Dialog med ordf i Justitia et Pax p Thomas Idergard

Mailar 13 maj till p Thomas Idergard – i hans egenskap av ordf i Justitia et Pax kommissionen – länk till inlägget på Katolsk Visions blogg ”Oroväckande att Justitia et Pax i Sverige – mot kyrkans lära – använder förmyndarton och pekpinnar till vuxna katoliker” https://www.katolskvision.se/blog/?p=31247

P Thomas svarar

Hej Irene, 

tack för din upplysning om det senaste inlägget på hemsidan/bloggen ”Vision”. 

När man bara snabbt läser igenom det du och ni postar slås man av att skriverierna ofta är väldigt föreläsande, med åtskilliga pekpinnar till både den och dem ni kommenterar och till läsaren, och med ett onödigt negativt tonläge. Men jag erkänner att det är en känsla som kan bygga på att jag inte botaniserat eller mediterat tillräckligt djupt över allt det som presenteras på ”Vision”. Och känslor är ju som vi vet aldrig en bra grund för omdömen.

Glad blir jag dock av att du läser Justitia et pax uppmaning. Nu får vår gemensamma bön bli att textens budskap må gro i ditt hjärta och bära frukt när du går till vallokalen.

Returnerar din länk genom att översända de senaste predikningarna i den församling som du ser som andlig hemvist: http://www.sanktaeugenia.se/sermons/kampen-mot-varlden-7e-pasksondagen-b-2024-05-12/ respektive http://www.sanktaeugenia.se/sermons/a-christianity-with-secularized-teachings-loses-both-god-and-people-seventh-sunday-of-easter-year-b-2024-05-12/ som underlag för fortsatta reflektioner om katolikens relation till världen.

Notera också min nya mailadress (denna) för fortsatta utbyten. 

Allt gott!

p. Thomas

—————————–

Jag svarar

Hej p Thomas  och tack för ditt svar.
En fråga ang att du stryker ”katolsk” i Katolsk Vision ?   På nätet finns ju även Katolsk Horisont och Katolsk Observatör.  Stryker du  ”katolsk” också i deras namn? 

Mvh Irène

—————————

P Thomas Idergard svarar

Hej Irene, tack, Katolsk Horisont och Katolsk Observatör är ju Katolsk Horisont och Katolsk Observatör. Mvh /p. Thomas

—————————————–

Jag svarar

Goddag Yxskaft p Thomas          Jag vore tacksam om du förklarar skillnaden lite närmare ! Mvh Irene 

—————————————————-

Jag får inget svar så jag upprepar min fråga 14 maj

Hej Thomas                       På allvar så är jag intresserad av hur / vad du menar när du stryker ”katolsk” i Katolsk Vision men inte i Katolsk Horisont och Katolsk Observatör? Ber dig därför ännu en gång att förtydliga dig och förklara så jag förstår.            

Mvh Irene

—————————————————

P Thomas Idergard svarar

Hej Irene, om man är eller vill vara ”katolsk” börjar man t ex med att tilltala en präst med ”pater” eller ”fader”. Så resten blir liksom ganska självevident. Har du läst och mediterat de senaste predikningarna i din hemförsamling om den katolska synen på relationen till världen? Mvh /p. Thomas

—————————————————————–

Jag svarar

Hej p Thomas    Ber om ursäkt att jag glömde tilltalet senaste mailet. Dock glömde jag det inte i de föregående mailen men du ville ändå inte förklara. Nu handlade det om varför du inte godtar att katoliker i Sverige har framtida visioner om sin katolska kyrka när katoliker i andra länder tillåts ha det ?
Mvh 

Irène

—————————————————————–

P Thomas Idergard svarar

Men snälla Irene – var har jag sagt eller ens antytt att jag inte ”tillåter” ngt? Jag är väl överhuvudtaget inte i position att ”tillåta” ngt varken hit eller dit? Jag sitter varken på lagstiftningsmakt eller polismakt. Så kalla dig och er vad ni vill. Sedan måste vi förstås klara av att gå igenom livet utan andras aktiva knäfall och tillbedjan av varje val vi gör, det är ju just nu mentaliteten i vår tids totalitära, sekularistiska, liberala moral (det som slår över i ”woke”) och den hållningen (att jag för att visa mig ”tolerant” inte bara har att acceptera utan måste aktivt älska och stödja dina val) är ju hundra procent både okristlig och okatolsk. Mvh /p. Thomas

——————————————————————————

Jag svarar

Hej p Thomas
Du stryker ”katolsk” i Katolsk Vision men bejakar ”katolsk” i Katolsk Horisont och Katolsk Observatör.  Nu skriver du ”Så kalla dig och er vad ni vill.”  Om du på allvar menar det du nu säger betyder att du i praktiken / i samtal INTE stryker ”katolsk” i Katolsk Vision.  Bara så !  Jag har inte förväntat mig ”knäfall” etc  enbart respekt för själva beteckningen Katolsk Vision som startade för snart ca 20 år sedan som en svensk motsvarighet till den världsvida We are Church rörelsen med miljontals katolska anhängare i den universella katolska kyrkan. 

https://www.we-are-church.org/123/

Mvh
Irène

——————————————————————–

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Oroväckande att Justitia et Pax i Sverige – mot kyrkans lära – använder förmyndarton och pekpinnar till vuxna katoliker

Med anledning av ”EU resolutionen aborträtt ” publicerar Justitia et Pax ordförande p Thomas Idergard SJ och gensekr dr Ludwig Gelot en skrivelse 6 maj under rubrik

”Uppmaning till alla katoliker i Stockholms katolska stift och andra människor av god vilja med anledning av valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024″ https://www.katolskakyrkan.se/media/6772/uttalande-info-r-europaparlamentsvalet-240506.pdf

I skrivelsen används pekpinnar och en obehaglig förmyndarton till vuxna katoliker som därmed mot katolsk lära fråntas självskriven rättighet att rösta utifrån katolska kyrkans paradmotto : överhögheten av det egna upplysta samvetets röst.

I Justitia et Pax uttalande fokuseras ensidigt på enbart abort som den enda avgörande och övergripande frågan som måste bestämma katolikers sätt att rösta – i nuläget i praktiken ”blankröst” alternativt personval – underförstått på p Thomas Idergards katolska goda vän Sara Skyttedal ? ……..eftersom ”ledamoten Skyttedal var enda svensk som röstade nej till resolutionen.”

Justitia et Pax valtips strider mot gängse katolsk lära som pläderar för ”samvetets överhöghet”.

// Irène

PS P Thomas Idergard SJ har tidigare förkunnat ”Sverige ska se Malta som stärkande förebild.” Har inget minne av att jag läst protester från p Thomas Idergard SJ – som starkt värnar om livet – att Malta tillåter att människor drunknar på Medelhavet. Rätta mig om jag minns fel.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=30944

Fallet Savita Halappana 2012 orsak till varför katolska Irland 6 år senare ändrar sin abortlagstiftning 2018

http://www.katolskvision.se/blog/?p=7981

Farligt att invagga katoliker att tro att det går att avskaffa aborter genom kriminalisering. Statistik talar sitt eget språk.

”Legala och illegala aborter tar ut varandra i ett nollsummespel” http://www.katolskvision.se/blog/?p=7907

Motverka oönskade graviditeter lika med att motverka aborter

https://www.dagen.se/debatt/2022/08/13/motverka-oonskade-graviditeter-lika-med-att-motverka-aborter/

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kristi Himmelsfärdsdag 2024

http://www.katolskvision.se/blog/?p=28887

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Svar från biskop Anders

Varmt tack, bästa Irene, för att Du har påtalat detta. Det är ytterst beklagligt att det är så hätska tongångar på sociala medier. Generalvikarien har talat med personen i fråga och vi ska ta upp saken i stiftets patoralråd.

Allt gott in Christo, +Anders Arborelius ocd 

// Irène

PS Jag skriver 29 april ett brev till biskop Anders som jag publicerar på KV blogg https://www.katolskvision.se/blog/?p=31232 Brevet skickas med kopia till vederbörande kyrkoherde samt till Stiftets generalvikarie samt till sekr i Stiftets pastoralråd.

