Published by Gert Gelotte on 16 Nov 2017

I handling är vi ett

Vänner,

Tre av tio europeiska ungdomar i åldrarna 15-29 år lever i fattigdom. Det är en fattigdom som yttrar sig i arbetslöshet eller arbete med så låg lön att det inte går att leva på den. Resultatet blir en ond spiral där ekonomisk fattigdom leder till bostadslöshet och hemlöshet leder till fortsatt arbetslöshet. Summan blir ett socialt utanförskap som hotar en generation unga europeer. Debattartikeln nedan följdes i dag upp med en presskonferens och ett panelsamtal om ungdomsfattigdom. Arrangörer var Caritas Europa, Caritas Sverige, Eurodiaconia, Göteborgs stift och Göteborgs stadsmission. Målet att försöka påverka Europas stats- och regeringschefer när de i morgon diskuterar EU:s sociala pelare.
Det som behöver göras är enkelt att formulera med svårare att genomföra. Det behövs en arbetsmarknadspolitik på europeisk nivå som garanterar yrkesutbildning och löner som går att leva på. Det behövs också en bostadspolitik på europeisk nivå som ser till att det finns bostäder till hyror som även lågavlönade kan betala.
Det kan tyckas självklart att när fattigdomen är gränsöverskridande (Fattigdomen i Rumänien och Bulgarien syns på Göteborgs gator) så borde också socialpolitiken vara gränsöverskridande. Men det går trögt. Märkligt nog förenas vänstern och högern i sin ängslan för ökad EU-makt.
Samtidigt som vi ser fattigdomen bland migranter behöver vi inse att ungdomsfattigdom inte enbart är en fråga om migrationsströmmar. Göteborgs stadsmission möter allt fler fattiga göteborgare som av den ena eller andra anledningen inte får hjälp av kommunen, exempelvis barn som växer upp med en ensamstående arbetslös förälder.
Det finns ingen anledning att här upprepa vad som står i debattartikeln som jag länkar till under denna text. Men en omständighet förtjänar att nämnas. Dagens presskonfetens och panelsamtal är ett exempel på fullbordad ekumenik. När kristen tro omsätts i handling finns ingen splittring. Eller som generalsekreteraren för katolska Caritas Europa, Jorge Nuno Mayer uttryckte det under ett planeringsmöte: I det praktiska arbetet är vi överens. Sen kan teologerna få hållas med sitt.
Och nog är det betydligt viktigare vad vi gör med det vi tror än hur vi formulerar den.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/vi-riskerar-att-få-en-förlorad-generation-unga-1.4827316

Published by Gert Gelotte on 12 Nov 2017

Politik är kristendom i praktiken

Vänner,

nyligen deltog jag i en ekumenisk diskusion där samtalet kom in på det nyligen genomförda kyrkovalet i Svenska kyrkan. En av de katolska deltagarna uttryckte sin motvilja mot politisk inblandning och exemplifierade med Sverigedemokraternas försök att ta över kyrkan.

Allt kan missbrukas, även demokratin, men nog känns det angelägnare för oss katoliker att först bekymra oss över vår egen kyrkans despotiska styre innan vi bekymrar oss för demokratin i andra kyrkor.

I Svenska kyrkans kyrkoval valde kyrkans medlemmar representanter till kyrkofullmäktige i varje församling, till stiftsfullmäktige i varje stift och till kyrkomötet. Det är institutioner med verklig makt. Exempelvis väljer Kyrkofullmäktige kyrkoråd som är församlingens arbetsgivare med ansvar för församlingsekonomin.

I vår egen katolska kyrka kan vi i bästa fall hoppas på upplyst despoti. Vi katoliker har inget som helst inflytande över vem Rom utnämer till biskop och vem biskopen tillsätter som kyrkoherde eller kaplan. De val som hålls i vårt stift är en fasad. Våra kyrkoråd och församlingsråd samt pastoralrådet är enbart rådgivande och saknar helt beslutsmakt.

Och varför skulle det vara fel med politik i kyrkan. Politik handlar om hur vi organiserar vårt samhälle och tar hand om varandra. Det är kristendom i praktiken.

En invändning mot demokrati i kyrkan är att den helige anden styr valet av biskopar och handlar genom biskoparna. Minsta blick på kyrkohistorien, även den vi själva kan överblicka, tyder på att den helige Anden i så fall lider av utpräglat dåligt omdöme.

Despotin i katolska kyrkan är knappast Guds vilja, snarare ett arv från en tid då världen runt kyrkan också styrdes despotiskt.

