Archive for the 'Uncategorized' Category

Published by Irène Nordgren on 17 Jan 2018

”Amoris Laetitia” ett paradigmskifte i synen på familjen


”Cardinal Secretary of State, Pietro Parolin, during the Vatican News interview”

Kardinal Parolin -Vatikanens statssekreterare-säger i en intervju i Vatican News att

Franciskus uppmanar till en attitydförändring gentemot familjen och dess svårigheter och problem den möter idag.

”Asked in a Jan. 11 interview about the ongoing discussion over the meaning of the pope’s 2016 apostolic exhortation Amoris Laetitia, Cardinal Pietro Parolin said the document “flows from a new paradigm that Pope Francis is bringing forward with wisdom, prudence and patience.”

”Apparently referencing the criticism from a minority group of Catholics who have called the exhortation unclear, Parolin states: “The difficulties that have risen up and that still exist in the church … are probably due to this change of attitude that the pope is asking of us.”

“Obviously, every change always brings some difficulties, but these difficulties come with the territory and must be dealt with commitment, to find answers that might become instances of growth, of further deepening,” the cardinal said.

http://www.lastampa.it/2018/01/11/vaticaninsider/eng/inquiries-and-interviews/cardinal-parolin-amoris-laetitia-calls-for-change-of-attitude-toward-families-IU9VuXpBnA10y7pq77PLCL/pagina.html

// Irène

PS Bland kritikerna och de som officiellt ondgör sig över Franciskus apostoliska uppmaning Amoris Laetitia / Kärlekens glädje finns bla 3 biskopar i Kazakstan.”Tomash Peta, metropolitan archbishop of the diocese of Maria Santissima in Astana; Jan Pawel Lenga, emeritus bishop of Karaganda and Athanasius Schneider, auxiliary bishop of the diocese of Maria Santissima in Astana.”

”The petitioners argue that the admission in some cases of divorced faithful in a second union to the Eucharist “means in practice a way of approving or legitimizing divorce, and in this meaning a kind of introduction of divorce in the life of the Church”, as well as “ a matter of spreading” the “plague of divorce”.

http://www.lastampa.it/2018/01/06/vaticaninsider/eng/the-vatican/three-kazakh-bishops-the-application-of-amoris-laetitia-spreads-divorce-UoGR6ILanykooWOiOpAMTJ/pagina.html

Published by Irène Nordgren on 16 Jan 2018

”Sapiens Trumpus”

Published by Irène Nordgren on 13 Jan 2018

Hear hear ! Franciskus värd tapperhetsmedalj !

Franciskus belönar fd minister i Nederländerna Lilianne Ploumen som skapat fond för säkra aborter och förebyggande av ofrivilliga graviditeter.

”On January 12, reports began surfacing on Twitter that Lilianne Ploumen, former Minister for Foreign Trade and Development Cooperation in the Netherlands, was honored by Pope Francis with the title of Commander in the Pontifical Equestrian Order of St. Gregory the Great. The Lepanto Institute was able to confirm from a December 22, 2017 Dutch radio broadcast that Ploumen indeed received the honor. In a brief video clip promoting the broadcast, Ploumen displays the medal while saying that she received it from the Pope.”

http://www.lepantoinstitute.org/pope-francis/pope-francis-awards-architect-safe-abortion-fund-pontifical-honor/


Bild från febr 2017
”Lilianne Ploumen, minister of foreign trade and development cooperation in the Netherlands, talked with students ahead of the weekly cabinet meeting on Feb. 3.”

https://www.nytimes.com/2017/02/20/health/lilianne-ploumen-abortion-gag-rule-she-decides.html

// Irène

PS Jag är mäkta imponerad av Franciskus som vågar utmana sina fiender genom denna utmärkelse.
All heder åt Franciskus. Jag ger honom tapperhetsmedalj.

Published by Irène Nordgren on 12 Jan 2018

Staffan Bergström om DAGENS ”strid mot dödshjälp”

Staffan Bergström i DAGEN om dödshjälpsdebatten och hur ”också högspecialiserad palliativ vård har sina begränsningar.”

