Archive for the 'Uncategorized' Category

Published by Irène Nordgren on 07 jan 2022

Mycket dåligt uttalande av celibatären Franciskus !

Franciskus uttalande om att ”barnlösa djurägare är själviska” kommenteras runt om i världspressen !

”Att skaffa husdjur i stället för barn är ett förkastande av föräldraskapet och något som ”gör oss sämre” och ”tar ifrån oss vår mänsklighet” enligt påven.”

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/x8b9ln/paven-barnlosa-djuragare-ar-sjalviska?fbclid

BBC

https://www.bbc.com/news/world-europe-59884801

New York Times

https://www.nytimes.com/2022/01/06/world/europe/pope-pets-kids.html

The Guardian ”On social media, people pointed out that the pope himself chose not to have children and said there was hypocrisy in such comments, coming from an institution which has grappled with a legacy of child sexual abuse. ”

https://www.theguardian.com/world/2022/jan/06/insensitive-pet-owners-react-to-popes-remarks-on-animals-and-children

https://www.nbcnews.com/video/pope-francis-urges-couples-to-choose-children-over-pets-130205253989

Hela talet plus annat.

https://m.youtube.com/watch?v=6f-S6SaoAus

// Irène

PS Håller med kritiker som menar att det är hyckleri att en celibatär som själv har valt bort barn uttalar sig som Franciskus gör. Dessutom som Franciskus representerar en kyrka vars celibatära präster – som valt bort egna barn- gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp på barn……

Published by Irène Nordgren on 23 dec 2021

”They’ve cancelled Christmas in Bethlehem They’ve cancelled peace in Bethlehem”

”In a land once known as holy………

https://youtu.be/HMyjywN-8Achttps://youtu.be/HMyjywN-8Ac

If peace on earth is to come

The wall must fall ”

// Irène

Published by Irène Nordgren on 20 dec 2021

Om tolkningsföreträde och olika katolska uppfattningar

DAGEN 10 DEC

Förra veckan skulle den svenska artisten Anna von Hausswolff hållit konsert i en kyrka i Frankrike. Efter protester från en grupp katoliker ställdes den i och en annan fick hållas på hemlig plats. Motståndet mot konserterna möts av förståelse från ett antal katoliker i Sverige.

Dagens krönikör Thomas Idergard SJ ”stöder demonstranterna till 110 procent.” Även Anna Beckman och Edward Blom ger sitt stöd till demonstranterna i Paris.

https://www.dagen.se/kultur/2021/12/10/svenska-katoliker-efter-protesterna-kyrkan-ar-ingen-konsertlokal/

Även BBC uppmärksammat den svenska artisten https://www.bbc.com/news/world-europe-59605233

EXPRESSEN 20 dec

”Kyrkliga radikaler målar fan på väggen”

Dominikanbrodern Filip Maria Ekman vill inte låta radikaliserade katoliker tas för religionens sanna ansikte.”  Han ger en bakgrundsbild och skriver

”Och gossarna som demonstrerar? När jag klickar runt på deras Twitter- och Instagramkonton så handlar det mesta om vaccinationsmotstånd, jag ser tips om antisemitisk litteratur och skarp kritik mot påven. Här frodas det ilskna syndabockssökande och den deplattformeringslogik som tar så många former i vår samtid.”

https://www.expressen.se/kultur/ide/de-radikaliserade-ar-inte-kyrkans-sanna-ansikte/

// Irène

PS Som jag skrev 2 nov i DAGEN ”Det finns mer än en katolsk uppfattning”

https://www.dagen.se/debatt/2021/11/02/det-finns-mer-an-en-katolsk-uppfattning/

Tyvärr brukar detta dock inte märkas så mycket av inom Stockholms katolska Stift eller svenska media. Tex kan Thomas Idergard SJ lätt ge intryck av att besitta universellt katolskt tolkningsföreträde …..

Published by Irène Nordgren on 16 dec 2021

Susanne Wigorts Yngvesson ”Har teologins begrepp blivit obrukbara?”

I Kyrkans Tidning reflekterar Susanne Wigorts Yngvesson – professor i etik vid Enskilda Högskolan i Stockholm- över en angelägen och tankeväckande fråga.