Published by Irène Nordgren on 12 Nov 2017

Tack gode Gud för ”det sekulariserade Sverige” !

Dagens DN
”Tiotusentals polacker och tillresta deltog på lördagen i en nationalistisk massdemonstration i Warszawa. Även svenskar fanns bland deltagarna i marschen, där de rasistiska slagorden haglade.”

https://www.dn.se/nyheter/varlden/polsk-nationalistmarsch-samlade-60000/

Här ropas på ett ”Vitt Europa”

”White Europe’: 60,000 nationalists march on Poland’s independence day ”

https://www.theguardian.com/world/2017/nov/12/white-europe-60000-nationalists-march-on-polands-independence-day?CMP=share_btn_fb


Lyssna här på den katolske prästen Jacek Międlar från ett tidigare tillfälle på Självständighetsdagen 2015…..

https://www.youtube.com/watch?v=Q0qMGuqwW1w

”Polen till muslimer Här är Jesus vår konung-åk härifrån.”

https://www.youtube.com/watch?v=Xk_UBglPJKU

”Prästen som är det nationalistiska Polens nya ansikte”

http://www.catholicworldreport.com/2015/12/10/the-priest-who-is-the-new-face-of-polish-nationalism/

USA president Donald Trump på besök i Polen tidigare i år ”I Polen ser vi Europas själ ”……..osv
Trump påminner också om ”starka värderingar och starka familjer….vår civilisation kommer att segra” osv

https://www.youtube.com/watch?v=QW7bU4T2ivk

// Irène

PS 1
7 okt 2017 Med rosenkransen som vapen mot islamiseringen av Europa
”Tusentals polska katoliker bildade mänskliga kedjor vid landets gränser och bad Gud att ”rädda Polen och världen”

https://www.pri.org/stories/2017-10-07/polish-catholics-come-together-countrys-borders-praying-save-poland

PS 2
DAGEN
I juni i år säger biskop Anders som ny kardinal
”Sverige ses som den mest sekulariserade delen av Europa, men det är ändå möjligt att bygga upp kyrkan och leva som kristen.”
Med tanke på hur det går till i ”den mest katolska delen av Europa” blir jag orolig och undrar vad det innebär ”att bygga upp kyrkan” ………

Tack gode Gud för det sekulariserade Sverige !

http://www.dagen.se/anders-arborelius-det-gar-att-bygga-upp-kyrkan-trots-att-sverige-ar-sekulariserat-1.983610

Published by Gert Gelotte on 09 Nov 2017

Göteborg får kvinnlig biskop

Susanne Rappmann blir ny biskop i Göteborg. Den första kvinnliga, vilket sannerligen är på tiden.
1992 var Rappmann en av de första kvinnor som prästvigdes i Göteborgs domkyrkan, på tiden då också.
I biskopsvalets andra omgång fick Susanne Rappman 69 procent av rösterna, en betryggande marginal före konkurrenten, konservativt profilerade Erik Johansson.
Jag hade tillfälle att lyssna på båda vid en utfrågning i Göteborgs domkyrka. Det kan inte råda något tvivel om att Susanne Rappmann är ett mycket bra val. Inte för att hon är kvinna, men också för att hon är kvinna.

Published by Irène Nordgren on 05 Nov 2017

Grattis på födelsedagen bästaste sr Madeleine !

https://www.youtube.com/watch?v=Yv8aQ5chz8o

Published by Irène Nordgren on 03 Nov 2017

Kan vem som helst offentligt representera katolska kyrkan ute i världen ?

Hej Bengt

Det var genom ditt blogginlägg ”Spännande berättelse om ekumenik och evangelisation i Kazakstan” som jag blev varse att Ulf Ekman redan efter 1 år som katolik ansågs mogen att representera katolska kyrkan ute världen där han nu – 2 år efter sin konversion- redan är i full gång med att fungera som katolsk missionär efter att nu senast i Kazakstan officiellt inbjudits med hustru Birgitta av ärkebiskop Thomas Peta i Astana

https://bengtmalmgren.wordpress.com/2017/10/28/spannande-berattelse-om-ekumenik-och-evangelisation-i-kazakstan/

Du länkar gärna förbehållslöst och alltid helt okritiskt till mycket som har med din gode vän Ulf Ekman att göra som nu tex till hans pod ”20 minuter med Ulf Ekman. ”

https://podtail.com/podcast/tjugo-minuter-med-ulf-ekman/20-ulf-birgitta-om-sin-senaste-resa/

