Synd att Vatican News ”missade” en sak …….

Vatican News rapporterar om Världsdagen för de fattiga (som instiftades av Franciskus för 7 år sedan) 19 nov då Franciskus inbjöd 1200 av Roms fattiga och hemlösa  på sedvanlig lunch i Vatikanens audienshall.  

Den snart 87 årige påven – som har svårt att gå – anländer till lunchen i audienshallen.

Synd att Vatican News ”missade” nedanstående …… något Life Site absolut inte ville missa …………

https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-hosts-members-of-local-trans-group-at-papal-table-for-annual-vatican-lunch/?utm_source=daily-catholic-2023-11-21&utm_medium=email

Bland inbjudna gäster hörde f Andrea Conocchia från Torvaianica utanför Rom som kom med en grupp på 50 personer varav några transkvinnor bla Carla Segovia, Claudia Vittoria Salas och Andrea Paola Torres Lopez.  

Påvens ovanliga vänskap med Torvaianicas transcommunity började i samband med Italiens strikta Covidrestriktione  då desperata prostituerade transkvinnor dök upp i f Andrea Conocchias kyrka och bad om hjälp att överleva. Då trädde Vatikanen in och försåg de behövande med mat, medicin, hygienartiklar och vaccin.

Lunch 19 nov i audienshallen i Vatikanen på Världsdagen för de fattiga och hemlösa

Life Site noga med att berätta att vid påvens bord – mittemot honom – sitter Claudia Vittoria Salas

// Irène

PS National Catholic Reporter 20 nov

Priest Andrea Conocchia, third from left, speaks with transgender women, from left, Andrea Paola Torres Lopez from Colombia, also known as Consuelo, Claudia Vittoria Salas from Argentina and Carla Segovia from Argentina as they sit in the Beata Vergine Immacolata parish church in Torvaianica, Italy, Thursday, Nov. 16, 2023. Pope Francis’ recent gestures of welcome for transgender Catholics has resonated strongly in Torvaianica, where a community of trans women has found help and hope through a remarkable relationship with the pontiff and the local parish priest Andrea Conocchia. (AP Photo/Andrew Medichini)

https://www.ncronline.org/vatican/vatican-news/group-trans-women-pope-and-his-message-inclusivity-are-welcome-change?utm_source=NCR+List&utm_campaign=5e288fbb6a-EMAIL_CAMPAIGN_2023_11_21_02_28&utm_medium=email&utm_term=0_6981ecb02e-5e288fbb6a-%5BLIST_EMAIL_ID%5D

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

”Att ge efter för tidsandan” underförstått rättvisa och jämställdhet för kvinnor och HBTQI personer

I Rom har 4-29 oktober 2023  bakom lyckta dörrar Biskopssynoden om Synodalitet  samlats och för första gången är 54 kvinnor röstberättigade och inte enbart observatörer.

Parallellt har mellan 8-14 okt på internetplattformen Spirit Unbounded  https://spiritunbounded.org pågått en världsvid katolsk lekmannaledd synod / konferens som arrangerats av ett 40-tal olika katolska reformrörelser typ We are Church International och Root and Branch från vilka också olika representanter samlats live i Rom och Bristol 13-14 okt.

Under mottot Human Rights in the emerging Catholic Church /  HRECC  har drygt 110 talare från alla världsdelar beskrivit och pläderat för sina önskemål om reformer i katolska kyrkan som rör jämställdhet och rättvisa i allmänhet och kvinnor och synen på sex och samlevnad i synnerhet. Huvudtalare på Spirit Unbounded har varit syster Joan Chittister OSB och Mary McAleese (Irlands president 1997-2011) – två bland världens främsta katolska kvinnliga auktoriteter – som båda i sina tal vände sig mot den klerikalism och det maktmissbruk som lett till skandalerna med prästers sexuella övergrepp på minderåriga som avslöjades 2002.  Syster Joan Chittister menade att katolska kyrkan idag inte representerar  Jesu  budskap och hållning till inkluderande av samhällets marginaliserade grupper. Hon kritiserade skarpt dagens hierarkiska katolska kyrka för att vara en ”absolut monarki”  istället för en synodal kyrka.

