I decembernumret 2011 av Stimmen der Zeit  finns en högintressant artikel om kvinnliga ämbetsbärare som något högst önskvärt inom katolska kyrkan skriven av professor em  i dogmatik vid universitetet i Bamberg  Georg Kraus .

”Frauenordination. Ein drängendes Desiderat in der katholischen Kirche”

http://www.stimmen-der-zeit.de/zeitschrift/archiv/beitrag_details?k_beitrag=3184310&k_produkt=3186210

Här nedan Georg Kraus  vattentäta  CV  som katolsk  yrkesteolog.

http://www.uni-bamberg.de/fundadog/alte-version-mitarbeiterinnen-und-mitarbeiter/prof-dr-em-georg-kraus/biographie-kraus/

Georg Kraus  har studerat på alla ”rätta” ställen och därefter dragit slutsatsen att det inte finns några hinder för kvinnliga ämbetsbärare inom katolska kyrkan.

Han skriver

”Sammanfattningsvis går det att formulera följande slutsats : Fundamentala dogmatiska principer visar att det ur trossynpunkt inte går att rättfärdiga att kvinnor utesluts från ämbetsvigning;  dessa dogmatiska principer talar snarare bestämt för att kvinnor fullt ut besitter andliga kvalifikationer för vigning till alla kyrkliga ämbeten.  I frågan om kvinnliga ämbetsbärare är tiden inne för katolska kyrkan att erkänna tidens tecken och att agera  kreativt med införandet av kvinnliga ämbetsbärare. ”

”När tålamod kommer på tal i frågan om kvinnliga ämbetsbärare så måste med Karl Rahner SJ sägas att tiden är knapp och att det inte går  att utan skadeverkningar  för kyrkan vänta 100 år.”

Att en välrenommerad katolsk professor i dogmatik  talar sig varm för kvinnliga ämbetsbärare i jesuiternas ansedda månadstidskrift Stimmen der Zeit  medförde att Troskongregationen gick i taket och protesterade till högste jesuitgeneralen och via honom tvingade redaktionen för Stimmen der Zeit att publicera en artikel ”som presenterar kyrkans lära på ett adekvat sätt.”

Det blev Regensburgs biskop Gerhard Ludwig Müller, tidigare professor i dogmatik, som blev  den som fick skriva  denna artikel i Stimmen der  Zeits  senaste nummer nu  i juni

”Har kyrkan fullmakt att ge kvinnor vigningssakramentet ”? heter biskopens MOTARTIKEL på 10 sidor som dock enbart går att läsa mot betalning på internet.

Jag har läst artikeln (som jag inte hinner översätta) och kan inte finna ett enda vettigt argument mot Georg Kraus resonemang.   Som lekman uppfattar jag att Müller –  som nog plitat på länge med artikeln- mest ägnar sig åt traditionellt teologiskt svammel med den ena klyschan om läroämbetet mm efter den andra och  som  ett sista  desperat försvar för bevarandet av ett manligt klerikalt  kastväsende.

Müller talar om ”den kristna trons adekvata hermeneutik ”.  Naturligtvis menar Müller implicit att det är något han själv besitter och explicit något Georg Kraus saknar.

Ty så slutar alla diskussioner inom katolska kyrkan.  Den som kommer fram till någon slutsats som inte delas av hierarkin den har REDAN PÅ FÖRHAND alltid gjort en FELTOLKNING ty hierarkin har alltid TOLKNINGSFÖRETRÄDET.

// Irène

PS  Här står ord mot ord av 2 katolska dogmatiker.  Signum borde låta översätta båda artiklarna från Stimmen der Zeit  och öppna upp för en seriös debatt bland svensk-katolska teologer och företrädare och lekmän.

Signum borde också visa  civilkurage och öppet protestera  mot Troskongregationens kränkande  tillvägagångssätt mot  en högt ansedd tidningsredaktion.

Stimmen der Zeit -som ges ut av jesuiter – är en av Tysklands äldsta kulturtidskrifter från 1865.

Viktigt att Troskongregationens fasoner och upprepade övergrepp mot oliktänkande kommer den katolska allmänheten till kännedom.  Den fd inkvisitionen lever och härjar fortfarande.