Alessandro Valentini berättar att han utsattes varje dag – och blev slagen om han krånglade. Foto: Chris Warde-Jones

DN -Peter Loewe skriver idag under rubrik ”Påve Franciskus är inte ovetande om övergreppen” om hur präster i decennier förgrep sig på döva elever. Nu träder flera av offren fram – och de kräver skadestånd.

”Pedofilbrott inom katolska kyrkan mörkades systematiskt av Vatikanen till och med att Johannes Paulus II var påve 2005. Efterträdarna Benedictus XVI och Franciskus har deklarerat nolltolerans för dessa brott.

Pedofilbrott har i dag en preskriptionstid på 20 år. Lagen har nyligen skärpts, men för övergreppen i Verona gäller endast tio år, varför brotten är preskriberade.

Totalt har 67 hörselskadade elever på Instituten Provolo och Gressner i Verona anmält att de utsatts för sexuella övergrepp.

Hittills har anklagelserna endast lett till en intern utredning inom Vatikanen. Av de 27 präster som anmälts var tolv redan döda, tio försvunna, två föremål för ytterligare utredning och övriga tre fick milda disciplinstraff. Ingen har blivit av med sin prästtitel.

Påven vill ha nolltolerans för pedofilbrott och har även tillsatt en kommission som ska förebygga brott. I kommissionen satt två personer som själva var offer för övergrepp. Båda har lämnat arbetet i protest mot att kommissionen inte ens kunnat enas om att övergrepp måste anmälas.”

http://www.dn.se/nyheter/varlden/pave-franciskus-ar-inte-ovetande-om-overgreppen/

// Irène

PS Det tar aldrig slut. Vittnesmålen och skräckhistorierna om katolska prästers övergrepp……..denna gång handlar det om döva barn som sexuellt utnyttjats…..under decennier……

Alla överens om att Johannes Paulus II bidrog till mörkandet av prästers sexualbrott inom katolska kyrkan…….Även de påvliga efterträdarna Benediktus XVI och Franciskus ………Ändå helgonförklarades Johannes Paulus II för 3 år sedan.

Hur ska alla ännu levande offer för katolska kyrkans pedofilpräster tolka att den påve som hade det yttersta ansvaret för katolska kyrkan under 26 år nu är ett helgon inom samma kyrka ?

” Marie Collins -själv ett offer för sexuella övergrepp-har valt att avgå som medlem i Påvliga kommittén för skydd av barn.
Marie Collins begärde utträde ur kommissionen tidigare i år då hon ansåg samarbetet med Troskongregationen inte fungerade.”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=22582