Archive for the 'Uncategorized' Category

Published by Irène Nordgren on 11 Mar 2017

”Ett steg framåt för gifta män – ett jättekliv bakåt för kvinnor.”

Apropå Franciskus visade intresse för ”Viri probati ” är det läge att påminna om Jamie Mansons viktiga artikel i ämnet för 3 år sedan i NCR.

”A step forward for married men is a giant step backward for women”

”Ett steg framåt för gifta män – ett jättekliv bakåt för kvinnor.”

Manson skriver (min övers)

”Viri probati kommer troligtvis innebära gifta män som uppvisat ett strikt fasthållande till officiell kyrkolära. Och om så är fallet vad kommer detta att innebära för de män som lämnat prästämbetet ( priesthood) men som fortsatt utöva sin prästerliga gärning (priestly ministry) i små huskyrkor eller ”intentional communities” ( ett slags intressegrupperingar /nätverksgemenskaper) Eftersom dessa fortsatt att fira eukaristi som den institutionaliserade kyrkan ser som ”giltig men inte laglig” (”valid but not licit”) – kommer dessa att kunna kvalificera sig som ”viri probati”. Och hur kommer man bedöma fd präster som anslutit sig till organisationer som förespråkar kvinnliga ämbetsbärare, samkönade äktenskap och användande av preventivmedel ? Kommer dessa att någonsin välkomnas tillbaka till fållan?
Kan det hända att hierarkin diskvalificerar en fd präst bara på grund av att denne för decennier sedan frivilligt valde att bryta sina löften till kyrkan för att kunna gifta sig med kvinnan han älskade? Kommer kyrkoledarna föredra att börja om på ny kula med män som varken är vigda diakoner eller som tidigare varit prästvigda ? För de som ansvarar för undersökning av en prästkallelse kan sådana män anses komma med mindre bagage som behöver synas.

Men den mest intressanta frågan som uppstår i debatten kring viri probati är naturligtvis frågan hur detta kommer att påverka kampen för en genuin jämställdhet för kvinnor i romersk-katolska kyrkan.

Tillåtelse för gifta män att vigas till präster kan komma att medföra ett allvarligt hinder för dem som strävar efter att kvinnor fullt ut ska inkluderas i kyrkans ledarskap. På vilket sätt? Jo, tar man bort förbudet mot gifta präster kan detta tjäna två syften : det tar udden av prästbristen samtidigt som gifta män rekryteras som till 100 % stödjer förbudet mot kvinnliga präster.”

https://www.ncronline.org/blogs/grace-margins/step-forward-married-men-giant-step-backward-women

// Irène

PS Att Jamie Mansons farhåga att prästvigning av viri probati kommer att handla om gifta män som hundraprocentigt stödjer romerska hierarkins kvinnoprästmotstånd har redan besannats av de undantag som hittills beviljats runt om i den katolska kyrkan inklusive Stockholms katolska Stift där de genompräktiga VDN märkta undantagen stolt brukar presenteras när frågan om obligatoriskt celibat är på agendan.

I sammanhanget kan det kanske också vara av intresse att nämna VkPF ”Föreningen för katolska präster och deras fruar” i Tyskland.

”Vereinigung katholischer Priester und ihrer Frauen e. V.”

Jag saxar från hemsidan

”Om 20% av alla vigda präster – uttryckt i siffror – ungefär 100.000 av 500.000 präster är suspenderade från sitt ämbete mest pga att de funnit en livspartner med vilken de leva – då är det nästan oundvikligt att det inte finns en grupp som vår.”
Med tanke på att ”livspartner” nämns i såväl manlig som kvinnlig form…….. kanske vill föreningen inte provocera mer än nödvändigt genom att undvika att kalla sig ”Föreningen för katolska präster och deras fruar och män”…..

http://www.vkpf.de/vkpf/selbstverstaendnis/wer-wir-sind

Välkomsthälsning på startsidan

http://www.vkpf.de/

När ska hierarkin börja tala om elefanten i rummet ?

http://www.katolskvision.se/blog/?p=17579

Fd katolske prästen Krzystof Charamsa ”paranoid homofobi inom Vatikanen”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=20221

************************************************************************************’
By the way.

Hur säger man på latin ? MULIERES PROBATI ?

