Archive for the 'Uncategorized' Category

Published by Irène Nordgren on 04 okt 2019

Skriv på upprop för ordenssystrars rösträtt på Amazonas biskopssynod!

”To: Pope Francis, Synod Officials, Cardinals, BishopsCatholic Women Religious Superiors Should Vote at the Pan-Amazonian Synod”


https://action.groundswell-mvmt.org/petitions/catholic-women-religious-superiors-should-vote-at-the-pan-amazonian-synod-1?bucket&source=facebook-share-button&time=1570136152&utm_campaign&utm_source=facebook&share=7171c0a4-9695-4aa5-936a-d070133a975f&fbclid=IwAR3UEjyewcypDjc-UlyEf1lIufIdkVVcMiP4WMAtpNBue5jsfJLKnoax6UI

// Irène

Published by Irène Nordgren on 03 okt 2019

”And you sister, what do you say?”

Trots att det finns 10 gånger fler ordenssystrar än ordensbröder i världen så saknar ordenssystrar rösträtt vid biskopssynoder.   Ordenssytrar talar idag i Rom – bla sr Madelaine Fredell OP  ”Are there limits to speaking with parrhesia?”

”Many times in the history of Christianity, religious sisters stood at the frontiers of change. As prophets and pioneers, atuned to the movements of the Holy Spirit, they have discovered new horizons of our faith in changing times. In October 2019 another Bishops’ Synod will gather in Rome to discern the future of the Catholic Church in Amazonia. Yet women religious who outnumber brothers almost 10 to 1 globally and whose female superiors have the same canonical status as brother superiors, do not have the right to vote at these Synods. This must change if we want to see equality in the leadership of our Church”

 https://voicesoffaith.org/os-october-2019-event

// Irène

PS NCR okt 2014      https://www.ncronline.org/news/vatican/pope-calls-synod-speak-boldly-cardinal-defends-current-teachings?fbclid=IwAR2seDARS-MB6wtm5jMdU6bUKlcjZe-5dz7_noqvDW2kHAGx1jitRvD0zfY

Published by Irène Nordgren on 28 sep 2019

Varför fastnar sr Madelaine Fredell OP i Signums Bullerbyfilter?

Nu pågår Bokmässan 2019 i Göteborg.  På Svenska Kyrkans scen ”Se människan”  hålls en mängd spännande och intressanta samtal. 

Ett tema i år är JÄMSTÄLLDHET och i ett panelsamtal ”Kvinnor och religion” möts fyra kvinnliga religiösa representanter  – däribland  sr Madelaine Fredell OP.

”Religionen har genom historien dominerats av män och många gånger bidragit till kvinnoförtryck – och gör så på många håll än idag. Samtidigt har mycket hänt. Här möts fyra kvinnliga religiösa ledare i ett samtal om religion och jämställdhet: Madeleine Fredell, dominikansyster i Katolska kyrkan, Antje Jackelén, Sveriges första kvinnliga ärkebiskop, Ute Steyer, Sverige första kvinnliga rabbin, och danska Sherin Khankan, som grundat Mariam- moskén i Köpenhamn, den första moské i Skandinavien som leds av kvinnor. Samtalet leds av Lars Mogensen, journalist.”

https://m.youtube.com/watch?v=b2DolelNpWc&list=PLcH6ndQqLI8qjqsbQM9wDhV1GQEwKShCz&index=18&t=0s


I ett annat samtal ”Med tanke på tron” samtalar Ulf Jonsson SJ med Björn Vikström – tidigare biskop i Borgå Stift .

