Vatican insider skriver om pågående diskussioner i Vatikanen om / hur decentralisera och om valet av katolska biskopar där nuncien har en avgörande roll.

”The group of cardinals advising Pope Francis on reforming the Vatican bureaucracy spoke in their latest meeting about how to decentralize authority in the Catholic church and improve relationships between the Vatican and local bishops’ conferences.”

http://www.lastampa.it/2017/04/26/vaticaninsider/eng/the-vatican/council-of-cardinals-speaks-about-decentralizing-authority-in-the-church-UAI2LB4kxAalwFlR8QcJaM/pagina.html

”Apostolic nuncios are normally responsible for recommending to the pope three possible candidates to become leaders in Catholic dioceses that need bishops in the countries of their postings.”

http://www.lastampa.it/2016/09/14/vaticaninsider/eng/the-vatican/council-of-cardinals-continues-discussions-on-selection-of-catholic-bishops-kON7FS8c0iSbB0glA5kaWN/pagina.html

// Irène

PS Det nuvarande tillvägagångssättet att välja katolsk biskop går till så att nuncien i ett land smyger omkring i buskarna och i största hemlighet intervjuar väl utvalda personer att uttala sig – dvs utan ”felaktigas ” insyn – för att därefter ”rekommendera 3 möjliga kandidater för påven.”

Till saken hör att till en biskopskandidats främsta merit hör att han i sitt CV har ett väldokumenterat motstånd mot kvinnliga präster.