Archive for the 'Uncategorized' Category

Published by Irène Nordgren on 14 Jul 2018

”Rätten till ett gott liv till slutet” kan kräva HJÄLP !

17 maj ordnade Katolskt Forum ett panelsamtal i Sankta Eugenia kyrka om dödshjälp mellan professor Staffan Bergström och pater Thomas Idergard SJ och Benedicta Lindberg från Respekt som moderator.

Jag och leg läkare Elisabeth Finné deltog som åhörare.

I KM 6 / 18 pläderar Elisabeth Finné i en debattartikel för ”Rätt till ett gott liv till slutet.”

http://www.katolsktmagasin.se/2018/06/12/nej-tack-till-aktiv-dodshjalp-ja-tack-till-ratten-till-ett-gott-liv-till-slutet/

I KM 7-8 /18 skriver jag en replik och Elisabeth Finné en slutreplik.

Jag är helt överens med Elisabeth Finné om ”Rätt till ett gott liv till slutet”.
I motsats till Elisabeth Finné så försöker jag dock inte komma undan att erkänna att denna ”rätt” stundom inte går att uppfylla utan HJÄLP. ”Hjälp av en läkares unika förskrivningsrätt och ordinationsbedömning.”
Kalla det dödshjälp, ”palliativ sedering”, eller ”sova in i döden”……you name it !

Jag betvivlar inte ett ögonblick att Elisabeth Finné och övrig personal utför ett oerhört värdefullt arbete på hospicet i Sundsvall.

Det som jag ville ha sagt var att även om Hospice verksamhet byggs ut så att alla får möjlighet till ”ett gott liv till slutet ” så kommer det alltid finnas människor som önskar bestämma själva när HJÄLPEN ska sättas in.

// Irène

Published by Gert Gelotte on 02 Jul 2018

Den rimliga demokratin

”Eftersom kyrkan är en sammanslutning av kristna människor, fria och myndiga inför Gud, är det rimligt att som kyrka söka en beslutsform som återspeglar denna människosyn: den demokratiska …”

(Gunilla Lindén ur Kära Ester. Texter om feminism och kristen tro. Arcus 2006)

Published by Irène Nordgren on 28 Jun 2018

Generalens son Miko Peled

Den bästa berättelsen om Israel – Palestina konflikten jag någonsin hört. Miko Peled – som skrivit Generalens son – idag 26 juni på ABF i Stockholm. En mer klargörande skillnad mellan judendom och sionism får man leta efter. Lysande !

”En israels resa genom Palestina
Miko Peled om sin bakgrund och position som fredsaktivist”

”Miko Peled växte upp i en familj som tillhörde Israels militära och politiska elit. Hans far var general under sexdagarskriget 1967, då Israel ockuperade Västbanken, Gaza, Golanhöjderna och Sinaihalvön. Mikos systerdotter dödades av en palestinsk självmordsbombare 1997. Det drev Miko Peled att söka efter den sanna historien om Israel och Palestina. Det har förändrat hans liv, vilket han beskriver i boken ”Generalens son – en israels resa genom Palestina”.

Nu reser han världen runt och berättar sin historia – om hur han, från att varit en övertygad sionist, blev en fredsaktivist och tydlig förespråkare av bojkottrörelsen.”

ARRANGÖR
ABF Stockholm, Judar för Israelisk-Palestinsk Fred och Palestinagruppen i Stockholm

http://abfstockholm.se/event/2018/06/en-israels-resa-genom-palestina/?back=http://abfstockholm.se/kalendarium/?when=365

// Irène

PS Miko Peleds morfar Avraham Katznelson var Israels förste ambassadör för Skandinavien1950-1956 och undertecknade Israels självständighetsdeklaration.

