Gert

Samtalet mellan den fd ordenssystern Doris Wagner och kardinal Schönborn i filmen ”Nonne als Missbrauchsopfer” – som du marknadsför i ditt senaste blogginlägg berörde mig oerhört starkt. Det är nog det mest jämställda, djupgående och äkta samtal mellan en biskop /kardinal och en lekman som jag fått vara åhörare till.

Herder förlag – som gett ut Doris Wagners bok ” Själsligt missbruk i den katolska kyrkan” – marknadsför boken som omslagsbild på sitt senaste nummer av Stimmen der Zeit. Bokens förord är skrivet av Klaus Mertes SJ.

Klaus Mertes SJ har också skrivit artikeln ”Geistlicher Missbrauch” (Andligt missbruk) i senaste numret av Stimmen der Zeit.

Jag översätter introduktionen till Klaus Mertes SJ artikel.

”När makt missbrukas i andliga gemenskaper och samfund : parallellt med sexuellt missbruk är också det andliga missbruket ett allvarligt problem – inte bara i kyrkliga miljöer men också där. Klaus Mertes betraktar de teologiska bak- och avgrunderna som dyker upp när människor gör anspråk på och uppfattar sig kunna säga vad som är Guds vilja till andra människor . I centrum för det andliga missbruket står suspensionen / avsättningen av det etiska genom det religiösa som legitimerar de totalitära anspråken. ”

”Doris Wagner was born in 1983 in Germany. In 2003, aged 19, she joined The Spiritual Family The Work, that has close ties to high ranking members of the Roman Curia and had got pontifical recognition in 2001. As a young religious sister in that community she suffered various kinds of abuse, including mental control, spiritual manipulation, exploitation and sexual aggression. In 2011 she left the community and abandoned religious life. In 2014 she completed her studies of theology in Germany and published a book on her experiences. Recently she has been invited into various German dioceses to speak on spiritual abuse in the Catholic Church. She has also written a book on the topic that will be published by the renowned German Catholic publisher Herder in January 2019. Currently Doris Wagner is completing her doctoral thesis in analytical philosophy. She is married with one child.”

https://voicesoffaith.org/doriswagner

// Irène

PS  Önskvärt vore att såväl filmen ”Ordenssyster som missbruksoffer” och Doris Wagners bok översätts till svenska. Samtalet mellan kardinal Schönborn och Doris Wagner borde varje katolik få ta del av . Både kardinal Schönborn och Doris Wagner överens om att avsaknaden av maktbalans mellan kyrkliga företrädare och lekmän och mellan manliga och kvinnliga företrädare utgör grunden för maktmissbruk som yttrar sig såväl sexuellt som själsligt / andligt. Ordet ”klerikalism” nämns aldrig men det är vad jag kommer att tänka på.