Phyllis Zagano i La Croix beskriver hur katolska kyrkan är beroende av två kategorier ”kyrkliga arbetare” dvs betalda och icke-betalda varav den förstnämnda kategorin till största delen utgörs av klerker och den andra kategorin av kvinnliga obetalda volontärer.

https://international.la-croix.com/news/religion/pope-francis-and-womens-church-work/14651?utm_source=NewsLetter&utm_medium=Email&utm_campaign=20210716_mailjet

// Irène

PS Engelska Wikipedia förklarar klerikalismens över-och underordning. ”Clericalism establishes social distinctions between officials and members, constructing the former as superior and the latter as subordinate.”

https://en.wikipedia.org/wiki/Clericalism