Som progressiv katolik drar jag öronen åt mig att lyssna på Ulf Ekmans och hustru Birgittas totalt reservationslösa berättelse om sitt besök hos ärkebiskop Thomas Peta och hans hjälpbiskop Athanasius Schneider. Ärkebiskopen en ”jättehärlig människa ” ”helt underbar.” Allt var bara ”roligt” ”kul” och ”mysigt” i Kazakstan. Inte någon kritik mot något. Fattas bara när nu försäljningsturnén av boken ”Den Stora Upptäckten” -som först promotats av biskop Anders – nu fick draghjälp av också ärkebiskop Thomas Peta som låtit översätta boken till ryska och varit behjälplig med fortsatt turnerande i Kazakstan. Kan det bli roligare och mysigare ?
Kan vem som helst offentligt representera katolska kyrkan ute i världen ? Ja den frågan ställer jag mig när jag lyssnar på Ulf och Birgitta Ekman? Vidare undrar jag hur aningslös man får vara som katolik när man möter officiella katolska företrädare ? Det är ju ingen hemlighet att det råder en öppen maktkamp inom katolska kyrkans hierarki. I kampen om den ”sanna katolska kyrkan” hör ärkebiskop Thomas Peta och hans hjälpbiskop Athanasius Schneider helt klart till Franciskus motståndsrörelse.
Det vi kallar kristendom har alltsedan sin begynnelse ställts inför olika frågor som krävt liktydiga svar som inte kunnat uppnås med påföljd att kristenheten manifesterat och formerat sig i olika kyrkor och samfund. En gång i tiden utgjorde frågor om Jesus är sann Gud och sann människa och om Maria är gudaföderska eller enbart Jesusföderska orsak till koncilier och till sin tids nätverkande mellan olika falanger och grupperingar. Så har det sett ut och så ser det fortfarande ut än idag. Maktkamp om tolkningsföreträdet är sig lik och nätverkandet likaså. Idag rör sig oenigheterna om kvinnor och homosexuella, om sex och samlevnad och stridigheter mellan pro-life och pro-choice.
Sedan Franciskus tillträdde som påve har även frågan om pastoral barmhärtighet när det gäller frånskilda och omgiftas tillträde till nattvardsbordet också skapat oenighet. Olika reaktioner har manifesterats under och efter förberedande och ordinarie familjesynoder 2014 och 2015 och på Franciskus exhortation Amoris Laetitia.
Det vi beskådar idag skulle kunna sammanfattas som striden mellan en katolsk kyrka som önskar vrida klockan tillbaka till Vat 1 med företrädare i kardinaler som tex Burke och Müller och en katolsk kyrka som önskar förverkliga Aggiornamanto från Vat 2 med bla Franciskus som företrädare som förespråkar parrhesia och barmhärtighet, som tvättar kvinnors fötter på skärtordagen och inte ställer upp på att fördöma homosexuella. Allt detta bidragit till att inomkatolska motståndsrörelser uppstått och grupperat sig i olika nätverk och organisationer. Ett fäste i klar förkonciliär anda finns tex i Kazakstan med polske ärkebiskopen Thomas Peta i huvudstaden Astana och hans hjälpbiskop Athanasius Schneider.
Thomas Peta åberopar sig gärna på påve Paul VI ”författaren till encyklikan Humanae Vitae” och påstår efter ordinarie familjesynoden 2015

”Under förra årets synod försökte Satans rök tränga sig in Paul VI aula. Tyvärr kan man fortfarnade känna lukten av denna infernaliska rök i några av ämnena i arbetsdokumentet (“Instrumentum Laboris”) likaså i några av interventionerna som gjorts av årets synodfäder.”

http://catholicherald.co.uk/news/2015/10/15/archbishop-peta-the-smoke-of-satan-has-entered-synod-discussions/


Abp Tomash Peta, Abp Jan Pawel Lenga, and Bishop Athanasius Schneider
https://www.lifesitenews.com/news/breaking-three-bishops-urge-francis-to-rebuke-pastoral-guidelines-allowing
Athanasius Schneider förkunnar i raljerande ton att

”barmhärtighet av pastorala skäl och som det påstås i våra dagar Guds ömhet bara är en ursäkt för att rättfärdiga försyndelser.”

Katolsk Observatör tillhandahåller gärna mer av Schneiders teologi för den som är intresserad. Exempel

”Den offentliga tvagningen och vanligtvis även kyssandet av kvinnors fötter av en man, som i vårt fall av en präst eller biskop, anses av varje förnuftig person inom alla kulturer att vara något opassande, ja till och med en aning oanständigt. Tack vare Guds visa rådslut är ingen präst eller biskop tvungen att offentligen tvätta kvinnors fötter på Skärtorsdagen, det finns ingen bindande norm för detta och själv fottvagningen är även den fakultativ.
http://katobs.se/int_athanasius_schneider_2016.htm

Schneider håller tal på konservativa TV kanaler som man kan lyssna på via internet och där han ofta och gärna citerar dokument från 1 VAT.
https://www.youtube.com/watch?v=ARf1clfAG10

Biskop Schneider ondgör sig också över Franciskus uppfattning att alla människor skulle vara Guds barn.