Published by Irène Nordgren on 09 Mar 2017

Franciskus ”Jag är syndare och felbar”


Igår 8 mars publicerades en intervju med påve Franciskus i Die Zeit under rubrik ”Jag är syndare och felbar”.
Intervjun gjordes i Vatikanen i slutet på februari.

Jag saxar och snabböversätter

”I sin första intervju med en tysk tidning talar påve Franciskus om sina trostvivel, faran med populism och Lutheråret 2017.”

På frågan om han också upplever tider när han tvivlar på Guds existens säger han :
” Jag känner också till tomma tider. Krisen innebär dock också en möjlighet att växa. En tro som inte hamnar i kris förblir infantil.”

På samma gång upplever påve Franciskus sig själv som en helt normal troende.
”Jag betraktar mig inte som något särskilt” säger överhuvudet för mer än 1 miljard katoliker runt om i världen.
”Jag är en syndare och felbar.”
Därför tar Franciskus avstånd från varje form av påvekult.
”Vi får inte glömma att idealisering av en människa alltid också innebär en underliggande form av aggression. När jag idealiseras känner jag mig angripen”.

Franciskus ser den ökande prästbristen i många länder typ Tyskland som problematiskt. Kyrkan utmanas men ska förhålla sig orädd gentemot detta och andra problem. Teologins uppgift är att forska.
”Det gäller att inte vara rädd” säger Franciskus.
”Rädslor stänger dörrar. Frihet öppnar dem. Och om friheten är liten så öppnar den i alla fall ett litet fönster. ”

http://www.zeit.de/gesellschaft/2017-03/papst-franziskus-zeit-interview

Jag kom tyvärr inte in på hela intervjun i Die Zeit men i America framkommer mer under rubrik

”Pope Francis discusses ordination of married men in response to priest shortage”

”His interviewer suggested that it was hard to attract young men to the priesthood and asked if the church would consider telling them “that they don’t have to renounce a love life in order to become a priest? Maybe as a bishop or a cardinal—but not as a priest?”

The pope responded: “The issue of voluntary celibacy is frequently discussed, especially if there is a shortage of clerics. But voluntary celibacy is not a solution.”
Die Zeit asked: “What about viri probati, those men of proven virtue, who are married but can be ordained deacons because of their exemplary Catholic moral conduct?
The pope answered: “We need to consider if viri probati could be a possibility. If so, we would need to determine what duties they could undertake, for example, in remote communities.”

http://www.americamagazine.org/faith/2017/03/08/pope-francis-discusses-ordination-married-men-response-priest-shortage

// Irène

PS Gillar en påve som bejakar att han är felbar och syndare.

Som katolik måste jag säga att något av det knäppaste katolska kyrkan kommit på är Första Vatikankonciliets Ofelbarhetsdogm 1870. Det spelar ingen roll om detta bara gäller under mycket SPECIELLA förhållanden. Urknäpp dogm under ALLA förhållanden.

Utmärkt att Franciskus betonar att TVIVEL ingår som något normalt i varje TRO, ty många katoliker tycks inte ha förstått att VETSKAP är motsatsen till TRO.

Till sist

Påven ordinerar mer bön. ”Det är vad som fattas” säger Franciskus mot slutet.

Då vill jag tillägga att när det gäller kyrkans bön om fler prästkallelser så tycks tyvärr inte heller Franciskus förstå hur bönhörd kyrkan blivit av den Helige Ande som förgäves ständigt kallar nya kvinnor ……..

Published by Irène Nordgren on 09 Mar 2017

Carl Otto Werkelids angelägna ”Tankar för dagen”

Igår 8 mars

Carl Otto Werkelid – en annan sorts fasta
– Vad vi tänker är en sak, vad vi gör av våra tankar är ofta en helt annan. ”Att förändras kräver modet att gå utanför sin egen komfortzon”, som ordlistan säger.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/858589?programid=1165

// Irène

Published by Irène Nordgren on 08 Mar 2017

Patriark …..ursäkta president Putins tal på Internationella Kvinnodagen 2017

I rättvisans namn är det inte enbart katolska kyrkan som hyllar komplementaritet mellan män och kvinnor.
Typ Far ror – Mor är rar.

