Gert Gelotte skriver :

”I stället för att vårda sin identitet som katolsk, alltså allmän, vanlig, för alla, så har Stockholms katolska stift gjort katolsk till en synonym för konservativ.
Katolska kyrkan i Sverige är de teologiskt och moraliskt konservativas kyrka. Det kan den naturligtvis vara. Men den kan inte på en och samma gång vara såväl katolsk som exklusivt de konservativas kyrka. Det är märkligt att stiftets företrädare inte ser det problemet.
Och ibland tar sig konservatismen rent märkliga uttryck. Vad sägs om detta:

Rörande romantiskt på något sätt. Grabbarna skall ut och lajva i 1800-talets medeltidsromantik.”

Gert

Sorgligt men signifikativt för Stockholms Katolska Stift är att just de mest konservativa prästerna i Stiftet typ bla p Tobias Unnerstål och p Thomas Idergard helst används till att forma dagens katolska ungdomar dvs framtidens katoliker i Sverige ……. Stiftet gör allt för att vidmakthålla som du skriver att i Sverige är ”katolsk synonym för konservativ ”.

// Irène