Den här nyhetsnotisen fick inte publiceras på Facebooksidan Katoliker i Sverige:

2018 gav katolska kyrkan i Frankrike en oberoende utredningsgrupp i uppdrag att kartlägga förekomsten av pedofili i prästerskapet sedan 1950.

Undersökningen, som presenteras i sin helhet på tisdag (5 oktober), redovisar mellan 2 900 och 3 200 pedofilpräster – ”som ett minimum”.

Det är förfärande siffor som visar att vi har betydligt allvarligare problem att hantera än val av språk och ceremonier i mässan. Jag citerar från AFP/TT/DN:

”Mellan 2 900 och 3 200 pedofilpräster har kartlagts i rapporten. Och det är ett minimum, säger Jean-Marc Sauvé som är chef för den oberoende utredningsgruppen, till nyhetsbyrån AFP.

I två och ett halvt år har undersökningen pågått och rapporten, som är en lunta på 2 500 sidor väntas släppas på tisdag. Rapporten baseras på dokument från polisens, kyrkans och domstolars arkiv samt intervjuer med vittnen.

Förutom att få fram antalet förövare har man också försökt reda ut hur många som drabbats, säger Sauvé till nyhetsbyrån.

Utredningsgruppen startades 2018 av katolska kyrkan i Frankrike efter att flera stora skandaler briserat inom kyrkan i landet och världen över, vilket fick påve Franciskus att införa ett tvång inom kyrkan att rapportera vidare misstänkta övergrepp mot barn.

Expertgruppen, bestående av ett 20-tal personer, har gått genom misstankar om sexuella övergrepp mot barn från 1950-talet och framåt inom kyrkan. De första månaderna av utredningen hörde tusentals personer av sig med vittnesmål.”