”Är vi religiösa av naturen? Vilka egenskaper har Gud? Kan man förena en vetenskaplig världsbild med tanken att Gud handlar i världen? Ulf Jonsson SJ är professor i religionsfilosofi. Han talar med Björn Vikström om filosofiska och teologiska förutsättningar för den systematiska teologin.”

https://www.youtube.com/watch?v=VLNJQr-lRXM&list=PLcH6ndQqLI8qjqsbQM9wDhV1GQEwKShCz&index=7 /

// Irène

PS Jag undrar hur det kommer sig att SIGNUM skyndsamt vill delge sina läsare att Ulf Jonsson framträtt på Bokmässan i torsdags 26 september men däremot inte anser det lika angeläget att också förmedla att sr Madelaine Fredell samma dag framträtt på samma scen.  Signum presenterar Bokmässan och  Ulf Jonsson och länkar till hans framträdande. Inte ett ljud om sr Madelaine !  Inte någon länk till panelsamtalet hon deltar i !

http://signum.se/signum-pa-bokmassan-i-goteborg/

Det här är inte första gången Signums BULLERBYFILTER filtrerar bort ett framträdande av sr Madelaine Fredell ! För 2 år sedan invigningstalade sr Madelaine 

vid Riksmötets öppnande .  Anmärkningsvärt nog inte ett ljud på Signum.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=24083

http://dagensseglora.se/2017/09/15/riksmotets-oppnande/

”Predika är min kallelse ” skriver predikarsyster Madeleine Fredell OP” i en artikel i L’Osservatore Romano i mars 2016

http://www.osservatoreromano.va/it/news/predicare-e-la-mia-vocazione

som också omtalas i National Catholic Reporter ”Vatican Newspaper essays suggest women should preach at Mass”https://www.ncronline.org/news/vatican/vatican-newspaper-essays-suggest-women-should-preach-mass

I Signum inte ett ord !

http://www.katolskvision.se/blog/?p=18790

Jag recyclar en vädjan från 2015

 Biskop Anders låt Din predikarsyster förkunna det glada budskapet. Ge henne venia !https://www.ncronline.org/news/vatican/vatican-newspaper-essays-suggest-women-should-preach-mass

Published by Irène Nordgren on 15 sep 2019

”Trons försvarare”

31 Oktober 2019 har dokumentärfilmen om påve Benedikt XVI

 ”Trons försvarare” 

av Christoph Röhl premiär i Tyskland. 

Filmen har redan väckt starka reaktioner http://www.realfictionfilme.de/filme/verteidiger-des-glaubens/index.php?id=146

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=UIBbjMM2sAE

Synopsis  (min övers) 

”Trons försvarare” berättar historien om en man vars livsuppgift det var att bevara kyrkan och hennes värden, men som istället förde henne till hennes största kris: Joseph Ratzinger, den tyske påven Benedikt XVI. Efter att en kort period på 60-talet ha räknats som förnyare såg han under sin 30-åriga gärning i Vatikanen som sin främsta uppgift att bevara den rena katolska läran. De som intervjuas i filmen, och som alla varit verksamma inom det klerikala systemet, ifrågasätter den officiellt spridda bilden av Ratzinger som ”lärd och anspråkslös.” De tydliggör den roll han spelade vid uppbyggandet av ett maktsystem i Vatikanen som på ett avsevärt sätt bidrog till den förtroendeförlust som katolska kyrkan sedan åratal lider av.”

”Författaren och regissören Christoph Röhl började sin research inför denna film redan innan Benedikt avgick och innan han kunde veta vilken dramatisk vändning som väntade. Röhl talade med insiders, förtrogna, vägledare, kyrkokännare och kyrkokritiker runt om i världen för att gå till botten med Joseph Ratzingers komplexa historia. Vatikanen beviljade för denna film tillgång till sitt omfångsrika film-och bildarkiv.”

De intervjuade är  Klaus Mertes, ärkebiskop Georg GänsweinDoris Wagner, Tony Flannery, Wolfgang BeinertHermann Häring, Christa Pongratz-Lippitt, Thomas P. Doyle, ärkebiskop  Charles Scicluna, Xavier Léger, Pablo Perez Guajardo, Emiliano Fittipaldi, Marie Collins

// Irène 

PS 13 febr 2013 -2 dagar  efter att B16 avgått  från sitt ämbete – skriver jag krönika i Dagens Seglora ” Har Jesus instiftat Vatikanen” http://dagensseglora.se/2013/02/13/har-jesus-instiftat-vatikanen/