”Elisabeth Sandlunds text på ledarsidan i Dagen (4/1) är en dyster påminnelse att det femte budet ”du skall icke dräpa” hos mer fundamentalistiska kristna innebär att blunda för den verklighet som över tusen terminalt sjuka svenska medborgare genomlider i livets absoluta slutskede när den palliativa vården sviktar. Sandlund skriver ”Nu gäller det att ta strid mot dödshjälp” men hon får troligen med sig färre och färre upplysta, kunniga och mer empatiskt lagda kristna i det härnadståget.”

http://www.dagen.se/debatt/ska-kristna-ta-strid-mot-den-sista-friheten-1.1083036

// Irène

PS http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/01/Var-samvetsfrihet-bade-for-eller-emot-dodshjalp-maste-varnas/

Published by Irène Nordgren on 12 Jan 2018

Hear hear !

Tyska biskopskonferansens vice ordförande biskop Franz-Josef Bode i Osnabruck kräver att kyrkan ska diskutera välsignelse av samkönade par.

Biskop Bode menar att ”kyrkan borde diskutera samkönade relationer mer detaljerat och erkänna att ”tystnad och tabu” inte löser något.”

”Vi måste fråga oss själva hur vi möter personer som lever i samkönade relationer och som är engagerade i kyrkan, hur vi följer upp dem pastoralt och liturgiskt.”

”Two same-sex partners exchange wedding bands during a 2017 ceremony at the civil registry office in Munich.”

https://www.ncronline.org/news/world/german-bishop-urges-church-debate-blessing-same-sex-unions

// Irène

PS På punkt efter punkt rör sig katolska kyrkan mot de reformer We are Church förespråkar och som Katolsk Vision här i landet hjälpte till att förmedla för 12 år sedan trots biskoplig uppmaning ”Vänd om till kyrkans tro” !
Men Franciskus har istället uppmanat till Parrhesia och idag diskuteras öppet kvinnliga diakoner och till och med kvinnliga präster, kommunion till frånskilda och omgifta och nu välsignelse av samkönade relationer.
Det tar sig ! Och snart behövs biskopliga omvändelser till kyrkans tro både här och där……

http://www.katolskvision.se/blog/?page_id=1939

Published by Irène Nordgren on 10 Jan 2018

Dödshjälpsdebatten och motståndet mot en statlig utredning

Jag har synpunkter på dödshjälpsdebatten i DAGEN och på ledarskribent Elisabeth Sandlund ”som vill få det att låta som om kristna inte skulle kunna vara för den specifika typ av dödshjälp som går under beteckningen Oregon­modellen – som om den underförstått vore okristen.”
I anslutning till Elisabeths Sandlunds ledare står enligt gängse mönster
”Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.”

http://www.dagen.se/debatt/irene-nordgren-det-gar-att-vara-bade-kristen-och-for-dodshjalp-1.1081783

Elisabeth Sandlunds ledare Dagen 3 jan
http://www.dagen.se/ledare/nu-galler-det-att-ta-strid-mot-dodshjalp-1.1079102

// Irène

PS Staffan Bergström skriver i Läkartidningen 4 jan under rubrik ”Vår samvetsfrihet både för och emot dödshjälp måste värnas”- där han bl håller isär abort-och dödshjälpsdebatten utifrån samvetsklausul.

”Medan vi i Sverige har en lag som ger kvinnan rätt till icke villkorad abort finns inte i något land i världen en lagstiftning som ger en patient rätt till icke villkorad dödshjälp. Det är viktigt att hålla isär begreppen dödshjälp och abort. Om vi i Sverige får en lagstiftning om dödshjälp i linje med till exempel Oregonmodellen kan vi knappast komma förbi den samvetsklausul som finns i alla andra länder. Cirka 30 procent av läkarna i Oregon är motståndare till dödshjälp, men dödshjälp finns enligt givna kriterier. Situationen är liknande i Kanada.
Ingen läkare är nog beredd att i dagsläget argumentera att ungdomar som tänker bli läkare måste vara beredda att ge dödshjälp eller, om de inte är det, välja en annan bana.”

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/01/Var-samvetsfrihet-bade-for-eller-emot-dodshjalp-maste-varnas/

Published by Irène Nordgren on 23 Dec 2017

God Jul 2000 år senare

God Jul
Gott Nytt År

För 2000 år sedan ……Palestina under romersk ockupationsmakt

”1Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. 2Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. 3Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. 4Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, 5för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

6Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, 7och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

8I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. 9Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. 10Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. 11I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. 12Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” 13Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:
14”Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han har utvalt.” (Lukas 2:1-14)


2000 år senare….. i Betlehem Palestina håller Mitri Raheb – under en ny ockupationsmakt under kejsar Netanyahu-hoppet om fred vid liv. .

https://www.youtube.com/watch?v=pv6BukpP2kg

// Irène

PS Krubban på bilden med muren som går tvärsigenom Betlehem köpte jag där förra året.

Published by Irène Nordgren on 22 Dec 2017

Aldrig känner jag mig så katolsk som hos dominikansystrana i Stockholm

Igår 21 dec var det releasemingel med anledning av sr Katrin Åmells bok ”Systrar i kyrkan” hos dominikansystrarna på Västmannagatan i Stockholm.

Känslan grep mig hur katolsk i ordets betydelse allmännelig /universell jag känner mig hos dominkansystrarna ……dvs att jag tillhör en allmännelig /universell kyrka – dvs kyrka i betydelsen ”det som hör till Herren / Herrens Hus.” Ingen annanstans i Stockholm känner jag så starkt att jag bor i Herrens allmänneliga Hus….. Eller för att uttrycka mig lite mer up to date…… ingen annanstans känner jag mig så ekumenisk – världsvid.Örjan Ekman bredvid krubban på Västmannagatan som en gång tillverkats av pater Dauchez.

// Irène

PS Köp boken !

http://catholica.se/sv/home/224-systrar-i-kyrkan-historien-om-en-grupp-dominikansystrar-i-sverige-1931-2017.html

Jag citerar från bokomslaget

”Bland alla de kvinnor som bär upp katolska kyrkans liv världen över finns också ordenssystrar. Hur har dessa systrars liv sett ut under olika tidsepoker? Och vad har de uträttat? Under senare år har historiska arbeten utkommit som belyser dessa frågor. Systrar i kyrkan. Historien om en grupp dominikansystrar i Sverige 1931–2017, som närmare bestämt gäller Den Helige Dominikus Romerska Kongregation, är en del av denna historieskrivning.

Det samhälle och den kyrka i Sverige som dominikansystrarna kom till 1931 var mycket annorlunda än i dag. Inskränkningar fanns i katolikers rättigheter, därför att religionsfrihet ännu inte hade införts. Eftersom resurser saknades nästan helt och hållet, fick systrarna starta olika verksamheter från nollpunkten och pröva sig fram. Systrarna blev därför pionjärer på område efter område utan att ha eftersträvat det. De startade inackorderingshem för kvinnor, framställde material för trosundervisningen, hjälpte till att bygga upp församlingar, fyllde en kursgård med liv och innehåll, tog initiativ till olika organ inom Stockholms katolska stift och så vidare. Alltsedan 1960-talet har ekumenik varit en prioritering, och på senare år även religionsdialog.

Via systrarnas historia får läsaren också möjlighet att följa något av den omfattande utvecklingen inom ordensliv, kyrka och samhälle under de 86 åren.

Katrin Åmell är dominikansyster sedan 1974, socionom, och teol. dr i missionsvetenskap vid Uppsala universitet. Hon har tidigare varit verksam vid Sveriges kristna råd.”

Published by Irène Nordgren on 20 Dec 2017

Öppet julbrev till biskop Anders

Biskop Anders

Grattis till Årets Svensk 2017 !

I söndags var det Livets Söndag och i kyrkan lyssnar jag när Ditt Herdabrev läses upp i vilket Du med emfas betonar det kristna budskapets lära ”att varje människa är ovärderlig, okränkbar och oersättlig i Jesu ögon” med tydlig syftning på abortproblematik.

http://www.katolskakyrkan.se/media/2816/herdabrev-for-livets-sondag-2017.pdf

Problemet jag upplever när jag lyssnar till Dina ord på Livets söndag är att Du helt undviker att se och tala om den moraliska och etiska intressekonflikt – som trots att den ligger i öppen dager – aldrig nämns varken av Dig eller Dina kardinalskolleger runt om i världen.

Du har blivit utnämnd till kardinal i världens mest jämställda land. Tillsammans med Dig utnämndes också El Salvadors förste kardinal Gregorio Rosa Chávez – god vän med El Salvadors mördade kardinal Oscar Romero i vars anda han säger sig vilja verka – men i vars land kvinnor behandlas som lägre stående varelser.

Har Du tänkt på hur kvinnor i EL Salvador skulle reagera på Ditt Herdabrev? Kvinnor som fått missfall, men misstänks för att ha framkallat en abort och därför döms till decennierlånga fängelsestraff. Har du tänkt på hur en av dessa kvinnor Teodora del Carmen Vásquez skulle reagera på Dina ord ?

https://www.amnesty.se/press/#/blog_posts/domen-mot-teodora-staar-fast-en-sorgens-dag-foer-el-salvadors-kvinnor-66480?utm_campaign=send_list

Du är också initiativtagare (1999) till den katolska rörelsen Respekt ”som arbetar för att främja det mänskliga livets okränkbarhet från konception fram till naturlig död”. Tyvärr gör varken Respekt på sin hemsida eller Du i Dina årliga Herdabrev någon boskillnad mellan abortlagstiftning och abort.

http://respektlivet.nu/om-oss

Det är fullt möjligt att vara MOT abort och samtidigt vara FÖR att abort ska vara lagligt legaliserat.
I ett land som El Salvador där abort är kriminaliserad – utan undantag – har en rörelse som Respekt inget existensberättigande. Har Du tänkt på att det är den svenska abortlagstiftningen – som värnar om kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa – som utgör förutsättning för att Respekt ska kunna bedriva sin viktiga informations -och rådgivande verksamhet och dit gravida kvinnor som överväger abort kan vända sig för råd och stöd och fatta beslut utifrån sitt samvetes överhöghet oberoende av ekonomi. Detta är som vi alla vet inte en självklar rättighet i alla länder.
I El Salvador – med dubbelt så hög mödradödlighet som övriga latinamerika till följd av illegal abort – riskerar kvinnor som överlever en sådan att få decennierlånga fängelsestraff. I ett land som El Salvador har en rörelse som Respekt inget existensberättigande.

Samvetets överhöghet som central värdegrund i katolsk lära brukar Du själv påminna om genom att åberopa Gaudium et Spes. ”I djupet av sitt medvetande upptäcker människan en lag som hon inte ger sig själv, en lag som hon dock är förpliktad att lyda. Dess röst manar henne att ständigt att göra det goda och undvika det onda”. ”När människan i sitt sam-vetande med Gud verkligen kommer fram till ett ställningstagande, är hon skyldig att följa samvetets röst, kosta vad kosta vill.” (Katolskt Magasin nr2 /06)

Det är just denna katolska hörnsten om samvetets överhöget som ligger till grund för den inomkatolska rörelsen Catholics for Choice och dess ordförande Jon O’Brien. I Sverige tas kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa för given – såväl bland katolska som icke-katolska kvinnor. Här har Catholics for Choice inte någon systerorganisation som tex i Latinamerika bla i El Salvador där situationen är helt annorlunda.

http://www.catholicsforchoice.org/abortion/

Som kardinal – och nu också som Årets svensk 2017 – i världens mest jämställda land skulle Du inom kardinalskollegiet kunna vidga synen på abortproblematik genom att inkludera ett kvinnoperspektiv utifrån kvinnors olika livsbetingelser runt om i världen.

Till Din hjälp skulle Du kunna introducera Catholics for Choice och dess ordförande Jon O’Brien i kardinalskollegiet.

http://www.catholicsforchoice.org/international_partne/el-salvador/

http://wordpress.consciencemag.org/cdd-el-salvador-receives-first-rosemary-radford-ruether-award-for-prochoice-catholicism/

Jag hoppas på Dig biskop Anders !

Med önskan om

Välsignad Jul och ett Gott nytt år 2018

Irène Nordgren

Published by Irène Nordgren on 18 Dec 2017

Jungfru Maria #metoo

Min decemberkrönika i Dagens Seglora

Jungfru Maria #metoo

”Katolske professorn i religionsvetenskap Robert J. Miller går ett steg vidare och jämför i sin bok ”Born Divine” (2003) det motstånd som tanken på att Maria utsatts för en sexuell våldshandling väcker hos dagens kristna med det motstånd som antikens människor kände inför den i antikens värld helt absurda tanken att en Gud kunde låta sig korsfästas. ”Vem kunde ta en sådan religion på allvar?”

Miller påminner om hur vana vi kristna blivit vid den våldshandling som korsfästelsen innebar. ”Om Guds Son kunde lämna den här världen som det oskyldiga offret för fasansfullt våld, varför skulle det då vara så oacceptabelt att han skulle kommit in i den här världen genom en våldshandling mot ett oskyldigt offer?””

http://dagensseglora.se/2017/12/18/jungfru-maria-metoo/

// Irène

PS Krönikan bygger på en uppsats jag skrev på Teologiska Högskolan i Stockholm höstterminen 2015 i kursen ”Den Historiske Jesus” med rubrik ”Kan jungfrufödelsen diskuteras historiskt-kritiskt ? Exemplen Raymond E. Brown och Jane Schaberg” Handledare Thomas Kazen professor i Nya Testamentets exegetik.

Jag kom att tänka på min uppsats under #metoo debatten…….


Next »