Abbé Pierre anklagas för sexuella övergrepp

DAGEN 17 juli

”Legendariske prästen Abbé Pierre anklagas för sexuella övergrepp”

”Flera kvinnor träder fram i en ny utredning Anklagelserna mot den framlidne nationalikonen som grundade Emmausrörelsen skakar om Frankrike”

https://www.dagen.se/nyheter/2024/07/17/legendariske-prasten-abbe-pierre-misstanks-for-overgrepp-mot-flera-kvinnor/

Le Monde 18 juli

https://www.lemonde.fr/en/police-and-justice/article/2024/07/17/abbe-pierre-french-priest-known-for-charity-work-accused-of-sexual-assaults_6687553_105.html

La Croix 17 juli https://www.la-croix.com/religion/abbe-pierre-accuse-d-agressions-sexuelles-leglise-catholique-exprime-sa-douleur-et-sa-honte-20240717

https://international.la-croix.com/world/famed-priest-abbe-pierre-accused-of-sexual-assault-by-several-women

// Irène

PS Abbé Pierre -A Biography från 2020

PS Sorgliga påminnelser

Dagens Seglora 2013 http://dagensseglora.se/2013/03/01/som-man-baddar-far-man-ligga/

KV 2014 ”Johannes Paulus II skyddshelgon åt Marcial Degollado och kardinal Gröer” http://www.katolskvision.se/blog/?p=12839

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Lyssna på Virginia Saldanha som kämpar för kvinnors värdighet och rättigheter inom katolska kyrkan

Lyssna på ett gripande tal – ”Våld mot kvinnor i kyrka och samhälle” – av Virginia Saldanha på Catholic Women’s Council (CWC) 29 juni.

Virginia Saldanha inleder med att citera lord Actons berömda yttrande ”Makt korrumperar och absolut makt korrumperar absolut” ”I katolska kyrkan har hierarkin absolut makt…….”

Hör hur våld av Kristi representanter mot kvinnor mörkas….

”Så länge inte katolska kyrkan separerar den lagstiftande, den verkställande och dömande makten så kommer inte kvinnor att få rättvisa eller mänskliga rättigheter inom katolska kyrkan. ”

// Irène

PS CWC ”Founded in 2019, the Catholic Women’s Council (CWC) is a global network working to advance the dignity and equality of women in the Roman Catholic Church.”

https://www.catholicwomenscouncil.org

Virginia Saldanha är bla teolog och journalist i Mumbai.

Virginia is the former Executive Secretary of the Office of Laity & Family of the Asian Catholic Bishops’ Forum knowns as FABC. A theologian and journalist based in Mumbai, she also headed the Indian bishops’ Commission for Women. The founder member and secretary of the Indian Women’s Theologians Forum, Saldanha, is an activist working for justice for women in Church and Society. She contributes columns to UCA News.

Så pinsamt att Katolska kyrkan inte tagit till sig Montesquieus maktdelningslära från 1748 !

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

”Ville katolska biskopen inte att katoliker skulle följa samvetet i EU-valet?”

Kyrkans Tidning 15 juni

”Under rubrik Katolska kyrkan tar strid i abortfrågan (Kyrkans Tidning nr 22) framkommer att katoliker – genom Justitia et Pax och dess ordförande p Thomas Idergard SJ – uppmanas att i EU valet rösta blankt då inget parti tagit avstånd från EU resolutionen att grundlagssäkra aborträtt inom EU. Frågan bland katoliker uppstod huruvida också  biskopsämbetet stod bakom skrivelsen. Svaret är JA då nu biskop Anders Arborelius i  en skrivelse  dagen efter EU -valet ger sitt stöd åt det rätta i att blankrösta i enlighet med vad  Justitia et Pax rekommenderat.”

https://www.katolskakyrkan.se/media/6772/uttalande-info-r-europaparlamentsvalet-240506.pdf

https://www.kyrkanstidning.se/debatt/ville-katolska-biskopen-inte-att-katoliker-skulle-folja-samvetet-i-eu-valet