Syster Joan Chittister OSB Mary McAleese

Mary McAleese uttalade sig bland mycket annat även i den känsliga abortfrågan och samvetets överhöghet och beskrev hur Irlands abortlagstiftning 2018 ändrades  efter skandalen 2012 då 31-åriga hinduiska  Savita Halappana i 17 graviditetsveckan avled i blodförgiftning efter att läkarna väntat för länge med att utföra en abort för att rädda hennes liv.  Lagen  tillät endast abort om kvinnans liv är i fara men då denna typ av lagstiftning  medför tolkningsmässig osäkerhet och oklarhet och därför riskerar kvinnors liv genomfördes på  Irland en lagändring.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=7981

I abort – och HBTQI frågan uttalade sig även Jamie L. Manson från USA – ordförande för Catholics for Choice https://www.catholicsforchoice.org  Hon beskrev farorna med hur abortfrågan särskilt i USA politiserats via Pro Life rörelsen. 

Jamie l. Manson

Båda huvudtalarna uttalade även sitt starka stöd för kvinnliga präster i katolska kyrkan.  Syster Joan Chittester beskrev katolska kyrkans hållning i denna fråga såväl ”löjeväckande” som ”hänsynslös”  idag när ”nästan alla kristna kyrkor och samfund och judar och buddister och hinduer tillåter kvinnor att religiöst utveckla hela sin andliga potential.”  

Mary McAleese gav även åhörarna ett tankeexperiment att fundera över. Hur skulle katolska kyrkan agera  om en man som prästvigts kommer ut som en transperson? Ja verkligen något att fundera över.

Tyvärr lyser information om Spirit Unbounded helt med sin frånvaro inom Stockholms katolska Stift – något som länge legat i linje med hur obenägen Stiftet är att promota progressiva  katolska nyheter och röster från den världsvida kyrkan – typ syster Joan Chittister OSB och Mary McAleese – i motsats till hur gärna Stiftet istället är villig att  promota, översätta  och ge utrymme åt några av världens mest konservativa och förkonciliära företrädare  typ kardinal Raymond Leo Burke, ärkebiskop Carlo Maria Viganò, och hjälpbiskop Athanasius Schneider.

Kardinal Raymond Burke

Ärkebiskop Carlo Maria Vigano Hjälpbiskop Athanasius Schneider

vilka dessutom alla tre gjort sig (ö)kända  för att utgöra påve Franciskus starkaste motståndare. https://www.dagen.se/debatt/2020/12/09/anmarkningsvart-av-katolsk-folkhogskola-att-bjuda-in-framlingsfientlig-biskop/

Som svensk reformkatolik står man med ena benet i en nation som  hör till ett världens mest jämställda länder vad beträffar tex syn och lagstiftning om kvinnor och HBTQI personer och med det andra benet i en kyrka som tillsammans med Norge, Danmark Finland och Island ingår i Nordiska Biskopskonferensen – en av världens mest konservativa biskopskonferenser.

Diskrepensen i synen på tingens katolska ordning bland världens 1,3 miljarder katoliker tydliggörs bla i det öppna brev som Nordiska Biskopskonferensen 9 mars 2022 skickar till Tyska Biskopskonferensens progressivt sinnade ordförande biskop Georg Bätzing  https://www.katolskakyrkan.se/media/5420/offener-brief-bischof-batzing-overs.pdf

Nordiska Biskopskonferensen – som sammanlagt representerar 250.000 katoliker – vill tala biskop Bätzing – som representerar 21 miljoner katoliker- till rätta.  I kryptiska termer att ”ej ge efter för tidsandan” underförstått  rättvisa och jämställdhet för kvinnor och HBTQI personer vill Nordiska Biskopskonfernsen varna biskop Bätzing.  Brevet finns översatt till olika språk på Stiftets hemsida. Däremot underlåter Stiftet att översätta biskop Bätzings svar till Nordiska Biskopskonferensen till svenska.  Denna uppgift åtar sig därför två svenska reformkatoliker. 

”Skriften och traditionen, läroämbetet och teologin såväl som de troendes känsla för tron och tidens tecken. I samspelet mellan dessa bekännelsekällor stärks säkerheten i trosutsagorna. Att titta på tidens tecken låter oss naturligtvis även tänka på Er uppmaning  att inte ”ge efter” för tidsandan. Jag vill gärna försäkra Er om att den synodala vägen ständigt har denna uppmaning i beaktande.”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=29965

https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2022/2022-03-28_Antwortbrief-Bi.-Baetzing-an-NBK.pdf

I Rom poserar och samtalar i dessa dagar  påve Franciskus gärna med två  av HBTQI rörelsens mest kända och aktiva katolska  talespersoner – p James Martin SJ och Lorettosyster Jeannine Gramick.

Som reformkatolik tyder jag tidens tecken som att Franciskus katolska tidsanda visst önskar jämställdhet och rättvisa i enlighet med Human Rights in the emerging Catholic Church /  HRECC 

P James Martin SJ och Franciskus

https://www.ncronline.org/vatican/vatican-news/news/exclusive-jeannine-gramick-lgbtq-advocate-reveals-details-meeting-pope

Franciskus med Loretto sr Jeaninne Gramick
Sr Jeannine Gramick med utmärkelser hon fått av Franciskus

E pur si muove

Aggiornamento

// Irène

PS

http://www.katolskvision.se/blog/?p=30018

https://www.dagen.se/debatt/2019/10/24/irene-nordgren-katolsk-media-doljer-fakta-om-helgonet-john-henry-newman/

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Kyrie Eleison

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

PS ang min slutreplik om dödshjälp och kommentar till Mikaela Luthman i DAGEN.

Min slutreplik i DAGEN 17 augusti https://www.dagen.se/debatt/2023/08/17/basta-mojliga-symptomlindring-forutsatter-mojlighet-till-lakarassisterat-doende/?fbclid=IwAR3Xci6rEWQpi1gwO86YCdtVTCU3XXFq4pcpGkdjT8_Y7TGjb9MwwLUbj80

Tilläggas kan att den sommarvikarierande debattredaktören på DAGEN Jacob Schönning Landin uppenbarligen ville gå Mikaela Luthmans ärende – låta henne slippa att framstå i dålig dager -genom att till en början helt vägra gå med på att publicera länk till och citat av Respekt ang palliativ sedering och dödshjälp. Inte förrän jag vägrade att låta publicera min slutreplik om inte länk och citat också publicerades gick debattredaktören med på detta men bestämde då istället att slutrepliken skulle låsas. Slutrepliken öppnades dock när jag kontaktade ordinarie debattredaktör Eva Skog efter hennes sommarsemester.

Den ursprungliga texten på Respekts hemsida om vad som menas med Palliativ sedering löd :
”Palliativ sedering i livets slutskede (ibland kallat terminal sedering) innebär att patientens medvetandenivå sänks med hjälp av läkemedel. Detta används i ett fåtal fall när patienten redan är döende och i Sverige endast mycket sällan, när annan smärtlindring eller ångestdämpande medicin inte hjälper patienten. Syftet med palliativ sedering är symtomlindring, inte att förkorta livet. Det finns andra länder där palliativ sedering används i större utsträckning och där man rutinmässigt tar bort tillförsel av näring och vätska för sederade patienter; i dessa fall är sederingen att betrakta som dödshjälp.”


Trycker man idag på länken till RESPEKT – som jag ger i min slutreplik i DAGEN – så visar det sig att Respekt efter publiceringen av slutrepliken tagit bort ordet ”dödshjälp” och ändrat sin formulering. Den nya formuleringen står att finna på samma länk som jag uppgav i min slutreplik men där ordet ”dödshjälp” inte längre förekommer.  

https://respektlivet.nu/fragor-svar/dodshjalp/vad-ar-palliativ-sedering

// Irène

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Har inget minne av att jag läst protester från p Thomas Idergard SJ – som starkt värnar om livet – att Malta tillåter att människor drunknar på Medelhavet. Rätta mig om jag minns fel !

