Published by Irène Nordgren on 14 aug 2022

Motverka oönskade graviditeter lika med att motverka aborter. Frispråkighet i Vatikanen om preventivmedel

Jag skriver debattartikel i DAGEN 13 AUG 2022

Om Katolska kyrkan vill medverka till att motverka aborter duger det inte längre att bara lägga all energi på att ondgöra sig över dem. Det krävs att med alla tillgängliga medel lägga energi på att motverka oönskade graviditeter.

”Därför är det en glädjande nyhet att Påvliga livsakademin offentligt öppnat upp Katolska kyrkan för samtal i frågor kring preventivmedel, provrörsbefruktning och dödshjälp genom att juli 2022 på Vatikanens eget bokförlag på italienska låta publicera boken som i engelska medier lanserats som Theological ethics of life. Scripture, tradition, practical challenges. Boken har förannonserats på Vatikanens italienska hemsida och 2 juli också presenterats i jesuiternas italienska tidskrift La Civilta Cattolica under rubrik “Re-reading the theological ethics of life.” ”

https://www.dagen.se/debatt/2022/08/13/motverka-oonskade-graviditeter-lika-med-att-motverka-aborter/

// Irène

PS Runt om i internationella katolska media kommenteras boken från Påvliga livsakademin https://www.americamagazine.org/faith/2022/07/11/moral-theology-vatican-pope-francis-bioethics-243337 bla i jesuiternas America Magazine och i deras italienska tidskrift La Civilta Cattolica. Noterar dock att jesuiterna i Signum väljer att ligga lågt och låter Bullerbyfiltret filtrera bort nyheten för att inte i onödan oroa känsliga svenska katoliker.

Katolsk Observatör – som definierar sig som ”sanningens röst” dvs Stockholms Stifts Pravda – väljer att lugna svenska katoliker genom att tala om fake news / ”Falska rykten om förändring av läran.” http://www.katobs.se/art_humanae_vitae_comments2022.htm

Ulf Silfverling som är redaktör och ansvarig utgivare för Katolsk Observatör har tidigare beskrivit användandet av preventivmedel som ”självstympning” http://www.katolskvision.se/blog/?p=30136

Published by Irène Nordgren on 07 aug 2022

Katoliker på PRIDE

Published by Irène Nordgren on 05 aug 2022

Katoliker mot diskriminering av HBTQI -personer

Från VÄKS / Vi är kyrka

http://viarkyrkasverige.com/

VIKTIGT

Kära vänner katoliker!
Information inför morgondagen den 6 augusti
Gruppen ”Katoliker mot diskriminering av HBTQI-personer” har startnummer 66. Vi finns alltså i mitten av paraden och är placerade två grupper bakom Kyrkan på Pride som har startnummer 64. Jag, Eva Winiarski, finns på plats med banderollen från klockan 12.00. Täten börjar röra sig från Stadshuset klockan 13.00 och vi får nog räkna med att vänta en timme innan det är vår tur att gå.
Vi ser just nu ut att bli 15 – 20 personer men vi hoppas på fler Slut upp rustade med kärlek, tålamod, sköna gåskor och vatten!

Paraden är en manifestation för mänskliga rättigheter och årets tema är
Dags att bekänna färg.
Straighta och queera katoliker som, i solidaritet med barn, bröder, systrar, släkt och vänner,
vill manifestera för alla människors värdighet samlas i år i en gågrupp under denna banderoll:

Leta alltså upp banderollen rustade med kärlek, tålamod och bekväma skor. 

 Den som inte orkar gå hela vägen kan gå en liten bit. Roligt om vi blir flera som sluter upp i starten.

Paradväg: Stadshuset – Hantverkargatan – Stadshusbron – Tegelbacken – runt Rödbodtorget – Vasagatan – Kungsgatan – Sturegatan – Lidingövägen – Östermalms IP.
Länk till karta:​ https://www.stockholmpride.org/evenemang/pride-parade/

Published by Irène Nordgren on 04 aug 2022

”Amerikansk biskop: kyrkan borde döpa barn till samkönade par”

Signum 4 aug

”Santa Fes katolske ärkebiskop, John Charles Wester, har uppmanat kyrkan att överallt ge barn till samkönade par möjlighet att döpas. I en kolumn i jesuiternas tidskrift America kallade ärkebiskop Wester vissa stifts vägran att genomföra dop för ”oroande” Han menade att det inte är förenligt med kyrkans självförståelse eller med kyrkans lära att avvisa homosexuella pars förfrågan om att få döpa sina barn.”