”Hur har vi hamnat här? Varför är inte ett teologiskt språk användbart på samma sätt som andra discipliners begrepp? ”

”Ska teologer och troende kristna lämna walk-over till psykologer, filosofer och konstnärer att tolka allt detta – alternativt vara med men använda psykologins språk? De bibliska texterna och de teologiska begreppen har kraft att upprätta både individer och folk. Inte bara genom att finnas givetvis, utan därför att orden utgår från ett gudomligt löfte. Kanske är det den sortens anspråk som gör teologins roll pinsam, obegriplig och obekväm i vår tid?”

”Hur ska man i detta läge hitta balansen mellan att å ena sidan värna den kristna trons begrepp och dess idévärld, å andra sidan att inte proklamera trons språk och bli betraktad som en religiös galning eller en nörd som övervintrat under en trave teologisk litteratur från tusentals år tillbaka?”

https://etidning.kyrkanstidning.se/1775/kyrkans-tidning/477363/2021-12-16/25007139/gastledare-har-teologins-begrepp-blivit-obrukbara

// Irène

Published by Irène Nordgren on 12 dec 2021

Om Thomas av Aquino på svenska

“Vad är Gud? En föredragsserie om Thomas av Aquinos filosofi och teologi”

Signum annonserar föredragsserie om Thomas av Aquino på SVENSKA https://signum.se/foredragsserie-om-thomas-av-aquino/

https://angelicum.it/thomistic-institute/svensk-serie/

// Irène

PS En av sin samtids lärdaste män men i synen på kvinnan var Thomas av Aquino ett barn av sin tid…….

”Det brukar sägas att Thomas av Aquino ”kristnade” Aristoteles och det är ett välkänt faktum att det var Thomas som gjorde Aristoteles känd i västvärlden. I detta inkluderas dock också Aristoteles antika konceptionsteori som gick ut på att mannen är den mänskliga normen och kvinnan en ”defekt” man. Detta synsätt har hållit i sig inom exempelvis den katolska kyrkan fram till våra dagar vad beträffar synen på bland annat kvinnliga ämbetsbärare. I det jordiska livet före döden var kvinnan i Thomas av Aquinos medeltida värld i allt underordnad mannen men Thomas var mycket noga med att framhålla att i livet efter döden var man och kvinna jämställda.”

https://www.dagen.se/debatt/2020/07/09/retuscherad-bild-av-thomas-av-aquino/

5 föreläsningar ur olika perspektiv från Sankt Thomas av Aquinos Påvliga Universitet /  Angelicum. Hade varit klädsamt om någon föreläsare också anlitats med förmåga att analysera Thomas av Aquino ur ett feministiskt perspektiv……… Men jag inser att just detta perspektiv är ointressant och ovidkommande på Angelicum. En konsekvens av detta är bla den alltjämt rådande klerikalismen inom katolska kyrkan.

Rose Mary Radford Ruether : ”Constructing a church of liberation from patriarchy requires dismantling clericalism. This means we have to understand the utter incompatibility of clericalism with a liberative understanding of church and ministry. Clericalism is the separation of ministry from mutual empowerment in community and its distortion into hierarchically ordered castes of clergy over laity. The clergy then monopolize sacramental action, education and teaching, administration and leadership in mission, turning the laity into passive dependents who are to receive these services from the clergy and carry out their orders, but not participate in shaping, defining and embodying these activities themselves. Ministry becomes the special preserve of the ordained, rather than based in the community and articulated within and by it.

http://womensordinationcampaign.org/ottawa-2005/2014/2/2/rosemary-radford-ruether

Published by Irène Nordgren on 10 dec 2021

Till Erik Helmerson om katolsk information och Katolskt Forum

Kanske oartigt att inte svara när du frågar på Väks Fb sida om jag vill sitta med på referensgruppmöte för Katolskt Forum ”för att höra hur vi resonerar”.

Ibland finns bakomliggande orsaker till att en fråga kan upplevas som obehaglig och därför känns svår att svara på………du är en orsak …….

