”Föreläsningsserien Födda att representera Gud, på spaning efter en teologisk människosyn i vår tid fortsätter under vårterminen 2020. Första föreläsningen äger rum torsdag 30 januari kl. 19.00 med rubriken Berörda av Gud och att ta på Gud, I regnbågens alla färger och …? Vi träffas som vanligt i Dominikansystrarnas lokal, Västmannagatan 83, Stockholm med ingång direkt från gatan. Föreläsningen börjar kl. 19.00 och det efterföljande samtalet beräknas avsluta kl. 21.00. Anmälan per e-post till madeleine.fredell@telia.com eller på tel 070 – 54 52 144.”

https://www.dominikansystrarna.se/fodda-att-representera-gud/

// Irène