1 mars 2013 fortsättning ”Som man bäddar får man ligga

http://dagensseglora.se/2013/03/01/som-man-baddar-far-man-ligga/

I samband med den skrivelse ”Kyrkan och skandalen med sexuella övergrepp” som B16 offentliggjorde våren 2019 skriver jag debattartikel i Dagen 25 april 2019 ”Benedikt saknar offerperspektivet” 

https://www.dagen.se/debatt/benedikt-saknar-offerperspektivet-1.1470404

Ulf Silfverling – redaktör Katolsk Observatör – besvarar min artikel 8 maj i DAGEN ”Fel om Benedikt och övergreppen”

https://www.dagen.se/debatt/fel-om-benedikt-och-overgreppen-1.1478554       

Jag ger Ulf Silfverling senare svar i ett öppet brev på KV blogg http://www.katolskvision.se/blog/?p=27236

Här också en kommentar till Joel Halldorfs försvar av B16 i SÄNDAREN 19 febr 2013

http://www.katolskvision.se/blog/?p=8660

Published by Irène Nordgren on 25 aug 2019

Fy skam Katolsk Horisont !

Katolsk Horisont ger sig inte utan utgör alltmer en organiserad motståndsrörelse mot Franciskus.

Nu senast uppmanar Katolsk Horisont under rubrik ”Lämna återbud till Amazonas synoden!” till  bojkott av den kommande Amozonassynoden  i Vatikanen 6-27 oktober.   En anonym översättare – med största sannolikhet diakon Göran Fäldt – (rätta mig om jag har fel) har valt att översätta en  negativ och aggressiv tysk insändarkommentar till Die Tagespost för att kunna marknadsföra sitt (och Katolsk Horisonts)  motstånd mot de i diakon Göran Fäldts perspektiv hotande reformer som kan skönjas i samband med Amazonsynoden.  

Katolsk Horisont hymlar inte med sitt syfte. ”Av det skälet publicerar Katolsk Horisont här ett brev från en läsare till redaktionen för den katolska, tyskspråkiga tidningen Die Tagespost på just detta tema.”

”Det måste bli ett slut på reformer för att rädda Kyrkan och världen genom klerikal konspiration! Det måste bli ett slut på allt som man tror ett sekulariserat hjärta efterlängtar, det vill säga celibatets avskaffande, diakonissvigning, kvinnopräster och gifta Viri probati som präster, tillgång till den heliga kommunionen för äkta par med olika kyrklig konfession och omgifta frånskilda, kyrklig välsignelse för homopar och en reform av ”Humanae vitae” till besvär för de ofödda! Bort med fingrarna från allt sådant! Lämna återbud till Amazonas synoden så fort som möjligt ”

https://www.katolsk-horisont.net/index.php/post/lamna-aterbud-till-amazonas-synoden.

Tidigare 23 juli fick diakon Göran Fäldt assistans av hjälpsamma hustrun Lena Fäldt att översätta hur kardinal Gerhard Ludwig Müller i CSN (Catholic News Agency) svartmålar Amazonassynoden under rubrik ”Cardinal Mueller criticizes ’false teaching’ on revelation in Amazon synod doc” Det var bara att tacka och ta emot  och okommenterat informera Katolsk Horisonts läsare : ”Kardinal Müller kritiserar ‘falsk lära’ om uppenbarelsen i Amazonsynodens dokument.”

https://www.katolsk-horisont.net/post/kardinal-muller-kritiserar-falsk-lara-om-uppenbarelsen-i-amazonsynodens-dokument

Diakon Göran Fäldt gick också ut med ett upprop att bojkotta Världsfamiljmötet i Dublin 21 -26 augusti 2018 med anledning av att James Martin SJ var inbjuden att tala över ämnet ”Showing Welcome and Respect in our Parishes for ‘LGBT’ People and their Families.”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=26527

// Irène

PS Att notera är diakon Göran Fäldt ordförande i Katolska Utskottet För Äktenskap och Familj / KUÄF 

https://www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-sverige/stockholms-katolska-stift/stiftsorgan/katolska-utskottet-for-aktenskap-och-familj

Detta faktum ger mig anledning att recycla nedanstående

Katoliker i Stockholms katolska stift styrs till att sitta kvar i katolsk småskola

Polariseringen inom den universella katolska kyrkan hårdnar successivt. Franciskus har många fiender och Katolsk Horisont lyckas dåligt att dölja att vara en av dessa ……..Faktum är att Franciskus avpolleterat två maktfullkomliga värstingar inom katolska kyrkan – kardinal Müller och kardinal Burke –  som just råkar vara diakon Göran Fäldts två favvisar. Så fort tillfälle gives gör sig diakon Göran Fäldt gärna till deras språkrör i Stockholms katolska Stift genom att till svenska översätta och publicera deras alster på Katolsk Horisont.

Göran Fäldt en värsting bland värstingar !   

Kardinal Gerhard Ludwig Müller
Kardinal Raymond Leo Burke

Ser fram mot the slippery slope efter Amazonsynoden 6-27 okt 2019 då allt förhoppningsvis börjar infrias som diakon Göran Fäldt och kardinalerna Müller och Burke fruktar !

Published by Irène Nordgren on 22 jul 2019

Ulla Gudmundson ”En vidräkning med Vatikanens tysta män”

Kära Ulla

Tack för din mycket välformulerade och angelägna understreckare i dagens SvD ”En vidräkning med Vatikanens tysta män” om nedanstående bok.

”Kommentarer välkomnas” skriver du på din FB sida. 

Jag tar dig på orden. Stockholms katolska Stift har ju inte precis bedrivit någon reklam av boken.

Nej den tycks snarare ha filtrerats bort i Stiftets Bullerbyfilter. Därför desto viktigare med din understreckare. Blir intressant om även din understreckare filtreras bort…….?

 Gillar särskilt när du skriver :”Men det viktiga är att Martel bidrar till att riva Berlinmuren av tystnad kring något som otvivelaktigt existerar och som i dag är föremål för en intensiv inomkatolsk diskussion. ”

Men synd att du helt väljer att hoppa över de ca 20 sidor som handlar om kardinal Trujillo som 1990 -2008 innehade posten som prefekt för Vatikanens familjefrågor. Hans uttaladen 2003 på nedanstående länk om kondomer när Aids härjade som värst  kommer jag aldrig att glömma och förlåta pga att jag på den tiden arbetade inom missbrukarvården inom Stockholms läns landsting och där mötte HIV – smittade homosexuella patienter ……….

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20031201_family-values-safe-sex-trujillo_en.html

Martel beskriver detaljerat omständigheterna som föranledde Johannes Paulus II att 1990 utnämna Trujillo till ordförande för Påvliga rådet för familjen. En katastrofal utnämning.

Förutom sitt tunnelseende vad sex-och samlevnad beträffar så avskydde JP2 allt vad befrielseteologi heter – som myntades av den peruanske prästen Gustavo Gutiérres.

Det var tiden för konferensen i Medellin 1968. Martel beskriver hur alla vittnesmål pekar mot att Trujillos karriär inleddes när CELAM (Latinamerikanska biskopskonferensen) möttes i Medellin 1968 och vars tankegångar Trujillo motarbetade redan från början. 

Martel beskriver polariseringen inom katolska kyrkan i Latinamerika. Hur JP2 utnämnde Opus Dei biskopar osv. 1979 utnämndes Trujillo till ärkebiskop av Medellin. En bra och effektiv bromskloss mot befrielseteologi. 

1981-2005 blev kardinal Ratzinger – som även han avskydde befrielseteologi – ordförande för Troskongreagtionen.

Trujillo passade som handen i handsken för JP2 och Ratzinger. Martel beskriver Trujillo som en ”krigare mot befrielseteologi” med allt vad det innebär. Trujillo också inblandad i politiska paramilitära förföljelser och mord på befrielseteologer i Columbia- Trujillos hemland med allt vad det innebär av korruption och kriminalitet.

