20 juli 2012 inviger biskop Anders  ENHETENS KYRKA I Östanbäck.

”Anders Arborelius OCD, biskop i Stockholms katolska stift och för Östanbäcks kloster.”

På Enhetens Kyrkas hemsida läser jag

”Ett tecken på enhet
Som sådan utgör Enhetens kyrka ett påtagligt hoppets tecken på den enhet som nu är på väg mellan alla som bekänner klassisk kristen tro, representerade av namnen under appellen för Enhetens kyrka och under uttalandet Antoniusdagen 2008 från Östanbäcks kloster.”

I uttalandet  Antoniusdagen 2008 läser jag

” Kloster och kommuniteter är ett allmänkyrkligt alternativ till sekterism och separatism.”

Men namnen på undertecknarna från  appellen Antoniusdagen 2008 talar sitt eget språk.  Sällan har jag i samtidens Sverige sett tydligare tecken på ”sekterism och separatism”  än när jag läser de 17 undertecknarnas namn.  Samtliga MÄN förutom Berit Simonsson,  som dock har självaste broder Caesarius (husfar på Östanbäck) som inspirerande ”handledare ”  i sin roll som ”inspiratör OAS – rörelsen.”

•    Anders Arborelius OCD, biskop i Stockholms katolska stift
•    Mar Dioscoros Benjamin Atas, ärkebiskop, patriarkalvikare, Södertälje
•    Ulf Ekman, pastor, församlingen Livets Ord, Uppsala
•    Per Englund, präst, ordförande i Förbundet för Kristen Enhet, Knivsta
•    Sune Fahlgren, teol dr, Evangeliska frikyrkan, Örebro
•    Rune Ferngren, direktör, Haninge
•    Roald Flemestad, dr theol, biskop electus i Nordiska Katolska Kyrkan, Oslo
•    Biörn Fjärstedt, biskop em.,
•    Bertil E. Gärtner,  biskop för Östanbäcks kloster
•    Peter Halldorf, pastor, Bjärka-Säby
•    Bengt Holmberg, professor emeritus, Lund
•    Sture Holmberg, kyrkoherde, Kila, Västmanland
•    Carl-Olov Hultby, riksevangelist, Svenska Missionskyrkan, Sala
•    Berit Simonsson, inspiratör OAS-rörelsen, Henån
•    Gunnar Weman, ärkebiskop em, Sigtuna
•    Per Åkerlund, präst, bokförläggare, Skellefteå
•    Leif W. Östborg, prost, Västerfärnebo, Västervåla

Det som inte syns  på Enhetens Kyrkas hemsida är att den onekligen skicklige och framgångsrike egenföretagaren Ulf Ekman  köpt in sig  med stora summor pengar.    Turerna  kring detta har varit många.

Uttrycket ”alla som bekänner klassisk tro” är ett välkänd omskrivning och en täckmantel för alla som är MOT att kvinnor blir kyrkliga ÄMBETSBÄRARE.

Faktum är att det land inom vilket Enhetens Kyrka byggs har kvinnliga kyrkliga ämbetsbärare.

Detta medför att istället för ENHET medverkar i själva verket Östanbäcks kloster med Enhetens Kyrka till POLARISERING och ökad ”sekterism och separatism. ”

Och i detta medverkar biskop Anders  i enlighet med  sin överordnade påven Benediktus XVI som stakat ut vägen för ”klassisk kristen tro”.

// Irène

PS  Se video från första spadtaget 2010 för Enhetens Kyrka överfört av  Benjamin Ekman- vars pappa Ulf Ekman generöst bidragit till möjliggörandet av en ny högborg i Sverige för ”klassisk kristen tro.”

http://www.youtube.com/watch?v=YWdqBGlw2Co

Den generöse bidragsgivaren Ulf Ekman omhuldas i Östanbäcks kloster

Biskop Anders  med br Caesarius, husfar på Östanbäcks kloster.

Biskop Anders står som ”biskop för Enhetens Kyrka” dvs personifierar ENHETEN mellan  kvinnoprästmotståndare från alla kyrkor och samfund i Sverige.

ENHETENS   (O)VÄNNER  som tidigare bara hade en  internetbaserad ”lustgård” (så stod det i programförklaringen )   har nu alltså konkretiserat ”lustgården”  i ENHETENS KYRKA.