Published by Irène Nordgren on 04 dec 2021

”Solidaritet, Etik och Moral- I skärningspunkten mellan välfärdsstat och asylpolitik”

Under denna rubrik hölls 2 dec ett panelsamtal i Katolskt Forums regi i Sankta Eugenia kyrka i Stockholm.

Solidaritet, Etik och Moral – I Skärningspunkten mellan välfärdsstat och asylpolitik. Välkommen till ett panelsamtal med IVAR ARPI, debattör och skribent, CARL RUDBECK, kritiker, politisk kolumnist och författare, samt PATRICIA LORENZONI, idéhistoriker och författare, kring migration och solidaritet. Moderator STINA OSCARSON, dramatiker och kulturskribent. Stora salen kl 19″

Patricia Lorenzoni inledde med att berätta att utgångspunkten för hennes deltagande i panelen var utifrån sin artikel ”Mot Gudsrikets horisont” som hon 2020 skrev i antologin ”Tidens tecken i Signum”. I den artikeln står bilden – som 2015 spreds över världen – av den drunknade 2- årige pojken Aylan Kurdi – på stranden utanför Bodrum i Turkiet – i fokus.

Jag citerar från artikeln : ”Varför börja vid smärtpunkten? Det finns etiska såväl som kunskapsteoretiska skäl till att börja där det gör ont. Det handlar om den rättvisa som aldrig kan ges, men som det likväl är vår plikt att stäva efter. Men det handlar också om varifrån vi kan ställa diagnos på världen. Vi kan se flyktingmigranten som en manifestation av den fattige i filosofen och teloogen Enrique Dussels mening. Den fattige är tecknet på systemets strukturella sjukdom, men också som Dom Helder Camera uttryckte det, den i vars protest Guds röst ljuder. Läser vi flyktingmigrationen genom den fattige, blir flyktingens trotsande av gränser en praktik som på samma gång hör Gudsriket till och pekar på mot dettas frånvaro. I migrantens trots mot global gränsregim uppenbarar sig Gud.”

Det var med denna kunskap om Patricia Lorenzonis hållning i migrantfrågan som jag begav mig till Sankta Eugenia…….

Men det blev med sorg, smärta och upprördhet jag som katolik bevistade panelsamtalet när det gick upp för mig hur arrangören Katolskt Forum satt i system att styra utformningen av sina debatter genom sitt just medvetna val av panelsammansättning som avgörande styrmedel.….

Jag insåg att denna kväll i detta hänseende inte var någon engångsföreteelse. Jag påmindes om när Ruth Nordström 16 sept i Katolskt Forum skulle lansera sin nyutkomna bok ”Till de utsattas försvar– om den svenska åsiktskorridoren”

Jag citerar mig själv från den gången ”Hela panelen består enbart av sinsemellan personliga vänner som alla är där för att stötta Ruth Nordströms uppfattning.http://www.katolskvision.se/blog/?p=29253

Arrangörens uppenbara strategi 16 september var att Ruth Nordströms åsikter inte skulle kunna ifrågasättas. Ruth Nordströms uppfattningar skulle på så vis av publiken framstå som de enda rätta och sanna – särskilt som Thomas Idergard i panelen åtagit sig rollen som Ruth Nordströms försvarsadvokat !

I fallet Patricia Lorenzoni var strategin den motsatta ! Genom valet av 2 välkända manliga och såväl högljudda som högerkonservativa debattörer som Ivar Arpi och Carl Rudbeck förvissade sig arrangören om att deras meningsmotståndare Patricia Lorenzoni skulle bli kraftfullt ifrågasatt utifrån den ovan nämnda och citerade artikel hon gjort sig känd för.

Thomas Idergard behövde denna gång bara passivt sitta som åhörare i publiken…..Utan att lyfta ett finger – bara ibland nicka instämmande – framfördes Thomas Idergards åsikter lugnt och fint av herrarna Arpi och Rudbeck……

Patricia Lorenzoni uttryckte tydligt att hon är väl medveten om att det finns svåra intressekonflikter kring migrationsfrågor men att hennes deltagande i ett panelsamtal – som utspelas på platsen för en katolsk kyrka – krävde att hon insisterade på att INGÅNGEN till ett sådant samtal måste ske utifrån teologiska, moraliska och etiska utgångspunkter och inte de ekonomiska utgångspunkter som Ivar Arpi och Carl Rudbeck var där för att företräda ……..

Patricia Lorenzoni klarade sin uppgift med glans !

