Archive for the 'Uncategorized' Category

Published by Irène Nordgren on 01 maj 2019

Racism under beskydd av Israels utbildnings – och försvarsdepartement

Under beskydd av Israels utbildnings- och försvarsdepartement sprider rabbiner racistiska värderingar till blivande militärer.

”Two rabbis at a pre-military religious academy in a West Bank settlement were recorded making derogatory and racist comments about Arabs, defending Adolf Hitler’s worldview, and openly promoting Jewish supremacy.”

”In a series of undated recordings published by Channel 13 news on Monday, Rabbi Eliezer Kashtiel, the head of the Bnei David academy in Eli, can be heard calling for the enslavement of the “stupid and violent” non-Jews due to their genetic inferiority.”

https://www.youtube.com/watch?v=ERUsjvVLwPc&app=desktop

Rabbi Eliezer Kashtiel, the head of the pre-military academy in the West Bank settlement in Eli. (screen capture: Channel 13)


Rabbi Giora Redler, a teacher at the the pre-military academy in the West Bank settlement in Eli. (screen capture: Channel 13)

https://www.timesofisrael.com/embracing-racism-rabbis-at-pre-army-yeshiva-laud-hitler-urge-enslaving-arabs/amp/?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1cZHVTUBPZDtQHz7VjtL9rgtHVNKG_XvCo8A4HmXMk64X5ShJ2u5PmOyw 

Bnei David – Eli Mechina Program https://oneisraelfund.org/oif-projects/bnei-david-mechina-program/

Yair Lapid – israelisk politiker och journalist protesterar. ”This is not judaism. These are not values. People who speak this way are not worthy of being called rabbis or educate teenagers. Any comparison to the holocaust is a racist abdomination and arabs do not want to be slaves. The state must immediately stop funding the program until racist rabbis are removed.”

Yair Lapid ledare och grundare av det politiska partiet Yesh Atid https://sv.wikipedia.org/wiki/Yesh_Atid

Andra rabbiner som tex Rabbi Halim Leiter tar kraftigt avstånd. ”Det här är inte värderingar från Torah”

// Irène

PS Påminner mig om en artikel jag skrev i Kyrkans Tidning 2014 ”Den nya antisemitismen”  och   ”Ett telefonsamtal via ”hell-phone” från Dr Joseph Goebbels till hans chef Adolf Hitler” https://www.kyrkanstidning.se/debatt/den-nya-antisemitismen

Published by Irène Nordgren on 01 maj 2019

I öppet brev till kyrkans biskopar anklagas Franciskus för heresi

Life Site News 30 april

”Prominent clergymen and scholars including Fr. Aidan Nichols, one of the best-known theologians in the English-speaking world, have issued an open letter accusing Pope Francis of committing heresy. They ask the bishops of the Catholic Church, to whom the open letter is addressed, to ”take the steps necessary to deal with the grave situation” of a pope committing this crime.”

https://www.lifesitenews.com/news/prominent-clergy-scholars-accuse-pope-francis-of-heresy-in-open-letter

Brevet är på 20 sidor https://www.documentcloud.org/documents/5983408-Open-Letter-to-the-Bishops-of-the-Catholic.html

// Irène

PS Noterar att Franciskus utnämningsprivilegium ifrågasätts ! Noterar att en påves utnämningsprivilegium bara brukar ifrågasättas när man inte håller med om påvens utnämningar ! Dags att införa Montesquieus maktfördelningslära även i Vatikanstaten! http://www.norstedts.se/bocker/111967-om-lagarnas-anda

Published by Gert Gelotte on 25 apr 2019

Benedikt saknar offerperspektivet

Sex-offrens perspektiv lyser med sin frånvaro i Benedikts skrivelse. Det skriver Irène Nordgren om påven Benedikts försök att förklara pedofilskandalerna i kyrkan.

https://www.dagen.se/debatt/benedikt-saknar-offerperspektivet-1.1470404

Published by Irène Nordgren on 11 apr 2019

Nyheter från ELFENBENSTORNET ang kyrkans sexövergrepp

”The Church and the Scandal of Sexual Abuse”    

B 16 ger sin personliga syn. 

http://m.ncregister.com/daily-news/the-church-and-the-scandal-of-sexual-abuse?fbclid=IwAR0bkG9CR64Pjo4RcKBSTKqmOtcdKP2neJmFryPmdNQ_0xleVuHQ5EC-yBs

// Irène

PS Pinsammare bortförklaringar från en fd kyrkans mäktigaste man får man leta efter. B 16 avslöjar sin totalt bristande förmåga till självkritiskt tänkande och självreflexion. Varför göra ålderdomen svår för sig när man kan göra den enklare genom att på ålderns höst förläna sig själv total ansvarsfrihet genom att förlägga hela skuldbördan på tidsandan !

B16 alltid haft mer omsorg om prästerliga sexförövare än om deras offer! Den prioriteringen kvarstår fortfarande !

Här lite rörliga vardagsbilder från ELFENBENSTORNET anno 2008 tillsammans med sin sekreterare Gorgious George https://www.youtube.com/watch?v=UQrWxrtqRUU

Published by Gert Gelotte on 26 mar 2019

När präster utnyttjar ordenssystrar sexuellt

Som om pedofilskandalerna inte vore nog så avslöjas nu allt mer av hur präster utnyttjar nunnor sexuellt. Och hur gärningsmännen skyddas av kyrkan. I detta fransk/tyska reportage från kulturkanalen Arte intervjuas ett stort antal offer. Det är nödvändigt att lyssna på dem.

Published by Irène Nordgren on 22 mar 2019

Sveriges nya parti OKD – Okristdemokraterna !

Efter att Ebba USCH Thor nu friat till Jimmy Åkesson är det dags att döpa om sitt parti till OKD – Okristdemokraterna!

Detta för att förhindra falsk varudeklaration utifrån det kristna kärnbudskapet som handlar om alla människors lika värde vilket Jimmy Åkessons parti gång på gång ifrågasätter !

https://www.youtube.com/watch?v=JwqfYO6Ctbk

https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/54405-vad-hande-egentligen-med-kristdemokraterna/?fbclid=IwAR0WdZzvH5iIQGIeVhfbs7zUQ6kuJlk9awsE_oNynTbjelfRPIRvlC7h1IM

// Irène

PS 2010 Järnrörsskandalen 2 av SD riksdagsledamöter beväpnar sig med järnrör. https://www.expressen.se/nyheter/almqvist-och-ekeroth-bevapnar-sig-med-jarnror/

2014 Har Jimmy Åkesson drabbats av partiell minnesförlust

Men vad är… men snälla berätta… vad är järnrörsskandalen för nånting?”

https://99sdproblem.blogspot.com/2014/09/12-vad-ar-jarnrorsskandalen.html

Det gäller att vänta med järnrör, rasistiska uttalanden och skämt tills tillräckligt många svenskar röstat fram den kommande nya partikoalisionen OKD + SD till majoritet…..Fram tills dess gäller det att upprätthålla den politiska polityren. Den SD rasist som ertappas och avslöjas av media att inte klara av att behärska sig tills det är fritt fram….. måste tyvärr lämna partiet ……

Published by Irène Nordgren on 18 mar 2019

Pascal Lung OP har gjort helomvändning under galgen

Under rubrik ”Angående rapporteringen i TV4 i veckan om en katolsk friskola” på Stockholms katolska Stifts hemsida har generalvikarie Pascal Lung OP gjort en helomvändning under galgen. https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2019/angaende-rapporteringen-i-tv4-i-veckan-om-en-katolsk-friskola

I TV inslaget visas brevet upp som Pascal Lung undertecknat och där det framkommer att undertecknarna ”kräver en skriftlig ursäkt till den misstänktes familj” och ”anser skolstyrelsen bör överväga nytrekrytering på rektorstjänsten då nuvarande rektors attityd innebär att denne knappast kan besitta styrelsens förtroende.”

https://www.tv4play.se/program/nyheterna/11971539

Efter inslaget i TV4 är det annat ljud i skällan

På Stiftets hemsida skriver Pascal Lung OP ”Syftet med brevet var inte att kritisera skolans formella hantering av polisanmälningarna. Inte heller var syftet med brevet att ta ställning för den anklagade personen.”

”Jag vill betona att även om arbetsrätten är en viktig fråga är den aldrig viktigare än barnens säkerhet och trygghet. Skolan har mitt fulla stöd i sitt arbete med att säkerställa en trygg miljö för eleverna.”

// Irène

PS Tala om helomvändning och ”learning by doing”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=26892

http://www.katolskvision.se/blog/?p=26918

Published by Irène Nordgren on 17 mar 2019

”Tro kan bara växa och fördjupas om vi befrias från blockerat tänkande”

America Magazine uppmärksammar Tyska Biskopskonferensen och dess ordförande kardinal Reinhard Marx.

”The church in Germany is experiencing a break. The faith can only grow and deepen if we are liberated from blocked thinking, in order to pursue free and open debates and the ability to take new positions and go down new paths.

”The church needs a synodal advancement. Pope Francis encourages this,” said Cardinal Marx. ”We will create formats for open debates and bind ourselves to proceedings that facilitate a responsible participation of women and men from our dioceses.”

https://www.americamagazine.org/faith/2019/03/15/cardinal-marx-church-needs-seriously-discuss-celibacy-role-women-and-sexual?utm_source=Newsletters&utm_campaign=56d990ef62-DAILY_CAMPAIGN_2019_3_15_19&utm_medium=email&utm_term=0_0fe8ed70be-56d990ef62-58515409

// Irène

PS ”Tro kan bara växa och fördjupas om vi befrias från blockerat tänkande”. Så sant som det är sagt men skillnaden mellan jesuiternas magasin America och jesuiternas Signum är Signums BULLERBYFILTER som effektivt ser till att katolskt tänkande i Stockholms katolska stift håller sig inom boxen dvs INTE befrias från blockerat tänkande dvs genom att tex inte ge uppmärksamhet åt kardinal Marx BEFRIANDE uttalanden.

Däremot ger Signum gärna uppmärksamhet åt olika inhemska gnällspikar….. Nu senast typ Erik Åkerlund ……grinigare och surare artikel får man leta efter.

http://signum.se/klimatstrejk-och-barnkorstag/

Published by Irène Nordgren on 16 mar 2019

Tacka vet jag tyska biskopskonferensen!

Tyska biskopskonferensens senaste pressrelease och ordförande kardinal Reinhard Marx  presskonferens  i svallvågorna av bla pedofilskandalerna. 

Fastnade för detta citat ur Tyska biskopskonferensens Pressrelease

”Kyrkans sexualmoral har ännu inte recipierat/ integrerat avgörande kunskaper från teologi och humanvetenskaper.”

https://dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2019/2019-040-Pressebericht-FVV-Lingen.pdf

Från presskonferensen med kardinal Marx  kungjordes 3 ämnesområden som kräver fortsatt utveckling.

Sexualmoral Makt Prästutbildning

Det gäller inte enbart sexuella övergrepp utan även andliga maktövergrepp. Vidare vikten av att se över prästutbildningar och prästers levnadsvillkor. Vidare frågan om kyrkans universalitet i relation till demokrati och frågan om kvinnor och deras delaktighet i kyrkan.

”Ni vet ju alla att det finns fler än en uppfattning i kyrkan hos såväl biskopar, präster och lekmän. Alla kanske inte kan / måste bli överens om en enda uppfattning.”

https://www.youtube.com/watch?v=u5vQY9rK4Js

h

https://www.lifesitenews.com/blogs/german-bishops-to-revisit-catholic-sexual-teaching?

// Irène

PS Som reformkatolik i Stockholms katolska Stift är det lätt att misströsta och tappa hoppet om reformer och förändring……Som reformkatolik i Sverige känns det som att tillhöra en katolsk sekt som administreras av lokala småpåvar och überkatoliker utan förankring med progressiva delar -typ tyska biskopskonferensen – inom den universella kyrkan utanför  den svensk-katolska ankdammen.


h


Published by Irène Nordgren on 06 mar 2019

”Hård kritik inom katolska kyrkan:”Kan finnas betydligt fler fall av sexövergrepp”

Fortsättning följer i TV4 Nyheterna kring ”fallet med en skolanställd inom en katolsk friskola som sagts upp efter misstankar om våldtäkt mot barn.”

Björn Håkonsson -katolska kyrkans första barnskyddsombud – intervjuas.

https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/hård-kritik-inom-katolska-kyrkan-kan-finnas-betydligt-fler-fall-av-sexövergrepp-11971752

https://www.katolskakyrkan.se/barnskyddsombud 

https://www.katolskakyrkan.se/barnskyddsombud/om-stiftets-barnskyddsombud

// Irène

PS Björn Håkonsson betonar att ”barnperspektivet är väldigt viktigt” !

So far so good ! Men vad händer nu ?

Den juridiska processen med lärarens överklagande till Arbetsdomstolen i enlighet med gällande arbetsrätt är en sak. Oavsett resultatet har skolstyrelsen och rektorn handlat RÄTT rent arbetsrättsligt.

Men oavsett resultatet i Arbetsdomstolen har högste personalansvarig på biskopsämbetet generalvikarie Pascal Lung OP ådagalagt att han inte behärskar svensk arbetsrättslagstiftning.

Sorgligt då detta för mig återigen bekräftar att det inte är professionell kompetens som styr befordringsgången inom katolska kyrkan.

Färdighetsträning typ ”learning by doing” bör vara ett avslutat kapitel när de högsta ämbetena inom katolska kyrkan tillsätts !

« Prev - Next »