https://signum.se/amerikansk-biskop-kyrkan-borde-dopa-barn-till-samkonade-par/

Kolla vad som händer när Signum även lägger ut artikeln på sin Fb sida. En av redaktionskommitténs präster går omedelbart till motangrepp! https://www.facebook.com/tidskriftensignum/posts/pfbid07spwR51oabNRWeNiJgGSQywAds1djtuaNPMVw1Kwh6Si81ckTvDxb8n2XLQJAEasl?cft

// Irène

PS Jag lugnar vederbörande präst att han nog inte behöver oroa sig för att hamna i en situation att homosexuella föräldrar ev vänder sig till just honom i katolska kyrkan för att få sitt barn döpt !

Published by Irène Nordgren on 26 jul 2022

Årets bild påve Franciskus 85 år ˮJag ber ödmjukt om förlåtelse för det onda som så många kristna har begått mot urbefolkningarnaˮ

”Påven ber om förlåtelse i präriestaden Maskawacis”

”Skylten ˮMental Health and Cultural Supportˮ syns tydligt bredvid en tipi, den kanadensiska indianska ursprungsbefolkningens traditionella tält. Ungefär 300 frivilliga har kommit till den lilla präriestaden Maskawacis för att stödja de överlevande, som de själva kallar sig, vid det första stora mötet med påven Franciskus. De delar ut ˮtårepåsar ˮ. Där ska människorna lägga näsdukarna som de har torkat sina tårar med. Sedan kommer påsarna att brännas upp.”

https://signum.se/paven-ber-om-forlatelse-i-prariestaden-maskawacis/

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-07/canada-pope-reiterates-shame-for-indian-residential-schools.html

// Irène

PS Jag konstaterar åter hur en och samma händelse upplevs olika av världens katoliker.

För mig blir Franciskus medverkan i ceremonierna i präriestaden Maskawacis ett starkt berörande uttryck för ett behov att visa sin djupa solidaritet med en ursprungsbefolkning mot vilken katolska kyrkan gjort sig skyldig till försyndelser och som kyrkan nu vill be om förlåtelse för.

Därför oerhört sorgligt att detta i Life Site tolkas i termer av att påven deltar i ”hedniska smutsiga ritualer” https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-arrives-in-canada-for-penitential-pilgrimage/?utm_source=daily-2022-07-25&utm_medium=email

Om det är något som är smutsigt så är det den smutskastning av Franciskus som sker i vissa media typ Life Site !

Published by Irène Nordgren on 23 jul 2022

Vad är det som pågår i Vatikanen och vilken uppfattning av Synodala Vägen vill Signum ge till svenska katoliker ?

Samma dag 21 juni 2022 som ett osignerat uttalande görs från Vatikanen – skriver Signum på sin websida. ”Den synodala vägen i Tyskland kritiseras i skarpa ordalag i ett uttalande från Vatikanen i dag, torsdagen den 21 juli. I uttalandet heter det att man ser sig tvungen att påminna deltagarna i den Synodala vägen i Tyskland om att de inte har några befogenheter att införa några nya former av ledningsstrukturer i kyrkan, och att de saknar auktoritet att införa några ändringar i kyrkans troslära eller morallära. ”Den Synodala vägen i Tyskland saknar auktoritet att påtvinga biskopar och lekfolk några sådana ändringar” heter det i uttalandet.”

https://signum.se/vatikanen-riktar-skarp-kritik-mot-den-synodala-vagen-i-tyskland/

Synodala Vägens 2 ordföranden dr Irme Stetter- Karp -ordf för Centralkommitteen för tyska katoliker ZdK – och biskop Bätzing – ordf för Tyska Biskopskonferensen – besvarar redan samma dag Vatikanens uttalande i vilket man bla försäkrar att man inte har för avsikt att ”gå sin egen väg”. https://www.synodalerweg.de/fileadmin/Synodalerweg/presse_2022/2022-SW-038eng-Statement-Praesidium-SW-zur-Erklaerung-des-Heiligen-Stuhls.pdf

Signum tycks dock inte anse det nödvändigt att publicera svaret utan Vatikanens uttalande får stå oemotsagt.

La Croix lägger lägger 22 juli upp nedanstående bild på en trött påve under rubrik

”Pope Francis has failed to change the ”hierarchicalist” ethos at the Vatican”

La Croix betonar att uttalandet från Vatikanen är osignerat.

”Who is responsible for the unsigned Vatican statement?”

”So what is going in the Vatican? Under whose authority was this ”Statement of the Holy See” issued? Did the pope know about it? Was he the one who ordered it be published?”

La Croix recyclar också intervjun med påven 2013 som gjordes i samband med att Franciskus tillträdde sitt ämbete och i vilken påven beskriver sin katolska vision och bla betonar att den viktigaste reformen han eftersträvar är kurians attityd ”The first reform must be the attitude.” https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2013/september/documents/papa-francesco_20130921_intervista-spadaro.html

“How are we treating the people of God? I dream of a church that is a mother and shepherdess. The church’s ministers must be merciful, take responsibility for the people and accompany them like the good Samaritan, who washes, cleans and raises up his neighbor. This is pure Gospel. God is greater than sin. The structural and organizational reforms are secondary—that is, they come afterward. The first reform must be the attitude. The ministers of the Gospel must be people who can warm the hearts of the people, who walk through the dark night with them, who know how to dialogue and to descend themselves into their people’s night, into the darkness, but without getting lost. The people of God want pastors, not clergy acting like bureaucrats or government officials. The bishops, particularly, must be able to support the movements of God among their people with patience, so that no one is left behind. But they must also be able to accompany the flock that has a flair for finding new paths.”

https://international.la-croix.com/news/letter-from-rome/pope-francis-has-failed-to-change-the-hierarchicalist-ethos-at-the-vatican/16437

// Irène

PS I mars 2022 ges Kjell Blückert (som sitter i Signums redaktion) utrymme att på Signums websida https://signum.se/borja-pa-nytt-en-alternativ-synodal-vag/ raljera över den Synodala Vägen och presentera den nya motståndsrörelsen Neuer Anfang som beskrivs som ”en alternativ synodal väg, som verkar ta frågorna om reform på större och mer realistiskt allvar än den väg som mer lever i det blå, läs: i liberalteologiska luftslott.”

 http://www.katolskvision.se/blog/?p=29885

Signum angelägen att i mars 2022 publicera Nordiska Biskopskonferensens brev till biskop Bätzing under rubrik ”Nordiska biskopas ifrågasätter den synodala vägen i Tyskland ”https://signum.se/nordiska-biskopar-ifragasatter-den-synodala-vagen-i-tyskland/

Biskops Bätzings svar väljer Signum att inte översätta och publicera vilket VÄKS därför tar på sig.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=29965

På Tidskriften Signum Fb sida applåderas och hyllas nyheten om Vatikanens uttalande av Thomas Idergard SJ (Signums redaktionskommitté) som där också återanvänder sina favorituttryck ”åsikts- och smörgåsbordsteologi” om meningsmotståndare – något som ger mängder med likes från meningsfränder. https://www.facebook.com/100063616058016/posts/pfbid02cj2XVvXzRfTgKyzsm1ELYmrA1ChDJk4etjqJa6yVse7wSN8ZSM9oUaestS3sC4Fdl/?d=n

Med tanke på Nordiska Biskopskonferensens brev och Signums val att låta bli att översätta och publicera svar från biskop Bätzing och den Synodala Vägen är det fritt fram för läsare att bilda sig en egen uppfattning var Stockholms katolska Stift står i relation till Synodala Vägen….

Och som sagt Vad är det som pågår i Vatikanen ?

Published by Irène Nordgren on 22 jul 2022

22 juli festdag Maria Magdalena – apostlarnas apostel

Lyssna på sr Madeleine Fredell OP i Människor och Tro från mars 2018.

https://sverigesradio.se/avsnitt/1031692

DN okt 2020 Görel Cavalli Björkman

Maria Magdalena har gjort en resa genom teologin och konsthistorien, som inbegriper alla tänkbara delar av kvinnliga stereotyper. I dag verkar forskare ha fastnat för att det är den intellektuella, lärjungen och aposteln, som är den centrala.

https://www.dn.se/kultur/maria-magdalena-fran-sedesam-graterska-till-syndfull-fresterska/?fbclid=IwAR3oXk3ASWi9Fsy749fYx_LntAx4pF6FjuJZTt2iLmSHFs7wX-9NY3R6r8E

”Lost for more than fifteen hundred years, the Gospel of Mary is the only existing early Christian gospel written in the name of a woman. Unlike the controversial Jesus’ Wife gospel fragment, the Gospel of Mary does not claim Mary was married to Jesus. But it does show her to be an important disciple to whom Jesus’ male disciples turn for advice and wisdom. Indeed, the apostle Peter specifically asks Mary to interpret the words of Jesus. Karen L. King tells the story of the recovery of this remarkable gospel and offers a new translation. This brief narrative presents a radical interpretation of Jesus’ teachings as a path to inner spiritual knowledge. It rejects his suffering and death as a path to eternal life and exposes the view that Mary Magdalene was a prostitute for what it is – a piece of theological fiction. The Gospel of Mary of Magdala offers a fascinating glimpse into the conflicts and controversies that shaped earliest Christianity.”

”De flesta källor vi har bevarade från antiken är skrivna av och för män. Men i Maria Magdalenas evangelium som här för första gången publiceras i svensk översättning är hjälten en kvinna. 

”I denna tidigkristna skrift från 100-talet uppenbarar sig Jesus för Maria Magdalena och erbjuder henne hemlig kunskap. Maria är särskilt utvald för sin andliga förmåga och får förklara för de andra lärjungarna vad Jesus budskap går ut på.”

// Irène

PS Grattis på namnsdagen sr Madeleine Fredell !

Published by Irène Nordgren on 15 jul 2022

Att som katolsk präst undanbe sig eller att kräva bli kallad ”Fader” ?

A priest elevates the host during a Mass at St. Patrick’s Cathedral in New York City in 2020. (CNS photo/Gregory A. Shemitz)

America 14 juli 2022

” I’m a Catholic priest. But please don’t call me Father.” Under denna rubrik skriver Jim Mc Dermott SJ och biträdande redaktör för AMERICA

”I have been a priest for almost 20 years, and I have never liked being called “Father.”

”We will all be a lot better off when fewer distinctions are made between us clergy and everyone else”

”My dislike of the title isn’t coming from any lack of self-esteem, either. (Did I not mention, I am a Jesuit.) I think not calling me Father is in your best interest.” 

”We’re raised to think that priests are worthy of the utmost regard, but in fact people in the church today have just as many reasons to be cautious or skeptical of clergy as my students did of me. The church’s history of abuse and cover-up, clerical expressions of privilege and stories of clerics putting ideology or political agendas ahead of pastoral care all have undermined the legitimacy of our role as leaders.”

”So don’t hesitate to, well, hesitate. Make us prove we’re worthy of your trust before you give it. That’s not being judgmental or unfair, just prudent. Your choice to take it slow might even empower those around you to realize they have the right to ask the same.”

”Here’s the other thing I don’t like about being called “Father”: The term draws an unhelpful distinction between we who are priests from everyone else in the church.”

” Clericalism has been a part of our church for so many centuries that I think it’s very hard for us to recognize the full extent of it even when it’s right there in front of us. I’m sure that most people think they are just doing what they’re supposed to when they call me Father or when they refrain from telling me that my homily was terrible….”

”Sometimes the best show of respect for someone is not putting them on a pedestal, but rather letting them walk beside you on this crazy road.”

https://www.americamagazine.org/faith/2022/07/14/catholic-priest-do-not-call-me-father-242905

// Irène

Published by Irène Nordgren on 03 jul 2022

Varmt tack för ditt svar Ulf Silfverling !

2 juli svarar Ulf Silfverling på min fråga för några dagar sedan på Tidskriften Signum Facebooksida  ”Förstår jag dig rätt att du anser att människans användande av preventivmedel betyder att människan ”MISSBRUKAR”  sin sexualitet? ”

Ulf Ansgar Silfverling  Inte bara sin sexualitet, utan hon lämnar sitt gudomliga uppdrag att leva som människa fullt ut. Ett sorts självstympning faktiskt. Man tror man kan distansera sig från det som är inbyggt i själva vår natur. Vi har förvisso – till skillnad från djuren – den fria viljan och förmågan att ta beslut. Det är här man måste sätta in stöten, och omdefiniera begreppet ”reproduktiv hälsa”. Ett abortförbud löser inte saken. Men det kan vara en bra början till reflektion, inte minst borde det gälla de män som inte tar sitt ansvar utan lämnar det till kvinnan.

Irene Nordgren Varmt tack för ditt svar Ulf Ansgar Silfverling – men förlåt förstår jag dig rätt att din tolkning av katolsk lära innebär att det är ”självstympning ” för ett katolskt äkta par att använda preventivmedel då det innebär att paret ”lämnar sitt gudomliga uppdrag att leva som människa fullt ut” ? 

Jag hoppas att du inte tar illa upp att jag påpekar att all tillgänglig statistik pekar mot att majoriteten katoliker i världen inte håller med dig i din syn på preventivmedel och anledningen är att den katolska orienteringskartan du skissar upp inte längre stämmer med terrängen i vilken katoliker ska ta sig fram och därför lägger kartan åt sidan……

Detta utgör ett allvarligt problem för katolska kyrkan som jag tror att den synodala vägen har uppfattat och nu försöker att korrigera genom att se över katolska kyrkans hela syn på sex- och samlevnad. För mig som katolik är det helt obegripligt att ingen i den nu pågående abortdebatten talar om hur oönskade graviditeter ska förhindras. Tillgång till preventivmedel räcker inte utan det krävs kunskap, undervisning och subventionering. https://www.dagen.se/…/tonarsaborterna-fortsatter-att…/ Jag kan inte uttrycka min uppfattning bättre än att citera ur Karin Johannissons recension 2012 av Anna Dahlqvists bok ”I det tysta: Resor på Europas abortmarknad” – om abortförbudet i tre europeiska länder, Polen, Malta och Irland. 

Under rubrik ”Hur många zloty kostar en abort?” skriver Johannisson 

”Så vem talar för abortförbud med vetskap om att det äventyrar kvinnors hälsa, spär på klasskillnader, motverkar jämställdhet, ökar klåparnas marknad, tillåter giriga läkare att berika sig och tvingar altruistiska att begå lagbrott? Dahlqvists dystra svar är: katolska kyrkan. I Polen är dess makt stor.”

Fakta från 2011 från Polen ”150 000 illegala aborter om året i Polen” 

http://bulletinen.org/…/150-000-illegala-aborter-om…/

http://www.katolskvision.se/blog/?p=7907

Vad Irland beträffar ledde den tragiska händelsen 2012 med 31 åriga Savita Halappana (som avlidit i blodförgiftning efter att hon nekats abort med förklaringen att Irland är ett ”katolskt land”) till att lrlands abortlagstiftning ändrades 2018. 

http://www.katolskvision.se/blog/?p=7981

https://www.vardfokus.se/…/ny-lag-pa-irland-upphaver…/ Så här står vi Ulf Silfverling med våra olika uppfattningar – som båda är katolska uppfattningar – såvida du inte är beredd att väsentligt reducera katolska kyrkans medlemsantal i världen !

https://www.facebook.com/tidskriftensignum/posts/pfbid02jtZTkxfq3cdDaGAuVmMfr1NAsyQahypKQBCN9A1RWBnHKLmwGY6jTZ3AK5R75hY8l?__cft__[0]=AZWHQUqJgeuD6V8n2ZFdQgofwK0l-0qhTjDeyPF1ewiHNON40-VMRUkX9tDO0GLe8e34vtYJ2mq6OZ6aKRtxZrDednwOiA8ZhavYA5wCZcXknuAK-jKoONKr65mq_2oesvAaQ1t8qsEEDiQMUpJnKGQ1Cvnc-s7RSAQwC08oOVnDO-sZNJaZ7VG73LSPyrBKK9Q&__tn__=%2CO%2CP-R

Tonårsaborterna fortsätter att minska

DAGEN.SE

Tonårsaborterna fortsätter att minska https://www.dagen.se/nyheter/2022/06/21/tonarsaborterna-fortsatter-att-minska/

Och by the way – Vad är då en människa ? https://lakartidningen.se/debatt-och-brev/2010/03/vad-ar-da-en-manniskaae/

Published by Irène Nordgren on 01 jul 2022

Samtal med Ulf Silfverling på Tidskriften Signum Facebooksida – lämnar viktig fråga obesvarad.

25 juni Signum

”Vatikanen kommenterar beslut om abortfrågan i USA” https://signum.se/vatikanen-kommenterar-beslut-om-abortfragan-i-usa/

Artikeln läggs också ut på Tidskriften Signum Facebook 25 Juni kl. 15:12 där först Thomas Idergard ger sin syn på saken.

Thomas Idergard SJ Beslutet är mkt glädjande för hela världen eftersom det markerar att det inte finns ngn konstitutionell eller konventionsbunden ”rätt” till abort, däremot till liv, och den ideologiska låsningen gäller ju dem som låtsas som motsatsen och nu uttrycker ilska över att ofödda barns liv kan räddas i en mkt större utsträckning i detta stora land. Så Deo gratias som de amerikanska katolska biskoparna unisont uttryckte det! Och med dem och som de borde vi alla bara glädjas!

Jag ger min syn på saken och skriver till Thomas Idergard SJ

Irene Nordgren ”Att plädera för laglig möjlighet till abort är inte synonymt med att plädera för abort.”

https://www.dagen.se/…/katoliker-ar-inte-eniga-i…/

Jag har fortfarande inte fått svar på frågan jag ställde till dig i Almedalen 2015 Frågan lyder ”huruvida du anser det vara moraliskt självklart att använda valfri preventivmetod för att förhindra att nytt mänskligt liv – enligt din definition – blir till när människor vill ha sex, men inte önskar att få barn.” https://www.dagen.se/…/fortsatt-oklarhet-om-p-medel…/

Thomas Idergard svarar inte. Han är nöjd med att få likes från sin fanclub.

En diskussion uppstår därefter mellan olika personer – bla mellan Ulf Silfverling och mig.

Irene Nordgren     Varför talar inte katolska kyrkan istället om att göra ALLT för att undvika oönskade graviditeter dvs undervisa i vikten av att använda preventivmedel om man har sex och inte önskar bli gravid !

Ulf Ansgar Silfverling    Därför att vi inte fått sexualitet för nöjes skull. Det var med P-pillrets introduktion – och därmed förändrade sexvanor – som abortttalen gick från 3000 till 43000 om året. Se https://katolskobservator.blogspot.com/…/supreme-court…

Irene Nordgren     ”Därför att vi inte fått sexualitet för nöjes skull.” I vems namn talar du nu ? Tror du själv på vad du säger ? Jag vill påstå att samlag primärt för att få barn utgör en ytterst marginell liten bråkdel av alla samlag som katolska äkta par har under en hel livstid.

Ulf Ansgar Silfverling     Jag talar som troende katolik (katekesen 2349 t.ex.) Men även som biolog: Inom däggdjursvärlden existerar inte sex som nöje – utom då hos just människan.

Irene Nordgren    Ger du mig alltså rätt i att hos människan ”existerar sex som nöje ” och inte bara som fortplantning som hos övriga däggdjur ?!

Ulf Ansgar Silfverling      Javisst – men det är inte Guds avsikt med skapelsen. Finns utomordentliga formuleringar i Gaudium et Spes och Humanae vitae: ”Frågan om det mänskliga livets fortplantning – liksom varje annan fråga som rör det mänskliga livet – får inte betraktas endast utifrån biologiska, psykologiska, demografiska eller sociologiska synpunkter. Man måste fastmer se hela människan, helheten av det uppdrag (munus) som hon är kallad till.”

Irene Nordgren          Ställer du dig bakom formuleringen i §2366 ”att varje äktenskaplig akt per se skall vara öppen för att ge livet vidare.” ???

Ulf Ansgar Silfverling      Javisst! Så har Gud skapat oss, i enlighet med den ordning som finns i naturen i allmänhet också. Vi fick den fria viljan dessutom att själva rå över vår sexualitet, detta för att fullända den, inte missbruka den.

Irene Nordgren               Förstår jag dig rätt att du anser att människans användande av preventivmedel betyder att människan ”MISSBRUKAR”  sin sexualitet?  

// Irène

PS Tyvärr har inte Ulf Silfverling svarat på min senaste fråga. Jag var så nyfiken på hur Ulf Silfverling till slut skulle få ihop sina olika resonemang med utgångspunkt i att han inte tvekar att ställa sig bakom KK syn ”att varje äktenskaplig akt per se skall vara öppen för att ge livet vidare”. Hur detta rimmar med förbud mot abort vore intressant att ha fått ta del av.

Kunskap, undervisning och gratis p-medel minskar abortbehov https://www.dagen.se/nyheter/2022/06/21/tonarsaborterna-fortsatter-att-minska/

Ulf Silfverling är redaktör och ansvarig utgivare av Katolsk Observatör http://www.katobs.se/redaktion.htm – som i Stockholms Katolska Stift betraktar sig som ”sanningens röst” dvs Katolska Pravda – senast i frågan om prästämbetet – Katolsk Observatör bekräftar att prästämbetet konstitueras av Y-kromosomen

Next »