Published by Gert Gelotte on 07 jul 2020

Katolsk jihadism

På nätet florerar vad jag skulle beskriva som katolsk jihadism, ofta i formen av korstågsromantik. Givetvis är muslimer fiender, men också det liberala samhället och människorrättsorganisationer som Black lives matter (BLM. Ett forum där den katolska jihadismen frodas är Katolskt samtalsforum, ett oskyldigt namn på en privat Facebookgrupp. Av någon anledning, ett förbiseende, släpptes jag in. Vad jag ser är förskräckligt. En värld av hat och hot, motiverad av en primitiv teologi som även förekommer i andra sammanhang. Det ena ger det andra som ger det tredje osv. Inlägget nedan har jag publicerat på Katolskt samtalsforum. Nu kan även ni läsa det.

Mina vänner, nåja några av er – kanske. Jag vet ju inte vilka ni är som är medlemmar på Katolskt samtalsforum och jag vet inte heller varför ni är det.

Själv blev jag medlem av nyfikenhet. Jag har observerat hur unga våldsbejakande män, nästan alltid män, genom ett brutalt språkbruk tar över andra fora på nätet.

Själva kanske de inte tar till fysiskt våld. Men de odlar en våldsromantik som bidrar till en jordmån varur fysiskt våld växer. Terrorister, som Anders Behring Breivik, uppstår inte ur tomma intet. Han satte handling på orden. Bakom honom fanns och finns många inspiratörer.

Det är jobbigt att stå emot personer som hatar dig, utan varje social spärr, och som förlöjligar varje ditt försök att protestera eller invända. Personer som är impulsstyrda, som ena ögonblicket idealiserar religionskrig och i andra ögonblicket blånekar. Män, nästan alltid män, som i yttrandefrihetens namn kväser andras yttrandefrihet.

Men det är nödvändigt att stå emot och i varje fall att inte genom tystnad ge sitt samtycke.

Jag vet nästan ingenting om Katolskt samtalsforum, varför det grundades och av vilka. Kanske är det en del av vad som brukar kallas den högerextrema miljön. Kanske har det bara kapats av män som på det ena eller andra sättet rör sig i den högerextrema miljön.

Katoliker som på det ena eller andra sättet ingår i den högerextrema brukar romantisera korståg. Välter någon en helgonstaty i USA, därför att helgonet vid sidan av sin helighet även på något sätt stod för rasism, förväntas inte polisen ingripa. I stället publiceras bilder på män med automatvapen och uppmaningar till heligt självförsvar.

Det är lätt att ryckas med. Men det finns en enkel kontrollfråga du bör ställa inför varje försvar eller uppmaning till hat, hot och våld i kyrkans namn. Fråga dig: Vad skulle Jesus säga och göra?

Strikt talat vet vi inte det. Men ingenting i evangelierna tyder på att Jesus skulle se behov av våld, hot eller hat, för att inte tala om att uppmana eller inspirera till det. Låt dig inte förvillas av primitiv teologi. Fokusera på evangelierna. Vad skulle Jesus göra?

Härmed har jag sagt vad jag har att säga om Katolskt samtalsforum. Jag kommer inte att svara på vare sig frågor eller invändningar. Detta för att i görligaste mån undvika ett meningslöst grälande. Ansvaret för Katolskt samtalsforum är ert och inte minst administratörens.

Published by Irène Nordgren on 23 jun 2020

Öppet brev till Katolskt Magasins chefredaktör Helena D’Arcy

Hej Helena

I Km nr 4 publicerade du vår insändare ”Svartmålning av pride” och som du samtidigt också gav svar på.  (Se nedan!)  

Då vi upplevde ditt svar som otillräckligt  kände vi behov av ett förtydligande.  Du meddelade att vi ”gärna” fick inkomma med ett sådant. 

Vi skickade då in vår replik (se nedan !) och eftersom vi inget hörde efter manusstopp tog vi för givet att repliken skulle publiceras i kommande Km nr 5-6. För säkerhets skull kollade vi dock upp med dig och fick då till svar: ”Som det ser ut nu kommer vi tyvärr inte att få plats med ert förtydligade; vi har två andra insändare/debattartiklar som berör mer aktuella ämnen och som vi vill ge plats åt.

