”Barnmorskan Ellinor Grimmark (t.h.) och hennes juridiska ombud Ruth Nordström (t.v.). Foto: TT”

”Barnmorskan Ellinor Grimmark blev inte diskriminerad när hon blev nekad arbete som barnmorska. Det slår Arbetsdomstolen fast. Grimmark vägrar utföra aborter, på grund av sin religion. På onsdagen fick hon nej i sista svenska juridiska instans, Arbetsdomstolen. ”

”Det var väntat. Det var väl det här vi hade förberett oss på, Sedan kunde man hoppas på något annat, men vi hade nog egentligen aldrig tänkt något annat, säger Ellinor Grimmark när hon just fått beskedet om domen. ”

”Det finns möjligheten att driva fallet till Europadomstolen och enligt Grimmarks juridiska ombud talar det mesta för att de kommer att gå vidare dit. ”

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/dom-i-arbetsdomstolen

// Irène

PS Just det. Ellinor Grimmark hade ”aldrig tänkt något annat.” Ellinor Grimmark och hennes juridiska ombud har nämligen tänkt att driva ärendet till EU domstolen -och då krävs först ett nej i sista svenska instans.

Nov 2014

”I själva verket är Ellinor Grimmark del av något mycket större. Och fallet är betydligt mer komplicerat än hon och media vill göra gällande. Grimmark är sjuksköterska och jobbade i Jönköpings landsting, som erbjuder studielön för vidareutbildning. Barnmorskeutbildningen är just en sådan och det krävs att du jobbat några år som sjuksköterska innan du kan vidareutbilda dig. Hon fick alltså lön och behövde inte låna, i gengäld måste hon arbeta i landstinget som betalar en viss tid efter examen. Men när hon i slutet av utbildningen meddelade att hon inte tänker arbeta med aborter drogs erbjudandet om jobb in.”

”Men det här fallet egentligen inte bara handlar om Grimmark utan om hela frågan om samvetsfrihet och i förlängningen inskränkning av aborträtten. Och därför backas Grimmark upp av juristen Ruth Nordström, aktiv i Livets ord och Ja till Livet. Hon är även VD för stiftelsen Provita, som står den mäktiga amerikanska Pro Life-rörelsen nära. Provitas anmälde fallet till Europarådets kommitté för sociala rättigheter och dom kommer vintern 2015.

Kostnaderna betalas i slutändan av Pro Life-rörelsen.

Deras mål är att inskränka aborträtten.

Provitas strategi följer en tydlig trend inom den europeiska anti-abortrörelsen; att driva rättsfall med hänvisning till de mänskliga rättigheterna. Syftet är att via EU tvinga Sverige att införa samvetsfrihet, som ett första steg mot att sedan jobba vidare för att begränsa aborträtten.

Ruth Nordström ligger även bakom organisationen Scandinavian Human Rights Lawyers, som bland annat samlar en grupp jurister, frikyrkopastorn Stefan Swärd, kristdemokraten Tuve Skånberg och Ja till livets tidigare ordförande Tomas Seidal i arbetet för »mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet« i Skandinavien. För det här är den nya fronten för abortmotståndet – mänskliga rättigheter”

http://uvell.se/2014/11/14/samvetsfrihet-foten-i-dorren-for-pro-life/

Alltså. En sjuksköterska får sin specialistutbildning till barnmorska betald av sin arbetsgivare, vägrar därefter att befatta sig varken med preventivmedel eller utföra aborter och känner sig diskriminerad av sin arbetsgivare som inte respekterar hennes samvetsfrihet.

Som katolik i Sverige har jag följt fallet Grimmark med extra intresse då jag varit förundrad över biskop Anders å ena sidan överväldigande intresse och engagement i fallet Grimmark och å andra sidan biskop Anders till synes totala ointresse för samvetsfrihet i inomkatolska sammanhang.

Biskop Anders har tex skrivit under riksuppropet Manifest för samvetsfrihet.

I klartext anser biskop Anders att Ellinor Grimmark inte ska behöva betala ett pris för sin samvetsfrihet…….ty själva samvetsfriheten har ju ingen tagit ifrån henne……

http://www.samvetsfrihet.se/

Detta föranledde mig att i min tur för 1 år sedan skriva artikeln ”Samvetsfrihet även i inomkatolska frågor” som jag avslutade med orden

”Med tanke på den iver och det starka engagemang som olika katolska företrädare i Sverige visar upp så fort samvetsfrihet i samband med vårdpersonal och abort är på dagordningen i Sverige är tystnaden talande så fort samvetsfrihet kopplas till inomkatols­ka arbetsmiljöfrågor.”

http://www.dagen.se/debatt/samvetsfrihet-aven-i-inomkatolska-fragor-1.720903