Idag – dagen därpå – på morgonen 1 maj får jag ovanstående svar från biskop Anders som jag här publicerar. Jag har skickat ett varmt tack till biskop Anders !

Publicerat i Uncategorized | 3 kommentarer

Öppet brev till biskop Anders

Täby 29 april 2024

Bästa biskop Anders

Jag skriver till Dig med anledning av Veritas utgivning av ”Justitia et Paxkommisionens historia i Sverige”, skriven av sr Madeleine Fredell som ju grundade kommissionen 1987, var dess ordf fram till 1993, dess ledamot till 1999 och dess generalsekreterare till 2020.

Du har skrivit bokens förord där Du bla påtalar hur ”freden är i fara över hela vår jord” och hur ”katolsk sociallära ger oss en både naturrättslig och biblisk grund för varför vi skall verka för fred, rättvisa och försoning”.  Du hoppas att boken ”skall skapa mer engagemang och good-will för Justitia  et Pax i våra katolska kretsar, ja också att väcka genklang och nyfikenhet långt utanför vår egen lilla värld.”  

Du påtalar även vikten av att ”när man börjar bygga upp Justitia et Pax på nytt i vårt stift bygger på de erfarenheter och insikter som redan finns”. 

Jag skriver till Dig för att jag mot denna bakgrund blir ytterst bestört och sorgsen över att en av Stiftets förtroendevalda – Gunnar Eriksson som ju sitter i Stiftets pastoralråd – utifrån sin befattning som ledamot i pastoralrådet i Sankt Andreas katolska församling Kristianstad – offentligt på Katolsk Visions blogg kommenterar min påannonsering av syster Madeleines bok med orden

” Det är en Herrans nåd att Justitia et Pax befriats fån tokheretikerna och att ortodoxe p. Thomas Idergard nu är dess ordförande! ”   http://www.katolskvision.se/blog/?p=31195

Biskop Anders Du skriver även i förordet att ”katolsk sociallära påminner oss om att det är Guds vilja att vi skall leva tillsammans som bröder och systrar.”       Nu vänder jag mig till Dig – i egenskap av att Du är min och Gunnar Erikssons biskop – för att påtala det sorgliga, beklagliga, motbjudande – och vad fredsarbete och good-will beträffar rent kontraproduktiva – i hur en förtroendevald i Ditt stift – trots Dina inledningsord i sr Madeleines bok om vikten av att anstränga sig ”att skapa fred, rättvisa och försoning mellan människor på vår jord” – istället väljer att offentligt brutalt gå till angrepp på en av stiftets ordenssystrar och hennes medarbetare i kommissionen  och därigenom skapa krig och ofred i vårt Stift – en del av vår jord.  

Med vänlig hälsning

Irène Nordgren

Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

Kan jag rå för mina inre bilder ?

”Ett ”JA” till välsignelse av samkönade par och omgifta?” ”Om bakgrunden och reaktionerna på Vatikanens dokument Fiducia Supplicans.” Så löd rubriken på ett föredrag av p Stefan Dartman SJ vid ett samarrangemang av BILDA och katolska HBTQI -nätverket 27 april. Föredraget föredömligt heltäckande och oantastligt…..men kan jag rå för att jag fick 1 bild på näthinnan av p Stefan Dartman SJ på kyrktrappan ……. och 1 bild om påven och välsignelsen av homosexuella i katolska kyrkan ……..

// Irène

PS Låt mig citera katolska kyrkans syn på homosexualitet / ”homosexuella böjelser” med några citat ur Katolska Kyrkans Katekes ”Med stöd av Skriften som framställer homosexuella handlingar som i högsta grad klandervärda har traditionen alltid förklarat att ”homosexuella handlingar i sig själv är felaktiga”. De strider mot den naturliga lagen. De stänger av den sexuella akten från att ge liv. De har inte sitt ursprung i en känslomässig komplementaritet. De kan aldrig i något fall godkännas. ” §2357

