Archive for juni, 2022

Published by Irène Nordgren on 17 jun 2022

Samtal med p Mikael Schink SJ på Tidskriften Signum Facebooksida

Under Nyheter vidarebefordrar Signum 14 juni 2022 ”Ny franciskanprovinsial förespråkar ny sexualmoral” ”Broder Markus Furhmann, som är de tyska franciskanernas nye provinsial, har uttalat sig till förmån för att ändra den katolska sexualmoralen.”

https://signum.se/ny-franciskanprovinsial-foresprakar-ny-sexualmoral/

Nyheten läggs också in på Signums Fb sida där det uppstår en livlig diskussion i vilken jesuiterna Thomas Idergard och Mikael Schink deltar.

https://www.facebook.com/tidskriftensignum/posts/pfbid02A9wdrnmPuQNjMTyYYd7MTnDfmBTkYxj3LsuQtFkdA2zDHEQkrcoQZRi9wyJLncoTl?__cft__[0]=AZVShEsW0qBBD91dDiDiMd8MUEW0_D2ltAH32n0HtMAZuH9XewCDo9hUgAkHIH5h0IN9I38EgV0hXyw3kChXlXEkhItCIOYsCzn6Res2G5EYInpCO4EA7snUrLSe5c9gdPg&__tn__=%2CO%2CP-R

15 juni lägger också jag mig i diskussionen och ger en länk till Katolsk Vision och skriver : Det finns jesuiter som tycker annorlunda än ni två Thomas Idergard SJ och  Mikael Schink SJ http://www.katolskvision.se/blog/?p=30018

Detta leder till följande samtal med p Mikael Schink SJ som svarar

16 juni 

Mikael Schink SJ           att det finns jesuiter som har vissa åsikter är inte något slutgiltigt teologiskt kriterium, utan det måste bedömas i ljuset av Kyrkans tro.

Irene Nordgren          Vad beträffar våra dagars kontroversiella ämnen så finns jesuiter vars ”åsikter” kastar ljus över nödvändigheten att lösa konflikten mellan Läroämbetet och teologi = Kyrkans tro.

Mikael Schink SJ      Läroämbetet utövar inte någon monarkisk makt i Kyrkan utan är bundet av uppenbarelsen och Kyrkans tradition.

Irene Nordgren      Uppenbarligen har UPPENBARELSEN uppenbarat sig olika – läs tolkats olika – under historiens lopp vilket de facto resulterat i kyrkliga splittringar. För att hålla oss till jesuitorden så finns idag olika tolkningar inom din orden.

Mikael Schink SJ      Uppenbarligen, men min poäng är att en legitim tolkning av uppenbarelsen måste stämma överens med Kyrkans tro.

Irene Nordgren           Förstår jag dig rätt att du menar att det idag finns jesuiter vars tro inte kan anses som katolsk ?

Mikael Schink SJ            I och med att du anser att vissa jesuiter tycker annorlunda än p. Thomas Idergard SJ och jag är det väl snarare du som borde besvara denna fråga.

Irene Nordgren          Du skriver ”att det finns jesuiter som har vissa åsikter …..” Förstår jag dig rätt att du underförstått menar att dessa åsikter inte är katolska ?

Mikael Schink SJ           Jag refererade till det du tidigare skrev, nämligen ”Det finns jesuiter som tycker annorlunda än ni två Thomas Idergard SJ och Mikael Schink SJ”.

Irene Nordgren           din ordensbroder Klaus Mertes menar att katolska kyrkan måste ändra sitt mindset vad homosexualitet beträffar. Har jag förstått rätt att du och Thomas Idergard SJ inte håller med ? Markus Fuhrman den nye provinsialen för tyska franciskaner är av samma uppfattning som Klaus Mertes men eftersom du och Thomas Idergard sätter ut gråtande e-moji så tolkar jag att det råder olika uppfattningar såväl inom jesuitorden som inom franciskanorden. Jag håller med Klaus Mertes SJ och Markus Fuhrman OFM Och eftersom Thomas Idergard ifrågasatt att jag är katolik så tänker jag att du och Thomas Idergard också ifrågasätter att Klaus Mertes SJ och Markus Fuhrman OFM är katoliker. Eller ?

Mikael Schink SJ          Jag har inte tid att sätta mig in i och recensera p. Klaus Mertes uppfattningar, inte heller p. Markus Fuhrmann. Om du därför läser mitt tidigare inlägg så formulerar jag mig mer allmänt och presenterar Kyrkans tro att äktenskapet är en förening mellan en man och en kvinna och att sexuella handlingar utanför äktenskapet är allvarliga synder. Rubriken på artikeln (och även innehållet, om jag minns rätt från min tidigare läsning av den) får det emellertid att verka som om p. Fuhrmann faktiskt vill ändra just detta, vilket skapar förvirring bland de troende och splittring i Kyrkan. Det kan man lätt se av reaktionerna på nyheten. Jag deklarerar därför att om så sker på ett definitivt sätt blir jag nog tvungen att på sikt konstatera att Katolska kyrkan inte är Jesu Kristi Kyrka.

