Archive for the 'Uncategorized' Category

Published by Irène Nordgren on 19 aug 2021

Lekmannaledd synod förespråkar en kyrka som myndigförklarar lekmännen

Penelope Middelboe, Mary Ring and Eneyi Pemu (left to right) at St Michael’s Centre, Bristol, during preparations for the Root and Branch Inclusive Synod.

Utifrån förberedelserna av den lekmannaledda kommande synoden ”Root and Branch” 5-12 sept 2021 skriver La Croix under rubrik ”A radical shift away from a Church that enshrines its teaching in inflexible laws” bla

Rather than maintaining the laity in a state of spiritual and moral infancy, the Text will advocate a Church that educates and assists all the people of God to grow in spiritual maturity, able to resolve moral issues in the light of their own prayerful and informed experience, following the example of Christ.

https://international.la-croix.com/news/religion/a-radical-shift-away-from-a-church-that-enshrines-its-teaching-in-inflexible-laws/14784?utm_source=NewsLetter&utm_medium=Email&utm_campaign=20210819_mailjet

// Irène

PS Glädjande att läsa att det finns katolska lekmän utanför Stockholms katolska Stift som offentligt förespråkar en KYRKA som utbildar och hjälper hela Gudsfolket att växa i andlig mognad och vuxenblivande i ljuset av sin egen livserfarenhet och upplysta samvete och på så vis bli kapabla att lösa moraliska dilemman – dvs en kyrka som myndigförklarar lekmännen istället för att hålla kvar dem i barndomens omognad.

Katolsk Vision 2018 Katoliker i Stockholms katolska stift styrs till att sitta kvar i katolsk småskola

Published by Irène Nordgren on 14 aug 2021

Lekmannaledd synod 5-12 sept 2021

I Stockholms katolska Stift tycks intresset att stödja verksamheter som bidrar till att avvärja inomkyrkliga reformer – tex Catholic Voices,  Opus Dei, Katolsk Horisont och Katolsk Observatör  överordnat påvens önskan om stöd för att finna inomkyrkliga vägar till reformer genom tex den Synodala Vägen. 

Katolsk Vision vill därför i Stockholms katolska Stift gärna bidra med nedanstående information om en lekmannaledd synod 5-12 september som vill främja genomgripande reformer och som även katoliker från Stockholms katolska Stift kan delta i .

https://www.rootandbranchsynod.org/root-and-branch-inclusive-synod

Här är det spännande programmet med massor med spännande talare bla fredag 10 sept KEYNOTE SPEAKER – Professor Mary McAleese
NO SYNODALITY WITHOUT FREEDOM OF SPEECH – Canon law must acknowledge the human rights of Church members

https://www.rootandbranchsynod.org/synod-programme

How do we bring about change?
 
By journeying with leaders, thinkers, activists, and YOU!

https://www.rootandbranchsynod.org/past-guests

”What Do We Want?

 We want comprehensive Root and Branch reform in the institution of Catholic clericalism. We, the People of God, must lead the way towards an inclusive, safe and loving Catholic Church.”

Catholic Women’s Network, working towards the virtual Pilgrimage to Rome in March 2022

https://www.rootandbranchsynod.org/about-us

// Irène

PS Så upplyftande, inspirerande och viktigt att se att vår egen sr Madeleine Fredell OP – häruppe vid Norra Ishavet – finns med som en viktig länk ut till den reformlängtande universella katolska kyrkan !

Published by Irène Nordgren on 10 aug 2021

Om Antoon Geels för DIALOG – Samarbetsrådet för Judar och Kristna

DIALOG är medlemstidning för Samarbetsrådet för Judar och Kristna som grundades 1979 och är medlem av The International Council of Christians and Jews / ICCJ.

Målsättningen är

– att fördjupa kunskapen om judendom och kristendom

– att motarbeta varje form av förföljelse, diskriminering och hatpropaganda

-att verka för ökad respekt för och uppskattning av varandras andliga och kulturella traditioner

// Irène

PS ”Antoon Johannes Frederik Maria Geels, född 19 mars 1946 i Nederländerna, död 22 oktober 2020 i Helsingborg, var en forskare verksam vid Lunds universitet, sedan 1999 som professor i religionshistoria.” https://sv.wikipedia.org/wiki/Antoon_Geels

http://antoongeels.se/vem-r-jag.html

Published by Irène Nordgren on 01 aug 2021

31 juli – den helige Ignatius av Loyolas festdag – pater Stefan Dartman SJ hälsas välkommen tillbaka till Sverige

Alla fick med sig detta minneskort
Sankta Eugenia – Alla – nästan – jesuiter ställer upp – Pater Stefan Dartman SJ hälsas välkommen tillbaka som jesuiternas nye superior ……… men vem vet kanske också en blivande biskop ………?
Mingel på kyrktorget

// Irène

PS https://signum.se/jesuitpater-dartman-ater-till-stockholm/

Pater Stefan Dartman SJ ny superior ……..till att börja med …….

Published by Irène Nordgren on 16 jul 2021

Att få bukt med kyrkans klerikalism

Phyllis Zagano i La Croix beskriver hur katolska kyrkan är beroende av två kategorier ”kyrkliga arbetare” dvs betalda och icke-betalda varav den förstnämnda kategorin till största delen utgörs av klerker och den andra kategorin av kvinnliga obetalda volontärer.

https://international.la-croix.com/news/religion/pope-francis-and-womens-church-work/14651?utm_source=NewsLetter&utm_medium=Email&utm_campaign=20210716_mailjet

// Irène

PS Engelska Wikipedia förklarar klerikalismens över-och underordning. ”Clericalism establishes social distinctions between officials and members, constructing the former as superior and the latter as subordinate.”

https://en.wikipedia.org/wiki/Clericalism

Published by Irène Nordgren on 01 jul 2021

Syster Monica Bexell OP har avlidit R I P

Stiftets hemsida :

”Vi har den sorgliga plikten att meddela att syster Monica Bexell OP har avlidit. Syster Monica föddes 1929 och har varit Dominikansyster sedan 1961. Hon somnade in stilla på Linnégårdens vård- och omsorgsboende.

Vi tackar Gud för hennes långa trogna tjänst och vittnesbörd.

Herre, ge Syster Monica den eviga vilan, och låt det eviga ljuset lysa för henne. Må hon vila i frid!

https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2021/syster-monica-bexell-op-har-avlidit?highlight=Monica%20bexell

Sr Madeleine Fredell OP på Facebook

”Vår kära Syster Monica Bexell OP avled i måndags 28 juni sent på kvällen. Sedan april 2020 hade hon bott på Linnégårdens vård- och omsorgsboende och den sista tiden var mycket smärtsam för henne.Begravningsmässa kommer att firas torsdag 15 juli kl. 12.00 i Marie Bebådelse kyrka, Linnégatan 79. På grund av pandemiläget måste samtliga anmäla sitt deltagande till Ignis begravningsbyrå senast måndag 12 juli. Anmälan sker till Ignis Norrmalm, tel: 08 – 15 16 60. Endast 55 personer kan delta i begravningsmässan. Eftersom Syster Monica önskat kremering kommer ingen jordfästning att äga rum i anslutning till mässan. Vi kommer att inbjuda till en minnesstund vid ett senare tillfälle.”

https://www.dominikansystrarna.se

// Irène

PS Klosterkatten Kurres teologiska reflexioner

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är KURRE-rotated.jpg
”Kurre reflekterar gärna med systrarna om aktuella frågor, inte minst när det gäller teologi och kyrka. Här kan du ta del av några.”

https://www.dominikansystrarna.se/kurre-klosterkatt/

Published by Irène Nordgren on 25 jun 2021

Katolsk Observatör bekräftar att prästämbetet konstitueras av Y-kromosomen

KATOLSK OBSERVATÖR är en katolsk nättidskrift med påvlig välsignelse som utger sig tala ”med sanningens röst”

”Subjektiva uttalanden knutna till personliga åsikter kommer därför att undvikas till förmån för den röst varmed kyrkan i alla tider velat tala – med sanningens röst. För detta ändamål fick tidkriften och dess medarbetare påvlig välsignelse av påven Paulus VI år 1971.” http://katobs.se/present.htm

Senaste 100% objektiva och katolskt certifierade kommentaren på Katolsk Observatör 16 juni börjar så här : ”Sveriges Radio P1 har ett program om religion kallat Människor och tro. I förra veckan ägnade man alla 45 minuterna åt ”Kvinnorna som trotsar Vatikanen. ” ”Programledaren Thella Johnson, som tidigare utmärkt sig för de starkt vinklade rapporterna från Polen – presenterade att saken handlar om en ”maktkamp”. Sedan följer en rad inlägg som alla går ut på att kvinnor blir tystade i den katolska kyrkan och utestängda från maktpositioner, såsom sekreterare i Vatikanens utskott, diakon, präst och ja, biskop och kardinal! Kvinnor söker tjänster som är stängda för dem och utmanar på det sättet den förment förtryckande manskonspirationen som styr den katolska kyrkan och ja – dess regler och lära.

Katolsk Observatör hänvisar också bla till professor Yvonne Maria Werner samt skriver följande : ”Men i övrigt saknade man som sagt en sannskyldig beskrivning av prästämbetet. År 1988 kom  Manfred Hauke, ytterst välmeriterad professor som lär dogmatisk teologi, ut med en systematisk studie angående prästvigningen: (Women in the Priesthood? A Systematic Analysis in the Light of the Order of Creation and Redemption ). Här finns hela bakgrunden till varför prästämbetet är knutet till det manliga könet. Det finns motsvarande ”materialiskrav” i alla sakrament: Man kan inte döpa i annat än vatten, det måste vara bröd och vin som förvandlas i mässoffret, äktenskapets sakrament konstitueras av man och kvinna etc.” 

http://katolskobservator.blogspot.com/2021/06/ar-prasterskapet-en-manlig-konspiration.html

Nyckelmeningen ”prästämbetet är knutet till det manliga könet” bekräftar med andra ord att prästämbetet konstitueras av Y-kromosomen.

X- och Y -kromosomer – könens genetiska ursprung

”Sanningens röst” dvs katolska PRAVDA har talat ! Då vet vi läget !

// Irène

PS Stor besvikelse på Katolsk Observatör också över att enbart levande kvinnor omnämndes och kom till tals ”Man kan heller inte undgå att reflektera över varför alla dessa storartade kvinnor, som verkligen fått plats i kyrkan, inte ens nämndes. Dessa som utnämnts till Doctor Universalis: S. Terése av Ávila, S. Katarina av Siena, S. Terése av Lisieux,, S. Hildegard av Bingen. Och varför nämndes inte vår egen heliga Birgitta, som står som jättestaty innanför grindarna till Vatikanen?”

 

 

Published by Irène Nordgren on 24 jun 2021

Signum har visst inget emot starka kvinnor – bara de inte är levande

Jag inser att mitt förra blogginlägg skulle kunna tolkas som att Signum skulle ha något emot starka kvinnor genom att ignorera programmet ”Kvinnorna som trotsar Vatikanen”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=29054  

Jag borde ha uttryckt mig mer nyanserat. Varken Signum eller Stockholms katolska stift har naturligtvis inget emot att marknadsföra starka kvinnor …..bara de inte är levande. Det var en miss från min sida …….

Sr Sofie Hamring OP  har nyligen kommit ut med  boken ”Och där var många andra kvinnor…” i vilken Sr Sofie just lyfter fram  en mängd starka självständiga katolska kvinnor – men som samtliga varit döda i århundraden – ja nästan i årtusenden typ Hildegard av Bingen. http://www.katolskvision.se/blog/?p=28964

22 juni hyllar Wera von Essen sr Sofies bok i  understreckare i  SvD ”Kristendomen blev ett lyft för jämställdheten” https://www.svd.se/kristendomen-blev-ett-lyft-for-jamstalldheten   

Utan dröjsmål är Signum oerhört angelägen att marknadsföra och länka till understreckaren under rubrik ”Har kristendomen varit ogynnsam för kvinnor?”   https://signum.se/har-kristendomen-varit-ogynnsam-for-kvinnor/

// Irène

PS    Wera von Essen skriver bla om boken ”Den är författad av en dominikan, vars orden har i uppgift att predika, och detta innebär hög energi och rika associationer, författaren kväser med andra ord inte sitt religösa budskap.”   

Med andra ord har vi att göra med en frispråkig ”dominkan” ! Man tackar !

Som nybliven katolik är Wera von Essen precis så icke ifrågasättande vad inomkatolsk jämställdhet beträffar som Signum önskar att alla katoliker i Sverige ska vara. Vem vet …..Signum kanske till och med bett Wera von Essen att skriva en recension av sr Sofies bok……

Published by Irène Nordgren on 14 jun 2021

”Kvinnorna som trotsar Vatikanen” lyser med sin frånvaro på Signums hemsida

Demonstration i samband med ”Maria 2.0” -initiativet. På plakatet står det, ”När jag blir stor ska jag bli kvinnlig påve”. Foto: Andreas Schwarzkopf

Sveriges Radio ”Människor och Tro” 10 juni

” ”Alla apostlar”. ”Maria 2.0”. Runtom i Europa har kvinnor den senaste tiden gått samman för att utmana makten i den katolska kyrkan inifrån, med krav på ökad öppenhet och jämställdhet.”

”Vissa grupper kräver även att kvinnor ska få bli präster. Hur stora är chanserna för dem att lyckas, och hur kan deras aktioner påverka kyrkan?”

”Hör röster inifrån och utanför den katolska kyrkan, från Sverige, Italien, Frankrike och Tyskland.”

https://sverigesradio.se/avsnitt/1725667

Eftersom Signum på sin hemsida brukar vara noga med att inte missa att informera när någon katolik medverkar i tex Människor och Tro är det ett observandum att information om senaste veckans program 10 juni som helt och hållet handlar om katolska kyrkan – med bla Stiftets stjärnapologet professor Yvonne Maria Werner – lyser med sin frånvaro på Signums hemsida.

En orsak kan vara att cost-benefit analys visar att kostnaden /  nackdelen av att informera och länka till ett program som marknadsför några av Europas mest radikala katolska kvinnoröster överstiger nyttan av att Signum åter hade fått den stora glädjen att uppmärksamma Yvonne Maria Werner – VDN märkt certifierad katolik av Varudeklarationsnämnden…….jag menar av Stockholms Katolska Stift.

// Irène

PS http://www.katolskvision.se/blog/?p=29031

Published by Irène Nordgren on 10 jun 2021

Apropå kvinnor i katolska kyrkan

Tant Burke …….jag menar kardinal Burke varnar för feminisering av katolska kyrkan…………

// Irène

« Prev - Next »