”Katznelson (second from right) with Abba Eban (middle) and Israel’s United Nations delegation, 1950″

https://en.wikipedia.org/wiki/Miko_Peled

Miko Peled beskriver sin familj -inklusive sin morfar som kolonisatörer och sionister som en spred en romantisk historia om judarna och det Heliga Landet och som Miko Peled idag ser som sin plikt att resa omkring och upphäva.
-Vad är det som driver Miko Peled ?
-Att vara född som privilegierad jude tvingar mig att kämpa för rättvisa.”

Miko Peleds syster är Nurid Peled -Elhanan vars 13 -åriga dotter dödades i en palestinsk självmordsattack på Ben Yehuda street i Jerusalem 1997.

Nurid Peled -Elhanan har skrivit om hur israeliska skolböcker demoniserar araber.

”In Palestine in Israeli School Books: Ideology and Propaganda in Education, which was released in the UK in April 2012, Nurit Peled-Elhanan describes the depiction of Arabs in Israeli schoolbooks as racist. She states that their only representation is as ”refugees, primitive farmers and terrorists,” claiming that in ”hundreds and hundreds” of books, not one photograph depicted an Arab as a ”normal person.”

https://en.wikipedia.org/wiki/Nurit_Peled-Elhanan

Här kan den som är intresserad lyssna på Miko Peled från tidigare tillfälle i USA och hur han ser på konflikten och som han också beskrev idag på ABF.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwja8dmH5_TbAhUCjCwKHTJmDv4QwqsBCFEwBA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk1NR5_ZiN-g&usg=AOvVaw2718AfYKda5MUMuwSMmVA0

Published by Gert Gelotte on 23 Jun 2018

Auktoritär kyrka i auktoritärt land

Vänner,

en tänkvärd artikel om Polen där författaren bland annat berör den polska kyrkans stöd till den nationalkonservativa regeringens undergrävande av demokratin. Det finns motkrafter men huvuddelen av kyrkan i Polen tycks föredra auktoritärt styre. Det känns väl hemtamt, kan tänka.

https://www.dn.se/kultur-noje/eugeniusz-smolar-det-finns-manga-katoliker-i-polen-men-inte-manga-kristna/

Gert Gelotte

Published by Gert Gelotte on 11 Jun 2018

Två nej med konsekvenser

Vänner,

Roms senaste nej till kvinnliga präster och delad kommunion med andra kristna bekräftar bilden av påve Franciskus som en djupt konservativ person som befäster katolska kyrkans alltmer sektlika identitet.

Nej till kvinnliga präster innebär att vår kyrka motsätter sig alla människors lika värde och i stället fortsätter att efter könsgräns dela in mänskligheten i överordnade män och underordnade kvinnor. Detta är inte acceptabelt på något sätt av några skäl.

Nej till delad kommunion uttrycker förakt och ringaktning för andra kristna. Det är inte acceptabelt det heller, inte på något sätt av några skäl.

Båda dessa nej gör seriös ekumenik på organisationsnivå meningslös. Varför fortsätta låtsas?

Personligen delar jag gärna kommunion med andra kristna och jag tar gärna emot den av en kvinnlig präst. Det vet jag att många katoliker gör och jag hoppas vi blir fler, många fler.

Katolska kyrkan är illa ute i västvärlden, där män och kvinnor är likaberättigade, där utbildningsnivån är hög och den sociala rättvisan betydande. Min prognos är att medlemsantalet kommer att fortsätta sjunka. Det kallas sekularisering, men är en konsekvens av att kyrkan insisterar på att vara irrelevant.

När aggressiv främlingsfientlighet, egoistisk nationalism och likgiltighet inför de fattigaste växer sig allt starkare behövs evangeliet som motkraft. Att vår kyrka i stället ägnar sig åt könsdiskriminering och sekterism är oförsvarligt. Lampan lyser, men satt under sädesmåttet syns den inte (Matt 5:15)

Gert Gelotte

Published by Irène Nordgren on 11 Jun 2018

Katoliker i Stockholms katolska stift styrs till att sitta kvar i katolsk småskola

Läser på Stiftets hemsida

”Nu startar EWTN Nordic

EWTN (Eternal Word Television Network) öppnar nu en nordisk gren; “EWTN Nordic”. Plattformen kommer att tillhandahålla svensktextade EWTN-program och egna produktioner, som video on demand (VOD), och streaming över internet direkt från EWTN UK.

