Published by Gert Gelotte on 22 Jul 2017

Bra gjort Bitte!

Vänner,

efter många år av bojkott har Katolsk Magasins redaktör Bitte Assarmo tillåtit Irène Nordgren och undertecknad att publicera ett inlägg i KM.  Vi blev både förvånade och glada. Bitte skall ha tack. Utan tankens och ordets frihet kvävs kyrkan. Med publiceringen visar Bitte Assarmo såväl personligt mod som professionellt engagemang för ett bättre samtalsklimat i Stockholms katolska stift.

Gert Gelotte

Irène Nordgren

Published by Irène Nordgren on 22 Jul 2017

Israels utrikesminister Tzipi Hotovely

Vad vill Israels utrikesminister Tzipi Hotovely uppnå genom att i Knesset förödmjuka arabiska Knessetmedlemmar?

Israels utrikesminister Tzipi Hotovely tar i Knesset först fram en bibel och sedan en ”ny bok om Palestinska folkets historia ” ur vilken hon erbjuder sig att läsa men boken visar sig tom…..

”Den här boken är tom för palestinier har inte några kungar, inte några fornlämningar osv…….”

https://www.youtube.com/watch?v=xrcKXtkM4Mc

// Irène

Published by Irène Nordgren on 21 Jul 2017

Bröderna Ratzinger och deras polare Gerhard Ludwig Müller

Svenska tidningar bla Dagens Nyheter rapporterar om

”Hundratals pojkar utnyttjades vid katolsk skola i Tyskland”

”Minst 547 pojkar utnyttjades sexuellt eller misshandlades på den prestigefyllda katolska körskolan Domspatzen i Tyskland. Det visar en rapport som presenterades på tisdagen, enligt mediebolaget DW.”

http://www.dn.se/nyheter/varlden/hundratals-pojkar-utnyttjades-vid-katolsk-skola-i-tyskland/

En intervju i Deutsche Welle med Alexander Probst som var en av de hundratals offer för fysiska och sexuella övergrepp. Efter att den slutgiltiga rapporten nu offentliggjorts talar han ut.

”You had to deal with repercussions on many different levels. The former Bishop of Regensburg Gerhard Ludwig Müller accused you of denouncing the church. What was that like for you?”

”I was furious at the time. I thought that the way they were treating us was disgraceful, using victims to serve your own narcissism. That man had actively protected abusers. That’s humiliating, it hurts. And it got even worse when he was appointed head of the Congregation for the Doctrine of the Faith, it was like putting a fox in charge of the henhouse. It just seemed ridiculous to me.”

”The Regensburg Domspatzen boys’ choir singing in their home cathedral”

”Alexander Probst as a young choirboy”

”Probst: The abuse he suffered as a child ”is no longer the driving force in my life”

http://www.dw.com/en/regensburg-choir-abuse-victim-i-have-found-my-peace/a-39727489

// Irène

PS
7 mars 2017

”I juli 2012 utnämner B16 biskopen i Regensburg Gerhard Müller till prefekt för Troskongregationen.

Detta trots att han kände till att Müller anklagats för att under sin tid som biskop i Regensburg 2002-2012 systematiskt ha förhindrat utredningar av fall av sexuella övergrepp i Regensburgs världsberömda pojkkör Regensburger Domspatzen. Till saken hör att B16 också känt till att hans bror Georg Ratzinger-som var kapellmästare för Regensburger Domspatzen 1964-1994- hållt tyst om olika missförhållanden i pojkkören han känt till. Georg Ratzinger har i efterhand bett om ursäkt för detta men dock förnekat att han känt till att det även skulle ha förekommit sexuella övergrepp. Detta hålls för otroligt av Fritz Wallner fd ordförande för en lekmannaorganisation i Regensburg.

En som exakt vetat vad som förekommit och inte förekommit i pojkkören i Regensburg är prefekten för Troskongregationen 1981 – 2005 kardinal Ratzinger alias påve Benedikt XVI som alltså headhuntade den kontroversielle Müller till posten som prefekt för Troskongregationen.”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=22452

1 febr 2016

”Kardinal Müller på de anklagades bänk”


http://www.katolskvision.se/blog/?p=18609

Published by Gert Gelotte on 20 Jul 2017

Nej, inte en till!

Vänner,

Pedofilskandalerna i Kyrkan tycks aldrig ta slut. Nu visar det sig att den av påven Franciskus nyutnämnde prefekten för Troskongregationen, den spanske ärkebiskopen Luis Francisco Ladaria Ferrer, deltagit i mörkläggning av pedofili i kyrkan.

Det är möjligt att påven har dålig koll, som Peter Loewe hävdar i DN, men det hjälper inte. Har man all makt så har man också, ytterst, allt ansvar.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/pavens-nya-domare-tystade-ned-pedofilbrott/

I går såg jag om den irländska filmen Calvary som skildrar mordet på en god präst. En präst som inte bara vill sina församlingsbor väl utan även gör det. Mördaren är en man som när han var barn utsattes för upprepade våldtäkter av en präst. Han har lidit av konsekvenserna i hela sitt liv. Nu tar han hämnd. Inte på en dålig präst. Det skulle inte förvåna någon. I stället väljer han att mörda en god präst. För även en god präst har valt att vara del av den kyrka vars representant förstörde hans liv. Och genom att mörda en god präst angriper han så att säga på roten till det onda.

Det är en förvriden logik, men den pekar på något väsentligt. Bara genom att vara katoliker delar vi ansvar för helheten, det onda såväl som det goda.

Gert Gelotte

Published by Irène Nordgren on 19 Jul 2017

Gyllene regeln

Published by Irène Nordgren on 16 Jul 2017

Livsfarligt av Macron att jämställa anti-sionism med anti-semitism

”Macron: Anti-Zionism Is a Reinvented Form of anti-Semitism ”

http://www.haaretz.com/world-news/1.801574

// Irène

Published by Gert Gelotte on 16 Jul 2017

Fromt pladder slår inte rot

Vänner,

i mässan i dag ondgjorde sig predikanten över svenska folket. Han liknade det vid en stening jord full av tistlar där såningsmannens utsäde inte bär frukt. Jag undrar om han någonsin funderat på att växten även beror på utsädets kvalitet? Jag tror inte det.

Att bara säga att Ordet sås räcker inte. Vilket Ord! På vilket sätt? Med vilken relevans i åhörarnas liv? Om Ordet består av idel fromma fraser är det bättre osagt.

Gert Gelotte

Published by Gert Gelotte on 15 Jul 2017

När örat tog över

Vänner,

Anders Piltz (OP) har skrivit en mycket läsvärd understreckare i SvD om reformationens kulturrevolution i Sverige. Det är en utmärkt sammanfattning av vad som hände, men nu gäller det att inte fastna i historien. Som Piltz påpekar har den svenska Lutherdomen återvunnit en del katolska bruk. Kanske kan man säga att kroppen återkommer i svenskluthersk tro. Enbart på de dryga 50 år jag kan överblicka sedan jag konfirmerades i Svenska kyrkan har mycket hänt. Inga förbryllade 14-åringar åläggs numera att lära sig Luthers lilla katekes utantill. Pilgrimsvandringar har blivit en svenskkyrklig folkrörelse. Jag minns när dylikt ansågs farligt katolskt. De senaste decennierna kan man nog tala om en omvänd kulturrevolution. När 500-årsminnet av reformationen är avklarat bör vi odla dygden att sätta punkt, att börja där vi står och att inte låta historien förstöra framtiden.

https://www.svd.se/med-reformationen-vann-ordet-over-materien/om/500-arsminnet-av-reformationen

Gert Gelotte

Published by Gert Gelotte on 15 Jul 2017

”Kyrkan i Tyskland förblöder”

Vänner,

antalet prästvigningar i Tyskland är fortsatt extremt lågt. Tillsammans med stigande medelålder bland stifts- och ordenspräster kan man tala om att de tyska stiften hotar att förblöda. Ändå görs ingenting. Biskoparna stoppar huvudet i sanden för att slippa ta ansvar för nödvändiga reformer. Mer om detta skriver Wir Sind Kirche:

https://www.wir-sind-kirche.de/?id=128&id_entry=6648

Gert Gelotte

Published by Gert Gelotte on 14 Jul 2017

Kristna till höger om höger

Vänner,

Hur stor den kristna högern till höger om höger är vet jag inte. Men reportaget i ETC är tänkvärt. Dock granskas bara extrema personer och församlingar inom den frikyrkliga ”trosrörelsen”. Jag skulle tro att den som söker skall finna en del även bland katoliker och ortodoxa.

http://jonkoping.etc.se/inrikes/kristna-hogern-vaxer-och-rostar-pa-sd?sida=1

Gert Gelotte

Next »