”Att ge efter för tidsandan” underförstått rättvisa och jämställdhet för kvinnor och HBTQI personer

I Rom har 4-29 oktober 2023  bakom lyckta dörrar Biskopssynoden om Synodalitet  samlats och för första gången är 54 kvinnor röstberättigade och inte enbart observatörer.

Parallellt har mellan 8-14 okt på internetplattformen Spirit Unbounded  https://spiritunbounded.org pågått en världsvid katolsk lekmannaledd synod / konferens som arrangerats av ett 40-tal olika katolska reformrörelser typ We are Church International och Root and Branch från vilka också olika representanter samlats live i Rom och Bristol 13-14 okt.

Under mottot Human Rights in the emerging Catholic Church /  HRECC  har drygt 110 talare från alla världsdelar beskrivit och pläderat för sina önskemål om reformer i katolska kyrkan som rör jämställdhet och rättvisa i allmänhet och kvinnor och synen på sex och samlevnad i synnerhet. Huvudtalare på Spirit Unbounded har varit syster Joan Chittister OSB och Mary McAleese (Irlands president 1997-2011) – två bland världens främsta katolska kvinnliga auktoriteter – som båda i sina tal vände sig mot den klerikalism och det maktmissbruk som lett till skandalerna med prästers sexuella övergrepp på minderåriga som avslöjades 2002.  Syster Joan Chittister menade att katolska kyrkan idag inte representerar  Jesu  budskap och hållning till inkluderande av samhällets marginaliserade grupper. Hon kritiserade skarpt dagens hierarkiska katolska kyrka för att vara en ”absolut monarki”  istället för en synodal kyrka.

Syster Joan Chittister OSB Mary McAleese

Mary McAleese uttalade sig bland mycket annat även i den känsliga abortfrågan och samvetets överhöghet och beskrev hur Irlands abortlagstiftning 2018 ändrades  efter skandalen 2012 då 31-åriga hinduiska  Savita Halappana i 17 graviditetsveckan avled i blodförgiftning efter att läkarna väntat för länge med att utföra en abort för att rädda hennes liv.  Lagen  tillät endast abort om kvinnans liv är i fara men då denna typ av lagstiftning  medför tolkningsmässig osäkerhet och oklarhet och därför riskerar kvinnors liv genomfördes på  Irland en lagändring.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=7981

I abort – och HBTQI frågan uttalade sig även Jamie L. Manson från USA – ordförande för Catholics for Choice https://www.catholicsforchoice.org  Hon beskrev farorna med hur abortfrågan särskilt i USA politiserats via Pro Life rörelsen. 

Jamie l. Manson

Båda huvudtalarna uttalade även sitt starka stöd för kvinnliga präster i katolska kyrkan.  Syster Joan Chittester beskrev katolska kyrkans hållning i denna fråga såväl ”löjeväckande” som ”hänsynslös”  idag när ”nästan alla kristna kyrkor och samfund och judar och buddister och hinduer tillåter kvinnor att religiöst utveckla hela sin andliga potential.”  

Mary McAleese gav även åhörarna ett tankeexperiment att fundera över. Hur skulle katolska kyrkan agera  om en man som prästvigts kommer ut som en transperson? Ja verkligen något att fundera över.

Tyvärr lyser information om Spirit Unbounded helt med sin frånvaro inom Stockholms katolska Stift – något som länge legat i linje med hur obenägen Stiftet är att promota progressiva  katolska nyheter och röster från den världsvida kyrkan – typ syster Joan Chittister OSB och Mary McAleese – i motsats till hur gärna Stiftet istället är villig att  promota, översätta  och ge utrymme åt några av världens mest konservativa och förkonciliära företrädare  typ kardinal Raymond Leo Burke, ärkebiskop Carlo Maria Viganò, och hjälpbiskop Athanasius Schneider.

Kardinal Raymond Burke

Ärkebiskop Carlo Maria Vigano Hjälpbiskop Athanasius Schneider

vilka dessutom alla tre gjort sig (ö)kända  för att utgöra påve Franciskus starkaste motståndare. https://www.dagen.se/debatt/2020/12/09/anmarkningsvart-av-katolsk-folkhogskola-att-bjuda-in-framlingsfientlig-biskop/

Som svensk reformkatolik står man med ena benet i en nation som  hör till ett världens mest jämställda länder vad beträffar tex syn och lagstiftning om kvinnor och HBTQI personer och med det andra benet i en kyrka som tillsammans med Norge, Danmark Finland och Island ingår i Nordiska Biskopskonferensen – en av världens mest konservativa biskopskonferenser.

Diskrepensen i synen på tingens katolska ordning bland världens 1,3 miljarder katoliker tydliggörs bla i det öppna brev som Nordiska Biskopskonferensen 9 mars 2022 skickar till Tyska Biskopskonferensens progressivt sinnade ordförande biskop Georg Bätzing  https://www.katolskakyrkan.se/media/5420/offener-brief-bischof-batzing-overs.pdf

Nordiska Biskopskonferensen – som sammanlagt representerar 250.000 katoliker – vill tala biskop Bätzing – som representerar 21 miljoner katoliker- till rätta.  I kryptiska termer att ”ej ge efter för tidsandan” underförstått  rättvisa och jämställdhet för kvinnor och HBTQI personer vill Nordiska Biskopskonfernsen varna biskop Bätzing.  Brevet finns översatt till olika språk på Stiftets hemsida. Däremot underlåter Stiftet att översätta biskop Bätzings svar till Nordiska Biskopskonferensen till svenska.  Denna uppgift åtar sig därför två svenska reformkatoliker. 

”Skriften och traditionen, läroämbetet och teologin såväl som de troendes känsla för tron och tidens tecken. I samspelet mellan dessa bekännelsekällor stärks säkerheten i trosutsagorna. Att titta på tidens tecken låter oss naturligtvis även tänka på Er uppmaning  att inte ”ge efter” för tidsandan. Jag vill gärna försäkra Er om att den synodala vägen ständigt har denna uppmaning i beaktande.”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=29965

https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2022/2022-03-28_Antwortbrief-Bi.-Baetzing-an-NBK.pdf

I Rom poserar och samtalar i dessa dagar  påve Franciskus gärna med två  av HBTQI rörelsens mest kända och aktiva katolska  talespersoner – p James Martin SJ och Lorettosyster Jeannine Gramick.

Som reformkatolik tyder jag tidens tecken som att Franciskus katolska tidsanda visst önskar jämställdhet och rättvisa i enlighet med Human Rights in the emerging Catholic Church /  HRECC 

P James Martin SJ och Franciskus

https://www.ncronline.org/vatican/vatican-news/news/exclusive-jeannine-gramick-lgbtq-advocate-reveals-details-meeting-pope

Franciskus med Loretto sr Jeaninne Gramick
Sr Jeannine Gramick med utmärkelser hon fått av Franciskus

E pur si muove

Aggiornamento

// Irène

PS

http://www.katolskvision.se/blog/?p=30018

https://www.dagen.se/debatt/2019/10/24/irene-nordgren-katolsk-media-doljer-fakta-om-helgonet-john-henry-newman/

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

1 svar på ”Att ge efter för tidsandan” underförstått rättvisa och jämställdhet för kvinnor och HBTQI personer

  1. Charlotte Åkerlind skriver:

    Mkt bra!
    Tack

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *