Published by Gert Gelotte on 24 Feb 2018

Man får inte rättigheter, man tar dem!

Vänner,

Nåsta söndag vigs Susanne Rappmann i Uppsala domkyrka  till biskop över Göteborgs stift. Det blir en mycket symbolladdad ceremoni. Susanne Rappmann ingick i den första grupp kvinnor som prästvigdes i Göteborgs domkyrka och nu blir hon stiftets första kvinnliga biskop. Det är ett  bra tag sedan Göteborgs stift var kvinnoprästmotståndarnas stift, men med Susanne Rappman sätts en eftertrycklig punkt för könsdiskrimineringen. Det motstånd mot kvinnliga präster som finns kvar i Svenska kyrkan är marginellt och bisarrt.

Det till synes omöjliga är alltså möjligt, men Svenska kyrkans kvinnor fick inte samma rättigheter och möjligheter som män till skänks. De fick kämpa och många gånger utstå grov mental misshandel från kyrkans män. Jag kan inte nog rekommendera Carin Sandberg Hammars bok ”Så kallad präst” om livet som kvinnlig prästkandidat i Göteborg på 70-talet. Det hon och andra kvinnor fick utstå trotsar all föreställningsförmåga – jag lovar. Men så är det med rättigheter. De är inget man får. Rättigheter är något man tar.

För fler år sedan skrev jag en krönika om ”Så kallad präst”. Här är en länk så ni kan läsa krönikan om ni vill:

http://www.gp.se/ledare/gert-gelotte-ofattbart-att-hon-stod-ut-1.855154

Svenska kyrkans kvinnor har striden bakom sig – i stort sett. Katolska kyrkans kvinnor har knappt börjat sin kamp. Undantag finns, men flertalet kvinnor i katolska kyrkan tror att jämställdhet uppnås genom ett ödmjukt väntande. Det är ett misstag. Ingenting kommer att ske om inte kvinnorna själva ser till att det sker. Lite Pussy Riot skulle sitta fint,

Gert Gelotte

Published by Gert Gelotte on 19 Feb 2018

Värt att lyssna på i fastetider

Vänner,

om ni, som jag, inte brukar lyssna på radions morgonandakter tycker jag att ni, som jag, skall göra ett undantag just i dag. Madeleine Fredell OP befriar fastan från from bråte, heligt pladder och rituellt trams. Hennes morgonandakt smakar som friskt, kallt vatten.


Om ni undrar så står förkortningen OP för Ordo Predicatorum, alltså predikarorden, i dagligt tal Dominikanerorden. Madeleine är således dominikanersyster och föreståndare för de kvinnliga dominikanerna i Stockholm. Nu skall ni inte tro att denna briljanta predikant tillåts predika i den katolska kyrka både hon och jag tillhör. Oh nej. Där får bara män predika – hur dåligt som helst. Män anses ha något att säga därför att de är män, kvinnor skall hålla tyst därför att de är kvinnor. Dummare än så kan patriarkatet inte gärna bli! Så det är tur att Sveriges Radio finns.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1022575?programid=1320

Gert Gelotte

Published by Irène Nordgren on 10 Feb 2018

Michael Winiarski om hur ”ett europeiskt land försöker sätta munkavle på en historisk debatt”


”Koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau 1945. Foto: AFP”

Läs Michael Winiarskis utmärkta artikel i DN ” Lagen en självförvållad pr-katastrof som isolerar Polen”
”Det har nu gått några dagar sedan Polens president Andrzej Duda signerade den nya lag som kan ge tre års fängelse för den som “offentligt och i strid mot fakta lägger ansvar eller medansvar på den polska nationen och den polska staten för nazismens brott”.

”Det viktigaste argumentet för lagen är man i andra länder ibland – felaktigt – har kallat de koncentrations- och förintelseläger som det nazistiska Tyskland upprättade i det ockuperade Polen under andra världskriget (1939–1945) för ”polska läger”.

”Det har i regel handlat om en slarvig formulering som åsyftade lägrens geografiska läge. Ingen har ju trott något annat än att lägren uppfördes av Tredje riket och sköttes av nazitysk militär och polis. Den polska staten existerade inte under dessa år av ockupation. Diskussionen har därför landat i huruvida – och i så fall i vilken mån – polacker var medskyldiga till utrotningen av sina judiska landsmän.”

”Att ett europeiskt land försöker sätta munkavle på en historisk debatt ligger knappast i linje med EU-fördragens principer om yttrandefrihet och demokratiska värderingar. Polen riskerar redan tidigare EU-sanktioner för att PIS-regeringen tagit direkt kontroll över landets oberoende domstolar och public service-medier.”

”Möjligen är det ännu värre att Polen isolerar sig från grannländer som Tyskland och Ukraina. Årtionden av mödosamt arbete för att reparera och förbättra relationerna med dessa två länder – med vilka Polen delar en minst sagt komplicerad samlevnadshistoriska – kan gå till spillo.

Den tyska regeringen har hållit sig mest kall. Utan att tveka slog utrikesminister Sigmar Gabriel fast att koncentrationslägren enbart var tyska.”

https://www.dn.se/nyheter/varlden/michael-winiarski-lagen-en-sjalvforvallad-pr-katastrof-som-isolerar-polen/

// Irène

PS Haaretz

https://www.haaretz.com/opinion/poland-s-shameful-futile-attempt-to-bury-its-wwii-ghosts-1.5799671

https://www.haaretz.com/opinion/why-poland-s-attempt-to-whitewash-holocaust-history-won-t-work-1.5769152

https://www.haaretz.com/israel-news/historian-death-camps-were-not-polish-but-poles-were-bad-to-jews-1.5768896

Published by Irène Nordgren on 07 Feb 2018

Wir sind Kirche – Att våga ifrågasätta självklar katolsk sakramentssyn och samkönade par

Som vanligt är det i tyskspråkiga områden som de mest spännande diskussionerna inom romersk-katolska kyrkan oftast sker – nu tex vad beträffar synen på samkönade par.

Nyligen gjorde ordföranden för tyska biskopskonferensen kardinal Reinhard Marx ett uttalande som av många tolkats som att öppna dörren för välsignelse av samkönade par efter individuell pastoral bedömning.
”The president of the German Bishops’ Conference has declared that, in his view, Catholic priests can conduct blessing ceremonies for homosexual couples.

Cardinal Reinhard Marx told the Bavarian State Broadcasting’s radio service that “there can be no rules” about this question. Rather, the decision of whether a homosexual union should receive the Church’s blessing should be up to “a priest or pastoral worker” and made in each individual case, the German prelate stated.”

http://www.catholicworldreport.com/2018/02/03/cardinal-marx-endorses-blessing-ceremonies-for-same-sex-couples/

Även vice ordföranden i Tyska biskopskonferensen biskop Franz-Josef Bode i Osnabrück förordar diskussion om välsignelse av samkönade par.

”The vice president of the German bishops’ conference has urged a debate on whether Catholic clergy should bless same-sex unions.”

“We have to ask ourselves how we’re encountering those who form such relationships and are also involved in the church, how we’re accompanying them pastorally and liturgically.”

https://cruxnow.com/global-church/2018/01/11/german-bishop-urges-church-debate-blessing-sex-unions/

Wir sind Kirche ligger alltid ett eller ett par steg före tyska biskopskonferensen och uttalar sig i ett pressmeddelande från 12 jan 2018

Här en kort sammanfattning av pressmeddelandet från Wir sind Kirche Tyskland 12 jan 2018.
Pastoralt överseende är inte tillräckligt då det signalerar att homosexualitet i praktiken inte är ok. Kyrkans principiella lära (KK § 2357-2359) att homosexualitet är en svår synd måste upphävas då denna lära stöds av bibliska argument som inte håller för en exegetisk granskning. Inte förrän kyrkan erkänner att också homosexualitet är Gudagiven kommer inställningen till samkönade relationer att förändras och välsignelse bli något självklart.

Enligt romersk-katolska kyrkans lära är äktenskapet ett sakrament -en avbild av förbundet mellan Kristus och kyrkan. Som om det vore en självklarhet betecknas enbart relationen mellan man och kvinna som ett sakrament. Men varför skulle inte kärleksrelationen också mellan samkönade par kunna ses som en avbild av förbundet mellan Kristus och kyrkan.

Wir sind Kirche refererar till Davids klagan när Jonathan dör

”Jag sörjer dig, min broder Jonatan,
du var mig mycket kär,
din kärlek mer för mig än kvinnors.” 2 Sam 1:26

Vidare uppmanar Wir Sind Kirche alla kristna att utifrån kraften av sina andliga erfarenheter, kraften utifrån sitt världsliga uppdrag och kristna liv att engagera sig i diskussionen och gå i dialog med sina biskopar för deras lärande.

https://www.wir-sind-kirche.de/?id=128&id_entry=6873

// Irène

PS Häruppe vid Norra Ishavet känns avståndet långt och skillnaden stor mellan vad som inomkatolskt försiggår på kontinenten och vad som försiggår i Stockholms katolska Stift.
Oerhört viktigt påpekande av Wir sind Kirche att det inte räcker med pastoralt överseende och undantag. Det ska inte räcka med undantag varken i synen på samkönade par eller möjlighet för frånskilda och omgifta par att gå till kommunion eller för flickor att få ministrera. Det ska inte vara avgörande för dessa grupper vilken typ av kyrkoherde som råkar inneha tjänsten i en församling då detta bäddar för inomkatolsk godtycklighet, vilket tyvärr inte är ovanligt inom Stockholms katolska Stift.