En ledtråd för att du ska förstå är en krönika på Dagens Seglora 2017 som jag skrev med anledning av att sr Madeleine Fredell OP höll sitt lysande högtidstal i Storkyrkan – i samband med Riksmötets öppnande 2017 – i vilken jag omnämner såväl dig som Thomas Idergard…….. http://dagensseglora.se/2017/09/15/riksmotets-oppnande/

Även i KV blogg 2017 http://www.katolskvision.se/blog/?p=24083

För andra gången efter reformationen en katolik i Storkyrkans predikstol och därtill denna gång en kvinna och ordenssyster som talar om flyktingar och inkludering av den Andre och att ”DET GEMENSAMMA GODA INTE LÄMNAR NÅGON UTANFÖR”

En kompakt tystnad i katolska media ! Det kommer jag aldrig glömma !

Sr Madeleines ord handlade om flyktingar och utgick från den dagens bibeltext 5 Mos 26:5 Min fader var en hemlös aramé……..” och var i samma anda som Patricia Lorenzoni nu talade i Katolskt Forum.

Det går att läsa sr Madeleines hela tal här https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsdomkyrkoforsamling/hogtidstalet-i-storkyrkan

Det går att lyssna på sr Madeleine ca 16 min in i videoklippet. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1107404105958490

Foto: Louise Linde

Vad jag vet så blev inte Sr Madeleine – fd vice ordförande i Justitia et Pax – tillfrågad av arrangören Katolskt Forum att tex tillsammans med Patricia Lorenzoni vara panelist när ämnet för Katolskt Forum var ”Solidaritet Etik och Moral – I skärningspunkten mellan välfärdsstat och asylpolitik”

Det här du kommer in Erik Helmerson……..

I okt 2013 – ett halvår efter att Franciskus tillträtt som påve – deltog du i ”Människor och Tro” tillsammans med sr Madeleine Fredell OP och Ulf Jonsson SJ. Du uttalade dig såååååå bra ”Det här är inget nytt för katolska kyrkan att stå upp och vara en röst för rättvisa och mot rövarkapitalism och mot alla ideologier som sätter pengar istället för människan i centrum. Det är kristen katolsk baskunskap och verkligen inget nytt.”

https://sverigesradio.se/avsnitt/260201

Helt rätt Erik Helmerson ! ”Det är verkligen inget nytt! ” Med den inställningen 2013 vore det naturligt att du 2017 backat upp sr Madeleine i katolska media…….

Det nya 2017 var att fd MUF ordföranden Thomas Idergard SJ hade blivit präst i Sankta Eugenia……och sedan dess har du strukit begrepp som ”rövarkapitalism” ur din vokabulär….

Istället väljer du att ställa mig mot väggen när jag ifrågasätter Katolskt Forums val av en panelist som Carl Rudbeck som i media gjort sig känd för bla yttranden typ ”Att tala om inkludering om folk som vill mörda oss…..” ”Islam går inte skilja från politik…”

// Irène

PS Istället för att jag sitter och lyssnar i ett referensgruppmöte för Katolskt Forum skickar jag med dig ett tips ! Varför inte i dessa Zoom tider via länk inbjuda katolska företrädare – präster, biskopar och ordenssystrar – utanför den svensk katolska ankdammen som skulle kunna ge svenska katoliker en bredare / mer universell katolsk panoramabild ……

Published by Irène Nordgren on 04 dec 2021

”Solidaritet, Etik och Moral- I skärningspunkten mellan välfärdsstat och asylpolitik”

Under denna rubrik hölls 2 dec ett panelsamtal i Katolskt Forums regi i Sankta Eugenia kyrka i Stockholm.

Solidaritet, Etik och Moral – I Skärningspunkten mellan välfärdsstat och asylpolitik. Välkommen till ett panelsamtal med IVAR ARPI, debattör och skribent, CARL RUDBECK, kritiker, politisk kolumnist och författare, samt PATRICIA LORENZONI, idéhistoriker och författare, kring migration och solidaritet. Moderator STINA OSCARSON, dramatiker och kulturskribent. Stora salen kl 19″

Patricia Lorenzoni inledde med att berätta att utgångspunkten för hennes deltagande i panelen var utifrån sin artikel ”Mot Gudsrikets horisont” som hon 2020 skrev i antologin ”Tidens tecken i Signum”. I den artikeln står bilden – som 2015 spreds över världen – av den drunknade 2- årige pojken Aylan Kurdi – på stranden utanför Bodrum i Turkiet – i fokus.

Jag citerar från artikeln : ”Varför börja vid smärtpunkten? Det finns etiska såväl som kunskapsteoretiska skäl till att börja där det gör ont. Det handlar om den rättvisa som aldrig kan ges, men som det likväl är vår plikt att stäva efter. Men det handlar också om varifrån vi kan ställa diagnos på världen. Vi kan se flyktingmigranten som en manifestation av den fattige i filosofen och teloogen Enrique Dussels mening. Den fattige är tecknet på systemets strukturella sjukdom, men också som Dom Helder Camera uttryckte det, den i vars protest Guds röst ljuder. Läser vi flyktingmigrationen genom den fattige, blir flyktingens trotsande av gränser en praktik som på samma gång hör Gudsriket till och pekar på mot dettas frånvaro. I migrantens trots mot global gränsregim uppenbarar sig Gud.”

Det var med denna kunskap om Patricia Lorenzonis hållning i migrantfrågan som jag begav mig till Sankta Eugenia…….

Men det blev med sorg, smärta och upprördhet jag som katolik bevistade panelsamtalet när det gick upp för mig hur arrangören Katolskt Forum satt i system att styra utformningen av sina debatter genom sitt just medvetna val av panelsammansättning som avgörande styrmedel.….

Jag insåg att denna kväll i detta hänseende inte var någon engångsföreteelse. Jag påmindes om när Ruth Nordström 16 sept i Katolskt Forum skulle lansera sin nyutkomna bok ”Till de utsattas försvar– om den svenska åsiktskorridoren”

Jag citerar mig själv från den gången ”Hela panelen består enbart av sinsemellan personliga vänner som alla är där för att stötta Ruth Nordströms uppfattning.http://www.katolskvision.se/blog/?p=29253

Arrangörens uppenbara strategi 16 september var att Ruth Nordströms åsikter inte skulle kunna ifrågasättas. Ruth Nordströms uppfattningar skulle på så vis av publiken framstå som de enda rätta och sanna – särskilt som Thomas Idergard i panelen åtagit sig rollen som Ruth Nordströms försvarsadvokat !

I fallet Patricia Lorenzoni var strategin den motsatta ! Genom valet av 2 välkända manliga och såväl högljudda som högerkonservativa debattörer som Ivar Arpi och Carl Rudbeck förvissade sig arrangören om att deras meningsmotståndare Patricia Lorenzoni skulle bli kraftfullt ifrågasatt utifrån den ovan nämnda och citerade artikel hon gjort sig känd för.

Thomas Idergard behövde denna gång bara passivt sitta som åhörare i publiken…..Utan att lyfta ett finger – bara ibland nicka instämmande – framfördes Thomas Idergards åsikter lugnt och fint av herrarna Arpi och Rudbeck……

Patricia Lorenzoni uttryckte tydligt att hon är väl medveten om att det finns svåra intressekonflikter kring migrationsfrågor men att hennes deltagande i ett panelsamtal – som utspelas på platsen för en katolsk kyrka – krävde att hon insisterade på att INGÅNGEN till ett sådant samtal måste ske utifrån teologiska, moraliska och etiska utgångspunkter och inte de ekonomiska utgångspunkter som Ivar Arpi och Carl Rudbeck var där för att företräda ……..

Patricia Lorenzoni klarade sin uppgift med glans !

Men den obehagliga frågan kvarstår varför det låg i arrangörens intresse att å ena sidan välja Patricia Lorenzoni som ENSAM paneldeltagare att försvara solidaritet, etik och moral i migrant-och flyktingfrågan för att å andra sidan se till att hon blir starkt ifrågasatt genom valet av motståndarduon Ivar Arpi och Carl Rudbeck.

I alla samtal kring migrationsfrågor dyker förr eller senare frågan om islam upp som ett problem. Så även denna gång på Katolskt Forum. Med tanke på katolska kyrkans officiella hållning i frågor som rör interreligiös religionsdialog blev valet av Carl Rudbeck – ökänd för sin islamfientlighet – en pinsamhet.

Carl Rudbeck skär all islam över en kam och menar på fullt allvar att ”islam är en religiös lära och en politisk lära och dom går inte att skilja åt” ….. Patricia Lorenzoni vill bemöta Carl Rudbecks uppfattning …….då hörs en man framför mig högt säga : ”Nu kommer fjollan ….” Folk vänder sig om mot mannen men ingen ansvarig ingriper …… Carl Rudbecks syn på islam får publikens applåder …..

// Irène

PS Patricia Lorenzoni fick ensam företräda påve Franciskus hållning i migrationsfrågor. Undrar vad påven skulle tycka om att en katolsk församling väljer att ge ekonomismen tolkningsföreträde genom numerärt övertag i en katolsk migrationsdebatt i en katolsk kyrka…..?

Jag citerar ur påvens budskap på 10 Världsdagen för migranter och flyktingar 2021

”In our day, the Church is called to go out into the streets of every existential periphery in order to heal wounds and to seek out the straying, without prejudice or fear, without proselytising, but ready to widen her tent to embrace everyone. Among those dwelling in those existential peripheries, we find many migrants and refugees, displaced persons and victims of trafficking, to whom the Lord wants his love to be manifested and his salvation preached. “The current influx of migrants can be seen as a new “frontier” for mission, a privileged opportunity to proclaim Jesus Christ and the Gospel message at home, and to bear concrete witness to the Christian faith in a spirit of charity and profound esteem for other religious communities. The encounter with migrants and refugees of other denominations and religions represents a fertile ground for the growth of open and enriching ecumenical and interreligious dialogue” (Address to the National Directors of Pastoral Care for Migrants, 22 September 2017).

http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/migration/documents/papa-francesco_20210503_world-migrants-day-2021.html

.

Published by Irène Nordgren on 28 nov 2021

”The Art of Silence”

”Salong Agneta Sofiadotter

Bortom ideologisk och teologisk imperialism

Bortom all exploatering av människa, djur och natur

En timmes tystnad tillsammans i ateljémiljö

Ingen ledare, ingen registrering, ingen avgift

Ingenting förutom tyst samvaro”

Kontakta för tider agneta@agnetasofiadotter.com

Adress Stora Gråbrödersgatan 13 2:a våningen

Published by Irène Nordgren on 11 nov 2021

”Hur reagerar du på ryktet att fader James Martin kanske blir utnämnd till kardinal? ”

Frågan ställs 10 nov i Life Site News

https://www.lifesitenews.com/news/bp-schneider-cdl-muller-say-fr-james-martins-pro-lgbt-agenda-disqualifies-him-from-being-cardinal/

Biskop Athanasius Schneider reagerar med att framhålla att James Martin ”inte är behörig att utnämnas till kardinal då denne kontinuerligt underminerar kyrkans sanning och främjar synd dvs sodomi.” ”Homosexuella handlingar är sodomi, är mot Guds vilja, mot naturen, mot förnuftet.” ”De som utövar detta är olyckliga.”

Kardinal Müller hävdar att James Martin är ”absolut inkompetent, inte kvalificerad som kardinal då han promotar en homosexuell agenda.

// Irène

PS Oavsett om ryktet visar sig vara sant eller inte så avslöjar reaktionen från biskop Athanasius Schneider och kardinal Müller – fd ordf för TROSKONGREGATIOEN – på ett tydligt sätt det polariserade läget i katolska kyrkan år 2021 utifrån att James Martin SJ är känd som brobyggare till HBTQ -rörelsen.

Athanasius Schneider och kardinal Müllers syn på James Martin SJ delas av katolska ultrakonservativa internetplattformar i Stockholms katolska Stift som tex KATOLSK OBSERVATÖR och KATOLSK HORISONT vilka ofta bemödat sig om att översätta Athanasius Schneider och kardinal Müllers uppfattningar / texter från tex LifeSiteNews och Catholic Register.

Stiftets ordförande i KUÄF (Katolska utskottet för äktenskap och familj) Göran Fäldt –  diakon i Sankt Franciskus katolska församling i Jönköping  har dessutom på Katolsk Horisont ägnat sig åt att offentligt förtala och motarbeta James Martin.

Diakon Göran Fäldt ger sig inte

Diakon Göran Fäldt fortsätter motarbeta påve Franciskus

I Stockholms katolska Stift tränar CATHOLIC VOICES SVERIGE sina medlemmar att i media bla försvara den syn på homosexualitet som förmedlas av Athanasius Schneider och kardinal Müller https://catholicvoices.se/om-oss

___________________

James Martin SJ bryr sig inte om vad Athanasius Schneider och kardinal Müller och co säger …….