22 aug P Thomas Idergard SJ citerar RESPEKT och hyllar Malta som inte gett efter för internationella påtryckningar utan framhärdar i sitt strikta abortförbud. P Idergard SJ pläderar för att ”Sverige ska se Malta som stärkande förebild.”

P Idergard skriver ”Gläds åt att en förkrossande majoritet av Maltas folk, vilket i en demokrati översätts med motsvarande majoritet bland folkets företrädare, står fast vid att också mkt små och svaga mänskliga personer har rätt att få leva”

https://www.facebook.com/thomas.idergard/posts/pfbid0KKpiaEbkxPnNx8EAsCr5ogTcUZVPuUnpA6GjJsDaF42RF7jJQtgCmWCSnC6rt1Y5l

Ja på Malta värnar regeringen mer om ofödda foster än vuxna människor som gång efter annan tillåtits att drunkna på Medelhavet. Nedan rapport från 10 april 2023

Amnesty International 8 sept 2020 ”Maltas regering använder farliga och olagliga metoder i hanteringen av flyktingar och migranter till havs. Åtgärderna utsätter tusentals människor för stora lidanden och riskerar deras liv. Det avslöjar Amnesty International i rapporten: “Waves of impunity”

https://www.amnesty.se/aktuellt/maltas-olagliga-metoder-riskerar-liv-pa-medelhavet/

Har inget minne av att p Idergard – som starkt värnar om ofödda foster – någonsin visat samma omtanke om vuxna människor som förlorar livet på Medelhavet ! Rätta mig om jag har fel!

// Irène

PS Catholics for choice om ABORT

”Everyone deserves equal access to the full range of reproductive healthcare services, including safe and legal abortion. The majority of Catholics believe that abortion should be legal. When navigating Catholic teachings on abortion, your conscience is the ultimate authority.

https://www.catholicsforchoice.org/issues/abortion/

På nätet finns guide för abortsökande kvinnor på Malta för information hur kvinnan kan skaffa abortpiller eller få hjälp att få abort utförd utomlands.

https://www.safeabortionmalta.com

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Min slutreplik i DAGEN i dödshjälpsdebatten

”Mikaela Luthman skriver i sin replik (Dagen 27/7) att “Dödshjälp är dödshjälp. Palliativ sedering är palliativ sedering.” Varför göra det svårt för sig, när man som hon kan göra det lätt för sig och ge sken av att det juridiskt och medicinskt i Sverige råder konsensus kring definitionen av ”dödshjälp” och ”palliativ sedering”? För att kunna avfärda mitt påstående att skillnaden mellan ”dödshjälp” och ”palliativ sedering” är en ”fråga om semantik” noterar jag att Mikaela Luthman genomgående nöjer sig med att använda den ospecifika termen ”palliativ sedering” för att på så vis slippa trassla in sig i tolkningsfrågor och särskiljande terminologi med begrepp såsom ”intermittent terminal sedering” och ”kontinuerlig terminal sedering”. Båda dessa varianter är lagliga i Sverige då de klassificeras som ”symptomlindring”. Det håller Mikaela Luthman uppenbarligen med om.”

https://www.dagen.se/debatt/2023/08/17/basta-mojliga-symptomlindring-forutsatter-mojlighet-till-lakarassisterat-doende/?fbclid=IwAR3Xci6rEWQpi1gwO86YCdtVTCU3XXFq4pcpGkdjT8_Y7TGjb9MwwLUbj80

// Irène

PS Hur lagstiftningen kring döendet ska se ut i Sverige beror mycket på hur vi definierar ”symptomlindring” och ”läkarassisterat döende” och ”dödshjälp.” En statlig parlamentarisk utredning kan bidra till att klarifiera vad som är vad oavsett vad palliativläkaren och katoliken Mikaela Luthman anser. By the way delas inte Mikaela Luthmans uppfattning av katolska rörelsen RESPEKT.

