Vänner,

i mässan i dag ondgjorde sig predikanten över svenska folket. Han liknade det vid en stening jord full av tistlar där såningsmannens utsäde inte bär frukt. Jag undrar om han någonsin funderat på att växten även beror på utsädets kvalitet? Jag tror inte det.

Att bara säga att Ordet sås räcker inte. Vilket Ord! På vilket sätt? Med vilken relevans i åhörarnas liv? Om Ordet består av idel fromma fraser är det bättre osagt.

Gert Gelotte