Published by Agneta Sofiadotter on 24 Mar 2017

Datoruppkoppling i klosterceller

Konstnär Burkhard Vernuft

Människor går i kloster för att vända sig inåt, för bön och kanske för att slippa världen och för att vända sig till G-d. Leva för G-d. De avger eviga löften. De går in i stillhet och rutin samt disciplin i en värld … för G-d. Jag fick höra här om veckan av en klosterbroder att det nu är nya tider och nya utmaningar. Klosterfolket har i-phone och smartphones och uppkoppling på rummet dvs cellen. Detta var ett problem menade denne klosterbroder. Världen är innanför och inte utanför och tystnaden …ja hur blir det med den? Sitter man i en tågvagn med kräver tystnad så blir man väldigt irriterad om bara en mobil ringer och ännu mer irriterad om den uppringde börjar prata. Detta stannade i minnet och jag kunde inte släppa frågan om huruvida inte hela syftet med en klostertillvaro skakas i sina grundvalar.

konstnär Julian Roux

Inte nog med att vanligt folk och framförallt föräldrar har ett rent helvete med att få sina nära och kära och sina barn (tom småbarn-dagisbarn) vara närvarande när man möts och därför stänga av sina mobiler eller sina Facebooksklickanden …hur går det då med dem som säger sig ha valt tystnaden men själva kanske sitter uppkopplade till sent in på nätterna? Och vilka frestelser ligger inte däri? ”Så varför förbjuder ni inte det då?” frågade jag men det skulle visa sig vara naivt. Hur blir man av med ett databeroende när stort sätt hela omvärlden bygger på datakommunikation. Bankärende, mail och hemsidor. Hur långt ifrån från varandra kommer vi och hur långt ifrån naturen kommer vi…hur långt ifrån vårt eget stilla inre, vår verkliga natur ….kommer vi inte?

konstnär Herman de Vries

Samtidigt som den verkliga rikedomen idag i västvärlden är att få stilla rum för att bli fri stressen och man läser ofta om vikten att ta in på SPA, göra retreater eller ta in på kloster för att få tid för eftertanke. …men så sitter bröder och systrar själva uppkopplade. ??? Världen i en liten maskin på bordet bredvid sängen i klostercellen. Det är inte fel på systrarna och bröderna …det är inte det jag menar men vad är det idag som skiljer mig från en klosterbroder…. då? Förutom att jag måste jobba för att försörja mig  ute i den värld som han/hon slipper men ändå kan ta del av ….genom  en dataklickning. Ja, eller hur? Slutligen sätter jag in  denna underbara bild på en kråkfågel ritad på en husfasad ( i Borås tror jag det var) . Fåglar och änglar behöver inte oroa sig. …och behöver inte vara på sin vakt att förlora sig själva och de kan flyga in i absolut tystnad…fria.

Agneta framför datorn

Published by Irène Nordgren on 22 Mar 2017

Synen på assisterat självmord och dödsstraff i USA

Om någon känner sig manad att förklara synen på liv och död såsom den tar sig uttryck i synen på assisterat självmord och synen på dödsstraff i USA så är jag idel öra.

Nedanstående karta visar synen på lagstiftning kring assisterat självmord i USA

State laws regarding assisted suicide in the United States

mörkblått =Legal
ljusblått =Legal under court ruling1
turkos = Prohibition upheld by state supreme court
brunt Legislation currently under review2
rött= Illegal

https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_suicide_in_the_United_States

Nedanstående karta visar synen på lagstiftning kring dödsstraff i USA

rött= states with the death penalty

ljusblått = states without the death penalty

lila = states with a Governor – imposed moratorium

http://www.deathpenaltyinfo.org/states-and-without-death-penalty

// Irène

Published by Irène Nordgren on 21 Mar 2017

Synen på abort och dödsstraff i USA

Läser i dagens NCR en artikel om dödsstraff i USA som inleds med situationen i Arkansas.

”States debate death penalty issues”

https://www.ncronline.org/news/justice/states-debate-death-penalty-issues

Senare ikväll ser jag en repris av Korrespondenterna på TV som tar upp ämnet abort bla från Arkansas där lagstiftningen skärpts på olika sätt och där det framkommer hur abortmotståndare med plakat står utanför en klinik för abortsökande kvinnor och verbalt angriper dessa kvinnor som går in i kliniken.

http://www.svtplay.se/video/12885028/korrespondenterna/korrespondenterna-avsnitt-1-3?start=auto&tab=senaste

”A pregnant woman’s husband will have the power to stop her from having an abortion, even in cases of spousal rape, under a new law introduced in the US state of Arkansas. ”
Most second trimester abortions will also be banned by Act 45 – the Unborn Child Protection From Dismemberment Abortion Act – which will make it possible for husbands to sue doctors who carry out abortions for civil damages, or get an injunction to block the termination.

The pro-life law, which was pushed through in just two months by the state’s Republican government, prohibits all dilation and evacuation (D&E) procedures, in which the physician removes the foetus from the womb with surgical tools.

