http://www.teol.lu.se/person/JayneSvenungsson

CTR- Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet  (15 oktober 2015)

”Det var fullsatt igår när Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi med kompetens i religionsfilosofi, höll sin installationsföreläsning ”Med sinne och smak för det oändliga – om att återge religionen dess rätta plats”.

Lyssna på professorns lysande installationsföreläsning

http://play.ht.lu.se/media/fe80b501

// Irène

PS   Tomrummet är stort efter dig på THS !

Elisabeth Schüssler Fiorenza ”In memory of her”

Grattis Jayne Svenungsson !