// Irène

PS Tycker att Justitia et Pax uppmaning till vuxna katoliker inte bara är pinsam utan även mot samvetsfrihet. Att förmyndaraktigt säga åt katoliker ”…….att absolut inte ska lägga sin röst på ……. https://www.katolskakyrkan.se/media/6772/uttalande-info-r-europaparlamentsvalet-240506.pdf

Ett annat tips från Justitia et Pax är att det är ”möjligt att personrösta på en sådan kandidat efter att man som troende har försäkrat sig om att kandidaten i debatt och votering i parlamentet kommer att stå för denna linje, trots partiets politik och trots partigruppens möjliga disciplineringsåtgärder.”

11 april SvD skriver ”Tidigare KD-ledamoten Skyttedal var enda svensk som röstade nej till resolutionen…….” https://www.svd.se/a/wAy7gL/nej-fran-skyttedal-i-abortomrostning

Är det månne sin goda vän katoliken Sara Skyttedal som Justitia et Pax ordförande p Thomas Idergard SJ indirekt tipsar katoliker att personrösta på ?

Känner inte till någon annan ”kandidat” som till punkt och pricka uppfyller p Thomas Idergards önskemål ……

”Ville katolska biskopen inte att katoliker skulle följa samvetet i EU-valet?”

Det är en fråga som man som katolik verkligen kan fundera på…….

Vart tog katolska kyrkans paradmotto om ”samvetets överhöghet” vägen ? Vem borde tydligt och klart ha påmint om det om inte katolska biskopen ?

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

”Jag är som Leonardo” – Thomas Szendrö

Jag är som Leonardo – en viktig och angelägen generationsroman av Thomas Szendrö skildrar två berättelser om att komma ut, i två olika tidsperioder och länder – Ungern 1956 och Sverige idag. 

// Irène

PS Synen på homosexualitet i Sverige där 1944 sexuella relationer mellan samtyckande vuxna individer av samma kön avkriminaliseras. Sjukdomsdiagnosen kvarstår dock fram till 1979 då Socialstyrelsen avskaffar homosexualitet som sjukdomsdiagnos

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/historik-om-utvecklingen-av-hbtq-personers-rattigheter-i-sverige/

https://www.lunduniversity.lu.se/lup/publication/1560276

Katolska Kyrkans Katekes § 2357-§ 2359

”Med stöd av Skriften som framställer homosexuella handlingar som i högsta grad klandervärda[23] har traditionen alltid förklarat att ”homosexuella handlingar i sig själv är felaktiga”.[24] De strider mot den naturliga lagen. De stänger av den sexuella akten från att ge liv. De har inte sitt ursprung i en känslomässig komplementaritet. De kan aldrig i något fall godkännas. [2333]

https://www.katekesen.se/index.htm?kkk2331-.htm#2357

Alltsedan Franciskus som nybliven påve 2013 uttalade de berömda orden ”vem är jag att döma ” har diskussionen i synen på utlevd homosexualitet gått varm mellan progressiva och konservativa falanger inom katolska kyrkan.

Påve Franciskus har på på olika sätt gett stöd åt progressiva röster som tex f James Martin SJ https://www.katolsktmagasin.se/2022/12/01/pave-franciskus-tal-infor-pavliga-radet-for-kommunikation-ett-statement/

http://www.katolskvision.se/blog/?p=30521

Påve Franciskus har dock också tyvärr många fiender inom katolska kyrkan varav den främste är (självutnämnde motpåven) ärkebiskop Vigano som 5 juni i Life Site uttalar sig ”Bergoglio’s goal is to normalize sodomy and all sexual perversion (both among the laity and among the clergy), destroy the priesthood itself, and promote the synodal transition from the Mass to celebrations without a priest”

Archbishop Viganò: Bergoglio’s goal is to normalize sodomy – LifeSite(öppnas i en ny flik)

Tycker det ser ut som Franciskus blinkar åt läsaren………

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Se dokumentären om Teilhard de Chardin SJ

https://www.pbs.org/video/teilhard-visionary-scientist-pt9dc1

Ur Mässa över världen: 

