Forts på radiosamtal 3 juli med Hans Küng med anledning av hans nyutkomna bok  ”Går kyrkan att rädda ?”

–          Ni har sagt att katolska kyrkan inte längre stämmer med den moderna världen.  Till det skulle man kunna invända att det just är hennes fördel.  Vad anser ni att katolska kyrkan ska bli ? Ett modernt företag som ligger rätt i tiden ?  Då skulle hon ju inte  erbjuda  några alternativ.

”Jag är inte den  person som absolut vill modernisera.   Det kyrkan främst borde  leta sig fram till är sitt ursprung.  Vad det handlar  om är om  vi kan åberopa oss på Jesus av Nasaret eller inte. Jag har beskrivit en scen i min bok.  Det är otänkbart att Jesus från Nasaret skulle kunna medverka vid en påveceremoni .  Han skulle inte finna någon plats i en sådan pompös , kejserlig maktmanifestation där  alla applåderar och härskarna kommer världen till mötes  bara för att visa upp sig och samla på sig röster.  Sådant har inget att göra med den kyrka som Jesus ville ha dvs en  kyrka byggd på  Jesu lärjungaskap.  Vi ska inte modernernisera till varje pris.  Där den moderna tiden  visar sig omänsklig måste vi bjuda motstånd. Jag har skrivit tillräckligt många kritiska böcker om den moderna tiden  tex  ”En anständig ekonomi ” som handlar om omoralen inom ekonomin.   Men vi kan ju inte använda oss av medeltiden som lösning när vi nu ska gå från den moderna till den postmoderna tiden.”

–          Hans Küng åberopar sig på Jesus och det gör påven också. Hur ska nu en lekman förhålla sig till  2 olika försök  till legitimitet.

”Han ska läsa bibeln. Då kommer han att märka  vem Jesus är.  Egentligen skulle  Ratzinger  inte skriva böcker utan leda kyrkan,  men när han som påve och teolog  skriver om Jesus  då handlar det  för honom om den dogmatiske Kristus  som vandrar över jorden.  Att Jesus  stod i opposition till sin samtids religiösa etablissemang  och att han till slut blev dödad av de som ansåg sig renläriga – om det talar man inte.  Nej tvärtom  det handlar alltid bara om den dogmatiske Kristus, om kyrkan och om förvaltning. ”

–          Låt oss återkomma till biskoparna . Ni har redan antytt att alla är mycket regimtrogna  och att de egentligen utgör en hermetiskt  tillsluten grupp. Hur har det kunnat bli så ?

”Nu är det som  om påven själv  kan  utnämna  biskopar  och  främst  utifrån  hur regimtrogen vederbörande  är.  Det går bokstavligt till som i kommunistpartiet där ingen fick säga något annat än det som sades  av chefen i Moskva.  Det är därför alla säger samma saker. När ni talar med en enskild biskop säger denne : ”Ni har naturligtvis rätt men……

Om en biskop äntligen reste sig upp i Förbundsrepubliken Tyskland och talade om hur läget är och sa att så här går det inte att fortsätta och att man måste ta itu med reformer,  så skulle han först få Rom och Vatikanen mot sig som omedelbart via  nuntien skulle intervenera osv. Han skulle också få de andra biskoparna mot sig  och framför allt Meisner *  – fraktionen som inom biskopskonferensen försökt utöva  psykisk terror och som naturligtvis har kurian bakom sig.  Sedan skulle han få olika små grupper  konservativa  mot sig och deras pressagenter  som ser  till att  sprida nyheter. Alltså det skulle verkligen krävas att  kunna stå på sig. Men han skulle trots allt ha folket  bakom sig.”

Forts följer

// Irène

PS   * Meisner är omstridd ärkebiskop i Köln.  Om man kunde gradera alla  biskopars fallenhet för lojalitet mot påven på en skala 1 -10, så får Meisner 10 +.

Han är bla känd för sitt yttrande  ”Det finns inget som heter makt i kyrkan utan bara fullmakt och det är den som  påven utövar”

Som jag skrivit tidigare

Skulle påven förkunna att från med nu är 2+2 = 5 så skulle Meisner hitta argument för detta.