Archive for the 'Uncategorized' Category

Published by Irène Nordgren on 19 Mar 2018

Hans Küng 90 år !

”Som ingen annan samtida har Hans Küng lyft och hållt frågan om sanning och trovärdighet i kristendomen vid liv. Efter konciliet och encyklikan ”Humanae Vitae” om födelsekontroll (1968) lyfte Küng i sin bok ”Infallible? A question” frågan om det påvliga läroämbetets ofelbarhet.”

”For this reason, on 18 December 1979, under Pope John Paul II, his ecclesiastical teaching permit (”missio canonica”) was withdrawn. But Küng did not withdraw his theologically based statements about the controversial infallibility dogma of 1870 and thereby showed that not obedience, but resistance – a rather rare Catholic ”virtue” – is demanded when it comes to resisting Roman prescriptions.”

https://www.we-are-church.org/413/

Här en fin födelsedagsvideo

https://www.blick.ch/news/schweiz/vorbild-der-katholischen-reformationsbewegung-papstkritiker-hans-kueng-wird-90-id8103704.html

// Irène

PS
2016 En vädjan till Franciskus ”som lever bland vargar” från Hans Küng
http://www.katolskvision.se/blog/?p=18827

2016 Franciskus svarat JA till Hans Küng
http://www.katolskvision.se/blog/?p=19174

2016 Namninsamling för Hans Küng
http://www.katolskvision.se/blog/?p=19045

2011 Hans Küng ”Går kyrkan att rädda ?” del 4
http://www.katolskvision.se/blog/?p=3053

2011 Hans Küng inför påvebesöket – katolska kyrkans ”Putinisering”
http://www.katolskvision.se/blog/?p=3614

2010 Hans Küng om samvete och frihet
http://www.katolskvision.se/blog/?p=485

2010 Hans Küng alltid mitt i prick
http://www.katolskvision.se/blog/?p=1296

2008 Från katolsk till global vision med Hans Küng
http://www.katolskvision.se/blog/?p=191

Published by Irène Nordgren on 14 Mar 2018

Ulla Gudmundson ”Franciskus fem år efter valet – reformpåve i blåsväder”

Läs Ulla Gudmundsons lysande utvärdering i halvtid i Utrikesmagasinet under den träffande rubriken ”Franciskus fem år efter valet – reformpåve i blåsväder ”

”Det kunde knappast ha börjat bättre. Ett enkelt ”Buona sera” från Peterskyrkans balkong den där regniga marskvällen 2013 vann på en sekund allas hjärtan. Både hos romarna, som trängdes som sardiner på Petersplatsen, och hos världspressen, vars kameror i dagar fixerat en skorsten. Ur den bolmade äntligen vit rök.”

”Franciskus är idag 81 år. År 2015, på den andra årsdagen av valet, sade han sig tro att hans tid som påve skulle bli kort. Kanske fyra-fem år. Nu är vi där. Några tecken på att han tänker abdikera märks inte. Men mänskligt att döma kan matchen – en alls inte orimlig metafor för ett påveskap – ha nått åtminstone halvtid (förre påven Benedictus XVI var 86 år då han avgick). Kanske närmar den sig slutet. Vad har uppnåtts på fem år?”

”En röd tråd i Franciskus påveskap hittills har varit strävan att flytta katolska kyrkans tyngdpunkt från centrum, Rom och kurian, till periferin, fältet.”

”Hans budskap om kärlek och barmhärtighet har fått resonans långt utanför hans kyrka.”

”Franciskus har visat att han vill påverka världen i det han ser som vår tids globala ödesfrågor: social rättvisa, fred och nedrustning, omsorg om klimat och miljö.”

