Archive for the 'Uncategorized' Category

Published by Irène Nordgren on 27 okt 2020

Reaktioner på Franciskus uttalande om samkönade partnerskap

 Media världen runt skriver 21 oktober om påven Franciskus uttalande i ny dokumentärfilm – ” Francesco” av Evgeny Afineevsky.

Det har varit intressant att den senate veckan följa kommentarer i sociala media ang Franciskus uttalande om stöd för ”en lag om samkönade partnerskap”

Nyheten har väckt blandade känslor och reaktioner i den katolska världen. Å ena sidan gläder sig många progressiva katoliker helhjärtat och betonar det uppseendeväckande men odelat positiva i ett påvligt uttalande.  

Bla James Martin SJ exempel från denna grupp som här intervjuas i CNN.

https://www.youtube.com/watch?v=Bqy0uHw4dEI

Å andra  sidan har uttalandet  triggat Franciskus  främste motståndare – vår tids katolske motpåve –

ärkebiskop Carlo Maria Viganò  att samla ihop sina traditionalistiska trupper och under sitt befäl med förnyad kraft fortsätta sitt anfallskrig mot  Franciskus som man utmålar som  heretiker och helst skulle vilja avsätta.

En entusiastisk och helnöjd John-Henry Westen på Life Site presenterar Carlo Maria Viganò. Båda två utmärkta exempel från denna grupp.

 https://www.lifesitenews.com/opinion/ap-vigano-here-is-what-popes-ambiguous-statements-are-doing-to-the-church?utm_source=LifeSiteNews.com&utm_campaign=c862e9bf4e-Daily%2520Headlines%2520-%2520World_COPY_867&utm_medium=email&utm_term=0_12387f0e3e-c862e9bf4e-404178453

Sedan finns ytterligare en tredje grupp katoliker som alltid är noga med och överdrivet ivriga att aldrig missa ett tillfälle att framhålla och citera Katolska Kyrkans Katekes (KKK). Denna grupp har nu fått fullt schå att med hjälp av teologiskt verbala krumbukter och långrandiga teologiska utläggningar tona ned Franciskus uttalande för att på så vis  dölja alternativt slippa erkänna att den nuvarande påven de facto – nu och redan tidigare – blottlagt ett annat mind-set / en annan inställning till frågor som rör  homosexualitet än sina företrädares uppfattning  dvs den uppfattning som finns formulerad i Katolska Kyrkans Katekes § 2357  ”Med stöd av Skriften som framställer homosexuella handlingar som i högsta grad klandervärda har traditionen alltid förklarat att ”homosexuella handlingar i sig själv är felaktiga.” De strider mot den naturliga lagen. De stänger av den sexuella akten från att ge liv. De har inte sitt ursprung i en känslomässig komplementaritet.  De kan aldrig i något fall godkännas.”    

KKK innebär i klartext att homosexuella katoliker – som vill ”leva enligt kyrkans lära” och med gott samvete kunna gå till kommunion – tvingas till ett liv i livslångt celibat.  

 Exempel från denna grupp bla Thomas Idergard SJ  som på Tidskriften Signum Facebooksida hänvisar till sin egen Facebook sida där han mycket utförligt lägger ut texten

https://www.facebook.com/tidskriftensignum/posts/3459670277442882

https://www.facebook.com/thomas.idergard/posts/10157122792081529

I Tyskland har den kände jesuiten Klaus Mertes

sedan länge uppmanat katolska kyrkan att ändra sitt  ”mind-set ” kring homosexualitet och där har också  fd ordföranden för  Tyska Biskopskonferensen kardinal Reinhard Marx och dess nuvarande ordförande biskop Georg Bätzing tillsammans  med  biskop Franz-Josef Bode i Osnabrück mfl tyska biskopar  önskat en revidering av katekesens ordalydelser om homosexualitet. Och som sagt i USA har James Martin SJ gjort sig känd för att förespråka en förändrad syn i HBTQ frågor. 

