Archive for the 'Uncategorized' Category

Published by Irène Nordgren on 21 Jun 2017

Ann Heberlein & Annika Borg – Nytt Sverigemoderat / Moderatdemokratiskt radarpar ?

”Ann Heberlein kandiderar för M i riksdagsvalet”

https://www.svd.se/ann-heberlein-kandiderar-for-m-i-riksdagsvalet/om/ann-heberlein

DAGEN dec 2016

”Annika Borg blir pressekreterare för M”

”Annika Borg har sedan en lång tid tillbaka varit engagerad i såväl kyrklig debatt, som i samhällsdebatten, senaste tiden som ledarskribent på tidningen Barometern. Hon är även präst i Svenska kyrkan, och har nominerats i flera biskopsval.

Nu har hon tagit sig an ett helt nytt uppdrag, då det står klart att hon är ny pressekreterare för Moderaterna i Stockholms stad. ”

http://www.dagen.se/annika-borg-blir-pressekreterare-for-m-1.901394

Ett nytt SVERIGEMODERAT / MODERATDEMOKRATISKT radarpar ?

// Irène

Published by Irène Nordgren on 21 Jun 2017

Torsten Kälvemark ””Osmakligt, Heberlein”

Aftonbladet idag 21 juni
”Osmakligt, Heberlein”
”Torsten Kälvemark om en alarmistisk bokattack mot svensk integrationspolitik”

”RECENSION. Jag studsar till inför boktiteln: Den banala godheten. Tanken är förstås att vi som läsare ska associera till Hanna Arendts berömda klassiker om den banala ondskan, den som handlar om Adolf Eichmann och hans roll som plikttrogen tjänsteman bakom förintelsen av Europas judar. Med fullt medvetande utvecklar Ann Heberlein inom bokens pärmar sin tes att lika plikttrogna fast godhjärtade svenska tjänstemän lett oss in i en nationell katastrof orsakad av invandringspolitiken.”

http://www.aftonbladet.se/a/7r6LW

// Irène

PS Lysande recension av Torsten Kälvemark !

Published by Irène Nordgren on 20 Jun 2017

Intressant när det sekulariserde Sveriges statsminister möter det katolska Polens premiärminister

Gert och Agneta

Apropå edra kommentarer till mitt blogginlägg ang blivande kardinal Anders Arborelius uttalande ”Det går att bygga upp kyrkan trots att Sverige är sekulariserat”.

Och apropå Gerts fråga till den blivande kardinalen ”Varför har det sekulariserade Sverige generösare flyktingmottagning än flera katolska länder?”

Och apropå detta så har just idag statsministern i ett av världens mest sekulariserade länder varit på besök i ett av Europas mest katolska länder Polen där han togs emot av landets katolska premiärminister Beata Szydlo för att diskutera Europas flyktingpolitik.


”Stefan Löfven tas emot av Polens premiärminister Beata Szydlo under statsbesöket i Polen. Foto: TT”

”De säger att de vill hitta en lösning men hittills har det inte inneburit att även de ska ta emot flyktingar och det är ju det som är kärnfrågan. Vi menar att en lösning måste innehålla ett gemensamt åtagande att också ta emot flyktingar, säger Stefan Löfven. ”

”För två år sedan var 25 procent av polackerna emot att ta emot människor som flyr från krig och konflikter. I dag säger 74 procent nej. Enligt Pawel Cywinski som driver den flyktingvänliga tankesmedjan Cheblem i Sola beror ökningen på en rädsla hos befolkningen som den konservativa regeringen har underblåst och utnyttjat.

– Efter två år av skrämselpropaganda från regeringen säger en stor majoritet nu nej till att ta emot människor som flyr från krigszoner. När den allmänna opinionen ser ut så här är det ingen politiker som vågar säga: “Lyssna nu, vi måste göra detta”, säger han.

Mateusz Plawski är en av dem som inte vill att Polen tar emot några flyktingar alls. Han är talesperson för den kristna, nationalistiska ungdomsrörelsen Mlodziez Wszechpolska och han säger att han är rädd för flyktingar, särskilt muslimer. ”

https://www.svt.se/nyheter/lofven-hotar-polen-med-mindre-bidragspengar

// Irène

PS Jag undrar vad jungfru Maria tycker om det katolska Polen. Jag undrar vad Maria – Mater Misericordiae Barmhärtighetens Moder – tycker om att bli superhyllad och krönas till drottning i ett land som vägrar hjälpa medmänniskor i största nöd som flyr för sina liv……

“Polish Sejm, convinced of the special importance of Marian devotion for our homeland – not only in the religious aspect, but also social, cultural and patriotic – establishes 2017 the Year of the 300th anniversary of the Coronation of the image of Our Lady of Czestochowa,” the resolution of the lower house of parliament stated.

http://www.catholicnewsagency.com/news/polish-parliament-recognizes-coronation-of-mary-as-nations-queen-44406/

Published by Irène Nordgren on 18 Jun 2017

Intervju med blivande kardinalen i Zenit

”Future Cardinal Arborelius: ‘Even If Sweden Is Secular, It’s Still Possible to Build Up the Church’ ”

https://zenit.org/articles/interview-a-conversation-with-swedens-cardinal-elect-anders-arborelius/

DAGEN uppmärksammar Zenit intervjun

”Det går att bygga upp kyrkan trots att Sverige är sekulariserat”

”På frågan vilka råd han kan tänkas ge svarade Stockholmsbiskopen att det just kan komma att handla om hur det är att bygga kyrka i ett sekulariserat samhälle.”

http://www.dagen.se/det-gar-att-bygga-upp-kyrkan-trots-att-sverige-ar-sekulariserat-1.983610

// Irène

PS Märkligt att inte Zenit är nyfiken på vad biskop Anders lägger i begreppet ”sekulariserat.”

Inte heller Anna Bieniaszewski Sandberg verkar nyfiken och reagerar inte på att biskop Anders inte tillfrågas om detta.

Är det bara jag som är jättenyfiken på vad Nordens (blivande) första kardinal menar med ett ”sekulariserat samhälle” ? ?

Hur skiljer sig ett sekulariserat samhälle från ett katolskt samhälle ?

Om jag skulle intervjua den nye kardinalen skulle jag fråga hur han skulle vilja förändra det svenska samhället om han fick bestämma.

Jag skulle också fråga vilket land i världen han anser vara en bra modell för Sverige.

Published by Irène Nordgren on 16 Jun 2017

Första steget till demokratisering ? Obligatoriskt att lekmän konsulteras vid val av biskopar ?


”Indian Cardinal Oswald Gracias suggested the nine-member group might recommend that ambassadors be instructed to consult with members of a diocese’s pastoral or finance councils before passing on names of who to consider for bishop.”

”Pope Francis leads the 18th meeting of his Council of Cardinals at the Vatican Feb. 13.”

Kardinal Oswald Gracias Mumbai Indien, som ingår i Franciskus Kardinalsråd meddelar att gruppen överväger att rekommendera Franciskus att göra det obligatoriskt för Vatikanens nuncier att konsultera lekfolk inför valet av nya biskopar inom katolska kyrkan.

”This is a central matter for the church,” Gracias said in a June 15 NCR interview. ”The bishop is a central figure and the choice of a good bishop is very important for every church. If you choose the wrong person, things can be set back by years in the pastoral life of the church.”

”Gracias also said the Council of Cardinals is considering how to decentralize more authority from the Vatican to local bishops. He said that with the growth of the church in different areas around the world in recent decades the Vatican might now consider relying more on national bishops’ conferences.”

https://www.ncronline.org/news/people/cardinal-francis-considers-mandating-consultation-laity-bishop-selection

// Irène

PS Äntligen kanske slut med praxis att en nuncie i största hemlighet smyger omkring i de katolska buskarna för att samla ihop 3 namn på i hans tycke lämpliga biskopskandidater. Inte en dag för tidigt med förslaget att obligatoriskt konsultera lekmän vid biskopsval.

