Efter en lång dialog med Vår Herre blev denna sanning uppenbar för mig:

Den Helige Fadern i Rom är inte ofelbar………..

……men däremot den Helige Farfadern !!