Published by Irène Nordgren on 28 nov 2022

Hoppas ! – En samtalskväll om hoppet. Syster Madeleine Fredell OP

Teckning Syster Monica Bexell OP

Published by Irène Nordgren on 12 nov 2022

Entledigade f Tobias Unnerstål på Katolskt Forum i Sankta Eugenia om ”1962 års mässa- en kväll om den gamla och den nya liturgin ”

Läser på Stockholms katolska stifts hemsida :

F. Tobias Unnerstål har den 1 oktober 2022 entledigats

 från ordinarie pastoral tjänst i Stockholms katolska  stift

https://www.katolskakyrkan.se/media/5767/19-oktober-2022_km-hemsidan.pdf

Detta hindrar dock inte på något sätt att Katolskt Forum 10 nov inbjuder f Tobias Unnerstål – samordnare för 1962 års mässa – att euforiskt och oemotsagd tillsammans med f Mikael Schink SJ ta Stora Salen i Sankta Eugenia i besittning för att tala om ” 1962 års mässa- en kväll om den gamla och den nya liturgin ”. Allt under ledning av tjänstvillige och hjälpsamme Erik Helmerson – ledarskribent på DN.

https://m.youtube.com/watch?v=d9jlKuUETag

// Irène

PS En ”fördel” med den gamla mässan – som inte nämndes – är att den ska förbli ”fredad zon enbart för män” – något jag skrev om 2011 ”Feminiseringen” av katolska kyrkan måste stoppas – Vatikanen bekräftar att ”gamla mässan” ska förbli fredad zon för enbart män.

Om kvinnor och prästämbetet har f Tobias Unnerstål mycket att förtälja

Fel Tobias Unnerstål ! Herren kallar kvinnor !

”Den katolska mannen”

Fascismen nästlar sig in Gert Gelotte 2020 om Max Martin Skalenius och Erikslegionen. Erikslegionen inramar helst alla sina aktiviteter med den traditionella mässan.

Här berättar Alexander Tschuggel euforiskt om Erikslegionen och ett besök i Sverige och om firandet av den gamla mässan. Jesuiten som omnämns skulle kunna vara f Mikael Schink SJ

https://m.youtube.com/watch?v=xT_010b491I

Alexander Tschuggel tillhör en av Europas mest ökända katolska ultrakonserativa falanger. In November 2019 Tschugguel received international attention for stealing statuettes, reportedly of Pachamama, that were on display inside the church of Santa Maria in Traspontina in Rome as part of the Amazon synod, and throwing them off the Ponte Sant’Angelo into the Tiber.

Läs om Tschuggels katolska och politiska åsikter https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Tschugguel

Här berättar hjälpbiskop Athanasius Schneider om ”den traditionella mässan och ungdomen” och om ”den högtidliga militära disciplinen som särskilt attraherar unga män.

Den för sin främlingsfientlighet ökände Athanasius Schneider inbjöds att (via nätet) 2020 tala på Kulturdagarna som Sankta Elisabets Folkhögskola anordnade i samarbete med Kristus Konungens kyrka i Göteborg – vars kyrkoherde var f Tobias Unnerstål.

Sr Madeleine Fredell OP och jag protesterade i DAGEN ”Under sitt föredrag på Kulturdagarna var dessa värderingar naturligtvis inget som Athanasius Schneider valde att blotta. Nej, Schneider valde att fokusera på liturgifrågor – som han visste skulle kamma hem poäng hos “traditionalisternas” vurm för den så kallade “gamla” mässans liturgiskt utstuderade handlingar och utförande – något Schneider talade sig varm för.”

https://www.dagen.se/debatt/2020/12/09/anmarkningsvart-av-katolsk-folkhogskola-att-bjuda-in-framlingsfientlig-biskop/

Jo biskop Anders jag är rädd!

Published by Irène Nordgren on 31 okt 2022

Svar från Km chefredaktör Helena D’Arcy

Svar på Öppet brev till Helena D’Arcy – chefredaktör för Katolskt Magasin

Hej Irène!

Tack för ditt brev. Ja, att balansera Km:s innehåll vad gäller olika ”särintressen”, som du uttrycker det, är alltid en utmaning. Dels att hålla balansen vad gäller det som sker inom vårt stift och dels, som du påpekar, vad gäller det som händer i kyrkan internationellt. I varje nummer, och i de nyheter vi förmedlar på Km:s hemsida, strävar vi efter att så gott det går balansera innehållet inte bara vad gäller geografi utan även vad gäller ämne, teologisk utgångspunkt, olika katolska riter, för att nämna bara ett fåtal parametrar. Så ofta vi kan tar vi även in, som du skriver, ”internationella röster för att på så vis ´återspegla´, informera och därmed bidra till att katoliker även i Sverige ska kunna hålla sig uppdaterade om det som händer i när och fjärran”. Hur, i vilken omfattning och vilka röster som kommer till tals kan man givetvis ha olika uppfattning om, men vi strävar mot att varje nummer av tidningen ska vara så välbalanserat som möjligt.  

Jag har upprepade gånger – även i samtal med dig, vill jag minnas – framhållit att jag gärna skulle se en levande debattsida i Km med initierade, respektfulla, informativa och konstruktiva samtal om angelägna frågor. Men tyvärr tenderar de texter som skickas till oss att avhandla enbart vissa frågor, ofta firandet av 1962 års mässa, bruket av latin i liturgin eller ifrågasättande av katolska kyrkans lära om sexualitet. Med det vill jag absolut inte säga att dessa ämnen inte är viktiga, men Km:s uppgift är att återspegla hela vårt stift och vår världskyrka – i den mån det går på sextio sidor nio gånger om året – och tidningen skulle inte leva upp till sitt uppdrag om vi, i försök att hålla Km:s debattsidor under armarna, ständigt publicerade debattartiklar om just dessa frågor.

Vänliga hälsningar,

Helena D’Arcy, Katolskt magasin

Published by Irène Nordgren on 29 okt 2022

”Att tysta en del av sanningen………”

Avslutningsord av Stefan Herzcfeld – ny generalsekreterare för Justitia et Pax – på Newmaninstitutets symposium 28 okt ”Katolsk sociallära – vilken roll spelar den?”

 ”Varje gång jag behöver tysta någon annan människa så tystar jag också en del av sanningen. Ingen av oss äger sanningen. Där har vi också en väldigt stor utmaning”

Lyssna här https://www.facebook.com/100002270484235/videos/537444551545758/L

Sr Madeleine Fredell OP har gått i pension från sin tidigare tjänst som generalsekreterare för Justitia et Pax. Att sr Madeleine är pensionerad kan dock knappast vara en orsak till att hon lyste med sin frånvaro på Newmaninstitutets symposium 27-28 okt. Orsak är nog snarare att sr Madeleine tagit Franciskus förkunnelse på orden att Parrhesia ska råda i den världsvida kyrkan – något som tyvärr alls inte slagit rot i Stockholms katolska Stift. Här finns fortfarande rädsla att yttra sig fritt då detta som bekant kan medföra utfrysning och sanktioner av olika slag.

Sr Madeleine är helt klart den teolog som är mest teologiskt uppdaterad i stiftet och som en tydlig konsekvens därav mest kunnig i att läsa ”tidens tecken” i ljuset av evangeliet. Detta i kombination med frispråkighet i kontroversiella ämnen medfört att sr Madeleine ”anses som obekväm” för att citera henne själv : ”Det är sant att jag gått i pension från min tjänst i Justitia et Pax. Samtidigt brukar inte det hindra katolska kyrkan från att engagera folk att tala eller skriva! Däremot tycker jag inte att man behöver hyckla med att jag anses som obekväm i mina uttalanden. Den som vill veta hur och vad man samtalar om i den världsvida kyrkan kan läsa det nyligen släppta dokumentet ”Enlarge the space of your tent” som är ett arbetsdokument inför synoden om synodalitet. Här nämns flera frågor som är mer eller mindre tabu i Stockholms katolska stift.”

Länk till arbetsdokumentet om synodalitet som sr Madeleine rekommenderar ”Enlarge the space of your tent” (från Jesaja 54:2 ”Gör mer plats åt ditt tält, spänn ut dina tältdukar, snåla inte, gör linorna längre, slå ner pluggarna stadigt.”)

https://www.synod.va/content/dam/synod/common/phases/continental-stage/dcs/Documento-Tappa-Continentale-EN.pdf?fbclid=IwAR1F7lDTXpi9uEYAxqBvhdIIpjQIULMgf_0xRGhlrDZWFnMxlfDaqAjOBB4

Stefan Herzcfeld anade nog inte hur snabbt hans ord nu kommer till användning angående Newmaninstitutets behov att tysta sr Madeleine Fredell – hans företrädare som generalsekreterare för Justitia et Pax. Tar man Stefan Herzcfeld på orden så tystade därmed Newmaninstitutet ”en del av sanningen.” 

// Irène

Published by Irène Nordgren on 28 okt 2022

Newmaninstitutet tillämpar cancel culture – Syster Madeleine Fredell OP lyser med sin frånvaro.