”Men detta innebär inte att Vatikanen under Franciskus upphört med intressepolitik och diplomati. Ett exempel är tendensen att i uttalanden om Ukraina referera till krisen som ett ”inbördeskrig”, det vill säga förtiga den ryska inblandningen i östra Ukraina.”
”Nu, efter fem år, är det tydligt att Franciskus politik gentemot kyrka och värld också möter motstånd. När det gäller utrikespolitiken fokuserar hans kritiker på ryktena om en förestående öppning (oklart i vilken form) i den segslitna frågan om Vatikanens relationer med Kina.2

”Enligt uppgift har Vatikanen nu uppmanat två ”underjordiska” biskopar att träda tillbaka till förmån för två regimstödda. Kritikerna ser detta som kryperi för Peking och ett svek mot en liten kämpande kyrka som i åratal levt under totalitärt tryck.”

” Att krafter i den romerska kurian aktivt motarbetar hans administrativa reformprogram är ingen hemlighet. Det gäller inte minst arbetet att stävja ekonomiska oegentligheter, en process som påbörjades av företrädaren Benedictus. George Pell, den hårdföre australiske kardinal som av Franciskus utsetts till finansminister, står idag under åtal i hemlandet för mörkande och eventuell delaktighet i sexuella övergrepp. ”

”Förväntningarna när det gällde ökad delaktighet för kvinnor i kyrkan har hittills knappast infriats (men om Franciskus skulle öppna för kvinnliga diakoner, vilket är möjligt, skulle det vara ett stort steg framåt).”

”Kritiken nådde stormstyrka i samband med ett besök i Chile i februari, där påven högdraget och, visade det sig, mot bättre vetande förnekade att bevis fanns mot en anklagad biskop. Krisen är långtifrån utagerad.”

”Vill det sig illa kan den kasta en skugga över de återstående åren av ett påveskap som i många avseenden lagt grunden till förnyelse av den katolska kyrkan och dess roll i världen.”

”Att, som Franciskus konservativa kritiker vill, vrida klockan tillbaka till en tid då lära, kyrkohierarki och tradition inte ifrågasattes, är inte vägen framåt. Men om hans goda visioner och initiativ ska bli bestående, krävs att de konsolideras och rotar sig i kyrkan som organism, på många nivåer. Historien visar att sådana processer tar tid. Kanske blir det en uppgift för hans efterträdare.”
http://www.utrikesmagasinet.se/analyser/2018/mars/alskad-reformpave-i-blasvader—franciskus-fem-ar-efter-valet/

// Irène

PS 2015 kom min första besvikelse över Franciskus

http://www.katolskvision.se/blog/?p=15998

http://www.katolskvision.se/blog/?p=24642

Detta i kombination av bla utnämnandet av George Pell till finansminister kastar tyvärr en djup skugga över Franciskus när det gäller den viktiga frågan om sexövergrepp inom katolska kyrkan.

Hur en stat värnar om sina barn har med dess trovärdighet som stat att göra. Vad säger det om denna stat tillika är en KYRKA som till och med påstår sig vara ”DEN ENDA SANNA KYRKAN” – som säger sig ha sina rötter i Jesus Kristus – historiens förste BARNOMBUDSMAN -och som inte gjort allt den kunnat för att skydda sina barn från att våldtas av dess egna präster…….

Published by Irène Nordgren on 12 Mar 2018

”Längtan efter en annorlunda kyrka”

Texten dök upp som ett minne på min Facebooksida från We are church

I yearn for church
that is not an enclosure for the virtuous,
but more an oasis for the weary and downtrodden;
not an experience of exclusion, discrimination, and elitism,
but more an encounter of radical love, inclusiveness and solidarity;
not with an attitude of we are right and they are wrong,
but more with an attitude of openness to truth
wherever and in whomever it is to be found;
not a bastion of unchangeable doctrine and dogma,
but a source of inspiration and exploration;
not one claiming to have all the answers,
but one challenging us all to live the questions;
not with a leadership of control and clericalism,
but more with a humble service exemplified by Jesus;
not using a language of condemnation,
but more with a language of affirmation and compassion;
not preoccupied with its own maintenance and prestige,
but more with a concern for the People of God,
all of us.

Love, John

https://www.we-are-church.org/413/index.php/library/poetry/577-yearning-for-a-different-church

// Irène

Published by Irène Nordgren on 11 Mar 2018

Om Ulf och Birgitta Ekmans katolska rundresa i Kazakstan

Min debattartikel i Katolskt Magasin nr 3/18

I Katolskt Magasin 1 /18 skriver Birgitta Ekman ett långt resereportage från en katolsk rundresa i Kazakstan som hon och Ulf Ekman gjorde förra året på inbjudan av ärkebiskop Thomas Peta i huvudstaden Astana och hans hjälpbiskop Athanasius Schneider.
Kazakstans katolska biskopar har gjort sig kända för att ansluta sig till den officiella kritiken mot Franciskus och särskilt hans apostoliska uppmaning Amoris Laetitia /Kärlekens glädje som kom efter familjesynoden 2015. Biskop Athanasius Schneider har beskrivit biskopssynoden om familjen i termer av ”Satans rök försökte tränga sig in Paul VI aula och att man fortfarande kan känna lukten av denna infernaliska rök i arbetsdomumentet “Instrumentum Laboris”.
Med tanke på den motståndsrörelse inom katolska kyrkan som i olika nätverk och organisationer mobiliserar sig mot påve Franciskus kan man undra vad paret Ekmans besök sänder för signaler bland katoliker i Kazakstan ? Bland katoliker i Sverige ? Franciskus har gjort sig känd för en mer pastoral och barmhärtig syn på familjen, på skilsmässa och på frånskilda och omgiftas möjlighet att gå till kommunion. Mot detta har Kazakstans biskopar offentligt protesterat. Athanasius Schneider har tex i raljerande ton förkunnat att ”barmhärtighet av pastorala skäl och som det påstås i våra dagar Guds ömhet bara är en ursäkt för att rättfärdiga försyndelser.”
Franciskus har förkunnat att alla människor är Guds barn. Athanasius Schneider ondgör sig över detta uttalande och hävdar att Franciskus sätter sig upp mot Gud själv ty ”Bara de är Guds barn som är döpta i tron på Kristus.”
I anslutning till detta bör även nämnas Athanasius Schneiders syn på judar. Om ersättningsteologi leder till antisemitism så kan Athanasius Schneider sägas främja antisemitism genom uttalanden som att ”judarna avsagt sig Guds förbund genom Joh 15:23 ”Den som hatar mig hatar också min fader.” ”Dessa Jesu ord är fortfarnade giltiga när det gäller judar ty ”Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall inte förgå.” (Mark 13:31). När dagens judar förnekar Jesus så förnekar de också Fadern och hans förbund. Ty ytterst finns bara ett förbund, inte två: Det Gamla förbundet har övergått i det Nya förbundet”
Franciskus har tvättat kvinnors fötter på skärtorsdagen vilket Athanasius Schneider anser att ”varje förnuftig person inom alla kulturer anser vara något opassande, ja till och med en aning oanständigt.”
Mot denna bakgrund är det anmärkningsvärt att Birgitta Ekman – som i sitt långa resereportage om katolska kyrkan i Kazakstan bland mycket annat ägnar textutrymme till att beskriva hur bilister kan bete sig om de råkar ”missa en avfart” på en motorväg – samtidigt helt reservationslöst utelämnar all information om hur hennes och Ulf Ekmans biskopliga värdar ”missat avfarten” till Andra Vatikankonciliet och lugnt kör vidare på den förkonciliära vägen från Första Vatikankonciliet. Ja ”missat” kanske inte är rätt ord. Biskoparna har rättare sagt helt sonika monterat ned vägskyltar som bla pekar mot ”Nostra Aetate” och ”Aggiornamento” för att i Kazakstan ostört kunna fortsätta köra sitt eget förkonciliära race. Sorgligt!
Irène Nordgren

// Irène

PS Biskoparna tillsammans gör gemensam sak i motståndet mot Franciskus.

I Stockholms Katolska Stift får de draghjälp i detta syfte av Katolsk Observatör Nu senast http://katobs.se/art_marriage_negri.html

Katolsk Observatör låtit översätta många av biskop Schneiders alster som de gärna promotar.

I KM pappersartikeln finns källhänvisningar till citaten som åberopas tex http://catholicherald.co.uk/news/2015/10/15/archbishop-peta-the-smoke-of-satan-has-entered-synod-discussions/

Published by Gert Gelotte on 09 Mar 2018

För döva öron?

Vänner:

Irlands förra president numera doktorand i kanonisk rätt vid påvliga Gregorianauniversitetet Mary McAllise uppmanar påven att utveckla en strategi för att inkludera kvinnor i hela kyrkan, inklusive maktstrukturen:

”Today, we challenge Pope Francis to develop a credible strategy for the inclusion of women as equals throughout the church’s root and branch infrastructure, including its decision-making.”

– Mary McAleese

https://www.ncronline.org/news/vatican/former-irish-president-tells-pope-develop-credible-strategy-womens-inclusion

Published by Gert Gelotte on 09 Mar 2018

Beundrad, dyrkad men inte jämställd

Vänner,

med anledning av internationella kvinnodagen publicerade vårt katolska stift ett antal Franciskuscitat om kvinnor, kvinnors roller och kvinnors betydelse. Det är intresant läsning som röjer en djupt romantisk syn på kvinnor. En uppfattning som ofta delas av celibtära katolska män. Den enda kvinna de kommit fysiskt nära är modern. Denna realation idealiseras. Kvinnan görs till en upphöjd, nästan himmelsk varelse, i stället för tillåtas vara en jämställd människa. Där på en piedestal är kvinnan beundrad, dyrkad, men inte fri. Dessutom definierad av män. Men bedöm själva:

http://sv.radiovaticana.va/news/2018/03/08/påven_franciskus_om_kvinnorna/1366101

Gert Gelotte

Published by Gert Gelotte on 08 Mar 2018

Apostlarnas apostel

I dag på Internationella kvinnodagen deltar syster Madeleine Fredell OP i ”Människor och Tro” och talar om apostlarnas apostel, Maria från Magdala. Programmet sänds kl. 14.03 i P1.

Published by Gert Gelotte on 24 Feb 2018

Man får inte rättigheter, man tar dem!

Vänner,

Nåsta söndag vigs Susanne Rappmann i Uppsala domkyrka  till biskop över Göteborgs stift. Det blir en mycket symbolladdad ceremoni. Susanne Rappmann ingick i den första grupp kvinnor som prästvigdes i Göteborgs domkyrka och nu blir hon stiftets första kvinnliga biskop. Det är ett  bra tag sedan Göteborgs stift var kvinnoprästmotståndarnas stift, men med Susanne Rappman sätts en eftertrycklig punkt för könsdiskrimineringen. Det motstånd mot kvinnliga präster som finns kvar i Svenska kyrkan är marginellt och bisarrt.

Det till synes omöjliga är alltså möjligt, men Svenska kyrkans kvinnor fick inte samma rättigheter och möjligheter som män till skänks. De fick kämpa och många gånger utstå grov mental misshandel från kyrkans män. Jag kan inte nog rekommendera Carin Sandberg Hammars bok ”Så kallad präst” om livet som kvinnlig prästkandidat i Göteborg på 70-talet. Det hon och andra kvinnor fick utstå trotsar all föreställningsförmåga – jag lovar. Men så är det med rättigheter. De är inget man får. Rättigheter är något man tar.