Irene Nordgren          ”Jag deklarerar därför att om så sker på ett definitivt sätt blir jag nog tvungen att på sikt konstatera att Katolska kyrkan inte är Jesu Kristi Kyrka.” En uppseendeväckande och sorglig uppfattning särskilt som den får ödesdigra konsekvenser när du nyttjar predikstolen till att utmåla församlingsmedlemmar som inte delar ditt ”konstaterande” som ”smörgåsbordskatoliker.” 

Utifrån den dogmfixerade undervisning som du och Thomas Idergard bedriver i Stockholms katolska stift – från såväl predikstol som här i sociala media – ges många katoliker intryck av att all annan uppfattning än den ni förmedlar är icke- katolsk.

17 juni

Mikael Schink SJ         Mitt konstaterande vilar på att läran att äktenskapet är en föreningen mellan en man och en kvinna och att sexuell aktivitet utanför äktenskapet är allvarlig synd är en del av Kyrkans tro. Detta tycks mig vara helt okontroversiellt. Om du vill bestrida att detta är en del av Kyrkans tro är jag öppen för argument, men jag har hittills inte sett några speciellt starka sådana. Om folk på så sätt görs uppmärksamma på Kyrkans lära och upptäcker att de kanske måste ändra sina uppfattningar och sitt beteende är det ju det som är meningen. Predikan är ju också till för att kalla till omvändelse, eller?

Vad gäller din andra punkt att min undervisning är ”dogmfixerad”, både i predikningar och i sociala medier är det väl bara bra att prästen tar upp Kyrkans dogmer och så undervisar om den heliga läran, i synnerhet som min erfarenhet är att det finns en okunskap om Kyrkans dogmer och lära. Men jag känner inte igen mig i beskrivningen att min undervisning skulle vara ”fixerad” vid dogmer. I princip alla nedskrivna predikningar jag hållit de senaste åren finns offentligt tillgängliga på S:ta Eugenias hemsida. Jag vill minnas att jag ofta tagit upp andra än rent dogmatiska ämnen, t.ex. helgonens liv, andlig tillväxt, bön, moralteologiska frågor och mycket annat. 

Vad gäller andra möjliga uppfattningar försöker jag hålla mig till det som är katolsk lära eller allmänt etablerade katolska teologiska uppfattningar. Om jag tar upp en specifik uppfattning som inte är föreskriven eller som är mindre vanlig brukar jag signalera detta genom att nämna varifrån den kommer eller dylikt.

 Irene Nordgren         Hoppas att du inte tar illa upp att jag påpekar din motsägelsefullhet i följande ”Om du vill bestrida att detta är en del av Kyrkans tro är jag öppen för argument, men jag har hittills inte sett några speciellt starka sådana.” Nyss förklarade du för mig ”Jag har inte tid att sätta mig in i och recensera p. Klaus Mertes uppfattningar, inte heller p. Markus Fuhrmann.”

Å ena sidan säger du att du är ”öppen för argument” men å andra sidan säger du att du ”inte har tid att sätta dig in i Klaus Mertes SJ och Markus Fuhrmans OFM uppfattningar.” Hur ska jag som vanlig lekman kunna tro på att du är ”öppen för argument ” om du inte har tid och lust att ta del av de motargument som ges av ordensfolk såväl inom din egen orden som nu också franciskanorden ?

Mikael Schink SJ          Det jag menade är att jag är öppen för motargument från dig – eftersom det är dig jag diskuterar med. I övrigt är min tid tyvärr mycket begränsad. Jag försöker hålla mig så pass teologiskt insatt som möjligt, även inom områden som faller utanför min specialisering. När det gäller just Kyrkans sexualmoral verkar det för mig som om de flesta argument legat på bordet ganska länge och att det därför är osannolikt att p. Mertes eller p. Fuhrmann bidragit med någonting genuint nytt. Jag har därför avstått från att fördjupa mig i det. Men det är naturligtvis möjligt att p. Mertes eller p. Fuhrmann formulerat banbrytande teologiska argument de senaste åren (även om min läsning av signumartikeln inte verkade peka på det och även om jag inte hört vare sig p. Mertes eller p. Fuhrmanns namn nämnas av tyska moralteologer jag pratat med), och i så fall måste jag reservera tid för att sätta mig in i det.

Irene Nordgren        Kristendomen formulerades under de första kyrkomötena i en antik kontext / antik världsåskådning av tidens manliga elit och traderades till ett manligt prästerskap som utbildningsmässigt utgjorde en elit och som i sin tur förkunnade LÄRAN till en lyssnande åhörarskara som var analfabeter. Synen på kön och på homosexualitet var ickefrågor i urkyrkan vars kontroversiella frågor istället rörde relationen mellan Gud och sonen och frågor kring Jesus natur. Kunskap om ägg och spermier var okänd – likaså homosexualitet mellan jämställda och jämbördiga vuxna personer. 2000 år senare förkunnas det kristna evangeliet i en värld med internet där präster och biskopar inte längre på något sätt utbildningsmässigt utgör en elit. Präster och biskopar står inför en helt ny världssituation med nya kunskaper och ny teknik som utgör en utmaning som helt enkelt kräver ett nytt förhållningssätt. Den Synodala Vägen är Västkyrkans öppning mot ett sådant nytt förhållningssätt. Som all förändring möter den både ris och ros. Jag vill tillhöra ”rospartiet” medan du har valt ”rispartiet” ……..!

