Psykolog dr Thomas Plante vid Santa Clara University skriver en klargörande artikel utifrån pedofilskandalerna inom katolska kyrkan som bla skylls på att homosexuella män tillåts att bli präster. Thomas Plante påpekar att det är avgörande viktigt med kunskap om homosexualitet och att det inte finns någon koppling till sexuella övergrepp typ pedofili. Felaktiga uppfattningar om homosexualitet och sexuella övergrepp riskerar att hindra katolska kyrkan från att vidta rätt åtgärder till att komma till rätta med rådande missförhållanden.
”Although many blame the abuse scandals on homosexuality among the clergy, same-sex attraction does not make priests more likely to sexually abuse children, Plante said.”

http://catholicphilly.com/2018/09/news/local-news/clergy-sex-abuse-not-about-gay-priests-top-psychologist-says/

Thomas Plante hänvisar också till tidigare artikel

https://www.psychologytoday.com/us/blog/do-the-right-thing/201808/separating-facts-about-clergy-abuse-fiction

// Irène

PS

Fr James Martin SJ gör vad han kan för att sprida kunskap om homosexualitet. Bla genom att publicera ovanstående artikel av Thomas Plante på sin Facebook hemsida. Stockholms katolska Stift har mycket att lära av James Martin. Särskilt som Stiftet håller sig med en diakon Göran Fäldt som i egenskap av officiell representant ges tillåtelse att tex skapa opinion för att James Martin inte skulle få tala på Familjesynoden i Dublin nyligen. Biskop Anders sa inte PIP. Biskop Anders har tidigare sagt till mig att han inte vill censurera katoliker………Han menade underförstått katoliker som tycker som han själv….. ty han har inget mot censur när det tex gäller katoliker som har katolska visioner som han inte delar……http://www.katolskvision.se/pages/manifest.htm!