Men den obehagliga frågan kvarstår varför det låg i arrangörens intresse att å ena sidan välja Patricia Lorenzoni som ENSAM paneldeltagare att försvara solidaritet, etik och moral i migrant-och flyktingfrågan för att å andra sidan se till att hon blir starkt ifrågasatt genom valet av motståndarduon Ivar Arpi och Carl Rudbeck.

I alla samtal kring migrationsfrågor dyker förr eller senare frågan om islam upp som ett problem. Så även denna gång på Katolskt Forum. Med tanke på katolska kyrkans officiella hållning i frågor som rör interreligiös religionsdialog blev valet av Carl Rudbeck – ökänd för sin islamfientlighet – en pinsamhet.

Carl Rudbeck skär all islam över en kam och menar på fullt allvar att ”islam är en religiös lära och en politisk lära och dom går inte att skilja åt” ….. Patricia Lorenzoni vill bemöta Carl Rudbecks uppfattning …….då hörs en man framför mig högt säga : ”Nu kommer fjollan ….” Folk vänder sig om mot mannen men ingen ansvarig ingriper …… Carl Rudbecks syn på islam får publikens applåder …..

// Irène

PS Patricia Lorenzoni fick ensam företräda påve Franciskus hållning i migrationsfrågor. Undrar vad påven skulle tycka om att en katolsk församling väljer att ge ekonomismen tolkningsföreträde genom numerärt övertag i en katolsk migrationsdebatt i en katolsk kyrka…..?

Jag citerar ur påvens budskap på 10 Världsdagen för migranter och flyktingar 2021

”In our day, the Church is called to go out into the streets of every existential periphery in order to heal wounds and to seek out the straying, without prejudice or fear, without proselytising, but ready to widen her tent to embrace everyone. Among those dwelling in those existential peripheries, we find many migrants and refugees, displaced persons and victims of trafficking, to whom the Lord wants his love to be manifested and his salvation preached. “The current influx of migrants can be seen as a new “frontier” for mission, a privileged opportunity to proclaim Jesus Christ and the Gospel message at home, and to bear concrete witness to the Christian faith in a spirit of charity and profound esteem for other religious communities. The encounter with migrants and refugees of other denominations and religions represents a fertile ground for the growth of open and enriching ecumenical and interreligious dialogue” (Address to the National Directors of Pastoral Care for Migrants, 22 September 2017).

http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/migration/documents/papa-francesco_20210503_world-migrants-day-2021.html

.

Published by Irène Nordgren on 28 nov 2021

”The Art of Silence”

”Salong Agneta Sofiadotter

Bortom ideologisk och teologisk imperialism

Bortom all exploatering av människa, djur och natur

En timmes tystnad tillsammans i ateljémiljö

Ingen ledare, ingen registrering, ingen avgift

Ingenting förutom tyst samvaro”

Kontakta för tider agneta@agnetasofiadotter.com

Adress Stora Gråbrödersgatan 13 2:a våningen

Published by Irène Nordgren on 11 nov 2021

”Hur reagerar du på ryktet att fader James Martin kanske blir utnämnd till kardinal? ”

Frågan ställs 10 nov i Life Site News

https://www.lifesitenews.com/news/bp-schneider-cdl-muller-say-fr-james-martins-pro-lgbt-agenda-disqualifies-him-from-being-cardinal/

Biskop Athanasius Schneider reagerar med att framhålla att James Martin ”inte är behörig att utnämnas till kardinal då denne kontinuerligt underminerar kyrkans sanning och främjar synd dvs sodomi.” ”Homosexuella handlingar är sodomi, är mot Guds vilja, mot naturen, mot förnuftet.” ”De som utövar detta är olyckliga.”

Kardinal Müller hävdar att James Martin är ”absolut inkompetent, inte kvalificerad som kardinal då han promotar en homosexuell agenda.

// Irène

PS Oavsett om ryktet visar sig vara sant eller inte så avslöjar reaktionen från biskop Athanasius Schneider och kardinal Müller – fd ordf för TROSKONGREGATIOEN – på ett tydligt sätt det polariserade läget i katolska kyrkan år 2021 utifrån att James Martin SJ är känd som brobyggare till HBTQ -rörelsen.

Athanasius Schneider och kardinal Müllers syn på James Martin SJ delas av katolska ultrakonservativa internetplattformar i Stockholms katolska Stift som tex KATOLSK OBSERVATÖR och KATOLSK HORISONT vilka ofta bemödat sig om att översätta Athanasius Schneider och kardinal Müllers uppfattningar / texter från tex LifeSiteNews och Catholic Register.

Stiftets ordförande i KUÄF (Katolska utskottet för äktenskap och familj) Göran Fäldt –  diakon i Sankt Franciskus katolska församling i Jönköping  har dessutom på Katolsk Horisont ägnat sig åt att offentligt förtala och motarbeta James Martin.

Diakon Göran Fäldt ger sig inte

Diakon Göran Fäldt fortsätter motarbeta påve Franciskus

I Stockholms katolska Stift tränar CATHOLIC VOICES SVERIGE sina medlemmar att i media bla försvara den syn på homosexualitet som förmedlas av Athanasius Schneider och kardinal Müller https://catholicvoices.se/om-oss

___________________

James Martin SJ bryr sig inte om vad Athanasius Schneider och kardinal Müller och co säger …….

Published by Agneta Sofiadotter on 06 nov 2021

Påven ber att kyrkan må bli förlåten….om. och om igen…och igen…och igen

Naturen känner inte till ordet förlåtelse. Naturen skyddar det nytillkomna livet. Träd skyddar det skadade och ömtåliga broder-trädet genom sitt rotsystem. Växter växer genom ljusets ömhet och känner glädje när de hör en harmonisk musik. Alla mödrar i djurriket värnar om det nytillkomna.. många med sitt eget liv. Skapelsen är som integrerad i varje tråd av det finaste silke i den Förlåt som prydde det allra heligaste i det judiska templet som gick itu vid korsfästelsen. Kristna antisemiter har hänvisat segervisst att det var G-ds straff åt det judiska folket och kyrkan har arrogant trott sig kunna reparera det finaste av silke som Skapelsens Förlåt i det nu enligt dem det kristna templet består av. Bara människorna biktade sig och bad om förlåtelse så fanns Förlåten på plats igen. Självklart. Under kyrkans regi kan allt bli bra igen, de har ju en ofelbar påve och G-ds ställföreträdare präster och biktande lydiga människor. Under 2000 år behövde kyrkan aldrig säga förlåt. Inte till människor. Inte till djur och natur. 

Men så en dag hände det sig att folket tvingade fram ett förlåt. Utan Internet hade det aldrig gått.
Människor fick kontakt med människor. Offer talade med offer. Mänskligheten krävde kyrkan att hon skulle be om förlåtelse. Kyrkan gjorde det inte självmant.


Påven ber judarna om förlåtelse i Israel 

Påven ber om förlåtelse för mord på typ katarerna 

Påven ber om förlåtelse för brännandet av kvinnor dvs häxbränningen 

Påven ber om förlåtelse prästers övergrepp på barn i USA

Påven ber om förlåtelse för mord på urbefolkningens barn i Canada.

Kyrkan ber om förlåtelse för sexövergrepp i mängder i Tyskland

Kyrkan ber om förlåtelse för sexövergrepp och mord på Irland

Kyrkan ber om förlåtelse för 300.000 sexövergrepp i Frankrike.

Kyrkan ber om förlåtelse för sexövergrepp i Australien. 


 

    ”Den sjuka fiskflickan”

Att be om förlåtelse är vackert och rätt. Det är ett underbart ord. Att säga förlåt ideligen är någonting annat. Att söka försoning på räls likaså. Om en människa upprepar sin synd så anar man att människan har en rutin. Det är bekvämt dessutom. Man ber om förlåtelse i en bikt och blåser bort allt med vinddraget från biktskåpet när man går ut. Lättad. Hur enkelt som helst för en italiensk maffiaboss, till exempel.   

Ingen annan religion har gjort så mycket ont i världen som den kristna. Ingen annan religion lägger tonvikt på synd som den kristna.

Förutom den ekonomiska kompensationen till offren skulle kyrkan kunna hävda att den tre-enige G-den redan har gett kyrkan en förlåtelse. Pang-bekvämt. Kyrkan vet ju själva genom sina präster när G-d förlåter. Jäv skulle juristen säga och ett inside jobb skulle industrimannen benämna det som. Fast troligen är de ointresserade av kyrkliga piruetter. Idag syns katolsk etik sällan i media. Det är en tragisk konsekvens för en kyrka som anser sig ha rätten att evangelisera ett g-dlöst land. Men vem tror kyrkan är villig att låta sig evangeliseras av en kyrka som alltför ofta och plötsligt nu bett om förlåt för mord och förbrytelse genom 2000 år? Bör de inte evangelisera sig själva? Städa upp i sitt eget hus? Bli trovärdiga.