Med tanke  på Katolskt Magasins  riktlinjer och önskemål att bla ”vara en tidning för alla katoliker ” och  ”återspegla katolska kyrkans liv i Sverige och världen” https://www.katolsktmagasin.se/0m-km/

såg vi mycket fram mot att få föra ett öppet samtal om HBTQ frågor inom ramen för Katolskt Magasin och det kändes därför extra sorgligt att du anförde platsbrist som orsak till att refusera vår replik.  

Ty när det gäller kritiska  synpunkter på katolska kyrkans syn på  utlevd homosexualitet  vågar vi påstå att Katolskt Magasins riktlinje snarare tycks vara att mörka än att återspegla den debatt som de facto försiggår inom katolska kyrkan ute i världen där såväl  kända som högt uppsatta katolska företrädare offentligt  ifrågasätter Katolsk Katekes ordalydelser om utlevd homosexualitet. http://www.katekesen.se/index.htm?kkk2331-.htm#2357

Låt oss ge ett par  exempel 

I maj i år rapporterade CNA (Catholic News Agency) om boken ”Välsignelsen av samkönade relationer” som utkommit som  svar på en förfrågan av liturgikommitteen inom österrikiska biskopskonferensen. https://www.catholicnewsagency.com/news/book-calling-for-catholic-blessing-of-homosexual-couples-was-requested-by-austrian-bishops-conference-45104 

Även ansedda The Tablet rapporterade om den nämnda boken och vidarebefordrade samtidigt nyheten om att  tyska biskopskonferensens fd ordförande kardinal  Reinhard Marx och  dess nuvarande ordförande biskop Georg Bätzing samt biskop Franz-Josef Bode i Osnabrück önskar en revidering av Katolsk Katekes ordalydelser om homosexualitet. https://www.thetablet.co.uk/news/12869/new-book-charts-path-to-same-sex-benedictions

Sedan flera år tillbaka pläderar den kände visselblåsaren Klaus Mertes SJ för att katolska kyrkan måste ändra  sitt ”mindset” vad homosexualitet beträffar. https://www.newwaysministry.org/2016/06/05/church-must-change-deficient-mindset-on-homosexuality-says-german-jesuit/

https://www.ncronline.org/blogs/ncr-today/whistleblower-catholics-must-work-together-change-churchs-mindset-homosexuality

Vi hävdar att  det i katolska media i Stockholms katolska Stift -typ Katolskt Magasin- finns ett Bullerbyfilter som effektivt filtrerar bort internationella nyheter av ovanstående reformsinnat slag för att Katolskt Magasin på så sätt ska slippa befatta sig med pågående katolsk-kritisk internationell debatt kring kontroversiella frågor. Vi beklagar djupt att du som chefredaktör för Katolskt Magasin  i samråd med dess styrelse https://www.katolskakyrkan.se/media/3876/27-september-2019_km.pdf– blir ansvarig för att katoliker i Sverige tyvärr får en alldeles för  ensidigt vinklad  bild av vad det innebär att vara katolik i den för övrigt spännande världsvida katolska kyrkan i vilken Stockholms katolska Stift dock bara utgör en pytteliten del.  

Med vänliga hälsningar 

Irène Nordgren Kerstin Persson 

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

Vi recyclar vår insändare och Helena D’Arcys svar i Km nr 4 

Vi hade gärna velat fortsätta samtalet inom ramen för Katolskt Magasin eftersom vi anser ämnet ständigt aktuellt. Då detta inte gick för sig publicerar vi vårt förtydligande här på Katolsk Vision.

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

Katolskt Magasin svar till Helena D’Arcy

Helena D’Arcys svar på vår insändare ”Svartmålning av Pride” (Km 8/2020) kändes  oförståelig och otillräcklig men tydliggör samtidigt hur olika vi människor tolkar regnbågsflaggans symbolik. Symboler och bilder väcker ofta olika associationer, tolkningar och genklang hos oss människor. 

