Published by Gert Gelotte on 14 Aug 2017

Hallå, fisk är dyrt!

Vänner,

Fromma seder och bruk har en tendens att överleva både mening och sammanhang. Jag kom att tänka på detta när jag loggade in på Katolskt Magsins hemsida och fann ännu ett läckert fiskrecept under rubriken ”Köttfri fredag”.

Jag tycker om fisk. Men det gäller att begränsa sig. Fisk är dyrt. Det är inte som i min barndom när vi  ständigt och jämt åt färsk fisk från Västerhavet därför att det var så billigt. Tänk, torsk var billig mat.  Nu är fisk lika dyrt eller dyrare än fint kött. Därmed till poängen med detta inlägg:

”Köttfri fredag” handlar så vitt jag förstår om abstinensen. Det gamla bruket att som botgöring inte äta dyrt kött utan billig fisk på fredagar, som en påminnelse om att Jesus korsfästes på en fredag. När jag blev kristen 1969 var det inte många som iakttog denna sed. Men jag minns att vi log lite åt en äldre dam i församlingen som i fromt nit alltid serverade lax på långfredagar. Det var före den djupfrysta odlade norska laxens tid och lax var mycket exklusiv mat. Men formellt sett gjorde alltså damen bot vid laxfatet.

Som så många andra obsoleta katolska bruk (seder som förlorat sitt ursprunliga innehåll och mening) har fredagsabstinensen funnit nya förespråkare med principen gammalt är bäst. Men om fredagsabstinens skall vara en meningsfull trosyttring och inte bara ett sätt att göra kyrkan till ett älskat hembygdsmuseeum, borde rubriken lyda: ”Fiskfri fredag”.

Riktigt billig korv är ett frommare alternativ, dussutom en botgöring att äta.

Gert Gelotte

Published by Gert Gelotte on 10 Aug 2017

När det som är livsviktigt blockeras av strunt

Vänner,

några högst befogade frågor och anledningar till självransakan på stiftet. De är såhär omvärlden ser på oss och det med all rätt.

http://www.expressen.se/kvp/kronikorer/maria-rydhagen/hur-kom-biskop-anders-arborelius-undan-med-sa-mycket-intolerans/

Gert Gelotte

Published by Irène Nordgren on 06 Aug 2017

Säger Gud olika saker till olika kristna ledare ?

Katolsk prästvigning av första kinesiska kvinnan Gertrude Y. Chen 29 juli 2017 i Catonsville – Maryland

”The Ordination was held with the congregation of the Living Waters Inclusive Catholic Community at the St. John’s UCC Church on Rolling Road in Catonsville. Rev. Andrea Johnson, Bishop of the Eastern Region of Roman Catholic Women Priests, the RCWP Region that accepts international candidates under the direction of Rev. Caryl Johnson, was the presiding Bishop. Many priests of the region and guests attended this spirit filled sacrament of Holy Orders.”

”Som präst och som vår syster öppnar Gertrude Y.Chen dörren för kvinnor i Taiwan och Kina som fått kallelse att som präster tjäna Gud i katolska kyrkan.”

https://judyabl.blog/2017/08/02/first-chinese-roman-catholic-woman-priest-ordained/

// Irène

PS Märklig känsla att som katolsk kvinna pådyvlas en trosuppfattning att Gud genom sin Helige Ande skulle säga olika saker till olika kristna ledare vad kvinnliga ämbetsbärare beträffar ……. Alternativet är ju att den Helige Ande inte finns inom andra kristna kyrkor och samfund utan bara inom katolska och ortodoxa kyrkor………

Published by Irène Nordgren on 05 Aug 2017

Kanske skulle vår nye kardinal be rabbinen Ute Steyer om en utläggning från Talmud ?

Foto från judiska församlingen

Judiska församlingens kvinnliga rabbin Ute Steyer fortsätter i sin föregångares David Lazars fotspår och idag i Stora Synagogan under Regnbågsgudstjänsten berättade hon om Tikkun Olam att Laga Världen. Att det hänt mycket inom området som har med sexualitet att göra och att i Talmud finns rötterna till dagens förändrade inställning till HBTQ. I Talmud beskrivs människan som att finnas i ett spektrum man / kvinna. ”Pride manifesterar hur långt vi kommit men också hur mycket vi har kvar.”

