Kardinal Sean Brady doktorerade 1967 i kanonisk rätt och var alltså sakkunnig då han fick kännedom om pedofilfall på Irland.  Men vad hjälper en juridisk doktorsgrad om man inte förstår vidden av att barn våldtas av präster ?

Kardinal Brady och Msgr Scicluna illustrerar katolska kyrkans PATRIARKAT i ett nötskal.

1 maj visades BBC dokumentären som upprör hela Irland ” The shame of the catholic church ”

Se den här

http://www.youtube.com/watch?v=7ma9ALRpEVw

Kardinal Sean Brady har försvarat sig mot alla anklagelser.  Han finner inga skäl till att avgå.  Han  hänvisar till att han har stöd av Msgr Charles Scicluna att ej behöva avgå.  Enligt kardinalen tycker  Msgr Scicluna  att det räcker med att kardinalen  ”har dragit lärdom”.

http://www.youtube.com/watch?v=ELsUDRX28iU&feature=related

Vem är Msgr Charles Scicluna ?

Enligt  Vatikanens hemsida är denne någon som i TROSKONGREGATIONENS namn ska främja RÄTTVISA

”Msgr. Charles J. Scicluna is the ”promoter of justice” of the Congregation for the Doctrine of the Faith.”

Msgr Scicluna ska undersöka fall av delicta graviora  ”de brott som katoska kyrkan betraktar som de värsta”

”These crimes, in a motu proprio of 2001, Sacramentum sanctitatis tutela, come under the competency of the Congregation for the Doctrine of the Faith. In effect, it is the ”promoter of justice” who deals with, among other things, the terrible question of priests accused of paedophilia, which are periodically highlighted in the mass media.”

”A poor English translation of that text has led people to think that the Holy See imposed secrecy in order to hide the facts. But this was not so. Secrecy during the investigative phase served to protect the good name of all the people involved; first and foremost, the victims themselves, then the accused priests who have the right – as everyone does – to the presumption of innocence until proven guilty. The Church does not like showcase justice. Norms on sexual abuse have never been understood as a ban on denouncing the crimes to the civil authorities.”

http://www.vatican.va/resources/resources_mons-scicluna-2010_en.html

// Irène

PS Msgr Scicluna förklarar att det alltså beror på ett översättningsfel som fått människor att tro att katolska kyrkan har haft som AVSIKT att TYSTA NED och MÖRKA  pedofilbrott.

Ack nej vilket missförstånd av katoliker världen runt.

Vi alla katoliker borde  ju veta att om det är några som hierarkin alltid främst månat om så är det barnen.

Och det som kan se ut som att mörka har enbart haft som syfte att SKYDDA de inblandades INTEGRITET.

Här beskriver  Msgr Scicluna det aktuella läget.  Vad har Msgr Scicluna för uppfattning,  frågar intervjuaren.  Den vill Msgr Scicluna behålla för sig själv och först tala med kardinalen.

Kardinalen berättar dock själv inför kameror senare vad som är Msgr Sciclunas uppfattning, nämligen att det inte finns skäl för kardinalen att avgå men ”att dra lärdom.”

http://www.youtube.com/watch?v=gFvKokHnNrQ&feature=relmfu

Kårandan inom Vatikanen tycks ogenomtränglig.    Hur många barns liv har inte blivit förstörda under Vatikanmännens läroperiod som pågått  i decennier och som fortfarande uppenbarligen pågår.