”Only those are children of God who believe in Christ, who are not born of the flesh or the blood, which is the natural level, but who are born from God through faith in Christ and baptism. This is declared by God Himself in the Gospel of John. The above mentioned statement of the pope contradicts in some way the word of God itself.”

Här ett tydligt exempel på ersättningsteologi.

”The Jewish rejected this Divine covenant, since Jesus told them: ”Whoever hates me also hates my Father” (Jn 15,23). These words of Jesus are still valid for today’s Jews: ”Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away” (Mk 13,31). And Jesus said that if you do not accept me, you cannot go to the Father.[23] When today’s Jews reject Christ, they reject the Father and his covenant, too. Because there is ultimately one covenant only, not two covenants: the Old went over to the New Covenant.”

https://rorate-caeli.blogspot.com/2016/04/exclusive-interview-with-bishop.html

// Irène

Published by Irène Nordgren on 27 Okt 2017

Stödjer Signum på eget bevåg en okatolsk sexualmoral ?

Signum marknadsför en krönika i SvD 24 okt av sin medarbetare John Sjögren som pläderar för ”dygden kyskhet” utifrån nätkampanjen #metoo.

http://signum.se/john-sjogren-om-metoo/

John Sjögren skriver

”Det är också därför den mer traditionella sexualmoralen hävdar att sex hör hemma inom kärlekens gränser”

https://www.svd.se/porren-gor-att-man-beter-sig-som-svin

// Irène

PS John Sjögren – ung och rätt nybliven konvertit – har antingen missat något i sin katolska katekesundervisning när det gäller syn på sex och samlevnad eller så väljer han medvetet en okatolsk sexualmoral där KÄRLEK utgör gränsdragning för sexuell aktivitet istället för katolska kyrkans annars vedertagna och traditionella syn på sex som något som endast hör hemma inom äktenskapets gräns dvs en skarp avgränsning för sex endast mellan man och kvinna som är gifta med varandra.

Published by Irène Nordgren on 22 Okt 2017

Jayne Svennungson ”Synen på Europa som kristet en mycket farlig idé”

Mycket läsvärd artikel i dagens SvD om Jayne Svennungson

”Svenska Akademiens nya ledamot Jayne Svenungsson är en frispråkig teolog. Hon talar gärna om de missförhållanden hon ser i universitetsvärlden, och hon varnar för idén om Europa som en kristen gemenskap.”

https://www.svd.se/synen-pa-europa-som-kristet-en-mycket-farlig-ide

// Irène

PS Oerhört angeläget påpekande av Jayne Svennungson i dessa tider av främlingshat i Europa.

Varför talas så sällan om muslimernas närvaro i Spanien under 700 år och vars civilisation kom att upplysa Europa och inleda renässansen?

Varför talas så sällan om europeisk – kristen kolonialism som roten till mycket av det onda som nu sker i världen ?

Published by Irène Nordgren on 21 Okt 2017

Me too

Published by Irène Nordgren on 19 Okt 2017

Wir sind Kirche Tyskland uppmanar till ”Solidaritet med påve Franciskus”


”På grund av de ständiga attackerna mot påve Franciskus och den eftersynodala skriften ”Amoris laetitia” har de två prästerna pastoralteologen prof Paul Zulehner i Wien och den tjeckiske sociologen och religionsfilosfen Tomas Halik tagit ett internationellt intitiativ och startat ”Pro Pope Francis” i syfte att stödja påve Franciskus pastorala inriktning.”

https://www.wir-sind-kirche.de/?id=125&id_entry=6793

Den som – liksom jag – vill att barmhärtighet ska råda över obarmhärtighet kan underteckna här

http://www.pro-pope-francis.com/site/english

// Irène

PS En kort sammanfattning av bakgrunden.
Det hela handlar om en maktkamp mellan olika progressiva och konservativa katolska grupperingar. Vem ska ha tolkningsföreträde ?
Maktkampen bland katolska teologer och företrädare har blossat upp med anledning av Franciskus apostoliska uppmaning Kärlekens glädje Amoris Laetitia från mars 1916 – som kan sägas vara en sammanfattning av de 2 familjesynoderna i oktober 2014 och okt 2015.