För fler år sedan skrev jag en krönika om ”Så kallad präst”. Här är en länk så ni kan läsa krönikan om ni vill:

http://www.gp.se/ledare/gert-gelotte-ofattbart-att-hon-stod-ut-1.855154

Svenska kyrkans kvinnor har striden bakom sig – i stort sett. Katolska kyrkans kvinnor har knappt börjat sin kamp. Undantag finns, men flertalet kvinnor i katolska kyrkan tror att jämställdhet uppnås genom ett ödmjukt väntande. Det är ett misstag. Ingenting kommer att ske om inte kvinnorna själva ser till att det sker. Lite Pussy Riot skulle sitta fint,

Gert Gelotte

Published by Gert Gelotte on 19 Feb 2018

Värt att lyssna på i fastetider

Vänner,

om ni, som jag, inte brukar lyssna på radions morgonandakter tycker jag att ni, som jag, skall göra ett undantag just i dag. Madeleine Fredell OP befriar fastan från from bråte, heligt pladder och rituellt trams. Hennes morgonandakt smakar som friskt, kallt vatten.


Om ni undrar så står förkortningen OP för Ordo Predicatorum, alltså predikarorden, i dagligt tal Dominikanerorden. Madeleine är således dominikanersyster och föreståndare för de kvinnliga dominikanerna i Stockholm. Nu skall ni inte tro att denna briljanta predikant tillåts predika i den katolska kyrka både hon och jag tillhör. Oh nej. Där får bara män predika – hur dåligt som helst. Män anses ha något att säga därför att de är män, kvinnor skall hålla tyst därför att de är kvinnor. Dummare än så kan patriarkatet inte gärna bli! Så det är tur att Sveriges Radio finns.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1022575?programid=1320

Gert Gelotte

Published by Irène Nordgren on 10 Feb 2018

Michael Winiarski om hur ”ett europeiskt land försöker sätta munkavle på en historisk debatt”


”Koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau 1945. Foto: AFP”

Läs Michael Winiarskis utmärkta artikel i DN ” Lagen en självförvållad pr-katastrof som isolerar Polen”
”Det har nu gått några dagar sedan Polens president Andrzej Duda signerade den nya lag som kan ge tre års fängelse för den som “offentligt och i strid mot fakta lägger ansvar eller medansvar på den polska nationen och den polska staten för nazismens brott”.

”Det viktigaste argumentet för lagen är man i andra länder ibland – felaktigt – har kallat de koncentrations- och förintelseläger som det nazistiska Tyskland upprättade i det ockuperade Polen under andra världskriget (1939–1945) för ”polska läger”.

”Det har i regel handlat om en slarvig formulering som åsyftade lägrens geografiska läge. Ingen har ju trott något annat än att lägren uppfördes av Tredje riket och sköttes av nazitysk militär och polis. Den polska staten existerade inte under dessa år av ockupation. Diskussionen har därför landat i huruvida – och i så fall i vilken mån – polacker var medskyldiga till utrotningen av sina judiska landsmän.”

”Att ett europeiskt land försöker sätta munkavle på en historisk debatt ligger knappast i linje med EU-fördragens principer om yttrandefrihet och demokratiska värderingar. Polen riskerar redan tidigare EU-sanktioner för att PIS-regeringen tagit direkt kontroll över landets oberoende domstolar och public service-medier.”

”Möjligen är det ännu värre att Polen isolerar sig från grannländer som Tyskland och Ukraina. Årtionden av mödosamt arbete för att reparera och förbättra relationerna med dessa två länder – med vilka Polen delar en minst sagt komplicerad samlevnadshistoriska – kan gå till spillo.

Den tyska regeringen har hållit sig mest kall. Utan att tveka slog utrikesminister Sigmar Gabriel fast att koncentrationslägren enbart var tyska.”

https://www.dn.se/nyheter/varlden/michael-winiarski-lagen-en-sjalvforvallad-pr-katastrof-som-isolerar-polen/

// Irène

PS Haaretz

https://www.haaretz.com/opinion/poland-s-shameful-futile-attempt-to-bury-its-wwii-ghosts-1.5799671

https://www.haaretz.com/opinion/why-poland-s-attempt-to-whitewash-holocaust-history-won-t-work-1.5769152

https://www.haaretz.com/israel-news/historian-death-camps-were-not-polish-but-poles-were-bad-to-jews-1.5768896

Next »