”L’ombre du saint” – Helgonets skugga. En ny biografi av Christine Pedotti och Anthony Favier  synar den helige Johannes Paulus II mörka sidor.

Septembre 1995 : RASSEMBLEMENT DES JEUNES D’EUROPE (300.000) A LORETTE EN ITALIE

JP2 under sitt 26 åriga pontifikat (1978-2005) huvudansvarig för kyrkans mörkande av sexövergrepp. JP2 medverkade till att förstärka klerikalismen inom kyrkan och synen på prästämbetet som något övernaturligt.  

”The canonization of John Paul II marks the end of a long cycle in the history of Catholicism, that of dreaming for a return of power, which the Polish pontiff carried out from start to finish, ” they write in their 330-page book, currently available only in French.

https://international.la-croix.com/news/new-biography-portrays-a-dark-side-of-john-paul-iis-reign/12500?campaname=_June07

// Irène

PS  JP2  gick alltid hand i hand med sin ständige prefekt för Troskongregationen kardinal Ratzinger som också 

efterträdde JP2 som påve 2005. 

Just synen på och betoning av prästämbetet som något övernaturligt har starkt bidragit till den svåråtkomliga klerikalismen inom katolska kyrkan. Därför värjer sig också kyrkans klerker mot att tex avskaffa det obligatoriska celibatet som ju ytterligare förstärker synen på att prästen genomgår ”en ontologisk förvandling” vid prästvigningen och blir innehavare av ett ”övernaturligt ämbete ” –   ”a supernatural view of the priesthood”.

DAGEN 2018 Anna Bieniaszewski Sandberg om ”Upphöjda präster ett gissel för kyrkan”      

https://www.dagen.se/dokument/1.1216628