Vänner,

Påven skall i ett själavårdssamtal per telefon ha uppmanat en kvinna att gå till kommunion trots att hon är gift med en frånskild man. Detta har väckt uppseende eftersom kyrkan hävdar att omgifta och de som lever med omgifta har exkomunicerat sig själva. Påven har i så fall brutit mot kyrkolagen och kan kanske bli föremål för uppmaningar att återvända till kyrkans tro :-)

Enligt The Tablet, som kontrollerat uppgiften, bekräftar Vatikanen att samtalet ägt rum, men avböjer att kommentera vad det handlade om.

http://www.thetablet.co.uk/news/716/0/papal-phonecalls-do-not-change-church-teaching-says-vatican-after-francis-chat-with-woman-married-to-divorcee

Gert Gelotte