  Mikael Schink SJ          Jag kan inte urskilja något argument mot det jag sagt i det du skriver. Att vår tid (liksom alla tider) har sina specifika utmaningar som kräver ett anpassat förhållningssätt är väl helt okontroversiellt. Vad gäller den synodala vägen har den nyligen blivit avsevärt kritiserad av påven (https://signum.se/paven-kritiserar-synodala-vagen-i…/).

SIGNUM.SE Påven kritiserar Synodala vägen i Tyskland

Irene Nordgren  Några tendenser till ”ett anpassat förhållningssätt” från Signums sida ”till tidens specifika utmaningar” har jag inte sett till.  När det gäller Signums information om biskop Bätzing och den Synodala Vägen så finner jag inte Signums selektiva rapportering  särskilt trovärdig pga att Signum valt att ensidigt få svenska katoliker att uppfatta biskop Bätzing och den Synodala Vägen som något negativt genom sitt val av vinklad nyhetsrapportering dvs betoning av negativa nyheter och förtigande av positiva nyheter. Inte ett ljud tex när biskop Bätzing 3 mars 2020 valdes  till ny ordf för Tyska Biskopskonferensen. http://www.katolskvision.se/blog/?p=27831

När det gäller Franciskus inställning till reformer och den Synodala vägen så kan den beskrivas som svajig  då den  i olika uttalanden från påven  avspeglar hur klämd han är mellan den konservativa falangen (typ Nordiska och Polska Biskopskonferenserna) och den reformsträvande falangen representerad i olika We are Church organisationer inom katolska kyrkan.  För ett år sedan visade sig påven mycket positiv till biskop Bätzing och den synodala Vägen https://www.catholicnewsagency.com/news/248120/pope-francis-encourages-us-to-continue-on-synodal-way-says-german-bishops-leader-after-audience

Har inget minne av att Signum slog upp den nyheten på samma sätt som Signum nu beskriver Franciskus kritik i den länk du ger. 

I mars i år var Signum noga med att rapportera om Nordiska Biskopskonferensens kritiska brev 9 mars 2022 till biskop Bätzing  i svensk översättning.    https://signum.se/nordiska-biskopar-ifragasatter-den-synodala-vagen-i-tyskland/

Inte ett ljud om eller svensk översättning av  biskop Bätzings svarsbrev 28 mars 2022 i Signum.  Det fick skötas av Katolsk Vision och VÄKS. http://www.katolskvision.se/blog/?p=29965

Katolskt Magasin hörsammade VÄKS önskan om publicering av sitt brev och sitt stöd till biskop Bätzing  http://www.katolskvision.se/blog/?p=29950

Signum bemödade sig inte ens att besvara Väks förfrågan. 

Inte ett ljud om ett viktigt uttalande från  Wir sind Kirche 29 april 2022 https://www.wir-sind-kirche.de/?id=128&id_entry=9370

Inte ett ljud i Signum från We are Church International 3 maj  2022 https://www.wearechurchireland.ie/wac-international-press-release-the-german-synodal-path-and-gamaliel-s-principle

Inte ett ljud ännu om vicepresident i Reformprojektet Thomas Södings nedtonande 15 juni 2022 av Franciskus kritik. https://www.katholisch.de/artikel/39701-soeding-papst-interview-zum-synodalen-weg-ist-kein-verbot

Inte att förglömma Kjell Blückerts lobbying i Signum mot den Synodala Vägen. Så pinsamt !  http://www.katolskvision.se/blog/?p=29885

Published by Irène Nordgren on 02 jun 2022

USA ambassader runt om i världen – inklusive Vatikanen – flaggar med Pride

”The U.S. Embassy to the Holy See celebrates #PrideMonth with the Pride flag on display during the month of June. The United States respects the dignity and equality of LGBTQI+ people. LGBTQI+ rights are human rights.”

President Biden :

”Today, the rights of LGBTQI+ Americans are under relentless attack,” Biden said, adding, “An onslaught of dangerous anti-LGBTQI+ legislation has been introduced and passed in States across the country, targeting transgender children and their parents and interfering with their access to health care.”

https://www.catholicnewsagency.com/news/251436/us-embassy-to-vatican-again-flies-pride-flag-as-biden-administration-backs-lgbtqia-plus-advocacy

// Irène

PS Life Site förfasar sig ”Several commenters noted that the Catholic Church recognizes June as the month of the Sacred Heart of Jesus Christ and tweeted images of Jesus’ Sacred Heart at the embassy.” https://www.lifesitenews.com/news/u-s-embassy-to-holy-see-again-displays-lgbt-flag-for-pride-month/

PS Den Jesus jag känner har absolut ingenting emot att man flaggar med Pride flaggan samtidigt som juni månad tillägnas ”Jesu heliga hjärta”. Tvärtom !