EWTN är idag det största katolska medianätverket i världen. EWTN Global Catholic Network sänder över satellit, kabel-TV och Internet på engelska, spanska, tyska och ukrainska.

Den svenska redaktionen består av tre medarbetare och leds av Ulf Silverling. Läs mer på EWTN Nordics hemsida.https://www.ewtn.se/

https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2018/nu-startar-ewtn-nordic

Med Ulf Silverling – redaktör och ansvarig utgivare för Stiftets ultrakonservativa Katolsk Observatör – kan den kristna högern i katolsk tappning i Stockholms katolska stift få ett rejält uppsving. Katolsk Observatör har alltid promotat de mest extremkonservativa företrädarna bland biskopar och kardinaler. Storfavoriter har varit typ kardinal Burke och biskop Athanasius Schneider i Kazakstan.

Sedan tidigare har vi i Stiftet katolska youtubekanalen Katolsk Horisont som leds av pater Joseph Maria Nilsson OFMConv som här hittat sin nisch på internet som katolsk präktig och hurtig småskollärare. En småskollärare är alltid en stor och aldrig ifrågasatt auktoritet för alla skolbarn.En som vet allt och därför kan svara hur lätt som helst på alla frågor. Den rollen tycks passa pater Joseph Maria Nilsson som handen i handsken. https://www.youtube.com/watch?v=xqVgvZw62iM
Det är frivilligt att titta och lyssna på Katolsk Horisont. Absolut. Så det var helt frivilligt som jag tidigare lyssnat på studentprästen Marc-Stephan Giese SJ som i Katolsk Horisont också han undervisar som en småskollärare om ”Varför kan Katolska Kyrkan inte öppna prästämbetet för kvinnor?”

https://www.youtube.com/watch?v=1BdqCSWhRP8
http://www.katolskvision.se/blog/?p=25238

Jag kan inte låta bli att se hur katoliker i Stockholms Katolska Stift starkt styrs till att förbli på småskolestadiet.
Det finns en kyrkopolitisk agenda bakom detta. Katoliker i Stockholms katolska Stift ska inte tillåtas växa upp. De ska hållas kvar i småskolan livet ut. Det är enklast så.

Det finns idag ute i den universella katolska kyrkan mängder av progressiva katolska företrädare och organisationer vars texter om kontroversiella ämnen som kvinnliga ämbetsbärare, homosexualitet, preventivmedel och sex- och samlevnad aldrig översätts till svenska och aldrig marknadsförs på Stiftsnivå / Stiftets hemsida.

Några exempel. Den inomkatolska organisationen Catholics for Choice som talar om bla preventivmedel och abort

http://www.catholicsforchoice.org/contraception/

http://www.catholicsforchoice.org/abortion/

http://www.catholicsforchoice.org/about-us/

Annat exempel Father James Martin SJ som talar om homosexualitet och HBTQ personer.

Building a Bridge: Revised and Expanded

https://www.youtube.com/watch?v=1eBPNF0Df28

Eller Tina Beattie som talar om alla ovan nämnda känsliga katolska ämnen inklusive kvinnohat och Kroppens Teologi om vilken hon bla säger (min övers) i artikeln An Empire of Misogyny?