Nu gäller det att lyssna på den del av skapelsen som äger en annan röst. Naturen och djuren är aldrig arroganta. Alla troende bundna till en religion eller ej …alla som längtar hem till en annan verklighet har en chans att i sista minuten vara stora i Kärlek till allt liv.


Agneta Sofiadotter  (ps jag blev ombedd att sätta in min egen konst)

Published by Irène Nordgren on 03 nov 2021

”Det finns mer än en katolsk uppfattning”

I DAGEN 2 nov beskriver jag hur ”Den offentliga debatten i andra länder uppvisar olika katolska uppfattningar och åsikter – detta i motsats till Sverige”.

”Ett exempel är Svt Utrikesbyrån den 28 september där ämnet var abort, aborträtt i allmänhet och lagändringen i Texas och Mexiko i synnerhet. De medverkande presenteras så här: “I studion: Lotten Collin som bevakat Sydamerika i över ett decennium, New York-baserade skribenten Jenny Nordberg och Fiorella Bastidas från svenska Catholic Voices.”

https://www.dagen.se/debatt/2021/11/02/det-finns-mer-an-en-katolsk-uppfattning/

// Irène

PS Koordinatorer för Catholic Voices Sverige är Helena D’Arcy ORDFÖRANDE

Claudia Hammerich KOORDINATOR och LEDAMOT Joakim Bergman KOORDINATOR och LEDAMOT och Msgr Jorge de Salas RÅDGIVARE

https://catholicvoices.se/om-oss/#_medarbetare

Mediaträning sker i ”särskilt läran bakom kyrkans inställning till de kontroversiella frågorna, som ofta ger anledning till att kyrkan omnämns i media.”

Bland mediatränarna finns bla p. Thomas Idergard SJ och Msgr Jorge de Salas Opus Dei

Tredje träningstillfället med p. Thomas Idergard SJ

https://catholicvoices.se/evenemang/tredje-traningstillfallet-med-p-thomas-idergard/

Ett resultat av mediaträningen i Catholic Voices är bla Fiorella Bastidas som fick representera katolska kyrkan i Utrikesbyrån 28 sept.

”Men det finns mer än en katolsk uppfattning” Tex Catholics for Choice vars nuvarande ordförande heter Jamie L Manson och som vid 14 års ålder ville bli katolsk präst. ”

”At fourteen years old, Jamie Manson  felt like she had a calling to become a Catholic priest. Because she was a girl though, she was laughed at and ignored.” “But I kept persisting,” Manson, now an out lesbian, told LGBTQ Nation.

https://www.lgbtqnation.com/2020/12/jamie-manson-devoted-catholic-shes-still-fighting-church-change/

ABORT

Everyone deserves equal access to the full range of reproductive healthcare services, including safe and legal abortion. The majority of Catholics believe that abortion should be legal. When navigating Catholic teachings on abortion, your conscience is the ultimate authority. https://www.catholicsforchoice.org/issues/abortion/

JÄMSTÄLLDHET MELLAN KÖNEN

“The Catholic Church has long since been a primary global carrier of the toxic virus of misogyny. Its leadership has never sought a cure for that virus, though the cure is freely available: Its name is equality.” Mary McAleese fd Irlands president https://www.catholicsforchoice.org/issues/gender-equity/

PREVENTIVMEDEL

“Contraceptives are the greatest lifesaving, poverty-ending, women-empowering innovation ever created.” Melinda Gates Filantrop och författare https://www.catholicsforchoice.org/issues/contraception/

REPRODUKTIV RÄTTVISA

“Choice is not worth much to women who have no choices. ”Loretta J. RossGodmother of the Reproductive Justice Movement https://www.catholicsforchoice.org/issues/reproductive-choice/

KATOLSK HÄLSOVÅRD

”Catholic health care often denies patients and health professionals of all faiths the opportunity to make choices based on the discernment of their own consciences.”

“There are doctors who do this work intentionally from a faith perspective, who do it from their own religious values. And these Catholic hospitals are trouncing on the doctors’ and their patients’ consciences.” Glenn NorthernCatholics for Choice Domestic Program Director https://www.catholicsforchoice.org/issues/healthcare/

OPPOSITION

“The Knights want you to believe any questions about their agenda are an attack against Catholicism. But the truth is that they are diverting tax-free resources to advance an agenda—under the guise of religious freedom—that is completely out of touch with the majority of Catholics.” Cynthia RomeroHuman rights activist and former Catholics for Choice Director of Communications https://www.catholicsforchoice.org/issues/opposition/

SAMVETE

“The church, your parents, grandma, no one has the right to suggest that your conscience is wrong or that your conscience makes you a bad Catholic.” Kate Ott Assistant Professor of Christian Social Ethics, Drew University Theological School https://www.catholicsforchoice.org/issues/conscience/

RELIGIONSFRIHET

People have the right to their own religious beliefs, but everyone also has the right to be free from the religious beliefs of others.https://www.catholicsforchoice.org/issues/religious-freedom/

SOCIAL RÄTTVISA

”Access to comprehensive reproductive healthcare is a value rooted in Catholic social justice teaching.”

