Published by Irène Nordgren on 19 Sep 2017

Erik Nord man behöver inte vara ”påläst” för att se att kejsaren är naken

Apropå polischef Erik Nord som inte tycker Annie Lööf är tillräckligt påläst ……

”Det blir väldigt uppenbart när man inte är tillräckligt påläst, och det tror jag inte Annie var i den här frågan, säger polischefen.”

http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/polischefen-om-kritiken-l%C3%A5g-kunskap-hos-politiker-1.4644923

// Irène

Published by Gert Gelotte on 17 Sep 2017

Apropå dagens kyrkoval

Vänner,

I dag söndag 17 september är det kyrkoval. Då kan det vara värt att reflektera över att demokratin i kyrkan (Svenska kyrkan) är betydligt äldre än demokratin i det omgivande samhället.
Då talar vi inte om någon allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Men så länge det funnits socknar, dvs från medeltiden, så har det också funnits sockenstämmor där sockenborna bestämde om såväl kyrkliga som världsliga frågor. Uppdelningen mallan kyrkliga och världsliga frågor i socknarna gjordes först på 1800-talet.
Medeltidens katolska kyrka var alltså betydligt mera demokratisk än dagens katolska kyrka. Och det är detta medeltida demokratiska arv som utvecklats till dagens kyrkoval i Sverige.
Någon strikt skillnad mellan kyrkligt och världsligt har aldrig funnits. Tvärtom har stat och kyrka alltid påverkat varandra.
Den avgörande principen allmän och lika rösträtt för män och kvinnor kom dock sent. Det var först 1918 som den liberale statsministern Nils Edén och Socialdemokraternas partiordförande Hjalmar Branting tillsammans drev igenom rösträttsreformen. Året innan hade Nils Edén tvingat kung Gustaf V att acceptera parlamentarism, dvs att den regering kungen enligt 1809 års grundlag hade rätt att utnämna måste ha stöd av en majoritet i riksdagen.
Så har den kyrkliga demokratin först inspirerat det civila samhället och därefter den sekulära demokratin den kyrkliga.

Gert Gelotte

Published by Irène Nordgren on 15 Sep 2017

Riksmötets öppnande

Min septemberkrönika på Dagens Seglora handlar om katolska medias tystnad om nyheten att sr Madeleine Fredell höll högtidstalet vid Riksmötets öppnande 2017.

”Genom att lysa med sin frånvaro i den svenska nyhetsrapporteringen gav Signum utrymme för spekulationer. Ämnet för predikarsyster Madeleine Fredells högtidstal var mångfald och flyktingar och deras utsatthet – ett tema som Signumbloggens inflytelserike medarbetare f d ordföranden i MUF och tillika numera jesuiten och blivande prästen, Thomas Idergard särskilt och ofta visat intresse för, men då utifrån en diametralt motsatt ståndpunkt i själva sakfrågan än syster Madeleine. ”

http://dagensseglora.se/2017/09
/15/riksmotets-oppnande/

// Irène

Published by Irène Nordgren on 15 Sep 2017

Göran Greider såååå bra !

Göran Greider ledare i ETC

”Gud är på väg att bli vänsteraktivist”

”Om svensk kristenhet brukar det heta att vi är ”belongers – but not believers”, alltså att de flesta är med i Svenska kyrkan utan att för den skull vara särskilt bergfast troende. Detta till skillnad från exempelvis den engelska kristenheten där man snarare är ”believers but not belongers”.

”Vi skippar auktoriteterna. Vi är med och skapar gud, hen klarar sig inte utan oss. Gud återfinns i en träddunge, i de solidariska handlingar vi ibland begår, i en stilla tillförsikt som plötsligt kan falla över oss mitt i det kaotiska eller utvägslösa. Programmatiska ateister kan faktiskt numera ofta framstå som mer doktrinära än progressiva kristna.”

”Jag brukar alltid hävda att en bra startpunkt för religiös förnyelse inom den kristna kyrkan är att inse detta: Jesus var inte kristen. Den historiske Jesus var en kringvandrande regelbrytare. Han var en socialt radikal jude i en tid då vänster-högerskalan inte introducerats, men där klyftan mellan dem däruppe – vare sig det var en romersk ockupationsmakt eller mäktiga inhemska överstepräster – och dem därnere var helt central.”

https://www.etc.se/ledare/gud-ar-pa-vag-att-bli-vansteraktivist

// Irène

PS Som barn trodde jag att Jesus var katolik…… och först successivt insåg jag att så inte var fallet och ännu mer successivt insåg jag att Jesus inte ens var kristen………
.

Published by Irène Nordgren on 12 Sep 2017

Vår predikarsyster :”Ett första steg på vägen vore att jag kunde få predika i en gudstjänst”

Mer om vår predikarsyster som får hålla högtidstalet vid Riksmötets öppnande i Storkyrkan men inte predika i sin egen kyrka.

DAGEN skriver

”Bara det att hon som katolsk nunna höll en predikan i en luthersk gudstjänst får ses som en hyllning till mångfalden, och en viktig anledning att Madeleine Fredell fick uppdraget att som första katolik i modern tid att tala på denna traditionsfyllda gudstjänst var 500-årsminnet av reformationen.”

”Madeleine Fredell har gjort sig känd som en förkämpe för kvinnors rättigheter i den katolska kyrkan, och driver på för att kyrkan ska öppna upp för att kvinnor ska bli präster.

– ”Ett första steg på vägen vore att jag kunde få predika i en gudstjänst, säger hon.”

http://www.dagen.se/flyktingar-i-fokus-i-kyrkan-da-riksdagen-oppnande-1.1025122

// Irène

Published by Irène Nordgren on 12 Sep 2017

Sr Madeleine Fredell OP håller högtidstalet vid Riksmötets öppnande

DN 12 september 2017

- ”Gränser borde vara öppna, sade dominikansystern Madeleine Fredell efter sitt tal i Storkyrkan. Foto: Mats J Larsson”

”Eftersom det i år är 500 år sedan reformationen inleddes hade den katolska nunnan bjudits in för att hålla högtidstalet. Vartannat år brukar representanter för andra religioner än kristendomen tala, men i år gjordes ett undantag på grund av 500-årsminnet av reformationen.

Dominikansysterns budskap var flyktingars utsatthet. Hon inledde med att citera ur Bibeln: ”Min fader var en nödställd aramé”.

- Många barn kan instämma i dessa ord i Sverige i dag, sade Madeleine Fredell.

Hon pekade på flyktingarnas utsatthet.

- Kanske får flyktingen skydd i ett läger och svälter kanske inte ihjäl. Men ser vi flyktingen som en broder och syster, som ett av våra syskon? frågade hon.”

Hon uppmanade till öppenhet för de flyktingar som söker sig till Sverige. Alla partiledare och riksdagsledamöter som varit med om att strama åt asyl- och flyktingpolitiken efter den stora strömmen av flyktingar hösten 2015 lyssnade när Fredell slog fast:

- Likgiltigheten inför en fattig människas ansikte vet snart ingen gräns. Om vi bara kunde förstå vilken gåva vi får med alla de människor som kommer hit.

Hon sade att högtidlighållandet av reformationsdagen den 31 oktober ”betyder att vi firar mångfalden”.

- Skandalen ligger inte i mångfalden, utan i en uniformitet som leder till otillbörligt maktmissbruk såväl i politiken som i de religiösa traditionerna. Utmaningen ligger i att bejaka en enhet i mångfald, sade Madeleine Fredell.

När DN träffade henne efteråt noterade hon att de sverigedemokratiska riksdagsledamöterna satt kvar under hennes tal.

- Det var de nog så illa tvungna till den här gången. De skulle förlorat så oerhört mycket på om de hade rest sig och gått nu, säger Madeleine Fredell.

Riktade du dig särskilt till dem?

- Nej, det var till alla. Det är för den förståelsen för att vi behöver mångfalden. Då blir vi rikare. Du kan också se det på punkt efter punkt, också den samhällsekonomiska. Vi blir rikare. Vi får kanske betala ett visst pris till att börja med, men när alla de här människorna får utnyttja sina förmågor, ja då blir det här landet ännu bättre.

Nu låter du nästan som en politiker?

- Jo, men jag tycker om politik också.

Men var det inte ett politiskt tal?

- Nej, det här var i högsta grad ett kristet och katolskt tal. Påven skulle inte sagt det här så mycket annorlunda.

Madeleine Fredell har kontakt med påveämbetet i Rom som högst uppsatt inom katolska kyrkan i Sverige. Hon driver bland annat frågan om kvinnor ska kunna tala i katolska kyrkor, en fråga där hon ännu inte vunnit någon framgång.

- Det går inte fullt ut lika bra, men jag jobbar på. Jag har blivit publicerad i Vatikanens egen tidning och man måste vara envis, säger hon.

Samtidigt som den traditionella gudstjänsten i Storkyrkan arrangerade föreningen Humanisterna för sjätte året en sekulär högtidsstund i Konstakademien.”

http://www.dn.se/nyheter/politik/flyktingar-tema-for-talet-i-storkyrkan-granser-borde-vara-oppna/?forceScript=1&variantType=medium

// Irène

Published by Gert Gelotte on 07 Sep 2017

Har det någon betydelse?

Vänner,

det börjar bli många år som jag och andra argumenterat på Katolsk Visions blogg för att kvinnor skall ha samma möjligheter som män att bli katolska präster. Jag tror mig om att ha tuggat mig igenom samtliga argument mot, för att inte säga idislat dem.

Paulus uppmaning till kvinnan att tiga, Jesu val av män till gruppen de tolv, kyrkans tradition, påståendet att det aldrig funnits kvinnliga präster och att det därmed aldrig kan finnas några, kyrkans komplementära människouppfattning.

Problemet är att inget av argumenten mot kvinnliga präster är kontrollerbart. Paulus har också sagt: ” här är icke kvinna eller man …”. Om de tolvs manliga kön är så viktigt borde även antalet och det faktum att alla var judar vara lika viktigt, Kyrkans tradition innehåller mycket annat som vi skäms för kollektivt: ett envist försvar av slaveriet och dödsstraffet exempelvis. Att det aldrig funnits kvinnliga präster eller kvinnor i prästerliga funktioner kan starkt ifrågasättas och, som sagt, påståendet gå inte att kontrollera. Den komplementära människosynen har i årtusenden genomsyrat hela samhället. Idag är det, i vår del av världen, bara katolska och ortodoxa kyrkan som försvarar den principiellt. Varför? Att den skulle vara en del av skapelsen är struntprat. Skapelsen är i ständig förändring. Vårt jämställda samhälle är lika mycket en del av skapelsen som gårdagens ojämlika. Mäns och kvinnors roller och samspel speglar samhällsutvecklingen, ingenting annat.

Så härom dagen slog det mig att allt detta argumenterande om förhållanden och människor för två tusen år sedan saknar verklig betydelse. Om vi antar att kvinnoprästmotståndarna gör en riktig tolkning av vilken roll kvinnor haft i kyrkan, så saknar detta ändå relevans för frågan om kvinnor kan bli präster.

Precis som vi kan bestämma att kvinnor inte kan bli präster, så kan vi bestämma att de kan de visst. Och det senare bör vi naturligtvis göra. Det enda argument som behövs är den insikt och de kunskaper vi har som inte fanns för två tusen år sedan. Samt det faktum att vårt samhälle ser helt annorlunda ut än exempelvis det samhälle Paulus levde i.

Katolska kyrkan diskriminerar inte kvinnor på uppdrag av Gud utan därför att de män som har makten väljer att göra det.

Gert Gelotte

Published by Irène Nordgren on 06 Sep 2017

Bra Erik Helmerson men det räcker inte med ”vädring” !

I söndags 3 september visades i Dokument Utifrån ”Påven och pedofilerna”

Påven och pedofilerna _ SVT Play

4 sept Johan Croneman i DN

”Det är inget nytt, det är gamla nyheter, men det är lika chockerande varje gång: Inte det faktum att övergreppen mot barn begångna av katolska präster har ägt rum, att de förmodligen har pågått i flera århundraden, och att övergreppen fortsätter.
Nej, det mest chockerande är att katolska kyrkan aldrig tycks upphöra med att ducka, att mörka och att ljuga, och att skuldbelägga barnen – och att hela dess följe (särskilt i medierna) mycket ofta fortsätter att relativisera. Jag letar mig till exempel bakåt i de svenska arkiven, tio, femton, tjugo år, och alldeles för många ledande svenska katoliker ger prov på samma mumlande och förfärande undanflykter. Ja, om de nu över huvud taget säger flaska.”

http://www.dn.se/kultur-noje/johan-croneman-katolska-kyrkans-tystnad-sviker-alla-barn-som-drabbats/?forceScript=1

Glädjande att efter Cronemans artikel ”ledande katoliken” Erik Helmerson skriver ledare i DN och utövar katolsk självkritk 5 sept.

”Katolska kyrkan måste vädras ut”

”Varje enskild katolik har ett medansvar för att bringa ljus över mörkret och få stopp på sexövergreppen.”

http://www.dn.se/ledare/signerat/erik-helmerson-katolska-kyrkan-maste-vadras-ut/?forceScript=1

// Irène

PS Som sagt oerhört viktigt att såväl ”ledande katoliker” liksom alla vi andra vanliga katoliker ”känner medansvar.”

”MEN RÄCKER TYVÄRR INTE MED VÄDRING” !

Vad är det då som krävs ! Svaret är lika enkelt som svårt !

Det kräver att vi alla katoliker måste yrka på en SYSTEMFÖRÄNDRING.

Det kommer inte att gå att få bukt med pedofilpräster så länge katolska kyrkan envisas med att kvarstå som en absolut monarki med en enväldig påve inom en enväldig maktstruktur som vägrar ta till sig maktfördelningsläran om lagstiftande, verkställande och dömande makt.

Det är en GENOMSJUK maktstruktur som katolska kyrkan lever efter med påvar som inte behöver stå ansvariga inför någon jordisk makt utan bara inför en himmelsk …..

Published by Irène Nordgren on 04 Sep 2017

”Sant och relevant” – Grattis Ulf Kristersson till en mycket användbar ”maxim”

Igår 3 september intervjuades moderaternas partiledarkandidat Ulf Kristersson i AGENDA (10 min in i programmet) Ulf Kristersson fick plåster på såren – efter SR Ekoredaktions ”tabbe” som man bett om ursäkt för – och slapp alla obehagliga påståenden eller obehagliga frågor från anno dazumal i sitt politiska liv……

https://www.svtplay.se/video/14942344/agenda/agenda-sasong-13-3-sep-21-15

I intervju i Expresssen efter Agenda får Ulf Kristersson frågan hur det kändes med ”SR Ekoredaktions negativa summering av hans karriär….”

Strategin tycks nu vara att vid alla påminnelser om lik i garderoben ska Ulf Kristersson se helt oberörd ut och lugnt och fint varje gång som här förkunna ”Jag är inte så känslig för sånt där …….” ”Sant och relevant” lyder Ulf Kristerssons ”maxim”………

http://www.expressen.se/nyheter/ulf-kristersson-i-agenda-om-partiledarposten/

// Irène

PS Det Expressen syftar på angående SR Ekoredaktion är nedanstående ……..

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4097&grupp=14434&artikel=6768810

Apropå ”sant och relevant” och nedanstående intervju från 2009……som alltså är ”sant” men tydligen ”inte relevant” ……

https://www.youtube.com/watch?v=4EQ0EVlH1u4

Jag måste medge att kombinationen ”sant och relevant ” är genial ……..ty något som är sant behöver för den sakens skull inte vara relevant……underförstått ……kom inte dragandes med mina (fula) lägenhetsaffärer som visserligen är sant men inte relevant…….Den som bäst kan särskilja relevanta frågor från irrelevanta är naturligtvis Ulf Kristersson själv. Vem annars ? Grattis Ulf Kristersson till en mycket användbar ”maxim” som SIMSALABIM kan trolla bort obehagliga sanningar !

Kan inte någon fråga Ulf Kristersson om han anser att det är ”relevant” med etik och moral……? Eller om han bara tycker att det är ”larvigt” med sånt …….i likhet med vad hans beskyddare ger uttryck för när han räddar Ulf Kristersson från IRRELEVANTA frågor

Kan inte någon fråga Ulf Kristersson om allt som är lagligt också utan betänkligheter är helt okej att göra ? Men Ulf Kristersson kanske inte tycker frågan är ”relevant” för Moderaternas vidkommande …..?

Published by Irène Nordgren on 02 Sep 2017

Vår bästa predikarsyster Madeleine Fredell

”Torsdag 21 september fortsätter föreläsningsserien ”Födda att representera Gud, på spaning efter en teologisk människosyn i vår tid” i Dominikansystrarnas lokal på Västmannagatan 83 i Stockholm. Första föreläsningen för hösten har rubriken ”Förkroppsligad gud – Ordet som blir kött”. Vi börjar kl. 19.00 och beräknar avsluta kl. 21.00 och kvällen inleds med en kort meditation, därefter föreläsning i en timme och avslutas med samtal. Om du inte har följt serien tidigare kan du läsa föreläsningarna på hemsidan: www.dominikansystrarna.se/viewNavMenu.do?menuID=46
Här finns också mer information om föreläsningsserien: www.dominikansystrarna.se/viewNavMenu.do?menuID=45.
Anmälan sker till Sr Madeleine Fredell via madeleine.fredell@telia.com eller på tel 070 – 54 52 144.”

Kära sr Madeleine

Jag tycker Biskopsämbetet borde ordna så att dina föreläsningar bandas och kan höras över hela Stockholms Stift via Stiftets hemsida. Det går inte att jämföra att läsa en text med att höra ett föredrag. Dessutom kommer inte åhörarnas reflexioner med om bara texten återges. Numera verkar det standard att föredrag och diskussioner bandas så att alla intresserade av ett ämne ska kunna ta del oavsett var man bor i landet eller i världen.
Det är så erbarmligt magert med katolsk intellektuell stimulans inom katolska kyrkan i Sverige och speciellt utanför storstäderna. Inte undra på att katolska kyrkan här känns som en ankdamm. Det du har att säga i din egenskap av katolsk predikarsyster borde alla katoliker i Sverige ha en praktisk möjlighet att ta del av också i syfte att kunna växa som katoliker. Katolska Kyrkan i Sverige borde inte nöja sig med att ordna kurser för blivande konvertiter utan också ta ansvar för att katoliker under livets gång kan utvecklas och växa i sin katolska tro. Här fyller du en avgörande viktig funktion i Stockholms katolska Stift.

Dessutom borde biskop Anders i sin nya roll som kardinal i världens mest jämställda land visa framfötterna och ge dig venia. Tänk om biskop Anders kunde bli en katolsk föregångsman inom den universella katolska kyrkan ……..Det skulle han kunna bli om han ville ……..och tog dig till hjälp …….tog med dig på möten i Vatikanen…..typ….

Varm hälsning

// Irène

Next »