Newmaninstitutet i Uppsala anordnar 27 -28 oktober ett symposium under rubrik ”Katolsk sociallära – vilken roll spelar den?”

”Vad är den katolska socialläran? Vad är den sprungen ur? Vilka utmaningar står den för idag? Dessa och andra frågor diskuteras på Newmaninstitutet den 27–28 oktober under symposiet  Den katolska socialläran: historiska perspektiv och nutida utmaningarMedverkar gör bl.a. Kardinal Anders Arborelius OCD, biskop av Stockholms katolska stift och kardinal Michael F. Czerny SJ, prefekt för dikasteriet för främjandet av hållbar mänsklig utveckling i Vatikanen. Alla hälsas välkomna till detta symposium som introducerar socialläran för en bredare publik. ”

Med tanke på att sr Madeleine Fredell OP allmänt anses som en av de kunnigaste uttolkarna av ”Den katolska socialläran” i Stockholms katolska stift så lyser hennes namn med sin frånvaro i programmet.

Läser en förklaring – Vi är kyrka Fb grupp – att anledningen till att sr Madeleine Fredell inte deltar i programmet är att hon ”gått i pension”. Med tanke på att huvudtalaren kardinal Czerny är nästan 10 år äldre än sr Madeleine haltar den förklaringen ganska rejält.

Låt mig istället citera en mer trovärdig förklaring på den förklaringen av sr Madeleine själv: ”Det är sant att jag gått i pension från min tjänst i Justitia et Pax. Samtidigt brukar inte det hindra katolska kyrkan från att engagera folk att tala eller skriva! Däremot tycker jag inte att man behöver hyckla med att jag anses som obekväm i mina uttalanden. Den som vill veta hur och vad man samtalar om i den världsvida kyrkan kan läsa det nyligen släppta dokumentet ”Enlarge the space of your tent” som är ett arbetsdokument inför synoden om synodalitet. Här nämns flera frågor som är mer eller mindre tabu i Stockholms katolska stift.”

Alltså förklaringen tycks snarare ligga i att Newmanistitutet tillämpar cancel culturenågot som tex föredragshållaren Charlotta Levay tillåts beklaga och kritisera när detta tillämpas inom tex svensk inrikespolitik. Även p Fredrik Heiding SJ efterlyser mer pluralism i svensk debatt. Dock aldrig hört p Fredrik Heiding efterlysa mer pluralism i inomkatolsk debatt i tex Signum eller på Newmaninstitutet.

P Henrik Alberius OP kom bla in på katolska kyrkans starka betoning av samvetsfrihet men p Alberius nämnde tyvärr inget om relationen samvetsfrihet / yttrandefrihet / pris dvs samvetsfrihet kan kosta. Katolska kyrkan värnar gärna om tex gratis samvetsfrihet i det civila samhället för typ barnmorskor. Inomkatolskt gäller förstås också samvetsfrihet – men där är det förstås inte gratis utan där kan handlingar och yttranden föranledda av samvetsfrihet kosta oerhört mycket – tex exkommunikation eller förlorat arbete.

// Irène

Published by Irène Nordgren on 25 okt 2022

Öppet brev till Helena D’Arcy – chefredaktör för Katolskt Magasin

Hej Helena D’Arcy

Först en eloge till dig Helena för att du som chefredaktör för Km  lät publicera notisen ”Premiär för katolsk närvaro i Prideparaden” (nr 7/2022).  Dock sorgligt och beklagligt att i senaste Km (nr 8/2022) erfara att den lilla notisen givit upphov till ”kraftiga reaktioner” hos en del läsare. Samtidigt dock glädjande att du i din roll som chefredaktör står på dig mot ”upprörda läsare ” genom att åberopa Km uppdrag att bla ”återspegla den katolska kyrkans liv i Sverige och i världen”. Förhoppningsvis kan genombrottet via den lilla notisen – trots visst läsarmotstånd – bidra till att Km fortsättningsvis ytterligare öppnar sig – också mot internationella röster för att på så vis ”återspegla”, informera och därmed bidra till att katoliker även i Sverige ska kunna hålla sig uppdaterade om det som händer i när och fjärran också i tidens kontroversiella katolska frågor typ homosexualitet.

För att spegla ”Oenighet om Prideparadens budskap” intervjuar du några väl valda röster som tydligt illustrerar den lilla notisens sprängkraft tex på p Mikael Schink SJ som reagerade starkt negativt.

Pehr Thorell å andra sidan väljer att se Pride ur ett metaperspektiv och lyckas därigenom leverera sanningen i ett nötskal : ”När detaljfrågor lyfts fram för att ifrågasätta Pride ser jag det som ett försök att undvika själva grundfrågan : Hur ser vi på homosexuella?”  

En som sedan tidigare fångat upp Pehr Thorells grundfråga är den världsberömde tyske jesuiten Klaus Mertes som pekat på nödvändigheten att katolska kyrkan måste skaffa sig ”ett nytt mindset vad homosexualitet beträffar”. Klaus Mertes kräver att katolska kyrkan börjar se homosexualitet som en fråga om mänskliga rättigheter. Pehr Thorell är inne på samma spår när han påtalar och konstaterar att katolska kyrkan ”inte alltid går i täten för mänskliga rättigheter.”

I USA har James Martin SJ uppenbarligen  påve Franciskus medhåll att vara språkrör för HBTQ personer bla via HBTQ nätverket Outreach. I USA  har också  ordenssystern Jeannine Gramick och prästen Robert Nugent bildat HBTQ rörelsen New Ways Ministry.

”Att förtiga händelser är inte vägen framåt” skriver du.

Nu återstår bara därför att hoppas att katoliker med olika och varierande åsikter och erfarenheter inte heller fortsättningsvis behöver förtiga händelser utan tillåts yttra sig i Km utan att någon skugga faller på dig som chefredaktör – som ska balansera olika särintressen – och utan sanktioner för skribenter från någon kyrkoherde !

Med vänlig hälsning

Irène Nordgren

https://www.katolsktmagasin.se/2022/10/06/att-fortiga-handelser-ar-inte-vagen-framat/?fbclid=IwAR37K_ow6l_4OiWMePqnM4XogadTPgBse0IL45yQb6un8skg5yzDaSQhUXs

Published by Irène Nordgren on 21 okt 2022

Petrus Primat – viktig ekumenisk fråga – diskussion i Vatikanen

20 okt

Vatikanen tillkännager att man genom kardinal Gianfranco Ravasi – fd ordförande i Påvliga Kulturrådet – inbjudit en protestantisk och ortodox teolog den 22 nov till en diskussion om Petrus Primat som ett led i 4 olika samtal i Vatikanen utifrån Matt 16 : 18-19 ”Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.”

https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2022-10/lectio-petri-the-apostle-peter-in-arts-history-culture.html

”The primacy of the bishop of Rome, as a successor of Peter, is one of the major issues of disagreement that has kept Orthodox Christians apart from the Catholic Church. Last year, Pope Francis told Orthodox theologians that it is his “conviction that in a synodal Church, greater light can be shed on the exercise of the Petrine primacy.”

”Ravasi founded the Courtyard of the Gentiles foundation within the Vatican Dicastery for Culture and Education to promote dialogue between believers and nonbelievers through events, debates, and research.”

https://www.catholicnewsagency.com/news/252596/vatican-invites-protestant-orthodox-theologians-to-debate-petrine-primacy-at-st-peter-s

// Irène

PS Apropå kardinal Ravasi och Hedningarnas Förgård i Stockholm 2012 – på den tiden när Sverige hade en engagerad ambassadör vid Heliga Stolen – Ulla Gudmundsson.

Rom, 17 december 2008 – Ula Gudmundson, Sveriges nya ambassadör vid den Heliga Stolen, framför Peterskyrkan i Rom. foto: Chatlotta Smeds

http://www.katolskvision.se/blog/?p=5604

Published by Irène Nordgren on 13 okt 2022

Svar från kyrkoherden

På mitt öppna brev http://www.katolskvision.se/blog/?p=30386 svarar kyrkoherde Dominik Terstriep SJ 12 okt

Hej Irène, 

jag hade ett respektfullt och lugnt samtal med NN om pridetåget och hennes artikel. I egenskap av kyrkoherde bad jag henne att inte längre dela ut kommunionen, eftersom jag vill undvika osämja vid kommunionbänken. Jag har uttryckt min uppskattning för henne och hennes barn. Att hon inte längre delar ut kommunionen är inte något straff utan en åtgärd för att undvika splittring. Biskopen har gett sitt uttryckliga godkännande för det.

Med hälsning!
p Dominik Terstriep s.j.
– kyrkoherde –

————————————————————————

Jag svarar 12 okt

Hej p Dominik

Tack för Ditt svar.  Tillåt mig uttrycka min förvåning över att Du ger Dig själv tolkningsföreträde hur NN och andra katoliker ska tolka Din åtgärd. Det är alltid mottagaren som har tolkningsföreträde.  Tillåt mig också uttrycka förvåning över hur Du kan tro att Din åtgärd undviker ”splittring och osämja”.  Många katoliker är mållösa över Din åtgärd – inklusive  jag själv  innan jag hämtade mig.

