Bengt

Jag har en allvarlig fråga till dig med anledning av att även du i ditt senaste blogginlägg uppmärksammat DN artikeln om skandalen med katolska prästers sexuella övergrepp på döva barn.

Kan du förklara för mig Bengt att du inte en enda gång i ditt blogginlägg i sammanhanget med sexuella övergrepp nämner den helige Johannes Paulus II ?

Att jag just ställer frågan till dig beror på att du är och varit Sveriges störste påhejare av JP2 och Kroppens teologi. Det råder numera enighet om att JP2 under sitt pontifikat (26 år 1978-2005) beordrat mörkande av prästers sexualbrott mot barn och ungdomar inom katolska kyrkan. Till sin hjälp har JP2 haft sin prefekt för Troskongregationen kardinal Ratzinger (1981 -2005) till vilken han utfärdade förhållningsorder och som följaktligen haft all tillgänglig kunskap om prästers sexualbrott mot minderåriga som funnits att få.

https://bengtmalmgren.wordpress.com/2017/05/13/obenagenhet-till-forandring-och-maktens-arrogans-bromsar-upp-arbetet-mot-pedofili-i-katolska-kyrkan/

Allt fagert tal om ”Kroppens Teologi ” av den helige Johannes Paulus II har skett parallellt med att samme påve mörkat att katolska präster sexuellt förgripit sig på och våldtagit minderåriga barns kroppar !!!

Jag kan inte tolka ditt undvikande i ditt blogginlägg att nämna Johannes Paulus II vid namn annat än som ett skyddande från din sida av en SKENHELIG påve som är starkt ansvarig för mycket av katolska kyrkans mörka sidor under flera decennier.

// Irène