Svaret beror på om du är man eller kvinna, gay eller inte….

På Stockholms Katolska Stifts hemsida finns filmen ”Katolskt för nybörjare” om SAKRAMENTEN som berättar :

”Det finns ögonblick då möts himmel och jord. När det handlar om livets stora frågor. Om kärleken, när någon föds eller om döden. Om viktiga val i livet då allt bestäms”

”Det finns sju sakrament”

”Med dopet börjar vårt liv som Guds barn.”

”När vi är nästan vuxna ger den Helige Ande oss styrka för att leva i tron .” 

”Under hela livet har vi gemenskap med Kristus i mässoffret.”

”Dopet, konfirmationen och eukaristin gör att vi är med i de troendes gemenskap.”

”Sen när vi gifter oss och önskar få barn. Den jordiska kärleken har en himmelsk förebild.”

Här börjar min petighet. Här borde det heta ”Sen när vi som är heterosexuella gifter oss och önskar få barn……”Det är bara den heterosexuella jordiska kärleken som har en himmelsk förebild.” 

”För dig som är homosexuell räknas inte detta sakrament men  för dig finns  ett  fint liv i celibat…..”

”När vi tjänar Gud som präster. Diakoner och präster och biskopar vigs för att tjäna Guds folk.”  

Här är jag också petig. Eftersom den som talar är kvinna låter det inte sanningsenligt när hon talar i vi-form utan hon borde säga ”För er som är män och tjänar Gud som präster. Ni män vigs till diakoner och präster och biskopar för att tjäna Guds folk.”

”För oss som är kvinnor räknas inte detta sakrament men vi kan istället tjäna Gud som ordenssystrar…..”

https://www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-sverige/kyrkans-sju-sakrament

// Irène

PS Om någon tycker att jag är för petig eller onödigt övertydlig så säg till !