Ulf Silfverling och Katolsk Observatör som – i motsats till Katolsk Vision – har biskop Anders ”bemyndigande” att kalla sig ”katolsk” lanserar Donald Trump och hans team med orden ”Hoppingivande ur katolsk synpunkt” och skriver

”Ty vad man än tycker om valde presidenten, så kan man inte som katolik annat än få förhoppningar om en politik, som på överraskande många områden ger stöd för vår tro och den sociallära som formulerats i Rerum novarum och Gaudium et spes. ”

http://katolskobservator.blogspot.se/2017/01/trumps-team-hoppingivande-ur-katolsk.html

// Irène

PS

7 december 2005 uttalar sig biskop Anders på Stiftets hemsida om Katolsk Vision

”Vänd om till kyrkans tro! Katolsk vision är inte representativ för vare sig katolsk tro eller katolska lekmän. Dess medlemmar bör ompröva sin ståndpunkt. ”

8/9 2009 upprepar biskop Anders

”Återigen ser jag mig tvungen att påpeka att ”Katolsk Vision” på intet sätt återspeglar det som är den Katolska kyrkans tro och att man inte har något bemyndigande att kalla sig ”katolsk”.