Den som lidelsefullt har älskat Kristus dold i de krafter som får Jorden att tillväxa, honom kommer jorden att som en mor lyfta i sina väldiga armar, och hon kommer att låta honom skåda Guds ansikte.Den som lidelsefullt har älskat Kristus dold i de krafter som får Jorden att dö hän, honom kommer Jorden när hon ger upp att som en mor sluta i sina armar och med henne kommer han att vakna upp i Gud. (Övers Birgitta Trotzig)

Övers sr Catharina Broomé och Ingrid Olausson

Ur Mässa över världen

Offringen

Då jag ännu en gång Herre
fast denna gång inte i skogarna i Aisne
utan på Asiens stäpper
står utan bröd eller vin eller altare
vill jag stiga bortom dessa symboler
upp till Varats Rena Majestät
och jag din präst gör hela jorden till mitt altare
på vilket jag åt dig nu offrar
världens alla mödor och lidanden

Borta vid horisonten har solen lyst upp orientens yttersta rand
och åter en gång under detta eldhav
vaknar jordens yta till liv
skälver
och börjar så åter sitt förfärande födsloarbete

Jag lägger på min paten o min Gud
skörden som förväntas från detta förnyade arbete

Jag häller i min kalk saven
idag pressad från jordens alla frukter

Min kalk och min paten
är själens djup
vidöppna
mot alla de krafter som om ett ögonblick
från jordens alla hörn kommer att uppstiga
och
i Anden stråla samman
(Min övers)

http://www.katolskvision.se/blog/?p=358

”Vi är inte mänskliga varelser som har en andlig erfarenhet. Vi är andliga varelser som har en mänsklig erfarenhet”. http://www.katolskvision.se/blog/?p=7135

// Irène

PS SvD 21 jan 2008 Torgny Nordin om Teilhard de Chardin ”………men så uppfattade han också evolutionen som inget mindre än Guds utvecklande och slutgiltiga möte med sig själv.”

https://www.svd.se/a/be4628fc-1c6d-34ae-880e-d15d008108b0/katolikerna-som-svor-i-kyrkan

https://sv.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kyrkans Tidning ”Katolska kyrkan tar strid i abortfrågan inför EU-valet”

Två diametralt olika katolska röster – jag och Max-Martin Skalenius – intervjuas i Kyrkans Tidning inför EU-valet.

”Rättvise- och fredskommissionen i Stockholms katolska stift uppmanar katoliker att leta upp och rösta på EU-kandidater som är abortmotståndare. “Skönt med tydlighet”, säger en katolik. “Otroligt manipulativt”, säger en annan. ”

”Inför valet till Europaparlamentet den 9 juni har Stockholms katolska stifts rättvise- och fredskommission publicerat en uppmaning till svenska katoliker. ”

https://www.katolskakyrkan.se/media/6772/uttalande-info-r-europaparlamentsvalet-240506.pdf

”Det enhälliga stöd som finns för aborträtten i Sverige gör det svårt för katoliker att hitta lämpliga EU-kandidater. Det är därför inte realistiskt att begränsa sig till partier eller kandidater som delar “den traditionella, kristna synen på abort,” skriver kommissionen. Ett minimikrav bör vara att ett parti eller en kandidat inte har för avsikt att ytterligare underlätta aborter. ”

Thomas Idergard, ordförande för rättvise- och fredskommissionen, säger att det inte är ovanligt med den här typen av uppmaningar från katolska organ globalt. Vad han känner till har det dock inte gjorts i Sverige tidigare.” 

Thomas Idergard Foto: Natanael Gindemo

Thomas Idergard

”Max-Martin Skalenius, tidigare vice ordförande för Sveriges unga katoliker, berättar att han och hans bekanta närapå bröt ut i jubel när de läste uppmaningen. ”

Max-Martin Skalenius

Max-Martin Skalenius

– ”Vårt stift har varit försiktigt de senaste åren med att uttala sig i vissa kontroversiella frågor. Därför var det skönt att läsa något tydligt från kyrkans håll, att man kan inte att rösta på någon som aktivt främjar aborträtten, säger han.” 

”Irene Nordgren är däremot inte nöjd med uppmaningen, som hon tycker går helt emot katolska kyrkans “paradmotto” att det är ens egna samvete som alltid ska styra.” 

Irene Nordgren

Irene Nordgren

– ”Skrivelsen är otroligt manipulativ. Den styr in en katoliks sinnelag på att abortfrågan ska styra hela valet, när det är en mängd olika frågor det här valet gäller, säger hon.

Kommissionens uppmaning kommer inte att påverka vem Irene Nordgren röstar på. Hon tycker att det är skillnad på abortlagstiftning och på abort som en moralisk handling.” 

– ”Jag är för att abort ska vara lagligt, då jag förespråkar att en kvinna ska kunna få abortrådgivning, till exempel från den katolska organisationen Respekt. Det är omöjligt om abort är illegalt.”

”När Europaparlamentet tidigare i våras röstade om en resolution om att skriva in aborträtten i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, var det bara en de svenska parlamentarikerna som röstade emot – den politiska vilden Sara Skyttedal.” 

”Det menar Irene Nordgren gör det tydligt att det är Skyttedal som förespråkas i Rättvise- och fredskommissionens uppmaning. Ett påstående Thomas Idergard tillbakavisar med att uppmaningen inte alls pekar ut någon.”

https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/katolska-kyrkan-gor-uppmaning-i-abortfragan-infor-eu-valet?check_logged_in=1

// Irène

PS P Thomas Idergard är fixerad vid abortfrågan och katoliken Sara Skyttedal. P Thomas Idergard kan tillbakavisa så mycket han vill. Redan vid förra EU-valet 2019 gav sig p Thomas Idergard in i valdebatten. Den gången fördömde p Thomas Idergard katoliken Sara Skyttedals ställningstagande mot Lars Adaktussons syn i abortfrågan.

”Prästen och tidigare MUF-ordföranden Thomas Idergard ger sig in i EU-valsdebatten om abort. Katoliken Sara Skyttedal (KD) trolig måltavla för kritiken.”

https://www.dagen.se/nyheter/2019/05/23/thomas-idergard-en-katolsk-politiker-kan-inte-vara-for-abort/

Sedan dess är inte Sara Skyttedal med i KD längre och inför årets EU-val har Sara Skyttedal lärt sig hur hon ska leva upp till p Thomas Idergards förväntningar. Kanske har p Thomas Idergard hotat med att Sara Skyttedal inte får gå till kommunion om hon som politiker inte röstar som p Thomas Idergard föreskriver ……?

”Tidigare KD-ledamoten Skyttedal var enda svensk som röstade nej till resolutionen

”Rätten till en säker och laglig abort borde tillhöra de grundläggande rättigheterna i EU.Det anser i alla fall en majoritet i EU-parlamentet – inklusive alla svenskar utom Sara Skyttedal och SD – i en icke-bindande resolution som röstades igenom på torsdagen med 336 röster mot 163 och 39 nedlagda.”

https://www.svd.se/a/wAy7gL/nej-fran-skyttedal-i-abortomrostning

Pinsamt att p Thomas Idergard tycks tro att abort kan lagstiftas bort i ett samhälle! http://www.katolskvision.se/blog/?p=7907

Katolska Irland ändrade sin abortlagstiftning 2018 efter det tragiska fallet Savita Halappana 2012.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=7981

https://www.vardfokus.se/yrkesroller/barnmorska/ny-lag-pa-irland-upphaver-abortforbud/

För p Thomas Idergard är Maltas stränga abortlagstiftning ett ideal som hela EU borde rätta sig efter.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=30944

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Dialog med ordf i Justitia et Pax p Thomas Idergard

Mailar 13 maj till p Thomas Idergard – i hans egenskap av ordf i Justitia et Pax kommissionen – länk till inlägget på Katolsk Visions blogg ”Oroväckande att Justitia et Pax i Sverige – mot kyrkans lära – använder förmyndarton och pekpinnar till vuxna katoliker” https://www.katolskvision.se/blog/?p=31247

P Thomas svarar

Hej Irene, 

tack för din upplysning om det senaste inlägget på hemsidan/bloggen ”Vision”. 