I  Österrike utkom tidigare i år – på uppmaning av Österrikiska biskopskonferensen –  boken ”Välsignelser av samkönade par.”  Flera tysktalande teologer har bidragit med texter i boken och  en av  huvudredaktörerna är prästen Ewald Volgger – rektor på privata katolska universitetet  i Linz. Även han förordar en revidering av katekesens ordalydelser och  pläderar för en välsignelseakt för samkönade par ”så snart som möjligt.”  

Något sådant skulle i sin tur kunna undanröja den nuvarande  godtyckligheten och nyckfullheten inom katolskt församlingsliv när det gäller inställning och bemötande av katolska homosexuella par som redan idag lever samman till förmån för en globalt likartad inställning  och därmed ett mer rättvist församlingsbemötande oavsett om man är homosexuell kändis eller inte, i vilket land man bor eller vilken församling man tillhör eller vem som råkar vara ens biskop eller kyrkoherde.  Påvens uttalande är ett steg i rätt riktning  mot att häva det inomkatolska hyckleriet kring synen på homosexuella relationer och därigenom en öppning mot en mer genomgripande översyn  av katolska kyrkans syn på fortplantning, sex-och samlevnad i allmänhet och syn på homosexualitet i synnerhet. Allt hänger ihop och gjorde så också för 2000 år sedan då bibeltexterna  kom till i en religiös och kulturell kontext och utifrån ett strikt hierarkiskt system – med bla inbyggt slaveri – där sex byggde på makt, över-och underordning, heder och skam och där begrepp som samtycke och jämställdhet var helt okända. 

Katoliker i Sverige har tyvärr dålig inblick i hur katolska kyrkan progressivt utvecklas på kontinenten då katolska media här i landet konsekvent undviker  att förmedla de progressiva katolska röster som kommer från biskopar, präster och teologer på kontinenten och vilka nu kan sägas ha bidragit till att bana väg för Franciskus  uttalande. Signum och biskopsämbetets husorgan Katolskt Magasin har ett inbyggt Bullerbyfilter som fungerar klanderfritt och tyvärr hindrar progressiva nyheter att nå katoliker i Stockholms katolska Stift.

// Irène

Published by Irène Nordgren on 21 okt 2020

Franciskus stödjer lag om samkönade partnerskap i ny dokumentärfilm

Ny dokumentärfilm om påve Franciskus i vilken han bla uttrycker stöd för samkönade relationer

Vatican News

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-10/new-film-documentary-francesco-pope-francis-rome-film-fesival.html

”Homosexual People Have the Right To Be in a Family.’ Pope Francis Offers New Support for Same-Sex Civil Unions”

TIME  trailer

https://time.com/5902186/pope-francis-supports-same-sex-civil-unions-francesco/

CBS https://www.youtube.com/watch?v=0lR7XWdgPV

News Hour https://www.youtube.com/watch?v=X7qQPZks_f4

Washington Post idag 21 okt 2020 https://www.washingtonpost.com/world/europe/pope-francis-civil-unions/2020/10/21/805a601c-139e-11eb-a258-614acf2b906d_story.html?fbclid=IwAR3iNZjitZYViCi_2THk_CmY6CwQVlDMMxXetMy15qW1poRNdLM0jfxm5vY

katolisch. de idag 21 okt 20120 https://www.katholisch.de/artikel/27298-papst-franziskus-befuerwortet-lebenspartnerschaften-homosexueller

The Tablet idag 21 okt 2020 https://www.thetablet.co.uk/news/13498/pope-francis-backs-civil-unions-for-gay-couples

DAGEN idag 21 okt 2020   ”Påven ger sitt stöd till lag om samkönade partnerskap”

https://www.dagen.se/nyheter/2020/10/21/paven-ger-sitt-stod-till-lag-om-samkonade-partnerskap/

// Irène 

PS  Signums och Katolskt Magasins BULLERBYFILTER  verkar fungera klanderfritt !