Min fråga är varför en döende patient i Sverige (som inte har ork eller råd att resa till Schweiz) – alldeles i slutet av sitt liv inte kan bli tillfrågad och få välja ”symptomlindring” 1. Vill du själv svälja en dödlig dos sömnmedel som frivilligt skrivs ut av din läkare och genast ”sova in i döden” ? 2. Vill du få kontinuerlig terminal sedering i kombination med att närings- och vätsketillförsel stängs av – vilket innebär att du får torka ut en viss tid – timmar / dagar innan döden inträder ?

Mikaela Luthman erbjuder bara alternativ 2 då hon anser att alternativ 1 är ”dödshjälp” – vilket hon därför inte vill medverka till. Intressant är att Respekt även klassificerar Mikaela Luthmans alternativ 1 som ”dödshjälp.”

https://respektlivet.nu/fragor-svar/dodshjalp/vad-ar-palliativ-sedering

Ska inte varje döende patient även i Sverige själv få avgöra vad som är en värdig död i enlighet med självbestämmanderätten enligt Europakonventionen och i enlighet med organsationen RTVD (Rätten till en värdig död) – bla representerad av prof Staffan Bergström. Palliativläkaren Mikaela Luthmans uppfattning kring definitioner av ”dödshjälp” / ”symptomlindring” delas inte av prof Staffan Bergström.

TV debatt 3 år sedan Staffan Bergström och Mikaela Luthman

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Kan man rå för sina tankar och inre bilder som väcks av biskop Anders reträttföredrag om ”Jungfru Maria – kyrkans Moder” ?

Igår 11 augusti var jag på MARIELUND och lyssnade på biskop Anders när han höll inledningsföredrag på 3 -dagars reträtt om ”Jungfru Maria -kyrkans Moder.”

Jag noterade och antecknade några utsagor av biskop Anders om särskilt den avgörande betydelsen av Maria och ”moderskap”.

”En mor avgör atmosfären i ett rum/ hem.” ”Moderns uppgift att fostra sina barn”. ”Vi behöver moderlig tillrättavisning”.

Vidare förmedlade biskop Anders synen på Maria utifrån den heliga Birgittas utsagor

”Maria apostlarnas överhuvud” ”Deras efterträdare måste rätta sig efter Maria”.

Jo, jag tackar tänkte jag med tanke på biskop Anders som representant för en så utpräglad PATRIARKAL kyrka som den romersk -katolska där MODERN dvs det kvinnliga – inte direkt präglar ”atmosfären i det kyrkliga rummet”. Om nu Maria – som mor och kvinna- har haft en så avgörande betydelse för kyrkan = HON och kyrkans utformning – varför ENBART manliga präster och efterträdare ???

Kan man rå för sådana olämpliga tankar och inre bilder som väcks av en romersk- katolsk manlig biskop som med inlevelse talar utifrån ämnet ” Jungfru Maria – kyrkans Moder” och starkt betonar moderns betydelse för ”atmosfären i ett rum”

Som den naturligaste sak i världen 100 % manlig representation – 20 nya kardinaler aug 2022

// Irène

PS ”Som den naturligaste sak i världen 100 % manlig representation – 20 nya kardinaler” (aug 2022)

http://www.katolskvision.se/blog/?p=30243&cpage=1

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kontinuitet och förnyelse – Samtal med p Thomas Idergard SJ

Hej Irène, fint att du läser Aftonbladet, som ju behövs om sanningen ska fram, som det väl hette i tidningens reklam en gång i tiden! 

Däremot ger du mig och min ringa person återigen en alldeles för stor vikt för ert välbefinnande. Jag talar inte förstås inte för och om mina egna åsikter utan gör det jag är bunden av mina löften som präst (löften som gavs skriftligt inför biskopen kvällen innan diakonvigningen), nämligen att alltid förkunna, förklara och försvara Kyrkans lära. För du och ni menar väl inte att man ska bryta löften?

Om du nu upplever det svårt att vara katolik måste det alltså vara för den katolska tron och läran? Vilket förstås är mkt sorgligt men ngt man kan arbeta med (se råd nedan).