“At the very root of our social justice teaching is our belief that we support those who are underprivileged in any way. No woman should be discriminated against because of where she lives or how much she earns.” Linda PintoMother, grandmother, and former nun https://www.catholicsforchoice.org/issues/social-justice/

Även när det gäller frågan om homosexualitet och kvinnliga ämbetsbärare finns mer än en uppfattning inom katolska kyrkan och dessa frågor finns också uppe på agendan i förberedelserna för den kommande biskopssynoden om Synodalitet 1923.

Kvinnliga ämbetsbärare? Frågan kvarstår

Thomas Idergard Hur ska vår polariserade kyrka få ihop det ?

Klaus Mertes SJ om mänskliga rättigheter och homosexuella

Kardinal Schönborn ”Kyrkan kan inte vägra homosexuella välsignelse”

Varför är Ulf Jonsson SJ tyst?

Låt också biskop Georg Bätzing tala i Stockholms Katolska Stift !

Den synodala vägen som svar på klerikalism och mörkläggning av prästers pedofili

Som sagt uppfattningar varierar inom katolska kyrkan. Återstår att se vad biskopssynoden kommer fram till ……..Reformer …….eller status quo ………som Catholic Voices önskar …….?

Published by Irène Nordgren on 27 okt 2021

Sr Madeleine Fredell OP i Människor och Tro om pedofilskandalerna i Frankrike

I veckans Människor och Tro ”Katolska kyrkan efter pedofilskandalerna” ”Fler än 300 000 minderåriga i Frankrike utsattes för sexuella övergrepp av präster och lekmän mellan åren 1950-2020 enligt Sauvé-rapporten.”

”Hör den idag 75 år gamla sångaren Jean Humenry som utsattes för flera våldtäkter. Hör även Christine Pedotti, chefredaktör på kristna tidningen Témoignage Chrétien, som kräver radikala åtgärder.
Även Björn Håkonsson, barnskyddsombud i katolska kyrkan, dominikansystern Madeleine Fredell och Damiana Sabah Younan, förbundsordförande för Sveriges unga katoliker medverkar.”

https://sverigesradio.se/avsnitt/katolska-kyrkan-efter-pedofilskandalerna

// Irène

PS Jag fastande särskilt för vad sr Madeleine säger om att ”det behövs genomgripande reformer av strukturerna och utveckling av läran”.

Jag noterade att Björn Håkansson – som stiftets barnskyddsombud – tyvärr inte lärt sig skilja på ”utveckling” och ”ändring ” av katolsk lära.

La Croix 25 okt Om hur katolska kyrkans tystnadskultur bidragit till en auktoritär och patriarkal struktur skriver etikvetaren med doktorsexamen i medicin och katolsk teologi Marie Jo Thiel i La Croix Tystnadskultur och klerikalism brukar bla anföras som faktorer som möjliggjort mörkläggande av prästers sexuella övergrepp på minderåriga.

”Sexual abuse is rooted in abuse of power, which is very often the first step.While abuse of power can take many forms, many abusers rely on the excessive and, let’s say it, clericalist use of secrecy.For decades many Church bodies, including the Pontifical Commission for the Protection of Minors, have repeatedly called for removing the pontifical secret.”

”Crimen sollicitationis, a text that remained secret for more than a century”

Vidare skriver författaren om

”The lack of transparency surrounding the condemnation of contraception”

Till slut ”Female diaconate, a report never published”

https://international.la-croix.com/news/religion/churchs-culture-of-secrecy-breeds-authoritarianism-and-patriarchalism/15099

La Croix dec 2019 ”Pope Francis on Dec. 17 abolished the ”pontifical secret” that covered the Church’s internal procedures on sexual abuse of minors. This historic act was long-awaited by victims of sexual abuse.As this crime is considered serious by the Church, its judgment was reserved by the Congregation for the Doctrine of the Faith since 2001.”

https://international.la-croix.com/news/religion/sexual-abuse-pope-abolishes-pontifical-secret/11508

Published by Irène Nordgren on 27 okt 2021

Europadomstolen avslår Ruth Nordströms resningsansökan

I anslutning till 2 föregående blogginlägg.

