Frågan om skilsmässa och möjlighet att få gå till kommunion för frånskilda och omgifta delar den katolska kyrkan i 2 läger inför den kommande biskopssynoden om familjen.

Frågan har diskuteras vitt och brett bland kardinaler  av olika uppfattningar vilket bara det är ett steg i rätt riktning.

Men var står Franciskus ?

Signum gör med stöd av en TV intervju i Eternal Word Television Network (EWTN) ett stort nummer av att Kardinal Kasper backar om påvligt stöd för omstritt förslag

EWTN har med rätta anklagats för sin förkonciliära syn på tingens katolska ordning vilket kan vara bra att ha i bakhuvet för den som lyssnar till intervjun med kardinal Kasper .

EWTN grundades 1980 av Mother Angelica.  

Ett kvitto på  att Mother Angelica  tänker och tycker ”rätt” om tingens katolska ordning  är B16 utmärkelse till henne i form av  medaljen Pro Ecclesia et Pontifice (för kyrka och påve). Den medaljen innebär  en slags  certifiering av förkonciliära  tankar och idéer.

På ETWN   och helt i Mother Angelicas anda arbetar bla den mycket professionelle författaren, journalisten, producenten och  ledande nyhetsankaret Raymond Arroyo,  som också var den som intervjuade och pressade kardinal Kasper  hårt angående vad han sagt och inte sagt om Franciskus ståndpunkt i frågan om skilsmässa och kommunion för frånskilda och omgifta.

https://www.youtube.com/watch?v=xeRQltA_inE

Noteras bör att redan som nybliven påve 2013 visade Franciskus  sympati  för det ortodoxa synsättet på äktenskap och skilsmässa.

”The Orthodox have a different practice,” he told reporters July 28 during his flight back to Rome from Rio de Janeiro. The Orthodox ”follow the theology of ’oikonomia’ (economy or stewardship), as they call it, and give a second possibility; they permit” a second marriage.”

”Unlike an annulment, which declares that a union was invalid from the beginning, the Orthodox decree does not question the initial validity of a sacramental marriage and unlike a civil divorce it does not dissolve a marriage. Rather, the Orthodox describe it as a recognition that a marriage has ended because of the failure or sin of one or both spouses.”

http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/1303358.htm

Om Ortodox äktenskapsteologi går det att läsa  nedan.

”Here it becomes evident that the Roman Catholic Church and the Orthodox Church differ in their understanding of the purpose of marriage. In orthodox theological thinking this is firstly the reciprocal love, the relationship and the help between the marriage partners with view to their completion in Christ. Only subsequently comes the restraining of their sexual passion[7] and the reproduction of the human race.[8] It is remarkable that in the New Testament we find no reference relating marriage to reproduction. In the Roman Catholic Church it is evident that the ultimate purpose of marriage is “procreation” or reproduction. To see reproduction as the principal purpose of marriage is a narrow perspective on the conjugal life of man and wife.”

http://www.uaocamerica.org/sources-of-orthodox-teachin/marriage-divorce–remarriag.html

// Irène

PS  En påtaglig skillnad i romersk-katolsk och ortodox äktenskapsteologi är  den katolska fixeringen vid fortplantning och    den patologiska fixeringen  på allt som har med sexualitet att göra, vilket i sin tur  hänger ihop med  romersk-katolska kyrkans patologiska fixering vid obligatoriskt celibat för sitt prästerskap.

Ortodoxa kyrkan  har en betydligt mer avspänd hållning till sex-och samlevnad vilket förmodligen hänger ihop med att ortodoxa kyrkan har gifta präster som har egen erfarenhet av äktenskap,  barn och familjeliv.

Personligen tror jag  att Franciskus innerst inne är mer ortodox är romersk-katolsk i sin äktenskaps- och skilsmässosyn …….dvs gör  tummen upp för kardinal Kasper

eller så är det ett önsketänkande …….