Bengt

Du är så tröttsam när du censurerar på det ojusta sätt som är ditt signum.

I samtalet kring din blogg  ”Rom-resa i enhetens tecken”  har du nu åter modererat bort  min senaste kommentar där jag uttrycker kritik mot Enhetsrådet  och  Ulf Ekman. 

Det tycks inte gå för sig.  Ulf Ekman åtnjuter  immunitet mot kritik på din blogg.

Annat är det om Gert Gelotte blir hudflängd och utsatt för personangrepp av grövsta slag. Det bekommer dig inte. Per automatik vill säga.  Då krävs först  tillsägelse.   Jag kan inte tolka det på annat sätt än att du gör skillnad på människor. Vissa ska tåla vad som helst men en god reskamrat som Ulf Ekman ska skyddas mot att läsa kritik mot sig själv på Bengts Blogg.

Det du ville hindra mig från att säga var  följande

B16  säger ofta att vi behöver LEVANDE VITTNEN för att fördjupa vår tro.  Ett sådant levande vittne är för mig människorättsförkämpen Roy Bourgeois. Han har i alla fall hjälpt mig att fördjupa min tro.

Men hur har det gått för honom ? Hur har han blivit  behandlad av påven ?

Jag roade mig med – min vana trogen – att spetsa till det hela genom att citera ur din egen resebeskrivning.

Jag skrev

Och jämför hur Ulf Ekman blir behandlad  som

”Genom Enhetsrådets försorg hade vi fått fina platser allderles nära påven.”

Jag skrev också att jag INTE anser  felet ligger hos  Ulf Ekman – att han som egenföretagare  inom trosuppfattningsbranchen – kan dra nytta av detta för sitt företag.

Men det gick  inte för sig att på din blogg beskriva att det bla var sådana exempel som jag åsyftade när jag talar om ”etnisk rensning.”

Dvs  vissa  förskjuts. Drivs bort från katolsk gemenskap och andra inviteras.  Det vill du inte höra talas om  när du i euforiska ordalag  skriver en blogg med  rubrik  ”Rom-resa i enhetens tecken”

http://katolsktfonster.se/forum/blogs/bengts_blogg/archive/2011/10/16/rom-resa-i-enhetens-tecken.aspx#comments

”Du är säkert väl bevandrad i katolsk ecklesiologi och hur man ser på Kyrkans väsen.”

Du modererar bort min kommentar  för att  istället hålla ett eget litet anförande om ecklesiologi.

Ty det du egentligen säger är

”Nu Irène ska du få höra om katolsk ecklesiologi och hur man ser på Kyrkans väsen.”

Bengt,  jag är tillräckligt ”bevandrad ” för att inse att B16  ”ECKLESIOLOGI”  går ut på att intressera  sig för att tala med vissa och överhuvudtaget inte befatta sig med andra.  Detta gäller såväl inom-  som utomkyrkligt. 

 ”Konversion eller konvergens ”  – you name it.  

Blaha blaha säger jag.

Ty  jag är tillräckligt ”bevandrad”  för att veta att ”den enda kyrka  Kristus grundat ” måste  vara mån om en INKLUDERANDE hållning ifråga om dess  gemensamma måltid  Kristus  instiftade och som vi kallar  nattvard.    Och även Paulus  – i motsats till Petrus –  var  redan från början ytterst noga med att inga skillnader fick förekomma mellan döpta kristna  när det gällde gemenskapen  runt  MÅLTIDEN.

”Vad skulle Paulus säga om han i dag på en ny inspektionsresa kom till Rom, träffade Petrus efterträdare Benedikt XVI och fick höra att kravet från denne för att protestanter med flera ska få dela Herrens måltid tillsammans med oss katoliker är att de först blir katoliker?”

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=161127

Det irriterar mig maximalt  – detta som jag envisas med att kalla ”etnisk rensning ”.  Att vissa bjuds in till MÅLTIDSGEMENSKAP och andra  FÅR GÅ FRÅN BORDET.

Om nu verkligheten ser ut så.  Dvs   det är måltidsgemenskapen som konstituerar  = ”samma kyrka.”

OK.

 Men då betackar jag mig ännu en gång för din NAIVT högstämda förkunnelse.

”Jag måste meddela dig att du redan tillhör samma universella kyrka som nämnda personer eftersom ni delar samma dop.”

// Irène