Europadomstolen nu avslagit Ruth Nordströms ansökan om resning i barnmorskefallen.

”De två kristna barnmorskorna som prövade rätten till samvetsfrihet i Sverige kommer inte att få sin sak prövad i Europadomstolen. Försöket att få till en resning i ärendet avslogs.”

https://www.dagen.se/nyheter/2021/10/27/barnmorskornas-fall-tas-inte-upp-i-europadomstolen/

http://www.katolskvision.se/blog/?p=29253

http://www.katolskvision.se/blog/?p=29321

// Irène

PS Jag citerar från tidigare blogginlägg Alldeles i slutet av panelsamtalet berättar moderatorn Stina Oscarsson  hur hon diskuterat med sin far – som varit chefsläkare på kvinnokliniken på Skellefteå lasarett i 20 år – om hur man löst situationer med vårdpersonal som inte velat medverka vid aborter. Fadern hade svarat 

-Det är väl inga problem. Då får den personen göra något annat.

Därmed bekräftade Stina Oscarsson att det även i Sverige gått och går att lösa situationer med vårdpersonal som inte vill medverka vid aborter. 

Det provokativa sätt Ellinor Grimmark valde – att efter betald vidareutbildning till barnmorska – kort och gott per mail meddela Jönköpings region att hon inte skulle komma att medverka vid aborter visade att Ellinor Grimmark kunde förvänta sig att bli nekad anställning. Ett besked som hon därefter kunde gå ut till pressen med ……och därefter få Ruth Nordströms hjälp att gå vidare i den juridiska processen. Allt i enlighet med ADF strategi som ekonomisk sponsor.http://www.katolskvision.se/blog/?p=29253

Publicitet / ”mediadrev” tycks vara vad såväl barnmorskan Ellinor Grimmark som hennes juridiska ombud Ruth Nordmark har eftersträvat…… Fullt förståeligt att ingen barnmorska inom svensk förlossningsvård – som är undantagen från att medverka vid aborter- vill / vågar träda fram offentligt efter Ruth Nordströms och Ellinor Grimmarks härjningar i svensk press.

Published by Irène Nordgren on 13 okt 2021

I Signumpodden – John Sjögren hjälper Ruth Nordström med martyrglorian

Den enda gång samvetsfrihet offentligt diskuterats inom katolska kyrkan i Sverige är utifrån fallet med barnmorskan – Ellinor Grimmark – som inte ville ”arbeta med aborter” och därför vägrades anställning och vars juridiska ombud blev och forfarande är Ruth Nordström. I samband med att Ruth Nordström utkommer med sin bok ”Till de utsattas försvar” vars ”röda tråd är fallet Grimmark” anordnar Katolskt Forum 16 september en samtalskväll i Stora Salen i Sankta Eugenia där Ruth Nordström tillsammans med 3 goda vänner backas upp i en panel och ges tid och rum att förmedla sina åsikter med garanti att slippa bli ifrågasatt.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=29253

En knapp månad senare 12 oktober bjuder John Sjögren Ruth Nordström till samtal i Signumpodden där John Sjöström hjälper Ruth Nordström med martyrglorian. https://signum.se/nytt-avsnitt-av-signumpodden-till-de-utsattas-forsvar-med-ruth-nordstrom/

I samtalet nämns i en bisats hur Ellinor Grimmark – som utlovats arbete som barnmorska – mailade till arbetsgivaren : ”Bara så ni vet jag vill jobba med förlossningar och inte utföra aborter.” Inget nämns dock att Ellinor Grimmark som barnmorska inte heller ville sätta in kopparspriral eller dela ut p-piller.

Vem som helst – utom John Sjögren – tänker att antingen är Ellinor Grimmark ovanligt naiv och omogen eller så var mailet en medveten provokativ strategi från början. Oavsett vilket så lades genom Ellinor Grimmarks tillvägagångssätt grunden till den därpå följande juridiska upptrappningen som ännu inte är avslutad. Ruth Nordström väntar fortfarande på resningsbeslut från Europadomstolen.

Raljerande och skrattande avfärdas också i förbigående anklagelser ”att vara i maskopi med abortlobby”.

-”Helt galet” förkunnar John Sjögren sakkunnigt.

Detta trots mängder av fakta som framkommit av grävande journalistik i svenska media ang Ruth Nordströms koppling som samarbetsparter till ADF – Alliance Defending Freedom – och som VD för Provita / Ja till Livet.

