Sr Madelaine Fredell OP -generalsekreterare för Justitia et Pax.

Föredrag 11 februari 2019 för Stockholmsavdelnigen Förbundet Kristen Humanism

”Klimattragedi, en existentiell trosfåga”

”Vi är kallade att ta till oss tidens tecken om en trolig klimattragedi. Men vi är också kallade till en dynamisk, realistisk och kreativ metanoia, att gå utöver vårt förnuft. Kanske är det försent. Men även om jorden går under i morgon så planterar jag ett träd idag.” 


http://www.justitiaetpax.se/viewNavMenu.do?menuID=42

// Irène