När påven Benedikt XVI avgick och ersattes med Franciskus lovade han att inte lägga sig i efterträdarens arbete. Det löftet har han tidigare naggat i kanten men nu bryter han det på allvar med en bok där han angriper Franciskus eventuella planer på att i mycket begränsad omfattning tillåta gifta präster i Amazonas. Detta på grund av den extrema prästbristen.

I boken skriver Benedikt att prästernas celibat skyddar kyrkans mysterium.

Benedikts omdömeslöshet öppnar för de mest konservativa i kyrkan att betrakta honom som den legitime påven.

https://www.theguardian.com/world/2020/jan/13/former-pope-benedict-warns-against-relaxing-priestly-celibacy-rules#=