Published by Irène Nordgren on 21 okt 2020

”The Art of Silence”

Published by Irène Nordgren on 14 okt 2020

”Kastanjer och rökelse – Sankt Eriks katolska skola- historia och minnen”

”Bakom Medborgarhuset på Folkungagatan i Stockholm låg fram till mitten av 1960-talet S:t Eriks katolska skola, med hundraåriga anor och nunnor i svarta slöjor. Här gick författaren själv några år under 1950-talet, men lämnade kyrkan i tonåren.

Gamla minnen väcker frågor. Vilka var skolsystrarna – nunnorna som var våra lärare? Varifrån kom de och varför? Och hur upplevde vi elever skolan? Svaret på frågorna tar avstamp i 1700-talets Sverige.

Som en röd tråd i boken löper skolsystrarnas egna dagböcker från 1931 till mitten av 1960-talet, återfunna Angerklostrets arkiv i München och aldrig tidigare publicerade. De ger en bild av några ovanligt starka kvinnor, oavsett vad vi elever tyckte om dem – initiativrika, uthålliga och framför allt självständiga i allt de gjorde, trots dålig ekonomi och svåra arbetsförhållanden.

Vi elever som gick i skolan på 1950- och 1960-talet minns kastanjerna på skolgården, det vackra, grönskimrande ljuset och den gamla, slitna byggnaden med dess märkliga vrår och dunkla korridorer. Vi minns också högtiderna, andakterna och disciplinen, liksom den förfärliga maten. Många tyckte om skolan och de erfarenheter den gav, andra inte. Gemensamt för oss är att den på ett eller annat sätt har satt avtryck i våra liv.

KASTANJER OCH RÖKELSE: S:t Eriks katolska skola på Södermalm – historia och minnenär av intresse inte minst för den som vill läsa en bit Stockholms- och kvinnohistoria. Boken utgår från historiska källor, arkiverade handlingar och brev samt skolsystrarnas och elevernas minnen och erfarenheter.”

Foto: JG Communications.

”Författaren Karin Liljequist (f. 1949) har varit verksam som journalist i ca 40 år. KASTANJER OCH RÖKELSE är hennes första bok. Den har ingen formell koppling till katolska kyrkan i Sverige eller S:t Eriks katolska skola.”

”Det är aldrig lätt att ge en objektiv bild av sin egen barndom, men författaren har tagit hjälp av andra elever för att försöka fånga in de olika aspekterna av hur det var att växa upp som katolskt barn och undervisas av nunnor. Med humor och värme skildrar hon en annorlunda och okänd Stockholmsmiljö. Hon har lyckats förmedla ett vittnesbörd om en del av vår svenska historia, som de flesta inte har en aning om. I det arbetet har hon också hittat och bearbetat unika dokument, skolsystrarnas egna dagböcker, som på ett personligt sätt beskriver hur det var att komma till ett främmande land för att undervisa och arbeta i den katolska skolan.”    – Kardinal Anders Arborelius OCD  om boken

Sid 8 ”Moder Sigrid Privat bild”

Sid 64 ”Syster Sigrid i mitten av sina elever i klass 5 eller sex. Året är 1955 Privat bild”

https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/kastanjer-och-rokelse

// Irène

PS Vilka minnen ! Min gamla skola där jag gick 1950 – 1956.

Så roligt att att läsa om alla systrarna. Syster Sigrid, syster Birgitta, syster Mirjam, syster Clementia, syster Fridwinda och syster Theodolinde.

På bilden ovan sid 64 med ”syster Sigrid i mitten av sina elever”  är jag en av eleverna – 11 år gammal – som står närmast till vänster om syster Sigrid.

Kan bidra med 2 bilder från mitt eget fotoalbum från 12 april 1953 när jag gick till första kommunion med kyrkoherde Bartholomeus van Mierlo.

12 april 1953 Jag står som nr 3 fr vänster i första raden.
12 april 1953 Syster Theodolinde leder första kommunion processionen i Sankt Eriks katolska domkyrka

Tack Karin Lijequist ! Din storasyster och jag var var klasskamrater !  

Published by Irène Nordgren on 10 okt 2020

Franciskus oansvarig och utmanar ödet

”Pope Francis during of the weekly general audience in the Paul VI Hall at the Vatican on October 7, 2020, (Photo by Stefano Spaziani/MaxPPP)”

Påven som är 83 år, överviktig och som saknar en del av sin ena lunga höll inte social distans och använde inte av Vatikanen påbjuden ansiktsmask vid inomhus audiens 7 okt.

”The 83-year pope, who is visibly overweight and is missing a part of a lung, was not just without a mask at the indoor event. On more than just a few instances during his lingering entrance from the back of the hall he was clearly not respecting proper distancing from people in the crowd.”

https://international.la-croix.com/news/letter-from-rome/the-popes-irresponsible-behavior-and-those-who-defend-it/13156

// Irène

Published by Irène Nordgren on 07 okt 2020

”Skarp kontrast till hbtq-fientlig våg”

SvD 2 okt ”Transkvinnan Petra de Sutter har svurits in som vice premiärminister i Belgien – den första transpersonen på en så hög politisk post i Europa. Det bryter mot en skarp hbtq-fientlig trend i Europa just nu.”

 ”Hon har alltid varit öppen med sin transidentitet, och har aldrig någonsin försökt dölja den under sin långa akademiska och politiska karriär. De Sutter är läkare och professor i gynekologi i botten, och har länge synts i den offentliga debatten i frågor om jämställdhet och hälsa. Hon var också föreståndare för en stor fertilitetsklinik i staden Gent.”

https://www.svd.se/skarp-kontrast-till-hbtq-fientlig-vag/i/senaste

https://www.petradesutter.be/on_becoming_humans_of_the_eu

// Irène

PS 

5 okt Konservativa ”förkonciliära” Life Site med John Henry Westen (som gärna hyllar alla motståndare till påve Franciskus) visar sin kränkande respektlöshet  genom att genomgående vägra skriva ”hon”. 
”The appointment of Petra de Sutter as Deputy Prime Minister of Belgium has made him the first transgender minister in Europe. A member of Belgium’s green party, de Sutter’s promotion also means that he is now the most senior transgender politician in Europe. ”
https://www.lifesitenews.com/news/transgender-man-appointed-deputy-prime-minister-of-belgium

Published by Irène Nordgren on 01 okt 2020

Trump + Fox News + kardinal Dolan = SANT

 En enda stor familj som håller ihop inför det stundande presidentvalet……

“Good to see you guys “ så inleder New Yorks ärkebiskop kardinal Dolan 7 augusti en intervju med Fox News – som ägs av mediemogulen Rupert Murdoch som är jättekompis med Trump och som i sin tur hyllas som ”en stor ledare” av kardinal Dolan.  ”Jag beundrar hans ledarskap” säger ärkebiskopen till Fox News i familjär ton….

https://video.foxnews.com/v/6179184700001#sp=show-clips

https://www.foxnews.com/media/trump-catholic-dolan-church-online

Efter förra presidentvalet …….det fungerade bra ………och den här gången ……….??

8 juli skriver La CROIX att kardinalen pga av corona är orolig för minskat ekonomiskt stöd till katolska skolor, välgörenhet och sjukhus men president Trump har per telefon lugnat kardinal Dolan …….

La Croix jämför med katolska ledare 1933 I Tyskland som stod under politiskt tryck från en totalitär stat som den samarbetade med…. ”Kyrkklockor ringde när Tyskland annekterade Österrike och delar av Tjeckoslovakien 1938 och efter segern över Frankrike 1940…..

”Today’s German bishops have issued a statement of remorse in regard to the behavior of their predecessors.”

https://international.la-croix.com/news/world/trumps-language-of-hate/12705

// Irène

PS Money talks …….och även helgon kan vara svaga för pengar ….typ den Helige Johannes Paulus II ….

Independent 1998 skriver : ”The Roman Catholic church is receiving complaints from worshippers following news that Rupert Murdoch has been awarded a papal knighthood from Pope John Paul II. ”                    Mr Murdoch, who is not a Catholic, appears to have been honoured purely for donating large sums of money to the church. He and his wife, Anna, who is a Catholic, are known in Los Angeles as large contributors to the Archdiocesan Education Foundation, although specific amounts are not known.”   

https://www.independent.co.uk/news/catholic-anger-at-murdochs-papal-knighthood-1145252.html


Published by Irène Nordgren on 28 sep 2020

Thomas Idergard lyssna på sr Madelaine ”Tro är mer än dogmer, katekes och moralism .”

Hej Thomas Idergard

Vi har haft en liten kort mailkontakt utifrån vilken du klargör att du inte offentligt vill svara på frågan hur vi ska få ihop vår polariserade kyrka. Eller rättare sagt du KAN inte svara på frågan !

Du upprepar istället med en dåres envishet som ett mantra ”Kyrkans oföränderliga lära och tro” när jag försöker precisera min nyfikenhet och undrar hur du får ihop detta med VAT 2 och AGGIORNAMENTO / uppdatering och ”Ecclesia semper reformanda est” ?

Eftersom begreppet ”dogmutveckling” inte ingår i din vokabulär så blir min fråga naturligtvis omöjlig för dig att hantera. Din strategi blir istället att göra dig till en kyrklig envåldshärskare – L’église c’est moi – och följaktligen stämpla ifrågasättande av dina påståenden som ”högmod” och  avvikande uppfattningar som ”irrbloss”.

Inte undra på att du helst framför dina förkonciliära tankar om tingens katolska ordning från predikstolen i Sankta Eugenia där du helt oemotsagd också kan avskräcka församlingen från katolska reformsträvanden.

Du trivs bäst inför kyrkliga åhörare som tigande och andäktigt lyssnar ……ty den som tiger samtycker !

Eftersom du tillåter dig att benämna din pingstpredikan som ”mycket matnyttig” för mig att läsa, så tar jag mig friheten att rekommendera en ”mycket matnyttig” och oförglömligt bra föreläsning från 2010 av sr Madelaine åt dig.  

”En levande tro –

Kyrkans största utmaning idag”


Men trons språk får inte reduceras till rationella utsagor, utan måste förbli ett poetiskt kärleksspråk som ger en djupdimension åt våra existentiella livserfarenheter. Vår tro saknar ofta liv något som är sant i de flesta trosgemenskaper idag. Om tron endast förkunnas som en lära i form av dogmer, i form av en katekes, eller ännu värre i form av moralism stelnar själva tron och upphör att svara på frågan varför. Istället börjar tron svara på hur och vad, något som dess tradition i form av existentiella berättelser aldrig varit avsedd att göra.” 

http://www.dominikansystrarna.se/aldre-foredrag-av-syster-madeleine-fredell-op/

Mvh

Irène Nordgren


Published by Irène Nordgren on 20 sep 2020

Thomas Idergard Hur ska vår polariserade kyrka få ihop det ?

Hej Thomas Idergard 

Ser att du i förrgår  fred 18 sept i predikoform i Sankta Eugenia kyrka ger dig in i frågan om kvinnliga ämbetsbärare.  http://www.sanktaeugenia.se/sermons/kristus-kallar-man-till-praster-men-alla-till-makthavare-i-kyrkan-fredag-i-24e-veckan-under-aret-argang-a-2020-09-18/?fbclid=IwAR1OxSuX5MEtxR2M3rZuuFPrzIbh9LgspD0PHliWjAKt1Ui-8dD-ayiGhL0

Under rubrik”Kristus kallar män till präster – men alla till makthavare i Kyrkan”  tar du åter tillfället i akt att förenkla katolsk kyrkohistoria och katolsk reflexion i syfte att till dina åhörare sprida felaktiga motargument mot reformsinnade katolikers visioner om kvinnliga ämbetsbärare. 

Detta gör du samtidigt som irländske avkragade prästen Tony Flannery offentligt publicerar ett dokument som Troskongregationen tillsänt honom att underteckna om han vill få tillbaka sin möjlighet att som katolsk präst utöva sitt prästämbete som han fråntogs 2012. 

http://www.tonyflannery.com/document-i-received-from-the-cdf-with-demand-for-signatures/

Tony Flannery

Ett undertecknande innebär för Tony Flannery att svika sitt samvete – något som är otänkbart för Flannery  och oerhört skamligt av Vatikanen att försöka tvinga honom till. Vatikanen som i oktober förra året helgonförklarade Henry Newman som är känd för att vara samvetets språkrör och för uttalandet :

”I add one remark. Certainly, if I am obliged to bring religion into after-dinner toasts, (which indeed does not seem quite the thing) I shall drink—to the Pope, if you please,—still, to Conscience first, and to the Pope afterwards.”   

Uttalandet publicerades 18 sept under rubrik ”The Catholic Church is called to form consciences, not to replace them”  på hemsidan för ACP – organisationen för katolska präster på Irland – Association for catholic priests – och vars initiativtagare är Tony Flannery.

Henry Newman

https://www.associationofcatholicpriests.ie/2020/09/the-catholic-church-is-called-to-form-consciences-not-to-replace-them/

https://www.associationofcatholicpriests.ie/constitution/

Thomas Idergard du skriver att ”Jesus inte instiftar ett könsneutralt prästämbete när han grundar den Katolska kyrkan”

Vidare :   ”Innebörden av det sakramentala prästämbetet som i liturgi och sakrament representerar Kristus, och av mötet mellan Kristus-brudgummen och Kyrkan-bruden, blir symboliskt fullbordat av att prästen är en man. Det är faktiskt en absolut katolsk dogm, fastslagen vid det 19:e av Kyrkans hittills 21 koncilier, att Herren själv har instiftat sakramenten med deras materiella element. I prästvigningens sakrament är det en man. Lika lite som Kyrkan får ändra i elementen som Herren utvalt för sin närvaro i andra sakrament, lika lite får hon ändra i det element han pekat ut för prästämbetet. För allt är hans gåva till Kyrkan. En gåva slänger man inte bort eller designar om. Är den svår att tolka, försöker man förstå hur givaren hade tänkt och varför.”

Nu är det ju så att Jesus inte var katolik och inte instiftade något prästämbete överhuvudtaget !  

Jesus only chose 12 men in the original band of apostles. This was a symbolic act. He wanted these leaders of the new Israel to match the 12 tribal patriarchs of old. But he never created the 12 as a permanent institution. Nor did he want to establish a permanent norm of male leadership. The intention of instituting a male-only priesthood was only ascribed to Jesus by later generations who projected onto him their own conviction of female inferiority.” 

Så skriver teologen och professor em John Wijngaards 2018 i en klargörande artikel i National Catholic Reporter. Wijngaars gör sig till tolk för mängder med manliga och kvinnliga teologer i tolkningssynen på konciliet i Trent, synen på kyrkliga förändringar och metaforen om brud och brudgum.  

Wijngaards frågar ”What do these popes have in common? Nicholas V (1454) authorised Christian conquerors to enslave native peoples. Innocent VIII (1484) endorsed the torture and execution of witches. Benedict XIV (1745) condemned taking interest on capital loans as a mortal sin. Pius IX (1864) declared non-Christians could not obtain eternal salvation. John Paul II (1994) taught that priesthood is reserved only to men.”