D&E procedures are the safest way for women to end their pregnancies after 14 weeks of gestation, according to the American Medical Association.

But the medical procedure will now become a felony in the southern state, punishable by a $10,000 fine or six years in prison.”

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/arkansas-abortion-law-that-will-let-rapists-sue-victims-husbands-second-trimester-a7561066.html

// Irène

PS Intressant sammanträffande idag att få synen på abort och dödsstraff i USA presenterad i allmänhet och Arkansas i synnerhet.

”Capital punishment is a legal penalty in the U.S. state of Arkansas.”

https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_in_Arkansas

Här en överskådlig bild över olika staters lagstiftning kring dödsstraff

A map showing the use of the death penalty in the United States by individual states. Note that the death penalty is used throughout the United States for certain federal crimes.
rött = States with a valid death penalty statute
blått = States without the death penalty

Även abortsituationen i katolska Polen togs upp i Korrespondenterna.

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/hon-gjorde-illegal-abort-jag-vralade-av-smarta

Intressant är att Lag och Rättvisa (PIS) i Polen – som har ideologiska band med katolska kyrkan – och som vill förbjuda abort samtidigt är det parti som så sent som 2004 föreslog återinförande av dödsstraff men som röstades ned av parlamentet med knapp majoritet.

Inom EU är dödsstraff avskaffat – konventionen om mänskliga rättigheter. I Europa är det bara Vitryssland som forfarande utdömer och verkställer dödsstraff och kan därför ej bli medlem i Europarådet.

Published by Gert Gelotte on 20 Mar 2017

Intresant förflutet

Vänner,

Bitte Assarmo, chefredaktör för Katolsk magasin, omnämns i ett intressant och för mig nytt sammanhang i en artikel i Medievärlden:

https://www.medievarlden.se/2017/03/hakelius-om-att-ta-en-text-av-en-skribent-fran-nyheter-idag/

Gert Gelotte

Published by Irène Nordgren on 20 Mar 2017

Trump och hans apfasoner

Haaretz 19 mars 2017

Den världsberömda primatologen Jane Goodall förklarar i en intervju i Haaretz hur Trump under debatterna med andra republikanska kandidater kom henne att tänka på den dominante aphannen Mike som hon på 60-talet studerade i ett chimpanssamhälle i Tanzania.

”Mitt uttalande var inte politiskt utan en observation av en primatolog. Beteendet hos dominanta hannar som vill få kontroll över ett samhälle är helt enkelt likartat bland chimpanser och människor. Jämförelsen var uppenbar. ”

”Trump’s dominance ritual and other monkey business”

“When I began observing chimpanzees in the Gombe in Tanzania, way back in the 1960s, there was a very dominant male in the community named Mike. I couldn’t not think of him when I watched the debates between Trump and the other Republican candidates.” Mike would make a huge amount of noise. He kicked objects and cans, and created a large amount of confusion among the other males, she says. His rivals were afraid of him and tried to hide from him. This is how Mike became the leader of the group and managed to hold on to his dominant status for a long time, she said.”

http://www.haaretz.com/us-news/.premium-1.778069

// Irène

PS ”Primatologi är studiet av icke-mänskliga primater. Ämnet är tvärvetenskapligt, och överlappar zoologi, antropologi och psykologi. Inom primatologin studeras såväl primaters språk, psykologi och vanor, som för-apors anatomi. Primatologin är fruktbar för förståelsen av vad i människors beteenden, kultur och kommunikation som är naturligt och vad som är konstruerat.” Wikipedia

Published by Irène Nordgren on 20 Mar 2017

4000 år – vi är tillbaka till samma språk

// Irène

Published by Gert Gelotte on 18 Mar 2017

Högmod där, högmod här

Vänner,

av en tillfällighet kom jag att tillbriga några timmar av lördagskvällen med bibelstudium i en missionsförsamling. Först blev jag positivt överraskad när den gästande pastorn beskrev den universella församlingen (kyrkan) som alla kristna. En stund senare kom rekylen när pastorn, som jag uppfattade det, definierade kristna som väckelsekristna av hans egna trosuppfattning och teologi samt utlovade en predikan mot synkretism och osund trosblandning.

Den predikan slipper jag. Men någon anledning att äntra höga hästar finns förstås inte. Pastorn var bara lika högmodig som många katoliker är – när de hävdar att katolska kyrkan sitter på den mest kompletta för att inte tala om den fullständiga kristna sanningen.

Hur vore det om vi kunde enas om att den kristna sanningen är ett mysterium som vi bör akta oss att tro att vi kan äga.

Gert Gelotte

Published by Irène Nordgren on 17 Mar 2017

Agneta Sofiadotter och Innerlighet i Domkyrkans krypta i Lund

Följ länken och se mer av Agneta Sofiadotters konst

http://agnetasofiadotter.com/sida1.html

// Irène

Published by Irène Nordgren on 17 Mar 2017

Torgny Lindgren har avlidit RIP


Akademiledamoten Torgny Lindgren har avlidit
16 mar 2017

http://www.svenskaakademien.se/press/akademiledamoten-torgny-lindgren-har-avlidit

”Torgny Lindgrens författarskap rymmer både berättarglädje, fantasi och samhällskritik. Han räknas som en av de främsta Norrlandsskildrarna. Han skrev gärna om mat; ”Pölsan” är en av hans mest kända romaner.

Torgny Lindgren, som var född 1938, debuterade 1965 med en diktsamling. Under 1970-talet skrev han ett antal satiriska romaner.

Han fick sitt genombrott med romanen ”Ormens väg på hälleberget” 1982. Romanen är en skildring av förtryck och mänsklig nöd i en liten by i Västerbotten på 1800-talet. Den är full av galghumor och bibliska referenser.”

https://www.svd.se/torgny-lindgren-dod

// Irène

PS Kolla Torgny Lindgren när han presenterar sitt arbetsrum vid ett hemma -hos- reportage 2005. Torgny Lindgren i ett nötskal.

http://www.svtplay.se/klipp/12876308/reportage-fran-2005-hemma-hos-forfattaren-torgny-lindgren

RIP

Published by Irène Nordgren on 16 Mar 2017

Marie Collins ger svar på tal till kardinal Müller som tycks lida av minnesförlust

http://www.tutelaminorum.va/content/tuteladeiminori/en.html

Marie Collins -själv ett offer för sexuella övergrepp-har valt att avgå som medlem i Påvliga kommittén för skydd av barn.

Marie Collins begärde utträde ur kommissionen tidigare i år då hon ansåg samarbetet med Troskongregationen inte fungerade.
“I find it impossible to listen to public statements about the deep concern in the church for the care of those whose lives have been blighted by abuse, yet to watch privately as a congregation in the Vatican refuses to even acknowledge their letters.”
https://www.theguardian.com/world/2017/mar/01/abuse-victim-marie-collins-quits-vatican-child-protection-body

Kardinal Müller besvarade kritiken i italienska Corriere della Sera

https://www.ncronline.org/news/accountability/cardinal-muller-responds-collins-and-defends-not-responding-survivors-letters

Detta har i sin tur föranlett Marie Collins att skriva ett öppet brev till kardinal Müller som hon bett NCR att publicera .

https://www.ncronline.org/news/accountability/exclusive-marie-collins-responds-cardinal-mullers-allegations-about-abuse

På en rad punkter konfronterar Collins Müller med hur hans uppgifter inte stämmer med verkligheten.

Bla vill Müller ge bilden av bra samarbete mellan sin kongregation och barnskyddskommissionen genom att framhålla att professor Claudio Papale är medlem på båda ställen. Collins påpekar att Müller inte tycks känna till att Claudio Papale
slutade sin aktiva medverkan i kommissionen 2015.

I maj 2016 beviljade Franciskus Claudio Papale hans utträde ur kommissionen.

http://www.tutelaminorum.va/content/tuteladeiminori/en/the-commission_section/members_page/claudi-papale.html


Müller påstår att han aldrig haft en chans träffa Marie Collins i verkliga livet.
Collins svarar ”Cardinal, it seems you have forgotten the evening we spent seated together at a small dinner in Dublin after my appointment to the Commission?

During the meal we discussed together the new Commission, my appointment to it and in general the issue of abuse in the Church. Also present were other CDF officials, including Msgr. John Kennedy and then-Fr. Robert Oliver, who before his appointment to the commission was serving as your congregation’s Promotor of Justice.”

// Irène

PS Kardinal Müllers sätt att gå i svaromål får mig att undra om han lider av minnesförlust. Begynnande demensutveckling ?

****************************************************************************’

22 mars 2014 utnämnde Franciskus de första 8 medlemmrna i den Påvliga kommittén för skydd av barn.
Dr. Catherine Bonnet (France)
Mrs. Marie Collins (Ireland)
Prof. Sheila Baroness Hollins (United Kingdom)
Card. Seán O’Malley, O.F.M. Cap. (United States)
Prof. Claudio Papale (Italy)
Prof. Hanna Suchocka (Poland)
Rev. Humberto Miguel Yañez, S.J. (Argentina)
Rev. Hans Zollner, S.J. (Germany)
http://www.tutelaminorum.va/content/tuteladeiminori/en.html

Att därefter i jan 2015 utnämna en ökänd pedofilmörkare till biskop i Chile var dock inte hedrande för Franciskus

Marie Collins var den som också den gången protesterade

”Collins was among those who criticized the appointment of Barros, even traveling to Rome along with three other members the Pontifical Commission for the Protection of Minors to meet with Boston’s Cardinal Sean P. O’Malley in an effort to have the pope’s nomination of Barros reversed.”

https://cruxnow.com/church/2015/10/05/member-of-popes-abuse-panels-criticizes-his-response-to-chile-scandal/

Protester i Chile mot Franciskus biskopsutnämning av misstänkt pedofilmörkare

http://www.katolskvision.se/blog/?p=15998

Next »