När man bara snabbt läser igenom det du och ni postar slås man av att skriverierna ofta är väldigt föreläsande, med åtskilliga pekpinnar till både den och dem ni kommenterar och till läsaren, och med ett onödigt negativt tonläge. Men jag erkänner att det är en känsla som kan bygga på att jag inte botaniserat eller mediterat tillräckligt djupt över allt det som presenteras på ”Vision”. Och känslor är ju som vi vet aldrig en bra grund för omdömen.

Glad blir jag dock av att du läser Justitia et pax uppmaning. Nu får vår gemensamma bön bli att textens budskap må gro i ditt hjärta och bära frukt när du går till vallokalen.

Returnerar din länk genom att översända de senaste predikningarna i den församling som du ser som andlig hemvist: http://www.sanktaeugenia.se/sermons/kampen-mot-varlden-7e-pasksondagen-b-2024-05-12/ respektive http://www.sanktaeugenia.se/sermons/a-christianity-with-secularized-teachings-loses-both-god-and-people-seventh-sunday-of-easter-year-b-2024-05-12/ som underlag för fortsatta reflektioner om katolikens relation till världen.

Notera också min nya mailadress (denna) för fortsatta utbyten. 

Allt gott!

p. Thomas

—————————–

Jag svarar

Hej p Thomas  och tack för ditt svar.
En fråga ang att du stryker ”katolsk” i Katolsk Vision ?   På nätet finns ju även Katolsk Horisont och Katolsk Observatör.  Stryker du  ”katolsk” också i deras namn? 

Mvh Irène

—————————

P Thomas Idergard svarar

Hej Irene, tack, Katolsk Horisont och Katolsk Observatör är ju Katolsk Horisont och Katolsk Observatör. Mvh /p. Thomas

—————————————–

Jag svarar

Goddag Yxskaft p Thomas          Jag vore tacksam om du förklarar skillnaden lite närmare ! Mvh Irene 

—————————————————-

Jag får inget svar så jag upprepar min fråga 14 maj

Hej Thomas                       På allvar så är jag intresserad av hur / vad du menar när du stryker ”katolsk” i Katolsk Vision men inte i Katolsk Horisont och Katolsk Observatör? Ber dig därför ännu en gång att förtydliga dig och förklara så jag förstår.            

Mvh Irene

—————————————————

P Thomas Idergard svarar

Hej Irene, om man är eller vill vara ”katolsk” börjar man t ex med att tilltala en präst med ”pater” eller ”fader”. Så resten blir liksom ganska självevident. Har du läst och mediterat de senaste predikningarna i din hemförsamling om den katolska synen på relationen till världen? Mvh /p. Thomas

—————————————————————–

Jag svarar

Hej p Thomas    Ber om ursäkt att jag glömde tilltalet senaste mailet. Dock glömde jag det inte i de föregående mailen men du ville ändå inte förklara. Nu handlade det om varför du inte godtar att katoliker i Sverige har framtida visioner om sin katolska kyrka när katoliker i andra länder tillåts ha det ?
Mvh 

Irène

—————————————————————–

P Thomas Idergard svarar

Men snälla Irene – var har jag sagt eller ens antytt att jag inte ”tillåter” ngt? Jag är väl överhuvudtaget inte i position att ”tillåta” ngt varken hit eller dit? Jag sitter varken på lagstiftningsmakt eller polismakt. Så kalla dig och er vad ni vill. Sedan måste vi förstås klara av att gå igenom livet utan andras aktiva knäfall och tillbedjan av varje val vi gör, det är ju just nu mentaliteten i vår tids totalitära, sekularistiska, liberala moral (det som slår över i ”woke”) och den hållningen (att jag för att visa mig ”tolerant” inte bara har att acceptera utan måste aktivt älska och stödja dina val) är ju hundra procent både okristlig och okatolsk. Mvh /p. Thomas

