Vänner,

”I feel the church often misuses obedience to keep people down”, säger Helmut Schüller i en längre intervju för NCR:

http://ncronline.org/news/theology/sch-ller-philadelphia-where-has-obedience-got-us

Schüller hävdar bland annat att kyrkan i Europa och USA har fem till sex år på sig innan prästbristen leder till oförutsägbara förändringar. Prästernas medelålder tyder på att han kan ha rätt.

Så kallade klusterförsamlingar med en ambulerande kyrkoherde är ett destruktivt sätt för kyrkans ledning att slippa diskutera verkliga förändringar – som kvinnliga präster, gifta präster och präster på deltid. Det är vad jag anser. Vad anser ni?

Gert Gelotte