Published by Irène Nordgren on 06 nov 2021

Påven ber att kyrkan må bli förlåten….om. och om igen…och igen…och igen

Naturen känner inte till ordet förlåtelse. Naturen skyddar det nytillkomna livet. Träd skyddar det skadade och ömtåliga broder-trädet genom sitt rotsystem. Växter växer genom ljusets ömhet och känner glädje när de hör en harmonisk musik. Alla mödrar i djurriket värnar om det nytillkomna.. många med sitt eget liv. Skapelsen är som integrerad i varje tråd av det finaste silke i den Förlåt som prydde det allra heligaste i det judiska templet som gick itu vid korsfästelsen. Kristna antisemiter har hänvisat segervisst att det var G-ds straff åt det judiska folket och kyrkan har arrogant trott sig kunna reparera det finaste av silke som Skapelsens Förlåt i det nu enligt dem det kristna templet består av. Bara människorna biktade sig och bad om förlåtelse så fanns Förlåten på plats igen. Självklart. Under kyrkans regi kan allt bli bra igen, de har ju en ofelbar påve och G-ds ställföreträdare präster och biktande lydiga människor. Under 2000 år behövde kyrkan aldrig säga förlåt. Inte till människor. Inte till djur och natur. 

Men så en dag hände det sig att folket tvingade fram ett förlåt. Utan Internet hade det aldrig gått.
Människor fick kontakt med människor. Offer talade med offer. Mänskligheten krävde kyrkan att hon skulle be om förlåtelse. Kyrkan gjorde det inte självmant.


Påven ber judarna om förlåtelse i Israel 

Påven ber om förlåtelse för mord på typ katarerna 

Påven ber om förlåtelse för brännandet av kvinnor dvs häxbränningen 

Påven ber om förlåtelse prästers övergrepp på barn i USA

Påven ber om förlåtelse för mord på urbefolkningens barn i Canada.

Kyrkan ber om förlåtelse för sexövergrepp i mängder i Tyskland

Kyrkan ber om förlåtelse för sexövergrepp och mord på Irland

Kyrkan ber om förlåtelse för 300.000 sexövergrepp i Frankrike.

Kyrkan ber om förlåtelse för sexövergrepp i Australien. 


 

    ”Den sjuka fiskflickan”

Att be om förlåtelse är vackert och rätt. Det är ett underbart ord. Att säga förlåt ideligen är någonting annat. Att söka försoning på räls likaså. Om en människa upprepar sin synd så anar man att människan har en rutin. Det är bekvämt dessutom. Man ber om förlåtelse i en bikt och blåser bort allt med vinddraget från biktskåpet när man går ut. Lättad. Hur enkelt som helst för en italiensk maffiaboss, till exempel.   

Ingen annan religion har gjort så mycket ont i världen som den kristna. Ingen annan religion lägger tonvikt på synd som den kristna.

Förutom den ekonomiska kompensationen till offren skulle kyrkan kunna hävda att den tre-enige G-den redan har gett kyrkan en förlåtelse. Pang-bekvämt. Kyrkan vet ju själva genom sina präster när G-d förlåter. Jäv skulle juristen säga och ett inside jobb skulle industrimannen benämna det som. Fast troligen är de ointresserade av kyrkliga piruetter. Idag syns katolsk etik sällan i media. Det är en tragisk konsekvens för en kyrka som anser sig ha rätten att evangelisera ett g-dlöst land. Men vem tror kyrkan är villig att låta sig evangeliseras av en kyrka som alltför ofta och plötsligt nu bett om förlåt för mord och förbrytelse genom 2000 år? Bör de inte evangelisera sig själva? Städa upp i sitt eget hus? Bli trovärdiga.

Nu gäller det att lyssna på den del av skapelsen som äger en annan röst. Naturen och djuren är aldrig arroganta. Alla troende bundna till en religion eller ej …alla som längtar hem till en annan verklighet har en chans att i sista minuten vara stora i Kärlek till allt liv.


Agneta Sofiadotter  (ps jag blev ombedd att sätta in min egen konst)

Next »