SR ekot 17 jan 2017 https://sverigesradio.se/artikel/6614458

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/VRdpX4/bra-att-drottningen-vagrar-ta-emot-priset

För den som fortfarande tvivlar på Ruth Nordstöms tolkning av verkligheten rekommenderar Sjögren ”att läsa boken” – underförstått där finns sanningen svart på vitt !

// Irène

PS Fallet Ellinor Grimmark handlar ytterst om samvetsfrihet ska vara gratis eller få kosta.

Om nu GRATIS samvetsfrihet är så viktigt för katolska kyrkan i utom-katolska arbetsmiljöer så ligger det nära till hands att undra över varför det då inte är LIKA viktigt i inomkatolska arbetsmiljöer ? Där kan samvetsfrihet bevisligen betinga ett oerhört högt pris. Biskop Anders har tex i intervju betonat samvetets överhöghet med orden ”kosta vad det kosta vill” – underförstått det kan bli mycket dyrt att följa sitt samvete – underförstått i katolsk arbetsmiljö. I utom-katolsk arbetsmiljö typ Landstinget ska samvetsfrihet naturligtvis vara gratis!

Om detta skrev jag i DAGEN redan 2013 ”Samvetsfrihet för alla?” https://www.dagen.se/debatt/2013/01/02/samvetsfrihet-for-alla/

Och med Gert Gelotte i DAGEN 2015 https://www.dagen.se/debatt/2015/10/16/inomkatolsk-samvetsfrihet/

2 typexempel från inom-katolsk arbetsmiljö där samvetets överhöghet inte varit gratis utan kostat vederbörande mycket är fallet syster Margaret McBride från 2010 och fallet Roy Bourgeois från 2012.

A Catholic nun, who was a member of a Phoenix Catholic hospital’s ethics committee, was excommunicated and reassigned last week for her role in allowing an abortion to take place at the hospital, according to the Phoenix diocese. The surgery was considered necessary to save the life of a critically ill patient.

https://www.ncronline.org/news/justice/nun-excommunicated-allowing-abortion

Efter protester återupprättades syster Mc Bride senare.

Fallet Roy Bourgeois Katolsk Vision 2012 http://www.katolskvision.se/blog/?p=8001

Katolsk Vision 2020 http://www.katolskvision.se/blog/?p=28106

Läkartidningen 2015 Vad är då en människa ? Abortförbud / preventivmedelsförbud https://lakartidningen.se/debatt-och-brev/2010/03/vad-ar-da-en-manniskaae/

Öppet brev till Thomas Idergard SJ Almedalen 2015 http://www.katolskvision.se/blog/?p=16780

Published by Irène Nordgren on 07 okt 2021

Den synodala vägen som svar på klerikalism och mörkläggning av prästers pedofili

Gert

Just nu pågår i katolska kyrkan runtom i världen lokala förberedelser kring den Synodala Vägen som avslutas med biskopssynoden i Rom okt 2023. 4 ämnen står på agendan varav ett ämne är Makt / maktfördelning och de övriga tre ämnena är sexualmoral, prästers levnadsform och kvinnans ställning. Den synodala vägen har initierats utifrån behovet av nödvändiga reformer i syfte att katolska kyrkan vill försöka återfå trovärdighet som förlorats i samband med avslöjanden – som började flera decennier sedan – om mörkläggning av prästers sexuella övergrepp på barn och ungdomar

I detta sammanhang – med den nya rapporten från Frankrike om prästers sexuella övergrepp – passar det bra att recycla vår artikel i Kyrkans Tidning som vi skrev för 11 år sedan – långt före den Synodala Vägen – och som är rykande aktuell idag”Enväldet har nått vägs ände”

https://www.kyrkanstidning.se/debatt/envaldet-har-natt-vags-ande

// Irène

PS http://www.katolskvision.se/blog/?m=20200307

Published by Gert Gelotte on 06 okt 2021

Är celibatet värt det mänskliga priset?

Rapporten att minst 216 000 barn fallit offer för 2 900 till 3 200 pedofiler de senaste 70 åren i den franska katolska kyrkan har slagit ner som en bomb.

Tyvärr är rapporten långt ifrån unik. Det är nu drygt 20 år sedan Boston Globe utlöste ett jordskred av först avslöjanden och sedan utredningsrapporter om pedofili bland katolska präster. Samt om hur detta dolts och hur pedofila präster skickats från församling till församling utan hänsyn till att övergreppen fortsatte.

