I tyska Die Zeits religionsbilaga Christ&Welt gör sig 9 maj Angela Merkels högra hand Annegret Kramp-Karrenbauer -generalsekreterare i CDU – offentligt till förespråkare för kvinnliga präster inom katolska kyrkan. Hon säger att
det är självklart att kvinnor måste ta över ledningsfunktioner inom kyrkan och hon kan också tänka sig kvotering. Annegret Kramp-Karrenbauer pläderar också för kvinnliga ämbetsvigningar, vilket hon uttrycker är ett önskemål från hennes sida.
Annegret Kramp-Karrenbauer säger att hon ”mycket väl förstår att detta vore att starkt bryta mot traditionen men katolska kyrkan skulle av den anledningen inte gå under. Kvinnor spelade en viktig andlig roll i Jesus liv. I urförsamlingarna var det kvinnor som under hotfulla livsomständigheter förde tron vidare. Mycket av sådant som vi idag betraktar som regelverk är i själva verket något som uppstått under århundradena och präglats av institutioner, inte av Jesus.”
Katolska Annegret Kramp-Karrenbauer säger att hon själv hade kunnat tänka sig att bli präst men hon visste hur omöjligt det var och därför styrs hon idag som ett första steg mot ett mer realistiskt mål typ vigning av kvinnliga diakoner. Varför så inte kan ske har ännu ingen på ett tillfredsställande sätt kunnat förklara för Annegret Kramp-Karrenbauer.

https://www.zeit.de/gesellschaft/2018-05/frauen-kirche-katholisch-annegret-kramp-karrenbauer-leitfunktion

Jag sammanfattar ur intervju med Annegret Kramp-Karrenbauer som föddes 1962 i Völklingen i Saarland och också är medlem i ZdK – Tyska katolikers Centralkommitte. AKK berättar att hon är uppvuxen i en vanlig konservativ katolsk familj i Saarland med 5 syskon och en pappa som var lärare och en mamma som var hemmafru. Föräldrarna som var mycket präglade av kriget bekände sig hela livet till katolska kyrkan. Men de förhöll sig pragmatiskt till sin religion vilket är typiskt för Saarland. Tron präglade Annegret Kramp-Karrenbauers vardag som tex att familjen gick i söndagsmässa och bad bordsbön men AKK ville men fick inte bli ministrant som sina bröder. På den tiden fick inte flickor ministrera vilket gjorde AKK mycket arg. För första gången upplevde hon att inte få vara med. Också senare inom politiken har denna fråga vad kvinnor får och inte får upptagit henne. Var måste kvinnor särskilt kämpa ? Annegret Kramp-Karrenbauer hittade en väg till att få ministrera. På ett ålderdomshem som drevs av nunnor hölls en morgonmässa kl sju till vilken det alltid fattades pojkar som var beredda att stiga upp så tidigt. Bara i denna mässa fick flickor ministrera vilket AKK då också gjorde. På frågan om mässan fortfarande är viktig för henne svarar AKK att om sanningen ska fram så gick AKK förr i mässan för att hon måste men idag går hon i mässan när hon har ett äkta behov. För AKK är tro något personligt som riktar sig inåt till skillnad från hennes föräldrar vars vardag mer genomsyras och präglas av trons traditioner och bestämmelser.
https://www.zeit.de/2018/20/annegret-kramp-karrenbauer-frauen-aemter-katholische-kirche

// Irène