Även om Helena D’Arcy i sin artikel tar parti för de som ondgör sig över kopplingen mellan Pride och förskola / skola och även om  ”Mamma från södra Sverige”  av samma orsak ”känner sig illamående”  ställer vi frågan :  Varför skulle inte nedanstående definition från RFSU vara tillräcklig för att Regnbågsflaggan platsar i förskola / skola 

”Regnbågsflaggan – som ofta också kallas prideflaggan – har sedan 1970-talet varit den samlande symbolen för hbtq-personers rättigheter och hbtq-rörelsen runtom i världen. Den är skapad för att stå för mångfald, respekt och fred, för tolerans, öppenhet och synliggörande. Flaggan består av regnbågens färger där färgerna symboliserar mångfalden inom hbtq-rörelsen. (RFSU:s definition i tidskriften OTTAR) https://www.ottar.se/artiklar/regnb-gsflaggan-vad-st-r-den-f-r)

Om ”Mamma från södra Sverige” dessutom ”blir illamående” av att det finns en läshörna på förskolan med ”böcker med regnbågstema, där alla möjliga familjeförhållanden beskrevs rosaskimrande”  så är det läge att påminna om att i varje förskola / skola finns barn som inte lever i så kallade kärnfamiljer utan just precis ”i alla möjliga familjeförhållanden” inklusive regnbågsfamiljer. Varför skulle inte barn till ”Mamma från södra Sverige” få se sina olika kamraters – inklusive regnbågsbarnens – familjeerfarenheter skildrade i barnböcker  

Inte någonstans i artikeln berörs homosexuella i kyrkan”, skriver Helena D’Arcy  i Km nr 4.

Nej och just därför kändes frågan om homosexuella som elefanten i rummet !  Alla vet att Pride och homosexuella / HBTQ  hör intimt ihop.

Det är inte katolska kyrkan som gått i spetsen för respekt och synliggörande av homosexuella / HBTQ personer utan häri landet är det just rörelser som RFSU och RFSL som verkat för ”allas lika värde och rättigheter”.  Utan dessa rörelser hade HBTQ – personer fortfarande fått hålla sig i sin undanskymda skamvrå.  Vi hoppas att det inte var detta som Km menade att bidra till.

Irène Nordgren                              Kerstin Persson

Published by Irène Nordgren on 07 jun 2020

Ett helgon synas i sömmarna

”L’ombre du saint” – Helgonets skugga. En ny biografi av Christine Pedotti och Anthony Favier  synar den helige Johannes Paulus II mörka sidor.

Septembre 1995 : RASSEMBLEMENT DES JEUNES D’EUROPE (300.000) A LORETTE EN ITALIE

JP2 under sitt 26 åriga pontifikat (1978-2005) huvudansvarig för kyrkans mörkande av sexövergrepp. JP2 medverkade till att förstärka klerikalismen inom kyrkan och synen på prästämbetet som något övernaturligt.  

”The canonization of John Paul II marks the end of a long cycle in the history of Catholicism, that of dreaming for a return of power, which the Polish pontiff carried out from start to finish, ” they write in their 330-page book, currently available only in French.

https://international.la-croix.com/news/new-biography-portrays-a-dark-side-of-john-paul-iis-reign/12500?campaname=_June07

// Irène

PS  JP2  gick alltid hand i hand med sin ständige prefekt för Troskongregationen kardinal Ratzinger som också 

efterträdde JP2 som påve 2005. 

Just synen på och betoning av prästämbetet som något övernaturligt har starkt bidragit till den svåråtkomliga klerikalismen inom katolska kyrkan. Därför värjer sig också kyrkans klerker mot att tex avskaffa det obligatoriska celibatet som ju ytterligare förstärker synen på att prästen genomgår ”en ontologisk förvandling” vid prästvigningen och blir innehavare av ett ”övernaturligt ämbete ” –   ”a supernatural view of the priesthood”.

DAGEN 2018 Anna Bieniaszewski Sandberg om ”Upphöjda präster ett gissel för kyrkan”      

https://www.dagen.se/dokument/1.1216628

Published by Irène Nordgren on 26 maj 2020

Andlig boning åt Gud – ekumenisk digital reträtt

”Med början på pingstafton 2020, 30 maj, leder kardinal Anders Arborelius och Uppsala luthersk-evangeliska stifts biskop Karin Johannesson en digital reträtt i fyra delar. Under fyra lördagar publiceras texter, musik och betraktelser, och registrerade deltagare kan själva avgöra i vilken takt och med vilken intensitet man deltar.”

http://signum.se/andlig-boning-at-gud-ekumenisk-digital-retratt/

// Irène

Published by Irène Nordgren on 19 maj 2020

Annika Borg volontär på Israels ambassad ?

 I DAGEN 14 maj skriver 4 debattörer

”Dags för EU att skriva historia och sätta stopp för Israel”

”En annektering av Västbanken förvandlar det palestinska folket – och som en oskiljaktig del av detta folk, de kristna och andra minoriteter – till en rättslös befolkning utan demokratiska fri- och rättigheter. Ett sådant system har ett namn på afrikaans och i internationell folkrätt: apartheid. Systemet är ett brott mot mänskligheten och kräver därför världssamfundets ingripande. ”

Sune Fahlgren, pastor Equmeniakyrkan, Anna Karin Hammar, präst Svenska kyrkan, Kjell Jonasson, präst Svenska kyrkan, Lena Lönnqvist, medlem Equmeniakyrkan  

https://www.dagen.se/debatt/dags-for-eu-att-skriva-historia-och-satta-stopp-for-israel-1.17141

Annika Borg svarar ” Samma gamla israelfientliga propaganda”

”Den extrema bojkottrörelsen BDS:s representanter fångar alla tillfällen att sprida sitt Israelhat, även i coronatider, skriver Annika Borg.”

https://www.dagen.se/debatt/annika-borg-samma-gamSlutreplik la-israelfientliga-propaganda-1.1714726

Slutreplik idag 19 maj DAGEN

”Israels politik har också etik”

”Annika Borg nämner inte sakfrågan – Israels annektering av Västbanken – med ett enda ord. Israel måste följa internationell etik, skriver fyra debattörer.” ”Vi kan inte uppfatta hennes inlägg på annat sätt än som ett falskt vittnesbörd om medmänniskor, på gränsen till karaktärsmord.”

https://www.dagen.se/debatt/israels-politik-har-ocksa-etik-annika-borg-1.1717071

// Irène  

PS  Annika Borg volontär  på Israels ambassad ? En mycket  berättigad fråga då Annika Borg allt som oftast låter som ambassadör Ilan Ben- Dovs papegoja……

 2015 Dagens Seglora Borg har svagt mandat att ropa ”antisemitism”

Published by Irène Nordgren on 16 maj 2020

Den Helige Farfadern

Efter en lång dialog med Vår Herre blev denna sanning uppenbar för mig:

Den Helige Fadern i Rom är inte ofelbar………..

……men däremot den Helige Farfadern !!

Published by Irène Nordgren on 13 maj 2020

Radarparet Peter Seewald och B16 ännu en gång !

Benedict XVI holds his final general audience, Feb. 27, 2013. Credit: Mazur/www.thepapalvisit.org.uk (CC BY-NC-SA 2.0).

SIGNUM uppmärksammar Peter Seewalds nya biografi om B16 .

”Vår samtida kultur formulerar ett “antikristligt credo” och straffar dem som motsäger det med ”social exkommunicering”, säger förre påven, Benedictus XVI i en ny biografi som publicerades i Tyskland för en vecka sedan. Boken är på nära 1 200 sidor och består av en omfattande intervju gjord av den tyske författaren Peter Sweewald, som tidigare har skrivit fyra intervjuböcker med Benedictus/Joseph Ratzinger från dennes tid som kardinal och sedermera påve. Den nya boken som på tyska heter ”Benedictus XVI – ett liv” översätts just nu till engelska och en engelskspråkig utgåva planeras till mitten av november i USA.”     http://signum.se/benedictus-xvi-kritiserar-antikristligt-credo-i-ny-biografi/

// Irène 

PS  Här en intervju med Peter Seewald från 2016 som inleds med att  Peter Seewald ombeds att göra en utvärdering av Joseph Ratzinger / påve Benedikt XVI som filosof , teolog och tänkare . Peter Sewald svarar : ”Ratzinger är tveklöst en av 1900-talets mest betydande tänkare. Som teolog den störste påven genom tiderna ” https://www.youtube.com/watch?v=1fvKTKvSTpo

Jo jag tackar ! Inte undra på att B16 gillar att bli omskriven av Peter Seewald.  Att garanterat slippa bli ifrågasatt / få kritiska frågor har  alltid  varit ett outtalat villkor för att B16 ska ställa upp på  intervjuer ! Med Peter Seewald som intervjuare har B16 alltid kunnat känna sig trygg med att detta villkor infrias! Och nu väntar alltså ytterligare 1200 sidor beröm och upphöjelse! 

