Jesuitprästen Dominik Terstriep – som snart blir kyrkoherde i Sveriges äldsta katolska församling Eugenia i Stockholm – skriver en mycket intressant och läsvärd artikel i tidningen Dagen, som både granskar begreppet sekularisering och det cermoniel som föreningen Humanisterna har utvecklat inför viktiga ögonblick i livet, i sin handbok. Och i vilken mån så kunna se sekulariseingen som en (ny) religion?

Humanisterna har redan startat ett livligt samtal utifrån pater Dominiks artikel på sin Blogg. Kanske gör vi detsamma här?

Dominik Terstriep hade för några få år sedan en mycket grundlig och noga föreläsningsserie i Katolskt Forum i Eugenia församling om just sekularisering, begreppets historia och nutida inriktningar. Jag tror det var fyra kvällsföreläsningar, jag missade den avslutande med bl a statsvetaren och tidningsmannen Anders Mellbourn. Kanske finns den utgiven någonstans, detta skrivet som en fråga till Katolskt Forum och pater Dominik?

Krister