Året därpå i september 2016 kräver 4 kardinaler från den ultrakonservativa falangen ett klargörande. Walter Brandmüller, Raymond Burke, Carlo Caffarra och Joachim Meisner kan bla inte acceptera ett pastoralt förhållningssätt till att frånskilda och omgifta katoliker ska kunna tillåtas att gå till kommunion.
https://www.catholicnewsagency.com/news/these-four-cardinals-asked-pope-francis-to-clarify-amoris-laetitia-43614

I juli 2017 skriver ett gäng teologer och präster – också från den konservativa falangen – ett brev till Franciskus i vilket han tillrättavisas för olika heretiska uppfattningar.

http://www.correctiofilialis.org/wp-content/uploads/2017/08/Correctio-filialis_English_1.pdf

Den konservativa falangen gör nu också en namninsamling på internet för sin sak.

https://lifepetitions.com/petition/petition-support-the-filial-correction-of-pope-francis-for-propagating-heresies

Så här går det alltså till i katolska kyrkan 2017. Istället för att införa ett demokratiskt styrelsesätt där konservativa och progressiva krafter, där män och kvinnor, lekmän och klerker på ett demokratiskt vis får samsas om tolkningsföreträdet så har hittills en auktoritär och strikt patriarkal envåldsmakt fritt fått härska. Det nya med påve Franciskus är att han till många konservativas förtret anbefaller att det ska råda PARRHESIA dvs ett öppet, ärligt och frimodigt samtalsklimat dvs att ingen ska straffas för sina åsikter och uppfattningar. Detta har förändrat det inomkatolska samtalsklimatet till den progressiva falangens fördel och därför triggat den konservativa falangen att på olika sätt protestera.
Ombytta roller med andra ord. Idag är progressiva katoliker mer påvefan än konservativa katoliker som drömmer sig tillbaka till B16 dagar då Troskongregationen och B16 älsklingskardinal Müller såg till att det var ordning och reda på det katolska torpet och då kardinal Burke upprätthöll katolsk vett och etikett.

Franciskus senaste biskopsutnämning är ytterst oroväckande för den konservativa falangen som skyr kvinnliga präster mer än något annat i den katolska världen. http://www.katolskvision.se/blog/?p=24245

Intriger och konflikter går aldrig att komma undan -inte ens i demokratiska strukturer. Men demokrati har ändå hittills visat sig vara det minst skadliga styrelsesättet här på jorden dvs det bästa skyddet mot maktmissbruk och korruption. Så trots att påve Franciskus genom sin envåldsmakt fn kan gynna den progressiva falangen så krävs att katolska kyrkan genomgår en radikal maktfördelning dvs blir en demokratisk kyrka där ingen påve behärskar den styrande, dömande och verkställande makten. Katolska kyrkans ”fadersvälde” måste få ett slut.

Jag citerar i min egen översättning en passus av Elizabeth Johnson som redan 1922 i sin bok ”She who is” skriver

”Patriarkat är en form av social organisation i vilken makten alltid ligger hos den man eller de män som dominerar och med de andra i gradvis underordad rangordning ända ner till de som har minst makt och som utgör den breda basen. Denna klassiskt aristoteliska politiska filosofi, detta system innebär inte bara det naturliga härskandet av män över kvinnor utan för att vara mer exakt den frie mannen som det absoluta överhuvudet över hela hushållet med kvinnor, barn, manliga och kvinnliga slavar och annan icke-mänsklig egendom. Detta var en hörnsten i statens hela struktur. Detta traditionella mönster av en pyramid av olika sociala relationer inom stat, kyrka och familj har sedimenterat de härskande männens dominans så till den grad att det verkar helt naturligt. Religiöst patriarkat är en av de starkaste formerna för denna struktur då detta patriarkat ser sig själv som gudomligt grundat och som en konsekvens av detta säger de härskande männen att deras makt har delegerats till dem av Gud (som undantagslöst benämns i manliga termer) och som utövas genom ett gudomligt mandat.”

Tuppfäktningen i Vatikanen på senare år skett offentligt
Mars 2015

http://www.katolskvision.se/blog/?p=16016

En vacker dag kommer omvärlden att småle lika mycket åt de sk heresierna som Franciskus nu anklagas för som vi idag småler åt de irrläror som fördömdes på 1800-talet under påve Pius IX pontifikat……men av vilka många har blivit rumsrena läror. Typ irrlära nr 55 ”The Church ought to be separated from the .State, and the State from the Church.”

http://www.papalencyclicals.net/pius09/p9syll.htm

Next »