”Ett icke ringa antal människor uppvisar grundläggande homosexuella tendenser. Denna böjelse har objektivt sett en felaktig inriktning; för de flesta av dem utgör den en verklig prövning. Man skall ta emot dem med respekt, medlidande och finkänslighet. Varje tecken på orättfärdig diskriminering när det gäller dessa människor skall undvikas. Dessa personer är kallade att förverkliga Guds vilja i sitt liv, och om de är kristna är de kallade att med Herrens offer på korset förena de svårigheter de kan råka ut för på grund av sin läggning.” § 2358

  ”Homosexuella personer är kallade till kyskhet. Genom självbehärskningens dygder, som fostrar till inre frihet, ibland med stöd av osjälvisk vänskap och med hjälp av bönen och den sakramentala nåden kan och skall de stegvis och beslutsamt närma sig den kristna fullkomligheten.”  § 2359

https://www.katekesen.se/index.htm?kkk2331-.htm#2357://www.katekesen.se/index.htm?kkk2331-.htm#2357

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Sr Madeleine Fredell OP – Att fråga varför

Nyutkommen bok ATT FRÅGA VARFÖR – Justitia et Pax-kommissionens historia i Sverige 

KYRKAN – både som institution och genom de troende – har alltid engagerat sig såväl socialt som politiskt. Efter Andra Vatikankonciliet (1962–1965) intensifierades detta arbete genom grundandet av organet Justitia et Pax, med huvudsäte i Rom och med kommissioner i de katolska stiften världen över. Boken skildrar den svenska Justitia et Pax-kommissionens arbete under perioden 1987–2020, den period då författaren hade huvudansvaret. Därmed blir framställningen också en pusselbit i Stockholms katolska stifts historia, där ett rikt person galleri skymtar förbi. Här skildras också det omfattande internationella arbete som ägde rum under den svenska kommissionens första tre decennier. ”

https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/att-fraga-varfor/

// Irène

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Brev från We Are Church till Synoden 2 april 2024

Brev till Synoden – kardinal Mario Grech

”We Are Church International calls for the following steps representing concrete signs of synodality to be endorsed by the Synod in October 2024:

1. Shared decision making with equal numbers of laity and clerics at all Synods, Assemblies and Councils.

2. Opening all Ministries to women and to married persons, regardless of their sexual orientation.

3. Appointment of bishops to be overseen by committees of lay and clerics.

4. Unity in Diversity allowing countries to deal with their respective important concerns such as the ones mentioned in 1. – 3. above in accordance with their culture and the legitimate concerns of the believers in these countries

5. Draw up a Church Constitution setting out the rights and responsibilities of all the people of God and a new governance structure. ” WICR have prepared a very good draft:

Colm Holmes, Chair We are Church International 
Email: colmholmes2020@gmail.com Phone: +353 86606 3636

Dr Martha Heizer, Vice-Chair We are Church International
Email: martha@heizer.at Phone: +43 650 4168500

Läs hela brevet här

https://www.we-are-church.org/123/index.php/latest-news2/894-submission-by-we-are-church-international-to-the-synod-2-april-2024

// Irène

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ord ord ord ……….om synodprocessen på Vatikanens presskonferens 14 mars 2024

“Press conference in the Holy See Press Office to present two documents of the General Secretariat of the Synod: the first, entitled How to be a synodal Church in mission? Five perspectives to deepen theologically in view of the Second Session; the second, Study groups on questions arising in the First Session of the 16th Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops to deepen in collaboration with the Dicasteries of the Roman Curia.”

// Irène

PS Från We are Church pressrelease 19 mars 2024

”Det som berör alla skall avgöras av alla” har nu översatts till ”Det som berör alla skall avgöras av kurian”

https://www.we-are-church.org/123/index.php/latest-news2/892-pr-20240319?fbclid=IwAR3-Yvq7buSBH9v9MNhjeZJpoqdfV07O6XdxOlt_2-YOJsN6g3eaKdDoiOE

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

1 mars 2024 Alexei Navalnyi begravs i Moskva

https://sv.wikipedia.org/wiki/Aleksej_Navalnyj

R I P

The russian orthodox requiem

// Irène

PS 18 oktober 2020 intervjuas Alexej Navalnyi i ”60 minutes”

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar