Söndag 18 oktober 2015 Högmässa i Storkyrkan.  Domprost  Hans Ulfvebrand  predikar och syster  Madeleine Fredell OP reflekterar.

En högtidsdag att höra domprosten tala om ”oss trossyskon”  samtidigt som han bjudit in en äkta katolsk predikarsyster att reflektera över dagens mässtexter.

En oförglömlig, starkt berörande och hoppingivande upplevelse var det att   höra Storkyrkans domprost Hans Ulfvebrand förkunna att ”KYRKA står för universellt syskonskap”  och därefter  anbefalla  klockorna ringa i Storkyrkan ”som ett tecken på att Gud är mitt ibland oss”  och därefter  höra  sr Madeleine  mitt i Storkyrkan  reflektera över familj och gemenskap.

I Rom satt  biskopssynoden och talade om mamma-pappa-barn familjen, men som ett tecken  från ovan  handlade  just dagens mässtexter om okonventionella familjekonstellationer.   Sr Madeleine fick  anledning att  i Storkyrkan reflektera över  Rut och hennes svärmor Noomi och över Markusevangeliets text  om Jesu familj.

”31 Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och sände bud till honom och kallade på honom. 32 Folket som satt omkring honom sade: ”Se! Din mor och dina bröder är här utanför och frågar efter dig.” 33 Han svarade: ”Vem är min mor? Och vilka är mina bröder?” 34 Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade: ”Här är min mor och mina bröder. 35 Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor.”

Hans Ulfvebrand : ”Vad menar Jesus med familj ?”

Sr Madeleine : ”En samling bara män diskuterar just nu denna fråga i Rom.”

Så kom samtalet mellan domprosten och predikarsystern att också handla  om gemenskap och Guds stora familj i vilken vi alla är bröder och systrar.

Och jag kände att om KYRKA innebär KOINONIA så vill jag vara KYRKA med predikarsystern OCH domprosten  !

Sr Madeleiene har skrivit ett kapitel i boken Catholic women speak under rubrik ”The apostle to the apostles” – Women preaching the good news.”

Jag citerar

”The homily however is the principal locus where most faithful christians  hear  the  gospel message  translated  into  their  own context. In our time, we need convincing interpretations of the texts.  To  achieve  this  we  need  both men  and  women  to  be preachers. It is from the pulpit we ought to be reminded of the gospel as a subversive memory in and for our own time. men’s and women’s experiences are equally important here. As a member of the order of Preachers, i am an heir to the first  community  of  women  that  st.  dominic  founded,  called “The Holy Preaching.” Preaching is our fundamental vocation as dominicans. One of our primary role models is st. Catherine of Siena, who was  listened  to  by  laypeople,  priests,  bishops,  and popes. She was a forerunner of a theology based on lived experiences and that is why she is relevant even today, but she and her contemporaries were never given the opportunity to preach during mass. Still today, we are only listening to priests’ interpretations of the good news and their views of the situations we face.  It  is  time  to ask ourselves  if  the homily  really has  to be related to the ordained ministry  in the church. According to canon Law 762–64 only deacons and priests have the right to give the homily. This calls for a review of canon law in order  to give the baptized the right to listen to laywomen’s and -men’s interpretation of the good news today.”

”The  swedish  Lutheran  church  has  an  institution  called venia, which authorizes a layperson, woman or man, to give a homily during  the main religious service on sundays. Venia is given by the local bishop for the diocese or by the parish priest for  the parish  to a competent person. This kind of  institution could be a way  forward also  in  the catholic church  to allow women  with  suitable  formation  to  give  a  homily  at  sunday masses and Holy days and expound the mysteries of faith.
This is one way to avoid the pure functionalism that Pope Francis has warned us of.”

// Irène

PS    ”Att predika är vår främsta kallelse  inom dominikanorden” säger dominikansyster  Madeleine Fredell.

Till biskop Anders

Ta vara på Din fantastiska predikarsyster och låt henne förkunna DET GLADA BUDSKAPET. Ge henne venia !