Jag svarade på några frågor från journalisterna, som du ser och kan förstås inte svara med ngt annat än vad Kyrkan lär. Sedan hade jag förstås inte gjort dessa frågor till huvudnummer i rubriken (men att de inte är det framgår ju när man läser artikeln), artikeln handlade ju om ngt mkt större, men då vi lever i den tid och kultur och med den mediediskurs vi har, är ju ”fri sex” en sekulär religion, ett banér – särskilt i dessa dagar – som vi alla förväntas samlas under.

Bra då att S:t Ignatius av Loyola, vars dag vi nu firar om några timmar från det att detta skrivs, lär oss att vi bara ska samlas under Korsets banér, inga andra fanor, inte denna vecka eller ngn annan gång.

Om det är det ”brott” jag i dina och era ögon begår så kan jag tyvärr inte göra annat. Jesus prisar ju oss saliga för att vi förföljs för hans dvs sanningens skull – och det gäller även när förföljarna visar sig vara de som ätit vid samma bord.

Men du och ni har dålig omvärldskoll om vi nu återgår till ert fokus på min ringa person och mina prästerliga gärningar. Utöver att det jag säger är Kyrkans tro som vi alla är kallade att omfamna och försvara, och, om vi inte kan det, får be om nåden att allt bättre förstå grunderna för (detta alltså min rekommendation), så är ju denna artikel inte första gången jag förkunnar den. Har du och ni helt missat t ex KPNs serie filmer som används i undervisningen av ungdomar och konfirmander runt om i stiftet sedan i början av året, där jag och S:ta Eugenias ungdomskonsulent säger precis det jag säger i Aftonbladet idag, bara lite tydligare och mer utförligt? Du och ni kan se den här:

Eller menar du och ni att biskopen och andra överordnade (vilkas önskade och repressiva ingrepp ni alltid sätter hög tillit till i er önskan om cancellering av trons förkunnelse) ska ta bort den också från KPNs webb och stiftets undervisning? Hur tänker du och ni?

Många hälsningar,
p. Thomas Idergard SJ

—————————————————————————————————————-

Hej p Idergard

Tack för ditt utförliga svar.   

Du skriver Om du nu upplever det svårt att vara katolik måste det alltså vara för den katolska tron och läran? Vilket förstås är mkt sorgligt men ngt man kan arbeta med.”

Som du ser så är det specifikt i Stockholms katolska Stift jag och många med mig  tycker det är särskilt svårt att vara katolik.   Anledningen är att det i Sverige med ca 128.000 katolska medlemmar  inte känns som att tillhöra en universell kyrka som räknar ca 1,3 miljarder katoliker fördelade på alla kontinenter med en mångfald olika kyrkliga uppfattningar och synpunkter på tingens katolska ordning och där relationen mellan kontinuitet och förnyelse är och har varit en i katolska kyrkan ständigt pågående levande process. Stockholms katolska Stift – och med särskilt dig som mycket aktivt medialt språkrör – präglas dock ensidigt av kontinuitetstanken dvs katekesundervisning. Du hänvisar till ditt prästlöfte ”att alltid förkunna, förklara och försvara Kyrkans lära. För du och ni menar väl inte att man ska bryta löften?”    Nej bästa p Idergard ! Tvärtom ! Du kan vara helt lugn ! Du bryter inga löften utan du håller dig helt och hållet inom  kyrkans ramar – AGGIORNAMENTO – genom att förklara och förkunna Ecclesia semper reformanda est.         Detta särskild med åtanke utifrån vår tids kontroversiella ämnen sex och  homosexualitet och nu dina i Aftonbladet intervjusvar från katolsk katekes. Redan 2015 talade jag om detta för dig i min artikel i Dagens Seglora ”Kristna måste sluta hyckla om homosexualitet.”  http://dagensseglora.se/2015/04/24/kristna-maste-sluta-hyckla-om-homosexualitet/

Bästa hälsningar  

Irène

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Känns svårt att vara katolik i Stockholms katolska stift med p Thomas Idergard SJ som Stiftets mest högljudda katolska präst.