Kanske första steget till demokratisering ? Utmärkt att kardinalskollegiet överväger hur partiskhet ska undvikas vid valet av vilka lekmän som ska konsulteras. Hur ska det undvikas att nuncien bara vänder sig till ”rätta” lekmän ? Lekmän som nuncien i förväg har kollat har ”rätta” värderingar ? Och ”rätta” värderingar är ju självklart de värderingar som nuncien själv har. Fattas bara annat !

”If you choose the wrong person, things can be set back by years in the pastoral life of the church.”

Kul att poletten äntligen trillat ner !

Published by Irène Nordgren on 14 Jun 2017

JIPF Ilan Cohen och Olle Katz skriver lysande replik till Isaac Bachman

Med anledning av 50 årsdagen av 6 -dagarskriget skriver Israels ambassadör i Sverige Isaac Bachman en artikel i GP i lördags 10 juni. ”Fred och försoning kräver att Israel erkänns”

http://www.gp.se/nyheter/debatt/fred-och-f%C3%B6rsoning-kr%C3%A4ver-att-israel-erk%C3%A4nns-1.4354554

Idag 14 juni skriver talespersonerna för JIPF (Judar för israelisk och palestinsk fred) Ilan Cohen och Olle Katz en replik på Isaac Bachmans artikel

”Israel kan välja ockupation eller fred”

”Ockuperat område. Med cirka 700 000 bosättare i cirka 250 bosättningar och med 40 procent av Västbanken inte nåbar för palestinierna, är tvåstatslösningen på väg att försvinna. Ockupationen omöjliggör demokrati, skriver debattörerna. Bilden är från Hebron. ”

”Direkt efter kriget motsatte sig kloka israeler ockupationen av de erövrade palestinska områdena, Västbanken och Gaza, med orden: ”Vår rätt att försvara oss mot utplåningen ger oss inte rätt att förtrycka andra. Ockupationen leder till kontroll, som leder till motstånd, som leder till förtryck, som leder till terror, som leder till terror mot terrorn”. Det segerrusiga Israel valde dock ockupationen med de redan då förutsägbara följderna.”

”Tillsammans med den samlade israeliska fredsrörelsen kräver vi att Israel tar ansvar för sitt eget öde – vi förväntar oss att det Israel som vi bryr oss om tillämpar denna visdom. Vi bryr oss om Israels framtid. Israels judar skall inte sända sina barn till krig för att förtrycka ett ockuperat folk. Stora framgångar har uppnåtts under de 69 år som staten har funnits till, men 50 års ockupation är, som vi ser det, förödande inte bara för palestinierna utan även för Israel.”

http://www.gp.se/nyheter/debatt/israel-kan-v%C3%A4lja-ockupation-eller-fred-1.4363226

// Irène

PS Isaac Bachman tycks inte bry sig om Israel utan enbart sig själv och sin uppblåsta övarsittarposition. En lysande replik av Ilan Cohen och Olle Katz.

Redan 2012 tyckte jag att ”Ambassadören spär på polariseringen”

http://www.dagen.se/debatt/ambassadoren-spar-pa-polariseringen-1.116628

Published by Irène Nordgren on 10 Jun 2017

”Professorer: Israels ockupation måste upphöra”

”I dag är utsikten att förverkliga FN:s planer på en tvåstatslösning och fred i Mellanöstern dessvärre sämre än på länge, skriver Ove Bring, Said Mahmoudi och Pål Wrange. Bilden är från en demonstration för bildandet av en pale­stinsk stat parallellt med Israel, i Tel Aviv den 27 maj i år. Foto: Oded Balilty/AP ”

Ockupationen av Palestina ett ”abnormt och tillfälligt tillstånd” måste upphöra skriver 3 professorer.

Ove Bring -professor emeritus i internationell rätt

Said Mahmoudi – professor i internationell rätt

Pål Wrange – professor i folkrätt

”Den israeliska attacken 1967 kan ses som legitimt preventivt självförsvar. Men när Israel började etablera bosätt­ningar och Jerusalem annekterades blev ockupationen definitivt olaglig, skriver professorerna Ove Bring, Said Mahmoudi och Pål Wrange.”

”Det är en vanlig uppfattning bland folkrättsjurister att den israeliska attacken 1967 kan ses som legitimt preventivt självförsvar. Därmed skulle den följande ockupationen inlednings­vis vara rättsenlig. Men när Israel systematiskt började etablera bosättningar för den egna befolkningen i slutet av 1970-­talet och när Jerusalem annekterades 1980 blev den fortsatta ockupationen definitivt olaglig. Bosättningarna på ockuperat område har ­varit olagliga från första början. ”

”Ockupation är ett abnormt och tillfälligt tillstånd enligt folkrätten. Det ska avslutas så snart som möjligt i den drabbade befolkningens intresse. Femtio år av ockupation betyder att regionen och palestinierna utsatts för ett israeliskt folkrättsbrott sedan minst 35 år. Det är dags att världen får uppleva ett slut på ­detta extrema förhållande.”

https://www.svd.se/professorer-israels-ockupation-maste-upphora/om/israel-palestina-konflikten

// Irène

PS Ofattbart att ett folk som varje år firar befrielsen från förtrycket och slaveriet i Egypten 1200 f Kr som kanske den viktigaste händelsen i sin histora inte har den ringaste förståelse för och inlevelse i det palestinska folkets längtan efter befrielse och ett eget förlovat land.

Published by Irène Nordgren on 08 Jun 2017

Catholic Women Speak

Lyssna på Tina Beattie !

https://vimeo.com/219940493

// Irène

Published by Irène Nordgren on 07 Jun 2017

Håller Franciskus med USA vicepresident Mike Pence ?

Med USA och Vatikanens flaggor bakom sig håller vicepresident Mike Pence ett tal 6 juni på ”National Catholic Prayer Breakfast”

”Katoliker har en allierad i president Trump”

http://www.americamagazine.org/politics-society/2017/06/06/mike-pence-tells-catholics-prayer-breakfast-they-have-ally-president?utm_source=Newsletters&utm_campaign=f80da2ecf5-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_06&utm_medium=email&utm_term=0_0fe8ed70be-f80da2ecf5-57348937

https://catholicprayerbreakfast.com/speaker/vice-president-michael-r-pence/

// Irène

PS Den som är tyst samtycker. Vore därför värdefullt om Franciskus kommenterade Mike Pence uttalande

Published by Irène Nordgren on 07 Jun 2017

Kristna prioriteringar ?

I Rumäniens huvudstad Bukarest byggs världens högsta ortodoxa katedral ”The Cathedral for the Salvation of the Romanian People”

”In 2013, the cathedral construction costs were estimated at 400 million lei.[30] In 2015, five years after construction works started, the total cost for the cathedral structure without finishes was re-estimated at €91 million”

https://en.wikipedia.org/wiki/Romanian_People%27s_Salvation_Cathedral

Detta samtidigt som

”De sociala och ekonomiska klyftorna mellan romer och övriga rumäner är enorma. Analfabetism bland vuxna romer är vanligt.
Bara sex procent av romska flickor går ut högstadiet, många slutar när de är 12-13 år.
Tre fjärdedelar av romerna lever utan badrum eller avlopp.
Diskrimineringen och rasismen är massiv och något som de flesta rumäner inte ens reflekterar över.”

http://story.aftonbladet.se/rumanien#section-2

Men kanske det är så att romer inte räknas till det rumänska folket ? Kanske inte som folk överhuvudtaget ? Då blir ju namnet ”The Cathedral for the Salvation of the Romanian People” mer begripligt.

”In one of Europe’s poorest countries there are resources to build a 125 metre tall cathedral complete with golden arches at the same time as a mother and her four children are forced to live in a shack without water or electricity.”

https://www.thelocal.se/20141223/romanians-go-hungry-as-mega-cathedral-rises-to-the-heavens

// Irène

PS Elfenbenskusten – där nästan halva befolkningen är analfabeter – har världens största kyrkobyggnad – Notre-Dame de la Paix i huvudstaden Yamoussoukro. Kyrkan invigdes av den Helige Johannes Paulus II 1990.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_la_Paix

Next »