Nej jag glömde i hastigheten att vår systerkyrka i öst – med patriark Kirill som överhuvud – helt och hållet delar katolsk syn.
Så varför inte lyssna på en av rysk-ortodoxa kyrkans mest hängivna troende, patriark ………ursäkta jag menar president Putin som höll detta tal till Rysslands kvinnor idag på Internationella Kvinnodagen 2017.

”Dear women: mothers, grandmothers, daughters, wives, friends, our nearest and dearest ones, please accept my heartfelt congratulations on International Women’s Day! You fill this world with beauty and vitality, giving warmth and comfort, cordiality and harmony with your tenderness and generosity of spirit. You care day and night for your children, grandchildren and your family. Even today, on International Women’s Day, you are still caught up in your routine, working tirelessly, always on time. We often ask ourselves, how do they manage it all? Most importantly, we love and treasure you. No wonder men have been celebrating women in music and poetry for centuries. Konstantin Balmont, a Russian Silver Age poet, described women in a vivid and precise manner: A woman – with us when we are born, A woman – with us in our last hour, A woman – our standard during battle, A woman – the joy of open eyes. We always turn to women for inspiration and consolation, and always find it. Women give us life and perpetuate it in our children. That said, women also need men’s support. We will remember that always, not only today. We will do our outmost to surround the women we love with care and attention, so that they can smile more often. Once again, let me congratulate you sincerely on this holiday. I wish you good health, success, joy and happiness. Happy Women’s Day !”

https://www.youtube.com/watch?v=VasNGbv3cpc

// Irène

PS Putins hyllning riktar sig naturligtvis bara till en särskild utvald skara ryska kvinnor…..inte till den där aggressiva, otrevliga, högljudda sortens kvinnor som hellre sprider slagord på stora plakat än hemtrevnad, ljus och glädje……

Aftonbladet kan berätta mer

”Samtidigt samlades en ringa skara feminister utanför Kreml i Moskva. De åtta kvinnorna hade tagit tunnelbanan till Kreml och haft med sig stora plakat, slagord skrivna på lakan. Enligt tidningen Novoja Gazeta, ska de ha oroat sig för att inte ens hinna komma fram till Kreml, innan de stoppades av polis.
Slagorden på deras plakat löd: ”Kvinnor för presidenter”, ”Bort med männen från Kreml” och ”Vi är en majoritet”.
– Kreml är patriarkalt, vi är emot patriarkatet. Så det fanns ingen tvekan om var vi skulle gå på kvinnodagen, säger Leda Garina till Novoja Gazeta.
De åtta kvinnorna greps av ordningsvakter och kördes till en polisstation där de ska ha förhörts, men släppts efter två timmar.
Ett annat gäng feminister lyckades ta sig upp i ett av tornen på Kreml, där de hängde ut ett stort plakat och tände facklor. ”

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/noM3J/putin-hyllar-kvinnor-pa-kvinnodagen–feminister-grips

Published by Irène Nordgren on 08 Mar 2017

Internationella Kvinnodagen 2017

Mot bakgrund av den senaste nyheten om den fasansfulla tragedin i Tuam på Irland…….

https://www.theguardian.com/world/2017/mar/03/mass-grave-of-babies-and-children-found-at-tuam-orphanage-in-ireland

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/mar/07/catholic-church-children-buried-at-tuam-ireland

……..som inträffat under min egen livstid – får Internationella Kvinnodagen 2017 för mig som privilegierad katolsk kvinna i landet Sverige en speciell innebörd. Blir en speciell påminnelse om den ojämlikhet mellan män och kvinnor som den tongivande patriarkala eliten i min kyrka odlat – alltsedan den legaliserades i det romerska imperiet- och fortfarande odlar.

Katolsk syn på obligatorisk över-och underordning mellan män och kvinnor kan omskrivas och förskönas genom den sk ”komplementaritetsläran” men innebörden är och förblir densamma. Över-och underordning mellan män och kvinnor blir en naturlag inskriven i skapelseordningen såsom den tolkats genom i alla tider tongivande katolska patriarkala glasögon. Hur denna syn kombinerad med gängse katolsk patriarkal syn på sex-och samlevnad kunnat resultera i tragedier typ Tuam där ”fallna kvinnor” och deras ”oäkta barn” doldes för världen – vill tex Stockholms katolska Stift mörka……

Därför vill jag idag på Internationella Kvinnodagen lyfta fram Sr Madeleine Fredell OP ……..

……..som läser skapelseberättelsen om man och kvinna med kvinnliga glasögon, pläderar för en förnyad antropologi som problematiserar komplementaritetsläran samt påminner om alternativa kvinnliga röster i katolsk kyrkohistoria.

”Nu finns det mycket i katolska kyrkans traditionsgods som är användbart för en förnyad antropologi och som talar emot ett komplementaritetstänkande ” säger sr Madeleine i ett föredrag för Arbetsgruppen för jämställdhetsfrågor på Sveriges Kristna Råd 6 februari 2017.

http://www.justitiaetpax.se/viewNavMenu.do?menuID=58

// Irène

PS Idag på Internationella Kvinnodagen också viktigt att påminna om att för hälften av katolska kyrkans medlemmar har katolska kyrkan endast 6 sakrament som dess medlemmar har tillgång till.

Published by Irène Nordgren on 07 Mar 2017

Katolska kyrkan vid ett vägval ?

We are church vädjar till påven att byta ut kardinal Gerhard Müller som prefekt för Troskongregationen mot någon som är beredd att införa transparens, rättvisa och barmhärtighet.

Efter drygt 3 år kör Franciskus ansträngningar att reformera katolska kyrkan fortfarande fast. Den konservativa kurian gör allt som står i dess makt för att behålla sin makt dvs blockera alla förändringsförslag. Den mäktigaste kongregationen i Vatikanen är TROSKONGREGATIONEN vars prefekt är kardinal Gerhard Müller. Nu står det klart att Troskongregationen har

”Refused the request from the Pontifical Abuse Commission that all letters from survivors should receive a reply
Refused to allow a tribunal to be set up to investigate and censure bishops regarding covering up sexual abuse
Refused to change the processes it uses for investigating priests & religious which are unjust and in breach of natural justice”

http://www.we-are-church.org/413/index.php/news/we-are-church-news-and-comment/576-cardinal-gerhard-mueller-should-be-replaced

America belyser läget
http://www.americamagazine.org/faith/2017/03/02/abuse-survivor-marie-collins-resistance-cdf-led-my-resignation-papal-commission

// Irène

PS Äntligen ! Men att peta kardinal Müller vore liktydigt med att kritisera B16 som är den som headhuntade Müller från Regensburg. Hittills har Franciskus därför inte vågat sig på att peta på Müller -av respekt för sin företrädare ? Om det yttre trycket nu ökar för Müllers avgång ……..vi får se vad som då händer…..

Kardinal Müller åter på krigsstigen
http://www.katolskvision.se/blog/?p=22094

Ida Raming skriver öppet brev till kardinal Müller
http://www.katolskvision.se/blog/?p=13836

Kardinal Müller åter på krigsstigen mot LCWR ?
http://www.katolskvision.se/blog/?p=13836

Kardinal Müller har inget mot ordenssystrar ……..av den här sorten. Tvärtom ……..

Kardinal Müller vill vara förälder, uppfostrare och förmyndare åt myndiga katoliker
http://www.katolskvision.se/blog/?p=18333

I juli 2012 utnämnde B16 biskopen i Regensburg Gerhard Müller till prefekt för Troskongregationen

Detta trots att han kände till att Müller anklagats för att under sin tid som biskop i Regensburg 2002-2012 systematiskt ha förhindrat utredningar av fall av sexuella övergrepp i Regensburgs världsberömda pojkkör Regensburger Domspatzen. Till saken hör att B16 också känt till att hans bror Georg Ratzinger-som var kapellmästare för Regensburger Domspatzen 1964-1994- hållt tyst om olika missförhållanden i pojkkören han känt till. Georg Ratzinger har i efterhand bett om ursäkt för detta men dock förnekat att han känt till att det även skulle ha förekommit sexuella övergrepp. Detta hålls för otroligt av Fritz Wallner fd ordförande för en lekmannaorganisation i Regensburg.

En som exakt vetat vad som förekommit och inte förekommit i pojkkören i Regensburg är prefekten för Troskongregationen 1981 – 2005 kardinal Ratzinger alias påve Benedikt XVI som alltså headhuntade den kontroversielle Müller till posten som prefekt för Troskongregationen.

Detta visar att det tycks gå galant att förena ett allmänt förekommande omdöme att vara ”en av Katolska kyrkans mest framstående teologer” med ett beslutsfattande att tillsätta en prefekt för Troskongregationen trots kunskap om dennes mörkande av sexuella övergrepp i dennes stift.

Kardinal Müller på de anklagades bänk
http://www.katolskvision.se/blog/?p=18609

***************************************************************************
Att som utomeuropé komma till Rom och försöka bryta den starka kårandan av sammanhållning och privilegieanda som råder inom den djupt konservativa kurian i Vatikanen kan nog bara lyckas om Franciskus får ett starkt yttre AKTIVT stöd för sina strävanden att reformera kurian. Det är första steget mot ytterligare reformer inom katolska kyrkan….
Här kan varje land bidra på olika sätt. Katolska kyrkan i Sverige med sina räddhågsna präster verkar dock inte vara mycket att räkna med. Tvärtom tyvärr.
Parallellt med Wir sind Kirches krav på att kardinal Müller avsätts finns inom katolska kyrkan strömningar som önskar att Franciskus avgår….

Published by Gert Gelotte on 05 Mar 2017

Det var bättre förr :-)

Vänner,

biskopar har utsetts på olika sätt i katolska kyrkan. Ambrosius valdes genom handuppräckning på torget, om jag minns rätt. Under medeltiden valde domkapitlen och påven bekräftade valet. Numera dimper det ner en biskop, utsedd och vald i hemlighet av påven. Hela processen är hemlig. Nuntien sonderar och lämnar tre förslag till Rom. Påven kan välja en av de förslagna kandidaterna eller någon annan.
Det sägs att denna procedur kom till för att förhindra furstlig inblandning i valproceduren. I så fall något som saknar relevans i dag. Ett demokratiskt val vore bättre. Det kan se ut på flera sätt. Klippet nedan visar hur man gör i Svenska kyrkan. Hur borde vi göra? Vad tycker ni?

Gert Gelotte

”Pressmeddelande från Göteborgs stift, 2017-02-23:

Biskop Per Eckerdal går i pension i slutet av februari 2018 och lägger ner staven i samband med en gudstjänst i Göteborgs domkyrka. Den 4 mars 2018 vigs stiftets nya biskop i Uppsala domkyrka.

FÖRSLAGSLÅDA PÅ WEBBEN

Fastlagssöndagen, den 26 februari, öppnar en förslagslåda på webben. Då inbjuds alla kyrkotillhöriga i Göteborgs stift att komma med förslag på vem de vill se som biskop Per Eckerdals efterträdare. Via e-post eller brev skickar man in sitt förslag på biskopskandidat.

- Vi vill att det ska vara en öppen process eftersom biskopen är biskop för alla stiftsbor i Bohuslän, Halland och Västra delen av Västergötland, säger personalutskottets ordförande Ing-Marie Gustavsson. Biskopen är en offentlig person som möter människor i stiftet och som inbjuds att tala och medverka i olika sammanhang.

ENKELT ATT TILLFRÅGA

Den som vill föreslå en biskopskandidat skriver namn på kandidaten och var personen finns, en kort motivering samt bekräftar att personen är tillfrågad. Som förslagsställare måste man också uppge sitt namn och var man bor samt bekräfta att man är medlem i Svenska kyrkan. Namnet på förslagsställaren kommer inte att redovisas på webben och det kommer heller inte att redovisas hur många som föreslår en kandidat.

- Det blir inte en omröstning på nätet, säger kommunikatör Torgny Lindén. Vi redovisar bara namn och korta motiveringar på de som föreslås. Det är också viktigt att personen är tillfrågad om man står till förfogande som biskopskandidat. Idag är det ganska enkelt att skicka en fråga via e-post eller på annat sätt ta kontakt.

ÖPPEN HEARING MED KANDIDATERNA

När förslagslådan stängts vidtar den formella delen av valet. Då samlas stiftets präster och diakoner tillsammans med lika många förtroendevalda till ett nomineringsval. Sammanlagt ca 1260 personer har rösträtt i biskopsvalet. De kandidater som får minst fem procent av rösterna går sedan vidare till valomgång ett. Om en kandidat då får mer än 50 % av rösterna blir den personen biskop. Annars blir det en andra valomgång med de två främsta kandidaterna.

Mellan nomineringsvalet och valomgång ett kommer kandidaterna att få presentera sig på olika sätt, bland annat vid en hearing i Göteborg som är öppen för allmänheten.

- Senast den 8 november har stiftet en vald biskop, avslutar Ing-Marie Gustavsson. Och första söndagen i mars 2018 vigs denne till biskop i Göteborgs stift.”

Published by Agneta Sofiadotter on 03 Mar 2017

800 katolska barn dumpade av nunnor i tank på Irland

Ja, så var det dags för nästa fasansfulla nyhet som berör katolsk dubbelmoral och rent svineri. Upp emot 800 barn mördade och nerslängda i en tank. Alltifrån barn i 35 veckan i magen upp till 3 års barn. Nyheten går att läsa i svensk media men här här är en länk

http://www.independent.ie/irish-news/tuam-mother-and-baby-home-everything-you-need-to-know-about-the-discovery-of-human-remains-35499737.html

Katoliker kan gå omkring med likkistor i demonstration mot abort och i USA kan man dödshota läkare liksom i Sverige glorifierar man en barnmorska som vägrar utföra abort men samtidigt är katolska kyrkan full med pedofiler och nunnor som är barnamördare. Detta sista är droppen! Att dumpa 800 lik av små barn i en tank …. och samtidigt skrika högt i motstånd mot preventivmedel. Hur många av katolska nunnor och präster kände inte till detta? 800 barn?

Alla visste och alla teg. Fängsla dom!

Irland lär aldrig mer bli katolskt efter detta. Normalt folk får en växande känsla av djup avsky och förakt.

Är dessa människor som gör detta överhuvudtaget troende? Eller vad handlar det om? Jag skulle önska att ni katoliker som läser detta föreställer er att era barn eller barnbarn är en av dessa lik som dumpades i en tank. Och att ni höll tyst om det.

Agneta

Published by Agneta Sofiadotter on 03 Mar 2017

Vem tror sig mäktig?

Solljus av Hammershoi

Katolska kyrkan har en lång historia av makt och vid-makt-håller sin syn och rätt  att äga makt för att tillrättavisa troende människor som inte följer den katolska ”lagen”.  Jag har läst i många böcker och hört predikningar och läst här på bloggen hur flera katolska pedagogers (se präster) pompöst bejakar rätten till denna makt att döma och tillrättavisa. De hänvisar dessvärre ofta till G-d.  Som G-ds ställföreträdare …typ.  Hela det vatikanska systemet bygger på denna makt. Men allt detta är yttre makt. Och till viss del behövs det för att hålla stater och kyrkor inom ramar o lagar för att ge trygghet till de oroliga och vilsna. Men allt är relativt. Vi lever idag i en tid då alltfler människor söker sin egen andlighet och sin G-d på ett eget vis…går sin egen väg … gör sin egen resa. Det för kyrkan förfärande obehagliga och ofta hånade ”privatreligiösa”.

Jag läser nu Gary Zykav och boken ”Själens boning” och Zykav är även författare till den omtalade boken om kvantfysiken ”De dansande Wu Li-mästarna”. Angående denna fråga om makt skriver Zykav

Konkurrensen om den yttre makten är kärnan i allt våld. det sekundära våldet bakom alla ideologiska konflikter som kapitalism mot kommunism,religiösa konflikter som irländska katoliker mot protestantiska irländare, geografiska konflikter som judar mot araber samt familjemässiga och äktenskapliga konflikter är också uttryck för samma yttre makt………………..

………………Våra djupare insikter leder till en ett nytt slags makt, en makt som älskar livet i alla dess former, en makt som inte dömer det den möter (hoppla alla fundamentalister! min anm), en makt som uppfattar en mening och ett syfte bakom varje liten detalj på jorden. Detta är den äkta makten. den makten utgår från ett medvetande som känner och bejakar sin själ och sitt hjärta. Den äkta makten har sina rötter i vårt djupaste inre. Äkta makt kan man inte köpa, ärva, genom karriär skaffa sig eller samla på hög. En människa med äkta makt är OFÖRMÖGEN att göra någon annan eller något till offer (hoppla alla fundamentalister! min anm.) Människan med äkta makt är så stark och så mäktig att i själva tanken att använda tvång mot någon annan saknas i hennes medvetande.”

”Ingen uppfattning om evolutionen kan vara tillräcklig om den inte i sin kärna har uppfattningen att vi befinner oss på en resa mot en äkta makt och att den äkta makten är målet för vår utvecklingsprocess och syftet med vår tillvaro. Vi utvecklas från en art som söker yttre makt till en art som söker inre makt”

Så tänker jag (Agneta, kan inte ta bort det kursiverade, datorn spökar) att alltfler söker sig friheten att själva söka närhet och vördnad och G-d ….denna äkta makt… samtidigt så växer en religiös fundamentalism men denna gång är det ett nytt tillstånd för vår värld. Jag talar inte om den politisk fundamentalism contra dess politiska motsats utan vill pålysa det faktum att allt fler människor vänder sig till G-d genom en egen resa till tro. Till sin ”äkta makts” sanning och detta samtidigt som den institutionaliserade religiösa fundamentalistiska makten blir alltmer desperat och tar till allt mer för mänskligheten obscena vapen (typ bosättare, IS och den kristna extremhögern) för att kuva denna frihet. Frågan är: vill jag möta min G-d i vördnad för allt och i frihet….eller ej?  Vill jag möta G-d som den jag är och inte döma andra för vad de är?

Den internationella Sufiorderns Pir o Murshid Hazrat Inayat Khan förespråkade alltid det egna självständiga tänkandet. Och när det gäller religiös makt och dömande så står han alltid i stark kontrast till fundamentalismens begränsade religiösa vetande. Det citat jag väljer kan man idissla…det är motsatsen till all form av katekestänkande. Själva tanken på att en människa måste få vara fri inkluderar rättigheten att göra rätt och fel. Skillnaden är vem som anser sig äga makten att döma.

Every man’s path is for himself ; let him accomplish his own desires that he may thus be able to rise above them to the eternal goal”

Tikkun olam …repair the world.

// Agneta

Published by Irène Nordgren on 01 Mar 2017

När ska Israel vakna och känna lukten av apartheid ?

Lyssna på sista avsnittet av ”Good Night With Asaf Harel”

”Good Night, which was aired by Channel 10, was one of Israel’s most controversial shows on mainstream television in recent years. In one instant, the show was fined after Harel ridiculed Prime Minister Benjamin Netanyahu over what Harel said was his use of his brother’s death for political gain.

The episode was Good Night’s last, as the show was not renewed for another season due to poor ratings, even though the show gained a following on social media.”

http://www.haaretz.com/israel-news/1.774663

// Irène

PS Se även dokumentären BOSÄTTARNA

http://www.svtplay.se/video/12545703/bosattarna/dox-bosattarna-avsnitt-1

Så här beskrivs SIONISM av Israels ambassad i Sverige på dess hemsida 24 febr 2017

”Sionism handlar om att stödja och bekräfta den judiska rätten till självbestämmande i deras hemland Israel. Det är den judiska medborgarrättsrörelsen. Det är ursprungsbefolkningens kamp mot tusentals år av förtryck, fördrivelse, död och förföljelse varhelst i världen de befunnit sig. Det är firandet av segern, återvändandet hem efter millenium i diasporan, överlevnad och framgång trots alla odds.”

http://israelidag.se/antisemitism-ar-oacceptabelt-aven-om-den-ar-trendig/

« Prev - Next »