——————————————————————————

Jag svarar

Hej p Thomas
Du stryker ”katolsk” i Katolsk Vision men bejakar ”katolsk” i Katolsk Horisont och Katolsk Observatör.  Nu skriver du ”Så kalla dig och er vad ni vill.”  Om du på allvar menar det du nu säger betyder att du i praktiken / i samtal INTE stryker ”katolsk” i Katolsk Vision.  Bara så !  Jag har inte förväntat mig ”knäfall” etc  enbart respekt för själva beteckningen Katolsk Vision som startade för snart ca 20 år sedan som en svensk motsvarighet till den världsvida We are Church rörelsen med miljontals katolska anhängare i den universella katolska kyrkan. 

https://www.we-are-church.org/123/

Mvh
Irène

——————————————————————–

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Oroväckande att Justitia et Pax i Sverige – mot kyrkans lära – använder förmyndarton och pekpinnar till vuxna katoliker

Med anledning av ”EU resolutionen aborträtt ” publicerar Justitia et Pax ordförande p Thomas Idergard SJ och gensekr dr Ludwig Gelot en skrivelse 6 maj under rubrik

”Uppmaning till alla katoliker i Stockholms katolska stift och andra människor av god vilja med anledning av valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024″ https://www.katolskakyrkan.se/media/6772/uttalande-info-r-europaparlamentsvalet-240506.pdf

I skrivelsen används pekpinnar och en obehaglig förmyndarton till vuxna katoliker som därmed mot katolsk lära fråntas självskriven rättighet att rösta utifrån katolska kyrkans paradmotto : överhögheten av det egna upplysta samvetets röst.

I Justitia et Pax uttalande fokuseras ensidigt på enbart abort som den enda avgörande och övergripande frågan som måste bestämma katolikers sätt att rösta – i nuläget i praktiken ”blankröst” alternativt personval – underförstått på p Thomas Idergards katolska goda vän Sara Skyttedal ? ……..eftersom ”ledamoten Skyttedal var enda svensk som röstade nej till resolutionen.”

Justitia et Pax valtips strider mot gängse katolsk lära som pläderar för ”samvetets överhöghet”.

// Irène

PS P Thomas Idergard SJ har tidigare förkunnat ”Sverige ska se Malta som stärkande förebild.” Har inget minne av att jag läst protester från p Thomas Idergard SJ – som starkt värnar om livet – att Malta tillåter att människor drunknar på Medelhavet. Rätta mig om jag minns fel.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=30944

Fallet Savita Halappana 2012 orsak till varför katolska Irland 6 år senare ändrar sin abortlagstiftning 2018

http://www.katolskvision.se/blog/?p=7981

Farligt att invagga katoliker att tro att det går att avskaffa aborter genom kriminalisering. Statistik talar sitt eget språk.

”Legala och illegala aborter tar ut varandra i ett nollsummespel” http://www.katolskvision.se/blog/?p=7907

Motverka oönskade graviditeter lika med att motverka aborter

https://www.dagen.se/debatt/2022/08/13/motverka-oonskade-graviditeter-lika-med-att-motverka-aborter/

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kristi Himmelsfärdsdag 2024

http://www.katolskvision.se/blog/?p=28887

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Svar från biskop Anders

Varmt tack, bästa Irene, för att Du har påtalat detta. Det är ytterst beklagligt att det är så hätska tongångar på sociala medier. Generalvikarien har talat med personen i fråga och vi ska ta upp saken i stiftets patoralråd.

Allt gott in Christo, +Anders Arborelius ocd 

// Irène

PS Jag skriver 29 april ett brev till biskop Anders som jag publicerar på KV blogg https://www.katolskvision.se/blog/?p=31232 Brevet skickas med kopia till vederbörande kyrkoherde samt till Stiftets generalvikarie samt till sekr i Stiftets pastoralråd.

Idag – dagen därpå – på morgonen 1 maj får jag ovanstående svar från biskop Anders som jag här publicerar. Jag har skickat ett varmt tack till biskop Anders !

Publicerat i Uncategorized | 3 kommentarer