Sedan dess har avslöjanden detonerat i land efter land. På Irland har den katolska kyrkan kraschat. I Tyskland är den på väg att göra det och nu Frankrike. 

Kyrkans reaktion var först att blåneka, sedan att försvåra varje försök till utredning, därefter att spä ut skulden genom att hävda att det nog är lika illa eller värre på andra ställen. Numera lägger sig kyrkans biskopar, inklusive påven, platt på ansikten och ber om förlåtelse. Något annat är knappast meningsfullt. Det finns inte längre någon respekt, någon tillit, något förtroende kvar att försvara och förlora.

Dock är verklig vilja att förutsättningslöst söka efter orsaken till att så många katolska präster våldtagit barn svår att finna. I stället har skulden lagts på homosexuella eller sekulariseringen eller modernismen eller … Det är så att säga Målgans fel.

Jag är helt på det klara med att pedofilin bland katolska präster är en komplex fråga och att det inte finns enkla svar på komplexa frågor. Men om vi skall söka efter brister i den katolska kulturen i stället för att söka efter någon annans fel eller generella brister i den mänskliga naturen, så är det svårt att komma runt kyrkans problematiska relation till sexualitet och kön.

I fornkyrkan skapades uppfattningen att syndafallet är kvinnans fel och att arvsynden överförs sexuellt. Jag vet inte om någon fortfarande hävdar detta, inte så rakt i varje fall, men vi lever med arvet.

En del av arvet är det obligatoriska kravet på celibat för präster. När det infördes på 1000-talet hade det föregåtts av allt striktare begränsningar för när gifta präster fick ha samlag med sina fruar. Sex kvällen före mässfirande var således strängt förbjudet.

När celibatet i dag skall motiveras brukar det vanligaste argumentet vara att prästen skall vara fri att helt ägna sig åt församlingen. Men när celibatet blev obligatoriskt var argumenten liturgisk renhet och att skydda kyrkans egendom från sammanblandning med gifta prästers familjeekonomi.

Ingen blir pedofil enbart av att leva i celibat. Men ser vi pedofili som ett av flera symptom på en misslycka relation till den egna sexualiteten kan vi vidga perspektivet.

Jag förespråkar inte promiskuitet, verkligen inte. Men att förtrycka den egna sexualiteten kan få allvarliga konsekvenser och påtvingat celibat är förtryck. I varje fall för den som inte vill men måste.

Jag hoppas och tror att pedofili är betydligt mindre vanligt än andra följder av sexuellt självförtryck. 

Personligen har jag drygt 50 års erfarenhet av att leva som katolik i Göteborg och Sverige. Jag känner till ett fall av pedofili i Göteborg där både offer och gärningsman är döda. När det inträffade tystades övergreppen ner och gärningsmannen fick en ny tjänst som präst utomlands. 

Jag känner till ytterligare två fall av sexuella övergrepp inom kyrkan i Göteborg. Offren var vuxna. Jag har talat med dem och respekterar deras önskan att inte säga mer än så.

Lämnar vi bruk av våld för att i stället inriktar oss på präster som ”bara” misslyckats med att leva i celibat blir exemplen betydligt fler – enbart i Göteborg.  Jag minns två präster som gjorde församlingsbor med barn. Jag minns prästerna som plötsligt försvann när de antingen ertappats med eller tröttnat på att ha en partner i hemlighet.

Men jag minns också präster som varit som hårt åtdragna råbandsknopar av självkontroll. Visst har jag mött präster som använt sitt celibat för att stå till församlingens förfogande, men jag har mött fler präster som barrikaderat sig i prästgården för att slippa möta människor.

Det finns inget omedelbart och direkt samband mellan celibat och pedofili. I varje fall har jag inte sett något bevis för detta. Men att det finns ett samband mellan förtryckt sexualitet och pedofili håller jag för högst troligt. Ser vi pliktcelibatet som ett annat uttryck för sexuellt förtryck, vilket är rimligt, kan vi därmed också förmoda ett indirekt samband mellan påtvingat celibat och pedofili. De är konsekvenser av samma syn på mänsklig sexualitet som ett hot som måste bekämpas.

Vill katolska kyrkan på allvar komma åt problemen och orsakerna bakom pedofilin finns mycket att göra på temat kön, makt och sexualitet En närmast självklar åtgärd vore att ifrågasätta det meningsfulla med fortsatt pliktcelibat för präster. Finns det verkligen fler fördelar än nackdelar? Är det rimligt och värt priset att ålägga präster celibat? Varför tvång? Räcker det inte med den självklara rätten att leva i celibat för den som så önskar?

Next »