Wijngard svarar :  ”All defended errors based on a mixture of misread scripture and ill-informed prejudice. The only difference is that whereas the other erroneous teachings have now been discarded by the official church, the prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith last month still repeated Pope John Paul II’s mistaken view.”

https://www.ncronline.org/news/opinion/are-women-substantially-incompatible-priesthood

Du refererar till hur mänskligt liv blir till som om den kunskapen alltid varit självklar : ”två olika behöver förenas, bli ett med olika bidrag, och något nytt uppstår. ”   

Låt mig påminna om att upptäckten av spermier hör till 1600-talet och upptäckten av ägget hör till 1800-talet.

Dessförinnan rådde Aristoteles antika konceptionteori som bla förkunnades av Thomas av Aquino. Wijngaard skriver:

”Like his contemporaries, Aquinas believed that the whole future child is contained in the male sperm. In procreation, a woman only contributes her womb — which is like a ploughed field in which a grain of seed has been sown (ST II, 18, 1). Every woman is flawed. Aquinas held that at birth the ”female offspring is deficient and caused by accident. For the active power of the semen always seeks to produce a thing completely like itself, something male. So if a female is produced, this must be because the semen is weak or because the material [in the womb] is unsuitable, or because of the action of some external factor such as the winds from the south which make the air humid … ”

Här har du en förklaring och anledning till att en kvinna som betraktades som en ”defekt man” inte kunde representera den perfekte mannen Jesus.

Men idag är väl argumentet kvinnan som ”defekt man” inte längre gångbart ? Nej men läs vad Wijngaard skriver :

”So is this why Jesus excluded women from his priesthood? Were they simply not fully human? Then-Cardinal Joseph Ratzinger, in his 1977 commentary on Inter Insigniores, rejected women’s inferiority as a valid reason. But he did not acknowledge that throughout the centuries this prejudice justified the presumed ’tradition’ of barring women from the priesthood.”

Kolla vad La Stampa skriver om konciliet i Trent i en uppdaterad artikel förra året ”

”Council of Trent: re-reading for the feminine”

https://www.lastampa.it/vatican-insider/en/2011/12/03/news/council-of-trent-re-reading-for-the-feminine-1.36912043?refresh_ce

Med vänlig hälsning

Irène Nordgren

PS Vore intressant att höra hur du tycker att vår polariserade katolska kyrka ska få ihop det ? Hur ska katoliker som idag är arvtagare till opponenten Marcel Lefvebre (1905-1999) https://sv.wikipedia.org/wiki/Marcel_Lefebvre  

få ihop det med katoliker som är anhängare till opponenten ”Women’s Ordination Conferance” ? https://www.womensordination.org
Published by Irène Nordgren on 17 sep 2020

E pur si muove – Troskongregationen har näsa för profeter

Irish Times 16 sept

Tony Flannery vägrar att låta sig tystas av Vatikanens Troskongregation

https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/religion-and-beliefs/fr-tony-flannery-rejects-vatican-offer-to-restore-ministry-for-silence-submission-on-teaching-1.4356735

Läs dokumentet som Troskongregationen skickade till Tony Flannery i juli 2020 och som Troskongregationen kräver att Tony Flannery skriver under för att åter få utöva sitt prästämbete som han förbjöds att utöva 2012.

http://www.tonyflannery.com/document-i-received-from-the-cdf-with-demand-for-signatures/

Katolsk Vision har flera gånger uppmärksammat Tony Flannery

4 febr 2013 Flannery utpekar den alltmer ökande centralismen i Rom som det absolut största problemet. Han oroar sig för prästsituationen  på Irland om 20 år och beklagar att det är förbjudet att ens diskutera lösningar på detta stora framtida problem. 

F Flannery tror att det som tilldrog sig Troskongregationens uppmärksamhet var att han tog  initiativ  till  grundandet The Association of Irish Priests (ACP)”         http://www.katolskvision.se/blog/?p=8547

16 okt 2014 Father Tony Flannery är den irländske präst som tystats av Vatikanen och inte får utöva sitt prästämbete  pga av att han lyssnat på sitt samvete och givit stöd åt införande av kvinnligt prästämbete samt att ha  ifrågasatt kyrkans officiella lära om homosexualitet,  preventivmedel och vägran att ge kommunion till katoliker som lever i en ny relation efter en skilsmässa. 

