Signum skriver om ett försök till interreligiös religionsundervisning i årskurs 9 i Dortmund.

”Det katolska ärkestiftet Paderborn har tillsammans med stadens statliga universitet inlett ett försök med interreligiös undervisning. I Dortmunds stadsgymnasium behandlar katolska, evangeliska och muslimska elever i årskurs 9 parallellt samma teman i sin respektive konfessionella religionsundervisning, enligt ärkestiftet och universitetet. Därefter samlas alla elever tillsammans under ett visst antal undervisningstimmar, för att gemensamt syssla med frågorna.”

http://signum.se/interreligios-religionsundervisning-pa-prov-i-dortmund/

// Irène

PS Ett helt genialiskt undervisningsförsök !