Archive for the 'Uncategorized' Category

Published by Irène Nordgren on 28 jan 2020

När allt kommer omkring …..

Published by Irène Nordgren on 20 jan 2020

”Den katolska mannen”

Gert Gelotte skriver :

”I stället för att vårda sin identitet som katolsk, alltså allmän, vanlig, för alla, så har Stockholms katolska stift gjort katolsk till en synonym för konservativ.
Katolska kyrkan i Sverige är de teologiskt och moraliskt konservativas kyrka. Det kan den naturligtvis vara. Men den kan inte på en och samma gång vara såväl katolsk som exklusivt de konservativas kyrka. Det är märkligt att stiftets företrädare inte ser det problemet.
Och ibland tar sig konservatismen rent märkliga uttryck. Vad sägs om detta:

Rörande romantiskt på något sätt. Grabbarna skall ut och lajva i 1800-talets medeltidsromantik.”

Gert

Sorgligt men signifikativt för Stockholms Katolska Stift är att just de mest konservativa prästerna i Stiftet typ bla p Tobias Unnerstål och p Thomas Idergard helst används till att forma dagens katolska ungdomar dvs framtidens katoliker i Sverige ……. Stiftet gör allt för att vidmakthålla som du skriver att i Sverige är ”katolsk synonym för konservativ ”.

// Irène

Published by Irène Nordgren on 19 jan 2020

Thomas Idergard SJ fortsätter med sina projektioner !

Thomas Idergard SJ fortsätter anklagelser om ”heresi” och ”varianter av arianska föreställningar” nu som gästkrönikör i DAGEN

”Kristna företrädare sprider förvirring”

https://www.dagen.se/kronikor/thomas-idergard-kristna-foretradare-sprider-forvirring-1.1643337

När sr Madeleine Fredell OP och jag besvarar hans krönika i DAGEN anklagas vi för ”härskarteknik.”

https://www.dagen.se/debatt/thomas-idergard-de-svarar-med-harskarteknik-pa-mina-argument-1.1648442?fbclid=IwAR1qV-W70vuH4rqGvFqAdvpJeNRsazs6R3oUL9-N8MxRvYN9DSX3B-YBiqw

DAGEN ”Starka reaktioner efter program om Gud som kvinna”

https://www.dagen.se/nyheter/starka-reaktioner-efter-radioprogram-om-gud-som-kvinna-1.1648242?paywall=true&fbclid=IwAR3gRo1hQ3gqq0Lyyyxij7Evu76l1fZ_npa6nkEW182kUHCe-LVV_83KEO0

// Irène

PS Sorgligt att Thomas Idergard SJ fortsätter med sina projektioner!

Published by Irène Nordgren on 19 jan 2020

Fel Tobias Unnerstål ! Herren kallar kvinnor !

Synen på kvinnor och prästämbetet. Så tröttsamt att konstatera vilka röster i Stockholms Katolska Stift som tillåts att uttala sig högt och tydligt och ständigt och vilka röster som tystas jämt och ständigt…..

Katolsk Horisont presenterade 2018 Tobias Unnerstål kyrkoherde i Kristus Konungens Kyrka i Göteborg som talar över ämnet ”Det katolska prästämbetet är ett deltagande i Kristi prästämbete” och där Tobias Unnerstål  presenterar en teologi om prästämbetet vars bäst-före-datum som tur är håller på att gå ut! 

https://www.youtube.com/watch?v=SfJ-ngP3awU

2017 svarade fd ungdomsprästen i Sankta Eugenia p. Marc- Stephan SJ på frågan ”Varför kan inte katolska kyrkan viga kvinnor ?”

https://www.youtube.com/watch?v=1BdqCSWhRP8

Runtom inom den katolska kyrkan i världen växer det dock successivt fram en förändrad syn på kvinnors roll i allmänhet och kvinnors roll i relation till prästämbetet i synnerhet. Problemet är att i Stockholms Katolska Stifts katolska media hörs och syns inte företrädare för den framväxande förändrade synen…..

Svenska katolska media bryr sig tex inte om att lansera Women’s ordination conference. På deras hemsida finns mycket bra material att hämta !

https://www.womensordination.org

Published by Irène Nordgren on 15 jan 2020

”Nationalism och katolicism utesluter varandra” men det tycks inte påve emeritus anse !

Mot bakgrund av att påve emeritus fn förnekar att han skulle ha bidragit med texter om prästcelibat i en kommande bok av kardinal Sarah

-och där ord står mot ord – kan det vara av intresse att vidarebefordra en nyhet som påve emeritus inte nekar till !

Katolisch.de 18 dec 2019

Påve emeritus Benedikt XVI har tagit initiativ till en stiftelse för katolska mediastudier ”Die Tagespost Stiftung für katholische Publizistik”. Som namnet anger står den i nära förbindelse med  Die Tagespost.  Officiell talesperson för den nya Stiftelsen är bla Norbert Neuhaus som också är ägare till Die Tagespost !

https://www.katholisch.de/artikel/23965-benedikt-xvi-gruendet-eine-medien-stiftung

The Tablet 19 dec 2019

”Benedikt startar rivaliserande journalistskola”

https://www.thetablet.co.uk/news/12321/benedict-sets-up-rival-journalism-school

Nyheten fick Life Site att jubla!  https://www.lifesitenews.com/news/pope-benedict-launches-catholic-journalism-foundation-in-germany-so-catholic-voice-can-be-hear

// Irène

PS En ytterst anmärkningsvärd nyhet mot bakgrund av den redan befintliga katolska journalistskolan som Katolisch.de   rapporterade om 6 jan 2015

Det ligger nära till hands att tolka påve emeritus utspel med den privata mediestiftelsen som en sista manifestation av missnöje mot Tyska Biskopskonferensen !

Katolska Kyrkans journalistskola ifp (Institut zur Förderung publizitischen Nachwuchses e. V) – ett institut som ska främja publicistisk återväxt – grundades 1968 på uppdrag av Tyska Biskopskonferensen av Wolfgang Seibel SJ och finansieras till 100 % av ”Förbundet för Tysklands Stift”.  

https://www.katholisch.de/artikel/222-journalistenausbildung

En ytterst anmärkningsvärt nyhet också för att veckotidningen Die Tagespost är klassad som konservativ och högersextrem! https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Tagespost

Ordförande för ZdK (Centralkommitéen för tyska katoliker) Thomas Sternberg varnar för högernationalistisk påverkan på församlingar och kyrkliga företrädare. ”Nationalism och katolicism utesluter varandra”

 https://www.katholisch.de/artikel/23952-zdk-praesident-sternberg-kritisiert-kathnet-und-die-tagespost

Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK).Published by Gert Gelotte on 14 jan 2020

En kyrka för alla

I Kyrkans Tidning (Svenska kyrkans nyhetstidning) medverkar jag idag i nätupplagan med en debattartikel om ekumenik. Artikeln kommer så småningom i förkortad version även i papperstidningen.

I artikeln argumenterar jag för en ekumenik underifrån, där vi accepterar varandra i befintligt skick, väljer livet och vägrar splittring.

https://www.kyrkanstidning.se/debatt/wikings-vision-om-gemensam-kristenhet-inspirerar

Published by Gert Gelotte on 13 jan 2020

Så har vi fått två konkurerande påvar

När påven Benedikt XVI avgick och ersattes med Franciskus lovade han att inte lägga sig i efterträdarens arbete. Det löftet har han tidigare naggat i kanten men nu bryter han det på allvar med en bok där han angriper Franciskus eventuella planer på att i mycket begränsad omfattning tillåta gifta präster i Amazonas. Detta på grund av den extrema prästbristen.

I boken skriver Benedikt att prästernas celibat skyddar kyrkans mysterium.

Benedikts omdömeslöshet öppnar för de mest konservativa i kyrkan att betrakta honom som den legitime påven.

https://www.theguardian.com/world/2020/jan/13/former-pope-benedict-warns-against-relaxing-priestly-celibacy-rules#=

Published by Irène Nordgren on 10 jan 2020

Thomas Idergard låt oss hoppas !

Tack för ditt svar via mail där du bla skriver ”känslorna behöver svalna i den här dispyten. Därefter kan vi säkert på ett bra sätt prata konstruktivt om den.”

Låt oss hoppas !

Med vänliga hälsningar

Irene Nordgren


Published by Irène Nordgren on 10 jan 2020

Thomas Idergard varför förvränger du verkligheten ?

Du fortsätter din framfart på FB gruppen ”Katoliker i Sverige” men gör nu om verkligheten genom att göra gällande att det är du som blivit baktalad och alltså är offret i det här FB dramat. Det kallas på fackspråk för projektion ! https://sv.wikipedia.org/wiki/Projektion_(psykologi)

Verkligheten är ju den att FB dramat börjar med att du gör uttalanden om 2 katoliker på en FB grupp där ingen av dessa katoliker är medlemmar och alltså inte har möjlighet att försvara sig. Du kan inte ens veta om någon av dessa katoliker läser vad du skriver.

Dina uttalanden väcker starka känslor och medför att du och biskop Anders m fl företrädare via mail får information om hur dina uttalanden uppfattats.

Du besvarar informationen i  mail till mig med att beklaga och uttrycka stor förvåning över hur dina  uttalanden uppfattats eftersom du ju ”bara haft det bästa för ögonen” !!!!