AFTONBLADET 30 juli 2023

Ett smakprov ur intervjun med p Thomas Idergard SJ

Mamma, pappa, barn

Hela mänskligheten bygger ändå på att vi har sex?

– Ja, men det betyder inte att alla alltid ska ha det. Mänskligheten bygger också på att den bästa formen för ett barn att växa upp på, det är med en mamma och en pappa som älskar varandra och är bundna till varandra.

En mamma och en pappa är alltså det enda som fungerar enligt dig?

– Det är ju inte min åsikt, det är naturens. Det vet alla innerst inne. Det är därför ideologerna blir så arga när man säger det. Sedan vet vi att det inte alltid kan vara fallet och ändå gå bra, men det ändrar inte på vad som vore det bästa.

Vad anser du om homosexualitet?

– Bara för att vi har bestämda läggningar som vi förstås inte har valt behöver det inte betyda att vi ska leva ut allting. Guds plan med sexualiteten är att den ska levas ut i ett äktenskap mellan en man och en kvinna. Allt som inte är det ska vi försöka undvika. Som flera andra kallelser som man inte själv först väljer kan detta vara svårt. Men här ger då tron och sakramenten riktning och kraft.

Du menar att om man är homosexuell så ska man i största möjliga mån undvika att leva ut det?

– Ja, det är kallelsen. Också för andra sexuella uttryck, till exempel om man som seriemonogam regelbundet söker nya partners på Café Opera.”

// Irène

Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

Varför vill inte RESPEKT erkänna att dödshjälp också förekommer i Sverige?

I dagens DAGEN skriver jag om hur otydlighet och godtycklighet präglar frågan om dödshjälp i Sverige. Jag skriver :

”Rubriken på en programpunkt i Almedalen arrangerat av Rätten till en värdig död (RTVD) var ”Värdig död – en mänsklig rättighet?”. Deltog gjorde professor emeritus Staffan Bergström och juristen Walter Guldbrandzén. Båda talarna åskådliggjorde hur frågan om dödshjälp i Sverige blivit till en fråga om otydlig semantik. ”

”Att svälta ihjäl en döende, sövd patient är alltså tillåtet i Sverige i dag, men däremot är det inte tillåtet för en läkare att på patientens egen begäran ge en dödlig dos sömnmedel när allt hopp är ute.”

https://www.dagen.se/debatt/2023/07/25/hur-kan-svalt-vara-symptomlindring-inom-palliativ-vard/

Som katolik är det intressant att läsa vad katolska rörelsen RESPEKT skriver i synnerhet om palliativ sedering. Att frågan om dödshjälp blivit till en fråga om otydlig semantik som kan utnyttjas åskådliggörs på RESPEKTS hemsida där det står att läsa:

”Vad är palliativ sedering?”

SVAR: 

”Palliativ sedering i livets slutskede (ibland kallat terminal sedering) innebär att patientens medvetandenivå sänks med hjälp av läkemedel. Detta används i ett fåtal fall när patienten redan är döende och i Sverige endast mycket sällan, när annan smärtlindring eller ångestdämpande medicin inte hjälper patienten. Syftet med palliativ sedering är symtomlindring, inte att förkorta livet. Det finns andra länder där palliativ sedering används i större utsträckning och där man rutinmässigt tar bort tillförsel av näring och vätska för sederade patienter; i dessa fall är sederingen att betrakta som dödshjälp.” https://respektlivet.nu/fragor-svar/dodshjalp

Respekt erkänner alltså att ”palliativ sedering i kombination med att tillförsel av näring och vätska tas bort är att betrakta som dödshjälp.”.

Varför vill inte RESPEKT erkänna att dödshjälp i så fall också förekommer i Sverige ?

// Irène

PS Jag vill rekommendera alla intresserade av dödshjälpsfrågan att lyssna särskilt på vice ordf i RTVD Aud Sjökvist i paneldebatten ”Rätten till en värdig död – vad behövs för att även svenskar ska få den rätten?” som hölls på årets Almedalsvecka https://www.youtube.com/watch?v=PR_JuxFZoZU

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar