Jag skriver i dagens DAGEN

”Samtidigt skriver patriarken i den nyskrivna deklarationen under på att ”de ofödda barnens blod ropar till Gud”, det vill säga åberopar 1 Mos 4:10 för att kräva ”den oförytterliga rätten till liv som miljontals människor genom abort förnekas”.

Mer trovärdig vore ortodoxe patriarken om han i stället riktade sitt bibelställe till sin ortodoxe president: ”Herren sade: ’Vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från marken.’ ”

Är påvens armkrok med Kirill så klok?

// Irène

PS Kuba Deklarationen

§ 21   ”We call on all to respect the inalienable right to life. Millions are denied the very right to be born into the world. The blood of the unborn cries out to God (cf. Gen 4:10).”

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/events/event.dir.html/content/vaticanevents/en/2016/2/12/francescokirill.html

Catholics for Choice

http://www.catholicsforchoice.org/news/pr/2016/PopeandPatriarchMisrepresent.asp

************************************************************************************************************