PS ang min slutreplik om dödshjälp och kommentar till Mikaela Luthman i DAGEN.

Min slutreplik i DAGEN 17 augusti https://www.dagen.se/debatt/2023/08/17/basta-mojliga-symptomlindring-forutsatter-mojlighet-till-lakarassisterat-doende/?fbclid=IwAR3Xci6rEWQpi1gwO86YCdtVTCU3XXFq4pcpGkdjT8_Y7TGjb9MwwLUbj80

Tilläggas kan att den sommarvikarierande debattredaktören på DAGEN Jacob Schönning Landin uppenbarligen ville gå Mikaela Luthmans ärende – låta henne slippa att framstå i dålig dager -genom att till en början helt vägra gå med på att publicera länk till och citat av Respekt ang palliativ sedering och dödshjälp. Inte förrän jag vägrade att låta publicera min slutreplik om inte länk och citat också publicerades gick debattredaktören med på detta men bestämde då istället att slutrepliken skulle låsas. Slutrepliken öppnades dock när jag kontaktade ordinarie debattredaktör Eva Skog efter hennes sommarsemester.

Den ursprungliga texten på Respekts hemsida om vad som menas med Palliativ sedering löd :
”Palliativ sedering i livets slutskede (ibland kallat terminal sedering) innebär att patientens medvetandenivå sänks med hjälp av läkemedel. Detta används i ett fåtal fall när patienten redan är döende och i Sverige endast mycket sällan, när annan smärtlindring eller ångestdämpande medicin inte hjälper patienten. Syftet med palliativ sedering är symtomlindring, inte att förkorta livet. Det finns andra länder där palliativ sedering används i större utsträckning och där man rutinmässigt tar bort tillförsel av näring och vätska för sederade patienter; i dessa fall är sederingen att betrakta som dödshjälp.”


Trycker man idag på länken till RESPEKT – som jag ger i min slutreplik i DAGEN – så visar det sig att Respekt efter publiceringen av slutrepliken tagit bort ordet ”dödshjälp” och ändrat sin formulering. Den nya formuleringen står att finna på samma länk som jag uppgav i min slutreplik men där ordet ”dödshjälp” inte längre förekommer.  

https://respektlivet.nu/fragor-svar/dodshjalp/vad-ar-palliativ-sedering

// Irène

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *