Published by Irène Nordgren on 15 Aug 2018

Åter ett sorgligt bevis att Vatikanen alltid värnat ofödda barn mer än födda

The New York Times

Igår 14 aug offentliggjorde justitiekanslern Josh Shapirio i Pennsylvania att mer än 1000 barn utsatts för sexuella övergrepp av katolska präster.

”Biskopar och andra katolska ledare i Pennsylvania har under en period på 70 år mörkat mer än 30 prästers sexuella övergrepp och övertalat offren att inte anmäla övergreppen och rättsväsendet att inte utreda.”
”Victims of clerical sex abuse and their relatives reacted as Attorney General Josh Shapiro discussed the grand jury report at a news conference in Harrisburg.”

https://www.nytimes.com/2018/08/14/us/catholic-church-sex-abuse-pennsylvania.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news

Signum
http://signum.se/pennsylvania-overgrepp-av-praster-pa-fler-an-1-000-barn/

// Irène

Published by Irène Nordgren on 15 Aug 2018

En talande bild

Published by Irène Nordgren on 13 Aug 2018

Stödjer biskop Anders diakon Göran Fäldts utspel mot påven?

Ja det tycks som om biskop Anders och Stiftet stödjer ett utspel mot påven och Vatikanen ?
Detta med anledning av den tystnad från biskop Anders som råder efter att diakon Göran Fäldt gått ut på youtubekanalen KATOLSK HORISONT (som drivs av franciskanerna i Jönköping) och uppmanat katoliker i Stiftet att skriva på en petition som vill bojkotta James Martin SJ som talare på Världsfamiljmötet i Dublin 20 -26 augusti dit även Franciskus väntas.


http://www.youtube.com/watch?v=SKBHbAWSV8o&feature=share


James Martin SJ är inbjuden av Vatikanen.

”Martin explained that the invitation was jointly offered by the Dicastery for Laity, Family and Life at the Vatican and the Archdiocese of Dublin, who are together organizing the Meeting. ”
https://www.newwaysministry.org/2018/06/12/vatican-invites-fr-james-martin-to-present-on-lgbt-issues-at-world-meeting-of-families-2018/

Det tycks som om James Martin SJ alltså är inbjuden av just det påvliga råd där biskop Anders i egenskap av kardinal själv är rådgivare ……

”Biskop Anders Arborelius OCD är för nuvarande rådgivare vid påvliga lekmannarådet, som dock fått en ny skepnad genom sammanslagningen av de påvliga råden för lekfolk, familjen och livet.”

https://www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-sverige/var-biskop-kardinal-arborelius/vad-ar-en-kardinal

Det är allom bekant att biskop Anders är ytterst noga med vad som i hans Stift ”har bemyndigande att kalla sig ”katolskt.” Tex har biskop Anders på Stiftets hemsida vid 2 tillfällen förkunnat att ”Katolsk Vision inte har bemyndigande att kalla sig katolsk.”

När nu franciskaner via ”Katolsk Horisont” marknadsför diakon Göran Fäldt och dennes kampanj och en protest från biskop Anders lyser med sin frånvaro på Stiftets hemsida tolkar nog många katoliker med mig att tystnaden talar för att diakon Göran Fäldt har stöd av sin biskop.

Diakon Göran Fäldt menar att samkönade relationer ”angriper familjen i dess fundament”?

Det är också allom bekant att biskop Anders själv delar diakon Fäldts uppfattning sedan biskop Anders själv 2006 varit en av initiativtagarna till kampanjen BEVARA ÄKTENSKAPET som var en protest mot den planerade lagändringen i svensk lagstiftning att göra äktenskapet könsneutralt i juridisk mening.

// Irène


PS Som katolik i Stockholms katolska Stift efterfrågar jag information om på vilket sätt samkönade relationer ”angriper familjen i dess fundament”?
”Katoliker i Stockholms katolska stift styrs till att sitta kvar i katolsk småskola”
http://www.katolskvision.se/blog/?p=25285

Published by Irène Nordgren on 10 Aug 2018

Vem förnimmer det GLADA BUDSKAPET när diakon Göran Fäldt och kyrkoherde Tobias Unnerstål talar ?


Vem förnimmer det Glada Budskapet i diakon Fäldts uppmaning på Katolsk Horisont att bojkotta James Martin (framställd som ulv i fårakläder) i sin ”Hemställan till Världsfamiljemötet i Dublin 2018″ ? Inte jag i alla fall.

https://www.youtube.com/watch?v=SKBHbAWSV8o&feature=share

Eller vem förnimmer det Glada Budskapet när diakon Fäldt förklarar Humanae Vitae ? Inte jag i alla fall.

www.youtube.com/watch?v=trgGS4iD8sw

I Sverige har Thomas Idergard ondgjort sig över Pride på sin FB sida.

Som kontrast till Thomas Idergard kan nämnas jesuiten James Martin som i samband med förra årets Pride twittrade och skrev på sin Fb sida

”To all my LGBT friends: Have a fun #Pride2017 weekend. Have pride (and feel joy) because you’re beloved children of God, made in God’s image”

Det blir allt tydligare och tydligare inom den världsvida katolska kyrkan att det råder delade meningar i vår samtid om tingens katolska ordning typ homosexuellas likaberättigande, preventivmedel och kvinnliga ämbetsbärare.

Vem förnimmer det GLADA BUDSKAPET i Kyrkoherde Tobias Unnerståls utläggning om prästämbetet och som förbehållet endast män? Inte jag i alla fall.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=SfJ-ngP3awU

// Irène

PS En fråga till diakon Göran Fäldt

- På vilket sätt ”angriper samkönade relationer familjen i dess fundament”?

www.katolskvision.se/blog/?p=25285

Varför får inte svenska katoliker genom katolska media i Sverige läsa om andra inomkatolska uppfattningar om homosexualitet, preventivmedel och kvinnliga ämbetsbärare än de åsikter som Stiftets ultrakonservativa präster framför ?

http://www.catholicsforchoice.org

catholic-womens-ordination.org.uk

Published by Irène Nordgren on 08 Aug 2018

”Israel – från Mellanösterns enda demokrati till västvärldens enda apartheidregim”


”Henry Siegman, a former National Director of the American Jewish Congress said, “Israel has crossed the threshold from ‘the only democracy in the Middle East to the only apartheid regime in the Western world.’”

We have always viewed Israel’s democracy with great skepticism, but now, its Nation-State law validates its apartheid status.

On Thursday, July 19, 2018 the Israeli Knesset passed its Nation-State law with a vote of 62 to 55. For its supporters, the law reflects Israel as a strong state that defines its identity as Jewish. For those who oppose it, it validates Israel as an apartheid state. The truth is that Palestinian Israeli citizens have been living under Israeli discriminatory laws since Israel’s establishment in 1948.”

http://sabeel.org/2018/08/08/israel-nation-state-law/

// Irène

Published by Irène Nordgren on 04 Aug 2018

I PRIDE tider

Bengt

Jag blir mycket nedslagen av hur du i ditt senaste blogginlägg ”Pride and humility” är helt kritiklös vad inomkatolsk sex-och samlevnadssyn enligt Katolska Kyrkans Katekes beträffar och helt oreserverat tex hyllar och citerar Thomas Idergard SJ – Stockholms Stifts självutnämnde husgud – eller helt kritiklöst gärna samarbetar med Claphaminstitutet som du också ständigt refererar till.

https://bengtmalmgren.com/2018/08/04/pride-and-humility/

Du skriver angående katolska kyrkans syn på kärlek och sexualitet.

”Den som är beredd att lyssna kommer att finna att Katolska kyrkans grundsyn på dessa frågor är human och livsbejakande.”

Värt att notera att du här skriver utifrån ett perspektiv som vit, välbärgad, välutbildad, gift, heterosexuell, priviligierad man i en västlig demokrati.

Miljoner män och kvinnor runt om i världen är inte benägna att hålla med dig.

Katolska kyrkans Katekes anser att alla ”homosexuella handlingar är klandervärda” ”De kan aldrig i något fall godkännas” ( KKK 2357) Katolska kyrkan föreskriver livslångt celibat för homosexuella människor.

Eller ta Katolska Kyrkans syn på artificiella preventivmedel att ”varje äktenskaplig akt per se skall vara öppen för att ge livet vidare” (KKK 2366) Naturlig familjeplanering NFP enda tillåtna preventivmetoden dvs att avhålla sig från sex under osäkra perioder.

Katolska kyrkan lär att all sexualitet ENBART hör hemma inom äktenskapet. All sexualitet utanför äktenskapet är SYND dvs såväl hetero-som homosexuell kärlek. Att homosexuella personer – i motsats till heterosexuella personer – inte ges någon möjlighet att välja dvs att få kyrkans välsignelse av sin sexualitet och möjlighet att inför Gud, inför varandra och inför omvärlden lova tro och trofasthet- inte ett ord.

Du refererar och citerar Thomas Idergards FB sida – där han ondgör sig över PRIDE – som om Thomas Idergards FB sida vore ett slags auktoritativt komplement till Katolska Kyrkans Katekes.

Jag frågar mig själv som kristen och som katolik hur man kan tro sig nå ut till en bred befolkning när det gäller att få respekt för omistliga kristna värden som TRO -och TROFASTHET när man samtidigt – inte bara i PRIDE tider – förkastar TROFAST och FYSISK kärlek mellan homosexuella personer och inte accepterar att katoliker precis som icke-katoliker vill ha sex utan att vilja ha barn.

// Irène

PS Jag ”dyrkar” inte ”den bild av Gud” som Thomas Idergard ”gör sig” på sin FB – sida och som tydliggörs i nedanstående bild.


Published by Gert Gelotte on 23 Jul 2018

Helmut Schüller: Vi måste börja själva

Vänner,

i en artikel i österrikiska Der Standard uttalar sig Helmut Schüller över reformtillståndet i kyrkan:

”Helmut Schüller, ehemaliger Generalvikar der Erzdiözese Wien und Obmann der Pfarrerinitiative, sieht die Schäfchen dieser Welt aktuell zu sehr in der katholischen Komfortzone. ”Reformen sind ja nicht nur ein Werk des Papstes, es kommt ja sehr auf uns an. Und da herrscht aktuell das große Missverständnis unter vielen Katholiken vor, dass mit einem neuen Papst alles neu wird. Wir müssen aber selbst anfangen – notfalls auch da und dort ungehorsam erscheinen, um die Kirche voranzubringen. Das Bild, dass da einer in Rom sitzt und den großen Reformprozess startet, sehe ich durchaus problematisch.” – derstandard.at/2000077112411/Wie-steht-es-um-die-Reformbereitschaft-in-der-katholischen-Kirche”

https://derstandard.at/2000077112411/Wie-steht-es-um-die-Reformbereitschaft-in-der-katholischen-Kirche

Gert Gelotte

Published by Irène Nordgren on 14 Jul 2018

”Rätten till ett gott liv till slutet” kan kräva HJÄLP !

17 maj ordnade Katolskt Forum ett panelsamtal i Sankta Eugenia kyrka om dödshjälp mellan professor Staffan Bergström och pater Thomas Idergard SJ och Benedicta Lindberg från Respekt som moderator.

Jag och leg läkare Elisabeth Finné deltog som åhörare.

I KM 6 / 18 pläderar Elisabeth Finné i en debattartikel för ”Rätt till ett gott liv till slutet.”

http://www.katolsktmagasin.se/2018/06/12/nej-tack-till-aktiv-dodshjalp-ja-tack-till-ratten-till-ett-gott-liv-till-slutet/

I KM 7-8 /18 skriver jag en replik och Elisabeth Finné en slutreplik.

Jag är helt överens med Elisabeth Finné om ”Rätt till ett gott liv till slutet”.
I motsats till Elisabeth Finné så försöker jag dock inte komma undan att erkänna att denna ”rätt” stundom inte går att uppfylla utan HJÄLP. ”Hjälp av en läkares unika förskrivningsrätt och ordinationsbedömning.”
Kalla det dödshjälp, ”palliativ sedering”, eller ”sova in i döden”……you name it !

Jag betvivlar inte ett ögonblick att Elisabeth Finné och övrig personal utför ett oerhört värdefullt arbete på hospicet i Sundsvall.

Det som jag ville ha sagt var att även om Hospice verksamhet byggs ut så att alla får möjlighet till ”ett gott liv till slutet ” så kommer det alltid finnas människor som önskar bestämma själva när HJÄLPEN ska sättas in.

// Irène

Published by Gert Gelotte on 02 Jul 2018

Den rimliga demokratin

”Eftersom kyrkan är en sammanslutning av kristna människor, fria och myndiga inför Gud, är det rimligt att som kyrka söka en beslutsform som återspeglar denna människosyn: den demokratiska …”

(Gunilla Lindén ur Kära Ester. Texter om feminism och kristen tro. Arcus 2006)

Published by Irène Nordgren on 28 Jun 2018

Generalens son Miko Peled

Den bästa berättelsen om Israel – Palestina konflikten jag någonsin hört. Miko Peled – som skrivit Generalens son – idag 26 juni på ABF i Stockholm. En mer klargörande skillnad mellan judendom och sionism får man leta efter. Lysande !

”En israels resa genom Palestina
Miko Peled om sin bakgrund och position som fredsaktivist”

”Miko Peled växte upp i en familj som tillhörde Israels militära och politiska elit. Hans far var general under sexdagarskriget 1967, då Israel ockuperade Västbanken, Gaza, Golanhöjderna och Sinaihalvön. Mikos systerdotter dödades av en palestinsk självmordsbombare 1997. Det drev Miko Peled att söka efter den sanna historien om Israel och Palestina. Det har förändrat hans liv, vilket han beskriver i boken ”Generalens son – en israels resa genom Palestina”.

Nu reser han världen runt och berättar sin historia – om hur han, från att varit en övertygad sionist, blev en fredsaktivist och tydlig förespråkare av bojkottrörelsen.”

ARRANGÖR
ABF Stockholm, Judar för Israelisk-Palestinsk Fred och Palestinagruppen i Stockholm

http://abfstockholm.se/event/2018/06/en-israels-resa-genom-palestina/?back=http://abfstockholm.se/kalendarium/?when=365

// Irène

PS Miko Peleds morfar Avraham Katznelson var Israels förste ambassadör för Skandinavien1950-1956 och undertecknade Israels självständighetsdeklaration.

”Katznelson (second from right) with Abba Eban (middle) and Israel’s United Nations delegation, 1950″

https://en.wikipedia.org/wiki/Miko_Peled

Miko Peled beskriver sin familj -inklusive sin morfar som kolonisatörer och sionister som en spred en romantisk historia om judarna och det Heliga Landet och som Miko Peled idag ser som sin plikt att resa omkring och upphäva.
-Vad är det som driver Miko Peled ?
-Att vara född som privilegierad jude tvingar mig att kämpa för rättvisa.”

Miko Peleds syster är Nurid Peled -Elhanan vars 13 -åriga dotter dödades i en palestinsk självmordsattack på Ben Yehuda street i Jerusalem 1997.

Nurid Peled -Elhanan har skrivit om hur israeliska skolböcker demoniserar araber.

”In Palestine in Israeli School Books: Ideology and Propaganda in Education, which was released in the UK in April 2012, Nurit Peled-Elhanan describes the depiction of Arabs in Israeli schoolbooks as racist. She states that their only representation is as ”refugees, primitive farmers and terrorists,” claiming that in ”hundreds and hundreds” of books, not one photograph depicted an Arab as a ”normal person.”

https://en.wikipedia.org/wiki/Nurit_Peled-Elhanan

Här kan den som är intresserad lyssna på Miko Peled från tidigare tillfälle i USA och hur han ser på konflikten och som han också beskrev idag på ABF.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwja8dmH5_TbAhUCjCwKHTJmDv4QwqsBCFEwBA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk1NR5_ZiN-g&usg=AOvVaw2718AfYKda5MUMuwSMmVA0

Next »