Tony Flannery har tillhört Redemptoristorden i mer än 50 år. Är det ett rimligt pris han fått betala för att ha lyssnat på sitt samvete  ?

Nu beger sig Tony Flannery ut på en Catholic Tipping Point Tour till USA 22 oktober till 14 november med fokus på SAMVETE.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=14698

24 maj 2015  ”Den doktrinära katolicismens dagar är förbi i detta land. Folket är inte längre villigt att lyssna till tal och predikningar om moral från kyrkan. Några kanske ser detta som en dålig situation, jag ser det som en tid av underbara möjligheter för kyrkan, om den kan acceptera och lära sig att presentera det grundläggande kristna budskapet.”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=16561

31 maj 2016  ”Under senare år har jag blivit alltmer övertygad om att frågan kring kvinnors jämställdhet är det mest grundläggande problemet i katolska kyrkan. Det är inget övergående problem. Tvärtom  kommer det att bli viktigare och viktigare och orsak till att ännu fler kvinnor lämnar kyrkan.”      http://www.katolskvision.se/blog/?p=19281

// Irène

PS Dokumentet som Troskongregationen i juli skickade till Tony Flannery är ett lackmustest för katolska kyrkans förkunnande av SAMVETETS ÖVERHÖGHET. Vatikanen vill att Tony Flannery skriftligt går med på att inte kritisera kyrkans lära offentligt och att skriftligt bekänna att han håller med om kyrkans TROSTOLKNINGAR vad beträffar kvinnliga ämbetsbärare, homosexuella och kyrkans antropologiska uppfattning om relationen mellan man och kvinna.

Kan Tony Flannery inte skriva under dokumentet så får han betala priset dvs aldrig mer kunna utöva sitt prästämbete. Dvs samvetets överhöghet gäller men är bara gratis så länge det går hand i hand med Vatikanmännens samvete – i annat fall kan priset bli mycket högt.

Vad händer bakom kulisserna i Vatikanen ?

Påve Franciskus företrädare Benedikt XVI frånträdde sitt ämbete 28 febr 2013. Franciskus ärvde B16 ideologi personifierad i dennes handplockade män på alla strategiska topppositioner typ prefekten för Troskongregationen kardinal Müller och högste chefen för Vatikanens högsta domstol kardinal Burke. http://www.katolskvision.se/blog/?p=1153 

Genom att Franciskus sett till dessa inte fått fortsätta på sina poster har han markerat en nyordning vilket också visat sig i Franciskus förkunnande av PARRHESIA. Men B16 män finns alltjämt kvar och konspirerar, bygger hemliga nätverk och gör attacker med jämna mellanrum mot Franciskus som idag är 83 år gammal ! https://www.smh.com.au/world/europe/pope-francis-decried-as-heretic-by-conservatives-20190502-p51jee.html

Franciskus kom till Vatikanen 2013 med ett annat mindset än sin föregångare som haft 32 år på sig (24 år prefekt för Troskongregationen och 8 år som påve) att prägla Katolska kyrkans ideologi, teologi och antropologi.

I Tyskland – B16 hemland – händer det dock spännande saker http://www.katolskvision.se/blog/?p=26928

…..och jag tror alltjämt E pur si muove.

http://dagensseglora.se/2014/03/26/e-pur-si-muove/

För 20 år sedan utkom Tony Flannerys nedanstående bok ”Part biography, part appraisal, this work looks at the inadequate training of priests both in the sexual and spiritual area, the aftermath of Humane Vitae and the great social debates, and how confesion was used as a means of control.”

Det man kan säga om Troskongregationen är att den har näsa för profeter…….

Next »