Vänner,

i en mycket läsvärd krönika i Aftonbladet beskriver Carl-Otto Werkelid vad som väntar näste påve:

”Pedofiliskandalerna kräver intensifierad genomlysning, ånger och åtgärder, för de drabbades skull och för kyrkans, om något av auktoriteten i moralfrågor skall kunna upprättas.

En diskussion om upphävandet av det generella celibatet för präster väntar om hörnet. Krav på en återgång till lokalt inflytande över biskopsutnämningar lär plinga till i mejlboxen. Kvinnans undanträngda plats i kyrkan måste radikalt förändras. Synen på homosexualitet kommer att utmanas, hållningen till preventivmedel likaså; på det hela taget är katolska kyrkans fixering vid hur människor har det i sovrummet provocerande. Vatikanens bankaffärer ropar på transparens, dess närmast renässansartade självbild kommer att attackeras.”

http://www.aftonbladet.se/kultur/article16326784.ab

Werkelid är katolik. Han var tidigare kulturredaktör på Svenska Dagbladet och är nu kulturråd i London.

Gert Gelotte