Jonas Gardell var inbjuden som gästtalare och berättade om att göra det omöjliga möjligt. ”För 30 år sedan trodde jag och Mark att det som vi idag har uppnått var omöjligt att uppnå. Att gifta sig och få barn. Vi sträckte ut oss mot det omöjliga och gjorde det möjligt.”

”Tro på Gud och sjunga det omöjligas lov”

// Irène

PS För 5 år sedan skrev jag om Judiska Församlingens banbrytande rabbin

”Rabbinen David Lazar – är det han som i Sverige för rabbinen Jesu talan om HBTQ folket?”

”Att lyssna när rabbinen och ”feminsten” i judiska församlingen i Stockholm David Lazar lägger ut texten om HBTQ folket ger mig en känsla av att det är så här rabbinen Jesus nog skulle ha talat om han kommit på besök till Stockholm 2000 år senare.”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=5133

Kanske skulle vår nye kardinal be rabbinen Ute Steyer om en utläggning från Talmud ?

Apropå vad Jonas Gardell idag förkunnade

Published by Gert Gelotte on 03 Aug 2017

Hjälp till självhjälp för romer i Rumänien

Vänner,

ett tips för er som vill hjälpa på plats. I staden Roman i nordöstra Rumänien driver franciskanbröder med pengar från Svenska kyrkan ett socialt center för fattiga romer. Kommunens politiker och tjänstemän har med berått mod hyst in 900 romer fyra före detta ladugårdar där det stått 800 kor. Principen är ett bås per familj. Det finns en vattenpost per ladugård, inga toaletter, mycket lite ljus och ingen uppvärmning. Ändå förväntas romerna betala hyra.

Vore det inte för franciskanerna och Svenska kyrkan skulle barnen i ladugårdarna inte ha någon framtid. Nu får de komma till det sociala centret. Där finns skola, matbespisning, läkarmottagning, tandläkare och en underbar lekplats. Det finns också en förskola. När jag var där berättade en av bröderna att de försöker få föräldrarna att sända sina barn till den kommunala förskolan, med ekonomisk hjälp om så behövs. ”Hit”, sa han. ”Hit kommer de som blir över”. Små barn som ingen annars bryr sig om.

Men bröderna driver också en handelsträdgård, ett snickeri och en liten fabrik för betonghålsten. Där har några av barnens föräldrar fått arbete. Det var underbart att vad arbete och egen försörjning gör för människors självrespekt.

Om projektet skall kunna utvecklas behövs mer stöd. Bästa stödet är att köpa produkter från handelsträdgården. Sackeus säljer nu lavendelolja som är användbart till mycket, från hudvård till bak. Länken nedan leder till mer information.

https://www.facebook.com/Kyrkkaffe/posts/1497456493608107

Gert Gelotte

Published by Gert Gelotte on 31 Jul 2017

Vad angår det Anders Arborelius?

Vänner,

i en intervju för TV 4 gör sig  kardinal Anders Arborelius till talesman för två sinsemellan oförenliga ståndpunkter:

dels att alla människor har rätt till ett fullt liv.

dels att homosexuella skall leva i celibat.

http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/arborelius-om-homosexuella-vi-rekommenderar-celibat-3926313

Sexualiteten är en central del av ett fullt mänskligt liv. Att som Anders Arborelius frivilligt välja celibat är en sak, att tvinga andra en helt annan. Och varför har Arborelius över huvud taget åsikter om hur andra skall leva ett fullt liv? På vilket sätt angår det honom?

Tänk vilken befrielse det vore om kyrkans officiella företrädare ägnade sig åt väsentligheter i stället för att i Guds namn diskriminera kvinnor och homosexuella.

Gert Gelotte

Published by Irène Nordgren on 28 Jul 2017

Al Jazeera varnar för en vredens dag


Märkligt hur svenska media är ointresserade att följa händelseförloppet i Jerusalem och konflikterna kring Al Aqsa.

Al Jazeera varnar för en vredens dag i samband med fredagsbönen efter att 120 palestinier igår arresterades och 130 människor skadades i samband med oroligheter kring Al Aqsa.

Al Jazeera rapporterar att Israel bestämt att män under 50 år inte kommer att släppas in till fredagsbönen i Al Aqsa moskéen.

// Irène

PS Segerruset bland palestinier tog ett abrubt slut genom nya restriktioner och nya åtgärder från Israels sida sedan metalldetektorerna tagits bort efter fredliga massdemonstrationer från palestiniernas sida.
Det kokar under ytan i Jerusalem utan att svenska media tycks förstå allvaret.

Det som fn utspelas i Jerusalem har sina rötter tillbaka till 1929 då sionister vid Västra Muren – av araber kallad Al -Buraq -satte upp sionistiska flaggor och förklarade att ”den här muren är vår”

Al-Buraq revolutionen utbröt när palestinier i flera städer gjorde uppror mot brittisk kolonisation och mot planer från sioniströrelsen att förklara Palestina för en ”judisk stat” Hundratals palestinier greps och dömdes till döden men omvandlades efter massprotester till livstids fängelse utom för 3 palestinier som avrättades i fängelset i Akka. Dessa tre var Fouad Hijazi, Atta al-Zeer and Mohammed Khalil Jamjoum som sedan dess är betraktade som de första palestinska martyrerna och står ännu idag som inspiration för palestiniernas frigörelse och frihet.


The three Palestinians executed at Akka prison – Fouad Hijazi, Atta al-Zeer and Mohammed Khalil Jamjoum


Photo from the 1929 Buraq Revolution

http://samidoun.net/2017/06/al-buraq-revolution-legacy-continuing-struggle-and-the-palestinian-prisoners-movement/

Published by Irène Nordgren on 27 Jul 2017

Netanyahu vill utestänga Al Jazeera från Israel


Al Jazeera Media Network logo is seen on its headquarters building in Doha, Qatar.

Premiärminister Netanyahu lovade igår onsdag 26 juli att se till att Al Jazeeras kontor i Jerusalem måste stänga igen. Netanyahu anklagar Al Jeezera för att provocera fram våld under spänningarna på Tempel Berget.

Om det inte går att med nuvarande lagstiftning stänga Al Jeezeras kontor så kommer Netanyahu ordna att en sådan lagstiftning kommer till stånd som utestänger Al Jazeera från Israel.

http://www.haaretz.com/israel-news/1.803677?utm_content=%2Fisrael-news%2F1.803677&utm_medium=email&utm_source=smartfocus&utm_campaign=newsletter-daily

// Irène

PS Jag har följt händelseförloppet på Tempelberget senaste veckan via Al Jazzera som dagligen för hela världen visat upp palestiniernas i Jerusalem fredliga demonstrationer och böner vilka till slut gav resultat och fick Netanyahu att inse att om han inte monterar ned alla metalldetektorer och övervakningskameror före morgondagens fredagsbön i Al Aqsa moskéen så riskerar han våld och blodsutgjutelse. En jätteseger för palestinier som jublar i Jerusalem.

Uppenbart är att det råder olika uppfattningar om vad som menas med demokrati.

Published by Gert Gelotte on 22 Jul 2017

Bra gjort Bitte!

Vänner,

efter många år av bojkott har Katolsk Magasins redaktör Bitte Assarmo tillåtit Irène Nordgren och undertecknad att publicera ett inlägg i KM.  Vi blev både förvånade och glada. Bitte skall ha tack. Utan tankens och ordets frihet kvävs kyrkan. Med publiceringen visar Bitte Assarmo såväl personligt mod som professionellt engagemang för ett bättre samtalsklimat i Stockholms katolska stift.

Gert Gelotte

Irène Nordgren

Published by Irène Nordgren on 22 Jul 2017

Israels utrikesminister Tzipi Hotovely

Vad vill Israels utrikesminister Tzipi Hotovely uppnå genom att i Knesset förödmjuka arabiska Knessetmedlemmar?

Israels utrikesminister Tzipi Hotovely tar i Knesset först fram en bibel och sedan en ”ny bok om Palestinska folkets historia ” ur vilken hon erbjuder sig att läsa men boken visar sig tom…..

”Den här boken är tom för palestinier har inte några kungar, inte några fornlämningar osv…….”

https://www.youtube.com/watch?v=xrcKXtkM4Mc

// Irène

Next »