Detta som bakgrund till Martels intervjuer med personer som vittnar om Trujillos sexuella eskapader med prästseminarister och prostituerade som han misshandlade efter att ha haft sex med dem. Ett vittne är kardinal Lorenzo Baldassieri – fd nuncie i LatinAmerika. Han säger : ” Jag kände Lopéz Trujillo när han var ”vicar general ” i Columbia. Han var en mycket kontroversiell person. Han hade en personlighetsklyvning.”

Svårt att här sammanfatta 20 sidor på några rader men jag beklagar att du inte ägnade en enda rad åt Trujillo. Också därför att LatinAmerika åter kommer att hamna  i fokus i den kommande Amazonsynoden i Vatikanen 6-26 oktober och som den konservativa högerfalangen inom katolska kyrkan (inklusive Stockholms katolska Stift) ser som ett hot med dess förslag på frivilligt celibat och ve och fasa……kanske  förslag på  kvinnliga ämbetsbärare…..

En ytterligare kommentar när du skriver ”Men Martels reduktionistiska förklaringsmodell gör honom blind förnågot som jag uppfattar som en av grundbultarna i katolicismen: acceptansen av spänningen mellan två nivåer: å ena sidan, principer och ideal vars uppgift är att vägleda människan mot helighet och, å den andra, empatisk insikt om skröpliga människors oförmåga att realisera dessa ideal här på jorden. ”

Det känns lite problematiskt när du just i sammanhang med katolska kyrkans syn på homosexualitet för in begreppet ”ideal” och formuleringen ” vars uppgift är att vägleda människan mot helighet.”  Vem bestämmer idealen när det tex gäller sex- och samlevnad ? Det kan lätt uppfattas att heteronormen är idealet …… Det finns mycket att säga om katolska kyrkans beslutsordning att endast vigda ämbetsbärare – läs män -kan fatta beslut om frågor kring tro och moral ! Detta anses som ett otvetydigt IDEAL ! Jag tror inte att du menar att bara män kan ”vägleda människan mot helighet.” 

Hälsningar

// Irène

PS Min favvobild på katolska kyrkans syn på HBTQ – frågor.
Published by Irène Nordgren on 18 jul 2019

Gideon Levy ”Jag vill inte bo i en judisk stat. Jag vill bo i en rättvis stat!”

Gideon Levy håller tal på PalExpo 2019  om hur Israel valt en apartheidpolitik och att en rättvis enstatslösning är enda möjligheten till fred. ”Jag vill inte bo i en judisk stat. Jag vill bo i en rättvis stat!”

https://www.youtube.com/watch?v=5IfWAtoPCFM

”PalExpo (6th & 7th July) is the biggest Palestine event in Europe. It attracted over 15,000 visitors in its debut in 2017. A two-day celebration of Palestinian culture, history and arts, PalExpo brings a range of immersive and innovative experiences to Olympia London” https://www.palestineexpo.com

// Irène

PS Det bästa tal om situationen Israel/ Palestina jag hört på mycket länge!

Published by Irène Nordgren on 18 jul 2019

Del 2 EWTN viktig aktör – ”styr katolska narrativet”

Mother Angelica, founder of the EWTN Catholic cable network, is seen with Raymond Arroyo, EWTN’s news anchor and author of a biography on the pioneering nun, in this 2005 photo. (RNS/Linda Stelter)

NCR granskning av EWTN fortsätter. ”Nun with a head for business connected with deep pockets early on”

://www.ncronline.org/news/media/money-trail-tells-tale-ewtns-direction?clickSource=email

// Irène

Published by Irène Nordgren on 18 jul 2019

EWTN viktig aktör – ”styr katolska narrativet”

”The Papal Posse,” a recurring segment on EWTN’s ”The World Over,” features (l-r) Fr. Gerald Murray, Robert Royal, and the show’s anchor, Raymond Arroyo. The segment often dedicates its airtime to criticizing Pope Francis. (YouTube/EWTN)

National Catholic Reporter kartlägger och granskar hur pengar i USA via ideella organisationer inifrån och utifrån styr det ”katolska narrativet.” EWTN en viktig aktör med dess nyhetsankare Raymond Arroyo. Här intervjuar han pater Gerald Murray /NewYork och Robert Royal chefredaktör för The Catholic Thing. Tillsammans förfasar de sig över Amazonsynodens arbetsdokument  som de liknar vid något sorts närmast hedniskt infödingsbudskap……

https://www.youtube.com/watch?v=1vkeWvdz62k

https://sv.wikipedia.org/wiki/Eternal_Word_Television_Network

https://www.ncronline.org/news/media/ewtn-connected-conservative-catholic-money-anti-francis-elements?clickSource=email

https://www.ncronline.org/news/media/rise-ewtn-piety-partisanship

// Irène

PS I Stockholms Katolska Stift hyllas sedan länge ETWN av Katolsk Observatör / Ulf Silfverling som redan 2008 ansåg att ETWN har tolkningsföreträde på att ”………sprida Jesu Kristi eviga ord ut till så många som möjligt.”

http://katobs.se/art_ewtn_info.html

10 år senare förkunnar Stockholms katolska Stifts hemsida ang nybildade EWTN Nordic ”Den svenska redaktionen består av tre medarbetare och leds av Ulf Silverling. ” ”EWTN är idag det största katolska medianätverket i världen. EWTN Global Catholic Network sänder över satellit, kabel-TV och Internet på engelska, spanska, tyska och ukrainska.” ://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2018/nu-startar-ewtn-nordic

ETWN Nordic – som har nära samarbete med svenska katolska webkanalen KATOLSK HORISONT med pater Joseph OFM – kyrkoherde i Jönköping – och tillika präktig katolsk småskollärare – jublar och hyllar Mother Angelica – pater Josephs OFM kvinnoideal ! 

http://franciskus-jonkoping.net/katolsk-horisont-video-grabrodernas-valkomnande-till-ewtn-nordic/

”Förvirring i kyrkan ? ” Här talar pater Joseph OFM på KATOLSK HORISONT till sina församlingsmedlemmar – som vore de en småskoleklass – att de inte behöver vara rädda…….Pater Joseph OFM lyfter fram Petri primat och hur en påve ”borde” uppföra sig……men inga namn….vidare att den lokale biskopen har ”autonomi” och ansvar för sitt stift …….Undertexten är att detta särskilt gäller för konservativa biskopar typ biskop Anders …….progressiva tyska biskopar gillas underförstått inte av pater Joseph ……. det hörs lång väg vad pater Joseph OFM tycker om tingens katolska ordning nu för tiden…….men det gäller att till oförstående barn uttrycka det hela på ett fint sätt…..Om påven säger något som inte stämmer med 

Katolsk Katekes så är det  alltid katekesen som gäller ….

typ  påvens uttalande om dödsstraff….Underförstått så spelar

 det ingen roll vad just den nuvarande påven förkunnar ……

”Håll er alltid till katekesen så slipper ni bli förvirrade ”  är pater Josephs OFM budskap till barnen…….

Fiffigt sätt att säga att det är den helige påve Johannes Paulus II som har tolkningsföreträde framför påve Franciskus……. ty underförstått JP 2 Katekes från 1992 är världens i särklass bästa bok…….. ”Fantastisk ! Fantastisk!” ”Befrielseteologi”……..pater Joseph OFM fnyser högt och föraktfullt inför kameran, kallar arbetarpräster för ”knasbollar” och hyllar med stora gester JP 2 behandling av en arbetarpräst vid JP 2 besök ”i ett land i Sydamerika där JP 2  på flygplatsen fullt synligt  ger arbetarprästen en rejäl omgång och fick honom att knäböja mitt på flygplatsen och skrek åt honom

 att det här tolererade han inte…….” 

Pater Joseph OFM ger självgodheten ett ansikte i Stockholms Katolska Stift.

https://www.youtube.com/watch?v=CV8ApSVrg6

Den kommande Amazonsynoden i Vatikanen 6- 26 okt 2019 – som progressiva katoliker ser fram emot – upplever katolska kyrkans konservativa falang som ett stort hot. Diakon Göran Fäldt har bråda dagar att till svenska översätta all hotfull information om den kommande Amazonsynoden så att svenska katoliker på förhand ska veta att hur farlig Amazonsynoden är för katolska kyrkan. https://www.katolsk-horisont.net/post/schweizisk-biskop-det-finns-en-risk-att-amazonassynoden-blandar-nagot-orent-i-kyrkans-mystiska

En artikel i Life Site – i vilken kardinal Walter Brandmüller dömer ut arbetsdokumentet till Amaozonsynoden som kätteri – gillar diakon Göran Fäldt extra mycket och uppmanar Katolsk Horisonts läsare att skriva på Life Sites namninsamling som stöd för kardinal Brandmüller…… https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-critiques-amazon-synod-working-doc-as-heretical…apostasy-urges-bishops-to-reject-it

Stockholms Katolska Stifts egen lilla småpåve diakon Göran Fäldt predikar ”Det krävs kall oförskämdhet för att kunna påstå att hela Kyrkan ska anpassa sig till världen och uppge traditionen med det prästerliga celibatet och, för de gifta, den tungt vägande kontinuerliga sexualmoralen och äktenskapet mellan man och kvinna. Ändå är det sådana ambitioner vissa biskopskonferenser vågar visa upp i vad man kallar fullständig enhet och i samverkan med katolska lekmannaorganisationer. Denna fräckhet mitt i ansiktet på trogna katoliker är en djävulens rökridå för att dölja sanningen, trons sanning och moralens sanning.”

https://katolsk-horisont.net/predikningar/diakon-goran/predikan-3-sondagen-i-fastan-2019

1 år sedan …….http://www.katolskvision.se/blog/?p=25285

 ”Varför kan Katolska Kyrkan inte öppna prästämbetet för kvinnor ?” Fd studentprästen i Sankta Eugenia pater Marc-Stephan SJ förklarar på KATOLSK HORISONT så fint så varje barn kan förstå…… https://www.youtube.com/watch?v=1BdqCSWhRP8 

Published by Irène Nordgren on 27 jun 2019

Ser fram mot the slippery slope efter Amazonsynoden 6-27 okt 2019

Först avpolleterar Franciskus värstingarna inom katolska kyrkan -kardinal Burke och kardinal Müller – från strategiska tjänster i Vatikanen. När dessa bromsklossar är ur vägen ordnar vår latinamerikanske påve en Amazonsynod. Vem tillsätter Franciskus som ansvarig att utforma ett arbetsdokument – Instrumentum Laboris? Jo den (ö)kände förespråkaren för gifta OCH kvinnliga präster biskop Erwin Kräutler.

Bishop Franz-Josef Overbeck of Essen has called for a new “image of priest” in light of the fact that, in the Amazon region, there are often women religious who are influential in the local parishes.

“The face of the local church is female,” said Overbeck, who is the head of the German bishops’ Latin America commission, which provides financial and pastoral support to Latin America.

Overbeck said that the Amazon Synod will lead the Catholic Church to a “point of no return” and that, thereafter, “nothing will be the same as it was”. Bishop Erwin Kräutler, a proponent of married and female priests, is the author of the working document for the upcoming Synod.”

https://www.thetablet.co.uk/news/11670/why-amazon-summit-could-change-the-church-for-ever-

Bra att Life Site håller oss informerade och rapporterar om vad som händer i det fördolda! Vad som är dåliga och goda nyheter är det läsaren som avgör !

https://www.lifesitenews.com/blogs/cardinals-bishops-who-back-womens-ordination-secretly-meet-near-rome-to-prepare-for-amazon-synod

// Irène

PS

https://www.vaticannews.va/sv/vatikanen/news/2019-06/amazonassynoden-instrumentum-laboris-publicerad.html

Här en intervju på tyska med biskop Erwin Kräutler från febr 2016

En superimponerande biskop ! En sann kristen förebild! https://www.youtube.com/watch?v=tQMlgj03cNc

Honom borde biskop Anders inbjuda till Stockholms Katolska Stift som en motvikt till högerextremismen som här tillåts bre ut sig inom de katolska leden! 

« Prev - Next »