Påven har sagt nej till att viga gifta män (viri probati) till päster i Amazonas. Detta trots att 85 procent av byarna i Amazonas på grund av prästbristen inte kan fira mässan varje vecka och att det finns byar som enligt uppgift får nöja sig med mässa en gång om året.

Någon öppning till att viga celibatära kvinnor till präster finns inte heller i det dokument om Amazonas som påven låtit publicera.

Besluten bekräftar bilden av påve Franciskus som företrädare för principen av att den som använder många vackra ord kan komma undan med att göra ingenting.