Published by Irène Nordgren on 05 Feb 2018

Vad säger Franciskus som hyllar Parrhesia ?

”Former Irish president Mary McAleese and her husband Martin”

”Vatican rejects former Irish president from Women’s Day event”

Mary McAleese som har en homosexuell son – och som har kritiserat kyrkans ståndpunkt angående HBTQ frågor- har av Vatikanen nekats att delta i en paneldiskussion i Vatikanen ang kvinnligt ledarskap som planerats till Internationella Kvinnodagen den 8 mars.”

https://www.americamagazine.org/faith/2018/02/02/vatican-rejects-former-irish-president-womens-day-event

”The list of potential speakers required approval from a cardinal, but Mrs McAleese was not granted permission to participate.

As a result, the organisers have moved the “Why Women Matter” conference on March 8th to premises outside the Vatican, and have also invited Mrs McAleese to be keynote speaker. She had previously been asked to take part in a panel discussion at the event.”

”Among the other speakers barred was Ssenfuka Joanita Warry, a lesbian Catholic who is pioneering LGBT rights in Uganda.”

https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/religion-and-beliefs/mary-mcaleese-barred-by-vatican-from-conference-on-women-1.3377099

// Irène

En sorglig nyhet. Ska bli spännande att läsa vad Franciskus svarar på det brev som Mary McAleese har skrivit till honom. Detta med tanke på att Franciskus påbjudit PARRHESIA inom sitt kyrkorike ……

I maj 2015 skrev jag
”Mary McAleese mer trovärdig än alla katolska celibatära barnlösa biskopar sammantaget”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=16524

Published by Irène Nordgren on 31 Jan 2018

Dagen ändrar rubriksättning

Fick idag per mail svar från Tf chefredaktör

Hej Irène,

Tack för ditt mejl. Ulf Ekman presenteras som ”Ulf Ekman, författare, förkunnare, katolik”, inte ”katolsk ledare”. Dock är rubriken en aning missvisande eftersom du har rätt i att Ulf Ekman just nu inte är ”ledare” för någon grupp. Vi ändrar till kristen profil.

Allt gott,
Rickard

Rickard Ringqvist
Tf chefredaktör

http://www.dagen.se/kultur/fyra-kristna-profiler-darfor-far-vi-aldrig-glomma-forintelsen-1.1090158
// Irène

PS Det är ju lite plåster på såren…….men vad menas med ”just nu inte ”ledare” för någon grupp” ? Och den väsentliga frågan kvarstår.

Varför väljer DAGEN just profilen Ulf Ekman som representant för katolska kyrkan när de övriga 3 kristna profilerna är LEDARE inom kristna kyrkor och samfund ?

*******************************************************************
Jag ska inte plåga Tf chefredaktör mer. Men på mina ovanstående frågor svarar han så här

Hej igen,

Med ”inte just nu” menas just det: Just nu är han inte ledare.

Vi har inte beskrivit Ulf Ekman som representant för Katolska kyrkan. Vi valde ut profiler och ledare, inte nödvändigtvis representanter för olika samfund.

Allt gott,
Rickard

Rickard Ringqvist
Tf chefredaktör

***************************************************

Var och en kan själv bedöma relevansen i svaret. Om inte Ulf Ekman är ”ledare för någon grupp” så är ju inte rubriken ”en aning missvisande” utan helt FEL. Och vi får hoppas att så kommer att förbli.

Published by Irène Nordgren on 31 Jan 2018

Motståndare till Franciskus promotar omänskligt liv och lidande

”Josef Seifert, a Catholic philosopher who has been critical of Pope Francis’ apostolic exhortation, ”Amoris Laetitia”

Som gängse är när det gäller etiska frågor kring liv och död och familj råder inom katolska kyrkan inte konsensus. Efter att Franciskus 2016 reformerat Påvliga rådet för Liv / Pontifical Academy for Life (PAV) – dvs inte förlängt medlemskapet för vissa (tex Josef Seifert) utan tillsatt nya även icke-katolska medlemmar och inte längre krävt att medlemmarna undertecknar den tidigare obligatoriska pro-life eden – har Josef Seifert mfl nu bildat ett eget råd ”JOHN PAUL II ACADEMY FOR HUMAN LIFE AND THE FAMILY” (JAHLF) med Josef Seifert som dess ordförande.

JAHLF har nu kommit med sin första officiella deklaration vad beträffar palliativ vård vid livets slutskede och där man bla förbjuder terminal sedering som beskrivs som en ”förskönande term för eutanasi” och som ”berövar människan hennes värdighet och medvetande.”

”Terminal Sedation is also immoral, however, even when it does not shorten life: because it is directed against the Dignity of Rational Conscious Life.”

https://onepeterfive.com/wp-content/uploads/2018/01/JAHLF-on-PAV-DECLARATION-FINAL-FINAL-VERSION-31-01-18.pdf

// Irène

PS Som katolik är jag alltid på min vakt kring alla sammanslutningar, deklarationer och uttalanden i namn av den helige Johannes Paulus II (som mer ömmade för embryon än barn som utsätts för sexuella övergrepp av katolska präster).
Detta gäller i allra högsta grad ”John Paul II Academy for Human Life and the Family” (JAHLF) som jag ser som en förskönande omskrivning för att motståndare till Franciskus exhortation ”Amoris Laetitia” ska kunna fortsätta promota OMÄNSKLIGT LIV och LIDANDE.

Published by Irène Nordgren on 30 Jan 2018

Har Ulf Ekman blivit katolsk biskopsvikarie ?

Med anledning av Förintelsens Minnesdag har DAGEN följande rubrik

”Fyra kristna ledare Därför får vi aldrig glömma”

”Kyrkoledarna Antje Jackeén, Daniel Alm, Karin Wiborn och Ulf Ekman svarar. ”

http://www.dagen.se/kultur/fyra-kristna-ledare-darfor-far-vi-aldrig-glomma-forintelsen-1.1090158

// Irène

PS Hur ska bilden av Ulf Ekman vid sidan av bilden av ärkebiskop Antje Jackélen under rubriken ”Fyra kristna ledare” tolkas ? Har Ulf Ekman blivit katolsk biskopsvikarie ?

Published by Irène Nordgren on 29 Jan 2018

Yehuda Bauer ”Ökad islamafobi grogrund för antisemitism.”

Lyssna på historikern Yehuda Bauer i gårdagens Agenda vars viktiga budskap bla går ut på att islamofobi och antisemitism måste bekämpas SAMTIDIGT ! Viktigaste allierade mot radikal islam är icke radikala muslimer !

”Den 93-årige historikern Yehuda Bauer är en av talarna på Förintelsens minnesdag i Stockholm. Han ses som en världens ledande auktoriteter på folkmord. I en intervju för Agenda säger han att de som är bäst på att motarbeta antisemitism från Mellanöstern är de som själva kommer därifrån.”

” Dagens radikala islam skiljer sig från vanlig islamsk tro. Radikal islam är våldsamt antisemitisk och upprepar nazisternas ideologi. Det återkastas förstås bland migranter som kommer till Europa. Att betrakta migranterna som en grupp är ett stort misstag. Men visst finns det antisemitism bland dem.”

”Här finns ett verkligt problem. Om migrationen leder till ökad islamofobi i lokalbefolkningen, alltså hat mot muslimer, blir det en grogrund för antisemitism. För när det finns hat mot muslimer blir motreaktionen att hata tillbaka. Och eftersom judar är måltavla för radikal islam, så får man ett eko av det. Vad som behövs är att bekämpa både islamofobi och antisemitism samtidigt, säger Yehuda Bauer i Agenda.”

”Radikal islam hävdar att Washington, Paris, London, Berlin ska bli muslimska städer. Det är detsamma som nazisterna ville åstadkomma. De är radikalt antidemokratiska rent principiellt, inte bara i praktiken.”

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/93-arige-professorn-attacker-mot-judar-ar-attacker-pa-hela-samhallet

https://www.svtplay.se/agenda

Published by Irène Nordgren on 19 Jan 2018

Hantera pedofilskandaler inte Franciskus bästa gren

SVT 16 jan om Franciskus besök i Chile.
”Katolska kyrkan är hårt kritiserad i Chile – framför allt på grund av en omfattande pedofiliskandal kring den mäktiga prästen Fernando Karadima, som Vatikanen stängde av 2011. Men Påve Franciskus utnämnde 2015 en av Karadimas allierade – som anklagas för att ha försökt hjälpa honom att dölja övergreppen – till biskop. Utnämningen väckte stora protester, och bidrog till att katolska kyrkan förlorade många anhängare. Inte till frikyrkorna, som i resten av Latinamerika, utan till ateismen.”

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6862699

// Irène

PS Franciskus hantering av pedofilskandalerna inom katolska kyrkan hör tyvärr inte till hans bästa gren som påve. Tyvärr, tyvärr !

Redan 2015 uppmärksammade jag detta.

”Protester mot Franciskus utnämning av biskop Barros i Chile, som utpekats ha mörkat pedofilbrott som begåtts av hans tidigare mentor och superior fader Fernando Karadima – en av Chiles tidigare mest inflytelserika och respekterade präster. ”

PS http://www.katolskvision.se/blog/?p=15998

Next »