Vänner,

Roms senaste nej till kvinnliga präster och delad kommunion med andra kristna bekräftar bilden av påve Franciskus som en djupt konservativ person som befäster katolska kyrkans alltmer sektlika identitet.

Nej till kvinnliga präster innebär att vår kyrka motsätter sig alla människors lika värde och i stället fortsätter att efter könsgräns dela in mänskligheten i överordnade män och underordnade kvinnor. Detta är inte acceptabelt på något sätt av några skäl.

Nej till delad kommunion uttrycker förakt och ringaktning för andra kristna. Det är inte acceptabelt det heller, inte på något sätt av några skäl.

Båda dessa nej gör seriös ekumenik på organisationsnivå meningslös. Varför fortsätta låtsas?

Personligen delar jag gärna kommunion med andra kristna och jag tar gärna emot den av en kvinnlig präst. Det vet jag att många katoliker gör och jag hoppas vi blir fler, många fler.

Katolska kyrkan är illa ute i västvärlden, där män och kvinnor är likaberättigade, där utbildningsnivån är hög och den sociala rättvisan betydande. Min prognos är att medlemsantalet kommer att fortsätta sjunka. Det kallas sekularisering, men är en konsekvens av att kyrkan insisterar på att vara irrelevant.

När aggressiv främlingsfientlighet, egoistisk nationalism och likgiltighet inför de fattigaste växer sig allt starkare behövs evangeliet som motkraft. Att vår kyrka i stället ägnar sig åt könsdiskriminering och sekterism är oförsvarligt. Lampan lyser, men satt under sädesmåttet syns den inte (Matt 5:15)

Gert Gelotte