Jesu kropp. 

De visste inte vad de skulle tro, men då stod där två män i skinande kläder framför dem. 

Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken, men männen sade till dem: »Varför söker ni den levande här bland de döda? 

Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er medan han ännu var i Galileen: 

att Människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen.« 

Då kom de ihåg hans ord, 

och när de hade återvänt från graven berättade de alltsammans för de elva och alla de andra. 

Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. 

De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. 

Published by Irène Nordgren on 03 apr 2021

Suddenly Påsk 2021

I had always known
he would come, unannounced,
remarkable merely for the absence
of clamour. So truth must appear
to the thinker; so, at a stage
of the experiment, the answer
must quietly emerge. I looked
at him, not with the eye
only, but with the whole
of my being, overflowing with
him as a chalice would
with the sea. Yet was he
no more there than before,
his area occupied
by the unhaloed presences.
You could put your hand
in him without consciousness
of his wounds. The gamblers
at the foot of the unnoticed
cross went on with
their dicing; yet the invisible
garment for which they played
was no longer at stake, but worn
by him in this risen existence.

R S Thomas 1913 – 2020

https://en.wikipedia.org/wiki/R._S._Thomas

Published by Irène Nordgren on 02 apr 2021

Varför gjorde Judas det ?

America Magazine återvinner James Martin SJ artikel från 2006

James Martin SJ reflekterar över Judas utifrån Judasevangeliet

”Last month’s bombshell release of the Gospel of Judas had some Christians wondering if the familiar story of Good Friday needed some updating. The fragmentary text, probably dating from the second or third century, depicts Jesus asking Judas to betray him. In doing so, Jesus says that Judas, a close friend, will exceed the other apostles. That explanation, to put it mildly, is not the traditional one. The leather-bound manuscript, discovered in the Egyptian desert in the 1970’s, seems authentic. Written in Coptic on both sides of 13 sheets of crumbling papyrus, the document was made public by the National Geographic Society in conjunction with a television program and a new book on the provenance and significance of the text. [See the article in this issue by Pheme Perkins for a detailed analysis of the document.]

But will the Gospel of Judas change Christian understanding of Judas’s role in the passion narratives?

Probably not.”

James Martin SJ avslutar sin reflexion med orden : ”Svaret på frågan som plågat kristna i 2000 år kvarstår. Varför gjorde Judas det ? Antagligen därför att Judas – som de flesta av oss – ville göra Gud till sin egen avbild istället för tvärtom.”

https://www.americamagazine.org/faith/2006/05/29/why-did-judas-do-it?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=8658&pnespid=ivFj9ulTVwCNXF5h9zthORCdLXNQoYHySs9GC8FK

// Irène

Published by Irène Nordgren on 26 mar 2021

Kardinal Schönborn ”Kyrkan kan inte vägra homosexuella välsignelse”

Kardinal Schönborn i Wien visar öppet missnöje med Vatikanens ansträngning att förstärka förbudet att välsigna samkönade par och menar att detta har sårat och skadat många människor.

”If the request for a blessing is not a show… if the request is honest and is really a plea for God’s blessing of a way of life that two people want to embark on together, then such a blessing will not be refused,” the 76-year-old cardinal said in the latest issue of his archdiocesan weekly paper, Der Sonntag.”

https://international.la-croix.com/news/religion/cardinal-schnborn-says-church-cannot-refuse-blessing-for-gay-couples/14030

// Irène

PS Kardinal Schönborn är den senaste av mer än ett dussintals tysktalande biskopar som ställer sig kritiska till Vatikanens försök att stoppa präster från att välsigna samkönade par. Håller det på att utvecklas olika praxis kring välsignelser av samkönade par i olika länder ? Hur ska Vatikanen hindra detta ? Kommer svenska katolska homosexuella par vända sig utomlands ?

Published by Irène Nordgren on 24 mar 2021

Sr Madeleine Fredell OP predikar

Herrens bebådelse – Jungfru Marie bebådelsedag 

Sr Madeleine Fredell OP predikar över Lukasevangeliet 1:26-38 utifrån egen översättning från grekiska 

I den sjätte månaden sändes ängeln Gabriel av Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef av Davids hus och den unga flickans namn var Maria ……….

// Irène

PS Tänk om biskop Anders skulle visa god vilja och ge sr Madeleine venia ! Tänk om ! Vilket lyft för Stockholms katolska Stift !

Published by Irène Nordgren on 24 mar 2021

Öppet motstånd mot påve Franciskus?

La Croix International Fransk teolog Isabelle Parmentier

Troskongregationens uttalande om välsignelse av samkönade relationer är ”ett iskallt förnekande av Franciskus inställning i Amoris laetitita.”

”The pope’s recent remarks that homosexuals have the right to be in a family and that they have the right to legal civil coverage have indeed provoked a heated debate.”

”As the ”Amoris laetitia Year of the Family” begins, I cannot help but perceive here a political act of open resistance to Pope Francis.”

https://international.la-croix.com/news/religion/blessing-same-sex-couples-do-not-rob-us-of-hope/14018?utm_source=NewsLetter&utm_medium=Email&utm_campaign=20210324_mailjet

// Irène

PS I Stockholms Katolska Stift tycks det – förutom sr Madeleine Fredell OP – inte finnas en enda katolsk teolog / präst som vill / vågar kommentera Troskongregationens uttalande eller den internationella kritik som uttalandet medfört. Här gäller som vanligt regeln Tyst i klassen !

Published by Irène Nordgren on 23 mar 2021

Splittring inom jesuitorden ?

America och Signum drivs båda av jesuiter……
– Ulf Jonsson SJ håller knäpptyst som chefred för Signum ang all internationell kritik på Troskongregationens uttalande om välsignelser av samkönade relationer.
-Gråtande emoji av Thomas Idergard SJ på VÄKS Fb som reaktion på Americas artikel om att påve Franciskus SJ distanserar sig från Troskongregationens uttalande.
– Både Troskongregationens prefekt Luis Ladaria och påve Franciskus är jesuiter …..men tycks ha olika agendor !

3 tecken på splittring inom jesuitorden ?!

// Irène

« Prev - Next »