Här en youtube från 2008 som ger en vinjett från B16 påvliga vardag i Vatikanen tillsammans med gorgeous Georg ! Musiken ger en fin inramning och lägg märke till  hur fint också kvinnor gavs tillfälle att komplettera  B16 vardag ! 

https://www.youtube.com/watch?v=UQrWxrtqRUU


Förra året gavs jag tillfälle att i DAGEN ge uttryck för min kritiska inställning till B16 https://www.dagen.se/debatt/benedikt-saknar-offerperspektivet-1.1470404

Men då blev inte Ulf Silvferling glad …..https://www.dagen.se/debatt/fel-om-benedikt-och-overgreppen-1.1478554

Tydligt att Ulf Silvferling inte läst min krönika ”Som man bäddar får man ligga” http://dagensseglora.se/2013/03/01/som-man-baddar-far-man-ligga//

 

Published by Irène Nordgren on 15 apr 2020

Varför gör han på detta viset ?

Om det är någon vars omdöme om tingens katolska ordning jag litar på så är det Jaime L. Manson. Hennes kommentar av Franciskus personval av de kvinnor som ska ingå i hans nya kommission som ska utreda frågan om kvinnligt diakonat ökar onekligen frustrationen hur Franciskus tänker. Varför har Franciskus inte valt någon kvinna från ”periferin ”  som han i vanliga fall brukar anse är så viktigt att uppmärksamma ? Varför bara kvinnor från Europa eller USA ? 

”Yet the pope chose no one from ”the peripheries,” those places in our world to which he is always imploring us to go”

Vill Franciskus ha kvinnliga diakoner ?

”This new commission seems poised to find consensus — that women are not entitled to serve as deacons. The brief sketches of the members offered by NCR’s Joshua McElwee and Crux’s John Allen suggest that few of them have done academic work on the history of deacons and that none of them have expressed the belief that women ever served in a diaconate that was equal to men in the early church.”

”By selecting these members for the commission, Francis has effectively killed the possibility of any real progress for women in the church. Given how long women have been asked to wait in faith and in hope to have the dignity of their work acknowledged and elevated, this turn of events is nothing short of cruel.”

Jag noterar särskilt Jamie L. Mansons slutreplik

”Yes, the coronavirus is devastating. But misogyny and clergy sex abuse are pandemics, too. And they will continue to rage long after we have a vaccine for COVID-19. For those of us marginalized by these sicknesses inside the institutional church, the suffering of Holy Week did not give way to the hope of Easter. Instead, it left us asking, ”Will the real Pope Francis please stand up?””

https://www.ncronline.org/news/opinion/grace-margins/tale-two-pope-francises?fbclid=IwAR3hSz9P23MdFaFxyJFtuf4UuD4eHn9rono-YpDyzWcVbwfEQi7obb4kq4I

// Irène

PS  Ja coronaviruset är förödande men även kvinnohat och prästers sexuella övergrepp.

https://www.ncronline.org/news/theology/francis-creates-new-women-deacons-commission-naming-entirely-different-membership

Published by Irène Nordgren on 11 apr 2020

Suddenly

As I had always known
he would come, unannounced,
remarkable merely for the absence
of clamour. So truth must appear
to the thinker; so, at a stage
of the experiment, the answer
must quietly emerge. I looked
at him, not with the eye
only, but with the whole
of my being, overflowing with
him as a chalice would
with the sea. Yet was he
no more there than before,
his area occupied
by the unhaloed presences.
You could put your hand
in him without consciousness
of his wounds. The gamblers
at the foot of the unnoticed
cross went on with
their dicing; yet the invisible
garment for which they played
was no longer at stake, but worn
by him in this risen existence.

