Det blev i september också en debattartikel  för min del  på Dagens Seglora under rubrik

”Se hur de älskar varandra ”

med anledning av att  ”11 katolska forskare” på DAGEN  under rubrik ”Svenska kyrkan  försöker  ta monopol på historien”   indignerat utbrister  “Vilka är dessa ”vi” som säger ”vår” om munken Stefan som vigdes till katolsk ärkebiskop 1164? Katolikerna i Sverige? Medlemmarna i Svenska kyrkan? Alla som bor i Sverige, även om de tillhör en annan kyrka eller en annan religion?”

http://www.dagen.se/opinion/debatt/svenska-kyrkan-forsoker-ta-monopol-pa-historien/

Idag svarar  domkyrkokaplan Lars Åstrand  i Uppsala under rubrik ”Vi gör inte monopolanspråk”

”Ulf Jonsson, Anders Piltz med flera frågar i sin artikel ”Svenska kyrkan försöker ta monopol på historien” (Dagen 10/9) vad det egentligen är man firar, när Uppsala stift och Svenska kyrkan i år uppmärksammar att Stefan från Alvastra år 1164 vigdes till den förste ärkebiskopen av Uppsala. En milstolpe i den kristna kyrkans historia i Sverige, är väl svaret, något som Svenska kyrkan fortfarande lever av och med och som är en viktig del av hennes identitet.”

”Efter femtio år av ekumenisk dialog ger dokumentet ”From Conflict to Communion” från 2013 en bra bas för en gemensam syn på det förflutna och fördjupad gemenskap i framtiden. Sedan länge söker vi inspiration hos varandra och sträcker oss mot den enhet som är Jesu egen bön för sin kyrka. Låt oss fortsätta med det!”

http://www.dagen.se/opinion/debatt/vi-gor-inte-monopolansprak/

Jan Eckerdal, Teol dr, Präst i Nyköpings församling och Strängnäs stift, Svenska kyrkan ställer frågan

”Ser ni er egen arrogans, katoliker?”

”Men min enkla fråga till undertecknarna blir: Känns det bättre nu, när ni trappar upp den översittarton som ni känt av från Svenska kyrkan, genom att med råge överträffa den? Eftersom texten är undertecknad av flera röster som jag hyser stor respekt för i det nutida svenska kyrkosamtalet, blir besvikelsen desto större. Den kyrkosplittring som bland annat yttrar sig i att delar av er kyrka inte erkänner min kyrkas katolska kontinuitet råkar vara en stor sorg för mig. Därför skulle jag uppskatta om ni åtminstone en smula kunde tona ner den arrogans som sipprar igenom när ni klacksparkar bort frågan om katolicitet genom att med ett enkelt ju låtsas som att er hållning är självklar och enkel att inse.”

http://www.dagen.se/opinion/debatt/ser-ni-er-egen-arrogans-katoliker_1/

// Irène

PS Detta accepteras  inte av de ”11 katolska forskarna”

Men  om en manlig biskop i svenska kyrkan firar 1000 årsjubileum ……..är det OK utan att få smäll på fingrarna ?


”Nyligen firade Svenska kyrkan sitt 1000-årsjubileum. Det var år 1014 som Thurgot blev utnämnd till biskop i Skara och därmed startade den organiserade kyrkan.” skriver biskop Åke Bonnier i DN 7 september.

http://www.dn.se/debatt/kyrkan-maste-fortsatta-att-vara-en-politisk-kraft/