Jag svarar dig via mail så här ”Du vill alltså få mig att tro att du haft sr Madeleines ”bästa för ögonen” i en FB grupp som sr Madeleine inte ens är medlem i och vars hemsida du inte ens vet om hon läser…….Hade inte andra människor informerat sr Madeleine så hade hon fortfarande idag inte haft en aning om att hon varit föremål för de  i ditt tycke  omtänksamma  ansträngningar att få henne att på rätt sätt  ”anamma  sanningen i Kristus.”  

Med vänlig hälsning

Irène Nordgren

PS För säkerhets skull vidarebefordrar jag denna text också i ett direkt mail till dig så du inte kan låtsas som att du inte får höra direkt vad jag anser om dina ageranden på FB Katoliker i Sverige”Published by Irène Nordgren on 08 jan 2020

Thomas Idergard Har biskop Anders gett dig dispens att slippa följa ”Stiftets tumregler för god katolsk kommunikation”?

Hej Thomas Idergard

Jag har en fråga till dig med anledning av personangrepp och ärekränkning av sr Madelaine Fredell OP som du gjort dig skyldig till på Facebookgruppen ”Katoliker i Sverige ” i samband med radioprogrammet i P1 Människor och Tro 19 dec ”Moder Jord, Pachamama och Jungfru Maria, tänk om Gud är kvinna? ”

Har biskop Anders gett dig dispens att slippa följa ”Tumregler för god katolsk kommunikation” och ”Riktlinjer från Stockholms katolska stift kring Facebooksidor för församlingar och grupper” ?  

Jag vill inte tro att så skulle vara fallet.

Var och en som läser dina omnipotenta kommentarer om sr Madeleine Fredell OP (och mig) utifrån Facebookinlägget om ”Moder Jord, Pachamama och Jungfru Maria, tänk om Gud är kvinna? ” får lätt intryck av att du talar som talesperson inte bara för Stockholms Katolska Stift utan för hela KYRKAN.

Ty vad sägs om det här ?

”Bortsett från att beklaga de grova heresierna och blasfemin, som de båda öppet med uppenbar glädje verkar det som, medverkar i/ sprider utifrån en ideologi som inte har så mkt med kristen tro att göra, bör två saker påpekas: 1) Vi behöver förbön för deras omvändelse till Kristus och därmed kopplad offentlig ånger som botgöring. Liksom för de själar som kan förvirras av den hedendom som de förkunnar. 2) Ingen av dem är teolog som det felaktigt påpekas i programinformationen (dvs ”lögnens herre” har fullt präglat hela detta programpaket). /p.TIsj

Samtidigt som du ger dig själv mandat att ta fram storsläggan mot dina medmänniskor är du noga med att framhålla :

”En av de saker som gör oss till katoliker är ju att vi vill lyda kyrkan.”

Om vi för enkelhetens skull i det här Facebooksammanhanget definierar ”kyrkan” med Stockholms Katolska Stift så läser jag i budorden för ”Tumregler för god katolsk kommunikation”

1. Visa respekt för dina medmänniskor, oavsett vilka åsikter de uttrycker.

2. Använd sakliga argument.

3. Tolka välvilligt och tro den andra om gott.

4. Visa empati och sympati. Försök att känna för och med människor.

5. Avstå från invektiv, nedsättande omdömen och personliga påhopp.

6. Döm inte, fördöm inte.

7. Tänk när du skriver på sociala medier: skulle du formulera dig likadant öga mot öga?

https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2017/tumregler-foer-god-katolsk-kommunikation?highlight=sociala%20media

I ”Riktlinjer från Stockholms katolska stift kring Facebooksidor för församlingar och grupper” läser jag 

”Alla får uttrycka sig och säga vad de känner och tycker i olika frågor men stiftets enda talespersoner är kardinal Arborelius och stiftets kommunikationsansvariga Kristina Hellner.”

https://www.katolskakyrkan.se/media/3863/riktlinjer-for-sociala-medier-i-stockholms-katolska-stift-sep-2019.pdf

Alltså frågan för mig blir om biskop Anders – när det gäller offentlig upptuktelse av Stiftets predikarsyster Madelaine Fredell – till dig har delegerat att få vara Stiftets talesperson ?

Med vänlig hälsning

Irène Nordgren

PS Som katolik har jag fått lära mig att det är viktigt med självrannsakan och om denna leder mig till insikt om att jag felat, så ska jag alltid göra mitt bästa att försöka tillrättalägga mitt felande. En självrannsakan kan också utmynna i att jag faktiskt inte anser att jag gjort något fel och i så fall behövs ju inte heller något tillrättaläggande………

Next »