Mvh

Irène

PS Är det OK om jag lägger ut ditt svar på KV blogg.


13 okt

Hej Irène, du får lägga upp mit svar om du

1. återger det fullständigt

2. visar ditt ursprungliga brev jag svarat på.

Med hälsning!
p Dominik Terstriep s.j.
– kyrkoherde –


Published by Irène Nordgren on 12 okt 2022

Öppet brev till kyrkoherde Dominik Terstriep SJ

12 okt 2022

Kyrkoherde Dominik Terstriep

Jag skriver till Dig med anledning av att det via ”Vi är Kyrka” kommit till min kännedom att Du bestraffat en församlingsmedlem för att ha deltagit i och offentligt skrivit och uttalat sig positivt ang katolikers deltagande i årets Prideparad. 

Det är inte bara sorgligt och beklagligt utan även högst anmärkningsvärt att Du i egenskap av katolsk kyrkoherde år 2022 pga detta förbjudit personen i fråga att få fortsätta vara kommunionutdelare och försångare i församlingens psaltarpsalmer. 

Med tanke på att katolska kyrkan alltid har varit och fortfarande är stolt över att kunna framhäva samvetets överhöghet kan var och en  konstatera att Du är av uppfattningen att det därmed  inte är sagt att samvetsfrihet ska vara gratis.  Därigenom följer Du tankesätt och praxis från påve Benedikt XVI som också brukade bestraffa oliktänkande som i offentligheten  följt sitt samvete.

Utifrån påve Franciskus förkunnelse att det ska råda Parrhesia inom katolska kyrkan har dock praxis och tankesätt i synen på oliktänkande på många håll i Europa och världen förändrats – något Du nu är angelägen att vilja (be)visa inte ska vara gällande – åtminstone inte om Du får råda dvs i  den församling Du är kyrkoherde i !

Med vänliga hälsningar

Irène Nordgren                                 

Published by Irène Nordgren on 02 okt 2022

Syster Emmanuela Kohlhaas O.S.B : ”Mer demokrati i kyrkan vore i Jesus anda”

Benediktinersyster Emmanuela Kohlhaas som skrivit en ny bok ”Die neue Kunst des Leitens” – Ledarskapets nya konst – beskriver i en tidningsintervju hur en  felaktig hierarkisk maktstruktur mellan lydnad och dominans vuxit fram inom  katolska kyrkan och att det i  urkyrkan var annorlunda. Det går inte att få ihop den  kyrkliga maktobalansen med evangeliet där Jesus på olika ställen talar om att den som vill vara den förste skall vara den siste och allas tjänare. ”Om jag frågar mig hur Jesus kan ha föreställt sig prästämbetet, om det nu överhuvudtaget fanns på hans horisont, så tror jag inte att ur hans perspektiv kombinationen prästämbete och makt är det fundamentala.”

Apropå en het potatis – kvinnliga präster säger sr Kohlhaas : ”Jag är mycket för jämställdhet mellan könen men jag tror inte vi räddar kyrkan genom att börja viga kvinnor till präster och tvinga in dem i samma system.” ”Man måste hitta djupare lösningar. Man måste förändra roller och mekanismer. Jag önskar att kyrkan helt enkelt återvänder till evangeliet och återvänder till källorna för att vittna om såväl modet, jordens salt och surdegen och om det oskattbara som kristendomen äger såväl i den heliga skrift som i kyrkans tradition.”

https://www.kathpress.at/goto/meldung/2190279/ordensfrau-mehr-demokratie-in-kirche-waere-im-sinne-jesu

Syster Emmanuela Kohlhass f 1961 har studerat musikvetenskap, psykologi och religionsvetenskap. Hon är coach, handledare och organisationskonsult på högskolan i Frankfurt. Sedan 2010 priorinna i Benediktinergemenskapen i Köln.
https://www.herder.de/autoren/k/emmanuela-kohlhaas/

// Irène

PS Naturligtvis är en bok på tyska som pekar på nödvändigheten av att förändra kyrkans maktrstrukturer inte aktuell att påannonsera i svenska katolska media eftersom den ändå inte ska översättas till svenska. Det vore onödigt arbete när vi ändå har det så bra som vi har det i den klerikala gemenskapen i vårt stift. Signum beskriver hur fint man bondar inom den klerikala gemenskapen i Stiftet Varför förändra något som fungerar så bra och fint? Det räcker gott och väl att som nu hålla sig till att översätta katolsk fromhetslitteratur.

Rätta mig om jag har fel !

Next »