R. S. Thomas    (1913 – 2000)

Published by Irène Nordgren on 23 mar 2020

Formell och informell samvetsfrihet för vårdpersonal

I samband med Europadomstolens beslut att ej ta upp fallet med samvetsfrihet för barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen publicerar DAGEN 17 mars ett upprop från 77 kristna ledare. Från katolska kyrkan bla biskop Anders, Thomas Idergard SJ, Helena D’Arcy (chefredaktör Katolskt Magasin) och Benedicta Lindberg (generalsekreterare Respekt) DAGEN

Jag erbjuder nedanstående debattartikel till DAGEN som dock refuseras och jag lägger därför istället ut artikeln  här på bloggen.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Formell och informell samvetsfrihet

DAGEN publicerar 17 mars uppropet av  ”77 kristna ledare  beklagar  Europadomstolens beslut” dvs  att inte ta upp fallet med barnmorskan Ellinor Grimmark (och Linda Steen) till högsta instans.

”Det finns ingenting i deras önskemål som  inte hade kunnat lösas av en välvilligt inställd schemaläggare” skriver undertecknarna i DAGEN. 

Synd att undertecknarna väljer att blunda för att problemet just var att Ellinor Grimmark inte var intresserad att diskret lösa  sina samvetsproblem med en ”välvilligt inställd schemaläggare” utan istället intresserad av att få massmedial uppmärksamhet för hur illvillig region Jönköping var. 

Jacob Zetterman intervjuar barnmorskorna  och deras juridiska ombud  Ruth Nordström  och kommenterar  ” I Sverige har processen pågått sedan 2013 då Ellinor Grimmark nekades jobb efter att ha begärt samvetsfrihet. ”  https://www.dagen.se/nyheter/europadomstolen-tar-inte-upp-barnmorskefallet-1.1680219

Synd att Jacob Zetterman i detta sammanhang  missar att påminna om  ”informell samvetsfrihet”och tysta överenskommelser”han själv skrivit  om 2018.  https://www.dagen.se/dokument/lakare-slipper-medverka-vid-aborter-men-kan-inte-beratta-om-det-1.1155339

Synd att Jacob Zetterman missar att informera  om den kontext i vilket fallet Ellinor Grimmark utspelade sig 2013 då  Ellinor Grimmark som anställd sjuksköterska i region Jönköping fick vidareutbilda sig med studielön till barnmorska. Att Ellinor Grimmark skulle komma att åberopa rätt att slippa utföra abort och befatta sig med preventivmedel som blivande barnmorska var dock inte något hon förde fram till arbetsgivaren i samband med att hon påbörjade sin  betalda vidareutbildning utan det gjorde hon först senare mot slutet av den betalda utbildningen i samband med att hon skulle påbörja arbetet som barnmorska i region Jönköping.  

Alla bakgrundsfakta tyder på att  Ellinor Grimmark genom sitt juridiska ombud Ruth Nordström låtit sig bli till en viktig  bricka inom den internationella anti-abortlobbyn.  

Ruth Nordström har en mängd  kopplingar till Pro-Life rörelsen och är  bla samarbetspartner till den mäktiga och stenrika  lobby- och anti-abortorganisationen Alliance Defender Freedom (ADF)  som ekonomiskt backar upp  ärenden som ligger i linje med deras värderingar. Förutsättning att få  ett fall prövat i Europadomstolen är att först ha förlorat prövning i Arbetsdomstolen vilket Ellinor Grimmark gjorde 2017.  Ellinor Grimmark och hennes ombud visade då i media hur påtagligt nöjda de var över Arbetsdomstolens beslut som ju äntligen öppnade vägen  till Europadomstolen där Ellinor Grimmark och Ruth Nordström nu dock förlorat möjlighet att få fallet prövat.

// Irène

PS 12 mars skriver RESPEKT

”Ellinor Grimmark nekades 2014 anställning vid Ryhovs sjukhus när hon hade yttrat i pressen hur hon tänker angående aborter. Hon anmälde därefter Region Jönköping till Diskrimineringsombudsmannen. Tingsrätten och arbetsdomstolen slog fast att Ellinor Grimmark inte blev diskriminerad av Region Jönköpings län.”

ttps://respektlivet.nu/nyhetsarkiv/nyheter/2020/ingen-provning-for-barnmorskorna-i-europadomstolen


Next »