”Den idiosynkratiska (egenartade) läsningen av 1 Mosebok har givit upphov till rörelsen Kroppens Teologi som starkt lanserats runt om i världen mycket tack vare stöd av rika, konservativa amerikanare. Syftet med denna innovativa teologi är trefaldigt : att hävda komlementaritetsprincipen som kyrkans svar på feminismens utmaningar ; att stärka påven Paul VI argument från encyklikan Humanae Vitae 1968 vad beträffar äktenskapets innebörd och förbudet mot artificiell födelsekontroll och att återställa kyrkans Marianska dimension vilket försummades i efterdyningarna av andra Vatikankonciliet. Men långt ifrån att erbjuda en äkta modell av jämställdhet i olikhet så framförs kroppens teologi utifrån sexuella och filosofiska stereotyper som till stor del motiveras av motståndet mot feminism, mot kvinnliga ämbetsbärare, mot homosexualitet, mot abort, mot preventivmedel och på senare tid mot vad som i läroämbetets dokument brukar gå under beteckningen ”gender ideologi.”
https://catholicwomenspeak.com/tina-beattie-an-empire-of-misogyny/

Istället för Tina Beattie stimulerar Stiftet sr Sofie OP att just undervisa svenska katoliker om Kroppens Teologi

Och Katolsk Horisont lanserar diakon Göran Fält till att undervisa svenska katoliker om Humanae Vitae
https://www.youtube.com/watch?v=trgGS4iD8sw

Varför inte efter småskolan också lansera och översätta katolska prästen Charles Curranhttps://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Curran_(theologian)

// Irène

Published by Irène Nordgren on 30 Maj 2018

Nej, katolska kyrkans mänskliga påfund mot kvinnliga ämbetsbärare är ingen gudomlig naturlag !

National Catholic Reporter

Prefekten för Vatikanens Troskongregation Luis Ladaria har åter bekräftat katolska kyrkans förbud att viga kvinnor till präster. Kyrkans lära är slutgiltig……..

”the teaching has a ”definitive character” and ”is a truth belonging to the deposit of faith.”

https://www.ncronline.org/news/vatican/vaticans-doctrinal-prefect-reaffirms-ban-women-priests-calls-teaching-definitive

Luis Ladaria lägger ut texten på italienska i Vatikanens husorgan L’Osservatore Romano där han också påstår att uttrycka tvivel på kyrkans lära om förbud mot kvinnliga ämbetsbärare skapar förvirring hos de troende.

http://www.osservatoreromano.va/it/news/il-carattere-definitivo-della-dottrina-di-ordinati

// Irène

PS Så pinsamt varje gång Vatikanen försöker framställa sitt påfund mot kvinnliga ämbetsbärare som en slutgiltig gudomlig naturlag jämförbar med typ tyngdlagen ! Nej katolska kyrkans mänskliga -läs manliga – påfund av en lag mot kvinnliga ämbetsbärare kan inte jämföras med Guds naturlagar.

Prefekten för Troskongregationen har tydligen behov av att visa musklerna …….något som skulle kunna tolkas att han känner att katolska kyrkans lära – läs argument – angående förbud mot kvinnliga ämbetsbärare inte håller längre idag när kvinnliga välutbildade katolska teologer runt om i den universella katolska kyrkan har gett sig in i diskussionen och offentligt uttryckt bristande teologiskt samförstånd och ett icke existerande samtycke med Vatikanens teologiska tolkningsmodeller som lett fram till dagens katolska förbudslära.

Ja inte bara teologer utan även katolska kvinnor på ledande politiska poster typ Angela Merkels högra hand katoliken Annegret Kramp-Karrenbauer -generalsekreterare i CDU – har nyligen offentligt gjort sig till förespråkare för kvinnliga präster inom katolska kyrkan.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=25089

Man rodnar av skam som katolsk kvinna i Sverige när man på nätet råkar hitta katolska studentprästen och tillika jesuiten Marc-Stephan Giese som hurtfriskt ger sina småskoleargument till ”Varför kan Katolska Kyrkan inte öppna prästämbetet för kvinnor?”

Så pinsamt och under all kritik ! Typ ”Alla kan inte bli allt.” Tex kunde inte Marc-Stephan Giese bli pilot för att han var färgblind ! Man tror inte sina öron !

https://www.youtube.com/watch?v=1BdqCSWhRP8

Published by Irène Nordgren on 23 Maj 2018

Ingvar Fogelqvist det ringer klockor…… varningsklockor!

5 mars i Aktuellt diskuterade muslimernas ansökan om böneutrop i moskén i Växjö med bla biskopen i Växjö Stift Fredrik Modeus och Ann Heberlein (M) som båda företräder motsatt uppfattning i frågan om religionsfrihet i allmänhet och böneutrop i synnerhet. Betyder religionsfrihet att slippa eller möjliggöra böneutrop ?

Biskop Modéus argument att tillåta böneutrop bla

-Jag är kristen och utifrån min kristna tro vill jag möta andra människor med gästfrihet och generositet.

https://www.youtube.com/watch?v=N9SPG3f0E8A

Smålandsposten 22 maj

”Magnus Karlsson: ”Vi har anledning att vara självkritiska”

”Det här är bakgrunden: Tipset kom till redaktionen från en mångårig lokalpolitiker.”

http://www.smp.se/debatt/magnus-karlsson-vi-har-anledning-att-vara-sjalvkritiska/

Idag 22 maj går kyrkoherde Ingvar Fogelqvist ut med ett meddelande på församlingens hemsida under rubrik ”Angående kyrkklocka i katolska församlingen i Växjö”
Meddelandet överensstämmer inte med hur kyrkoherden uttryckt sig tidigare och som avslutas med orden ”Tilläggas kan, att denna händelse för 25 år sedan inte har särskilt mycket att göra med muslimernas tillstånd nyligen till böneutrop.”

http://www.sanktmikael.se/

// Irène

PS Det hade varit klädsamt om också kyrkoherden hade sagt som Smålandsposten ”Vi har anledning att vara självkritiska”
Men icke ! Istället blir det ett försvarstal. Det är ju just det faktum att muslimer fick tillstånd till böneutrop och att kyrkoherden till att börja med fick det att låta som att underförstått i samma veva katoliker fick avslag till klockringning som var anledning till att kyrkoherdens budskap om orättvisa gick ut över världen.
Inte bara pinsamt utan även farligt – nu inför valet – om inte kyrkoherden inser att han ordentligt spätt på islamofobiska tendenser i det svenska samhället.
Det hela blir inte heller bättre av att Smålandsposten uppgett att det var en fd KD regionpolitiker och medlem i katolska församlingen som tipsade Smålandsposten och som måste ha jublat över genomslagskraften av att få ut Kristdemokraternas budskap om böneutrop med hjälp av Ingvar Fogelqvist inte bara i Sverige utan hela världen ……
Men kyrkoherde Ingvar Fogekqvist väljer att blunda och slå dövörat till…..

Ingvar Fogelqvist det ringer klockor…… varningsklockor!

Det vore klädsamt med ett uttalande inte bara av en biskop i svenska kyrkan utan också av en biskop i katolska kyrkan…..

Published by Irène Nordgren on 19 Maj 2018

”Katolska kyrkans utspel falskt: Ansökte aldrig om klockringning”

SVERIGES RADIO P4 KRONOBERG

”Katolska kyrkans utspel falskt: Ansökte aldrig om klockringning”
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=6955892

”Det var när Stiftelsen Växjö muslimer fick tillstånd för böneutrop en gång i veckan som Ingvar Fogelqvist, kyrkoherde på Sankt Mikaels församling i Växjö, sa till Smålandsposten att hans kyrka ansökt om klockringning för 10-15 år sedan men att man då fått avslag.”

”Men det stämmer inte. P4 Kronoberg har pratat med Växjö kommun som grävt djupt i sina system – utan att hitta någon ansökan. P4 Kronoberg har också pratat med polisen, som sökt tillbaka i sina system ända bak till 1996. Inte heller där har man hittat någon ansökan.

– Jag tänker på att vi var lite för snabba där då. Vi skulle kanske ha kollat bättre om vi hade ett dokument. Men jag gick på muntlig information. Vi har levt i föreställningen om att det blev ett avslag. Men vi hittar inget dokument, så det verkar ju så…”

// Irène

PS Det visar sig alltså att kyrkoherde Ingvar Fogelqvist lyssnat på sura församlingsmedlemmar som förmodligen ogillar muslimer och därför också ogillar tillstånd om böneutrop. Men Ingvar Fogelqvist nöjer sig inte med att bara lyssna på surt skvaller utan går ut i media och får den förväntade uppmärksamheten …….

I ny intervju här nedan konfronteras Fogelqvist.

”Det är ju inte bra att det har blivit en felaktig uppgift” säger Ingvar Fogelqvist som avslutning

Om jag får säga en sak ? Ett tydligt fall av UNDERSTATEMENT!

http://www.smp.se/vaxjo/katolska-kyrkan-nekades-klockringning-kunde-stora-villaomrade/

*******************************************************************************

Så här lät det innan media avslöjade att någon ansökan om klockringning inte inkommit.
”Katolska kyrkan fick inte tillstånd att ringa i kyrkklockan” Rubrik Smålandsposten 11 maj

”För ett antal år sedan ansökte Katolska kyrkan i Växjö, Sankt Mikaels församling, om att få ringa i en kyrkklocka inför gudstjänster och andra aktiviteter. Men församlingen fick avslag på sin ansökan.”

Här intervjuas kyrkoherden som talar i ”vi form” om ansökan och avslag och om orättvisa……

https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/v%C3%A4xj%C3%B6-muslimer-f%C3%A5r-ha-b%C3%B6neutrop-n%C3%A5got-som-nekades-katolska-kyrkan-p%C3%A5-90-talet-3970138

SIGNUM spär gärna på orättvisan ”Det bör förutom det nyligen givna tillståndet för muslimska böneutrop beaktas att Svenska kyrkans domkyrka i Växjö liksom några svenskkyrkliga församlingar i staden låter kyrkklockorna ringa.”

http://signum.se/kyrkklockor-i-vaxjo-pa-lika-villkor/

Published by Irène Nordgren on 17 Maj 2018

”The jewish future demands palestinian freedom”

Demonstrators march towards Trump Hotel in Washington on Monday to protest against the relocation of the US embassy from Tel Aviv to Jerusalem. Photograph: Anadolu Agency/Getty Images

https://www.theguardian.com/world/2018/may/16/israel-palestine-protests-american-jewish-groups

Lyssna på judiska röster från USA. Bla ”Vi är här för att kämpa för det judiska folkets själ”

https://www.youtube.com/watch?v=d2UmDQW5Dxo

https://jewishvoiceforpeace.org/american-jews-stand-against-the-u-s-embassy-move/

“This is the ongoing Nakba: Celebrating the annexation of Jerusalem while gunning down Palestinian protesters”

Ordförande för JVP Jewish Voices for Peace Rebecca Vilkomerson:

“Monday I thought was one of the most disgraceful days in the history of the Israeli relationship to Palestinians, with the celebration of annexation – even as Palestinians, the vast majority of whom are refugees, were being gunned down, just for protesting their basic rights to live in dignity and freedom,” Vilkomerson said.

“The idea that this is being done in our name, or being justified in our name, is absolutely unacceptable.”

“Often organizations like JVP get a lot of pressure from Jewish institutions because we’re speaking out so strongly for Palestinian rights. But … there’s a lot of people who feel alienated from their Jewishness, because of the way that Jewish institutions are mindlessly supporting Israel. People are finding their way back to us, and back to their Jewishness, through places like JVP.”

// Irène

PS I Sverige finns jipf – Judar för israelisk-palestinsk fred

”jipf – Judar för israelisk-palestinsk fred – är en förening grundad i Stockholm 1982, som ett forum för judar i Sverige att aktivt arbeta för fred mellan israeler och palestinier, att försöka verka bland svenska judar och påverka den svenska opinonen mot en fredlig lösning på konflikten i Mellanöstern.”

http://www.jipf.nu/

Next »